Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Rok 2003 očima šéfů bank

Rok 2003 očima šéfů bank
Ještě více úvěrů než loni, nové depozitní produkty a hlavně důraz na kvalitní služby formou osobního přístupu. To jsou hlavní výhledy na letošní rok pro oblast drobného bankovnictví. Zajímá vás, co k tomu říkají šéfové největších bank na českém trhu?
Přelom roku není jen ve znamení bilancování, ale také vhodným okamžikem k zamyšlením nad budoucím vývojem. Zeptali jsme se proto představitelů několika bank operujících na českém trhu:

 • 1. Jakou pozici předpovídáte Vaší bance na konci roku 2003?
 • 2. Jakou očekáváte dynamiku růstu retailových půjček v roce 2003?
 • 3. Co bude hlavním trendem či událostí roku 2003 na poli retail bankingu?

  Pavel Kavánek, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB

  1) Navzdory ostré konkurenci chceme zůstat na domácím retailovém trhu největší a zachovat si i postavení vedoucí banky v korporátním financování. Podobně jako letos budeme mít dva důrazy: kvalita obsluhy a růst úvěrového portfolia, které je dnes zatím v řádu 100 mld. Kč, i když bilančních zdrojů máme minimálně třikrát více. Důležitým cílem je také zdvojnásobení objemu prostředků vložených retailovými klienty ČSOB do investičních produktů (z dnešních 16 na 25 miliard Kč).

  2) Pro rok 2003 odhadujeme růst úvěrového trhu v segmentech SME a domácnosti až o 15 až 20 procent, přitom ČSOB chce růst agresivněji a trh předstihovat. Připravujeme nové kreditní karty, úvěry spojené s životním pojištěním, garantované zhodnocení životního pojištění na min. 3 procenta atd. Chceme klientům radit, že půjčit si má smysl nejen když se mi financí momentálně nedostává, ale také, když je mám a pak je lepší dlouhodobě je zhodnocovat a krátkodobě, a třeba i opakovaně, si půjčovat na spotřební věci.

  3) Za prvé bude pokračovat trend zvyšování kvality obsluhy, kde se již dnes banky ostře utkávají o klienta. Zdejší klienti již poměrně dlouho přisuzují největší pozornost kvalitě, zatímco dříve preferovaná "stabilita" byla na žebříčku preferencí odsunuta. Statisticky byl zaznamenán výrazný pokles tendence často změnit "mateřskou" banku (z 9 procent klientů v posledních třech letech na dnešní 4 procenta). Budeme svědky úsilí o dobývání poslední nerozdělené části trhu, zhruba 10 procent populace, převážně ve skupině 15 až 26 let. Např. v počtu účtů vedených pro tuto skupinu obyvatel zaostává ČR za průměrem srovnatelného Rakouska či Slovinska. Dál poroste význam internetového bankovnictví v důsledku očekávaného většího rozšíření internetu v ČR z pracovišť do domácností. Očekávám i další konkurenci v oblasti podílových fondů, kde ČSOB bude přicházet každých 6 až 7 týdnů s novým, kapitálově garantovaným fondem. Jejich odlišnosti budou založeny na rozdílech v podkladových aktivech či struktuře garance.

  Za druhé bych chtěl uvést penzijní reformu s využitím fondového principu. Ta by podstatně ovlivnila koncept bankopojištění, služby podílových fondů a osobního finančního poradenství. V tomto směru by banky mohly sehrát velkou pozitivní roli. Já bych si opravdu přál, aby se reformu, která může zásadněji napravit chronicky deficitní veřejné rozpočty, podařilo připravit,konsensuálně prodiskutovat v celém politickém spektru a dosáhnout celonárodního porozumění s takovým obtížným, ale naprosto nezbytným krokem.

  To první, tedy tvýšení kvality obsluhy, pružnosti atd. se stane určitě. To druhé bych si přál, aby se stalo co možná nejdříve.

  Text odpovědi byl zkrácen. Plné znění vyjádření Pavla Kavánka najdete zde.

  Martin Škopek, člen představenstva a náměstek generálního ředitele České spořitelny

  1) Naším cílem bude obhájit titul Nejúspěšnější banky i pro rok 2003. Je to ocenění, které je velmi zavazující a nebude lehké si získanou pozici, díky sílícímu tlaku konkurence, udržet. Z hlediska trhu jako takového uděláme maximum pro to, abychom obhájili pozici největší retailové banky v ČR.

  2) I v roce 2003 počítáme s výrazným zájmem našich klientů i těch, kteří dosud nemají veden účet u České spořitelny, o různé formy financování, a to jak v oblasti spotřeby, tak v oblasti financování bydlení. U klasických spotřebitelských úvěrů předpokládáme dynamiku jejich růstu mírně pod 20 procent. Toto rychlé tempo růstu bude podpořeno také vzrůstajícím zájmem o nové produkty v oblasti spotřebitelského úvěrování, jako jsou zejména kreditní karty, které se těší stále větší oblibě.

  3) Co se týká trendu bude i nadále pokračovat silná orientace bankovní konkurence na neustálé vylepšování a kultivování kvality služeb a nabídky produktů. Ještě silněji se bude prosazovat snaha většiny bank zaměřit se na zákazníka jako středobod svého podnikání. Pokud jde o hlavní události roku 2003 - to je poměrně těžké předvídat. Věřím, že nás nepřekvapí žádná zásadní legislativní změna, jako bylo např. rozhodnutí Parlamentu o konverzi anonymních vkladních knížek v roce 2002. A hlavní události, které pro rok 2003 chystá Česká spořitelna? Nechte se překvapit.

  Alexis Juan, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky

  1) Očekáváme, že konkurenční boj mezi bankami bude výrazně sílit, ale KB si hodlá uchovat vedoucí postavení v retailovém i podnikovém bankovnictví. Chceme působit jako profesionální a inovativní banka. To znamená mít konkurenceschopnou nabídku, která přispěje k růstu ziskovosti banky, využívat nových technologií, být schopni zjednodušovat procedury nebo využít daňového rámce ke zvýšení prospěchu klientů (stavební spoření nebo produkty životního pojištění).

  2) Banky musí pozorně naslouchat přáním klientů, přizpůsobovat se jejich potřebám a chovat se k nim přátelštěji. Každý náš klient bude mít na konci června 2003 svého osobního bankéře odpovědného za všechny operace a služby. Zákazník dnes chce služby upravené podle jeho potřeb (šité na míru) - to je jediný způsob, jak zvýšit loajalitu klientů a tím zároveň i ziskovost banky.

  3) Jako všude jinde, politické a ekonomické dění vždy ovlivňuje chování klientů. Obecně řečeno, pokud spotřeba obyvatelstva a úrokové sazby zůstanou na loňské úrovni, na bankovní činnost budou mít největší dopad rostoucí poptávka po půjčkách spotřebních úvěrech, hypotečních úvěrech a úvěrech pro malé podniky, a také posun od termínovaných vkladů a spořicích účtů ke střednědobým úsporám, jako životní pojištění nebo fondy pro správu aktiv.

  Text odpovědi byl zkrácen. Plné znění vyjádření Alexise Juana najdete zde.

  Karel Kratina, předseda představenstva a generální ředitel HVB Bank

  1) V roce 2002 upevnila HVB Bank pozici čtvrté největší banky v České republice. V tomto roce bychom se chtěli přiblížit k peletonu tří největších bank pomocí nových inovativních produktů a rychlosti poskytovaných služeb. Naším hlavním kritériem je dosáhnout požadované efektivity.

  2) Pouze dynamika růstu retailových půjček není pro nás rozhodujícím kritériem. Vždy jsme usilovali o vysokou kvalitu úvěrového portfolia. Tento trend chceme zachovat, což však vůbec neznamená, že bychom nebyli zainteresováni na vyšším růstu retailových půjček.

  3) Pokud jde o jednotlivé produkty, jsem přesvědčen, že jednotlivé banky budou mít téměř identické produkty. Boj o zákazníka pouze prostřednictvím ceny je z dlouhodobého hlediska nesmyslný. A tak jsem přesvědčen, že již v tomto roce bude rozhodující kvalita péče a poradenské činnosti o jednotlivé zákazníky, aby měl každý z nich pocit jako by byl jediným zákazníkem banky. Tedy důraz bude kladen na kvalitu, rychlost, spolehlivost a především lidský faktor.

  Kamil Ziegler, předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisenbank

  1) Raiffeisenbank si hodlá v roce 2003 vybudovat významnější pozici v oblasti spotřebitelských úvěrů. Nadále si také chceme udržet a posilovat naše postavení mezi prvními pěti bankami v hypotéčním úvěrování, kdy budeme reagovat na požadavky zákazníků a vyvíjet strukturu hypotéčních produktů, abychom našli řešení pro většinu požadavků na financování bytových potřeb. Pokud jde o depozitní produkty, budeme dále rozvíjet koncept balíčků s tzv. multikanálovým přístupem.

  2) Úvěry drobným klientům zůstanou příští rok v centru pozornosti většiny retailově orientovaných bank. Díky příznivému makroekonomickému výhledu, předpokládáme, že dojde ke zvýšení objemu úvěrů o 28 - 30% meziročně.

  3) Hlavním tahounem retailových obchodů zůstanou díky nízkým úrokovým sazbám úvěrové obchody. U hypotečních úvěrů lze očekávat nárůst objemu v rozmezí 43 – 45 procent. Oproti letošnímu roku dojde k výraznějšímu rozvoji kreditních karet jako nejjednoduššího přístupu k okamžitému úvěru. Tomu bude nahrávat i další rozvoj zajištění bezpečnosti karetních transakcí. Je možné, že tento způsob úvěrování vzroste mírně na úkor spotřebitelských úvěrů, které jsou již nyní často nahrazovány splátkovým prodejem poskytovaným nebankovními subjekty. Současně očekáváme další rozvoj moderní formy bankovnictví (internetové, telefonní a GSM bankovnictví), kdy využívání přímých kanálů postupně přestává být výsadou mladších či vysokoškolsky vzdělaných klientů a zasáhne výrazněji větší část běžné klientely většiny bank. Očekávat se dá i další využívání GSM technologií včetně případného vyššího využívání mobilních PDA přístrojů pro komunikaci s bankou a provádění platebního styku.

  Text odpovědi byl zkrácen. Plné znění vyjádření Kamila Zieglera najdete zde.

  Radomír Lašák, předseda představenstva a generální ředitel eBanky

  1) Rok 2003 bude pro eBanku rokem postupného zavádění změn. Např. každý klient bude mít svého finančního poradce nebo bankéře, na kterého se bude moci kdykoli obracet. Cílem pro rok 2003 je kromě pokračujícího nárůstu klientů, který plánujeme ve výši cca 53 procent i postup ze 3. - 4. místa na 2.-3. místo u klientů, kteří využívají své účty u více bank.

  2) Dynamika růstu retailových půjček bude tvořena především hypotékami, spotřebními a kontokorentnímu úvěry. V roce 2003 očekávám nárůst retailových půjček v naší bance o více než 300 procent.

  3) Podle mého názoru bude trendem příštího roku růst hypotečních úvěrů zejména pro obyvatele Prahy a velkých měst. Dále bude pokračovat konkurenční boj mezi bankami a firmami poskytující splátkové úvěry. Poroste konkurence v oblasti tzv. direct bankingu, tzn. nejen internetového, ale i telefonního a GSM bankovnictví a stále více klientů se bude rozhodovat o své bance podle kvality a komfortu obsluhy.

  A jak vidíte budoucnost českého drobného bankovnictví vy? Souhlasíte s názory bankovních manažerů? Která banka bude na konci roku podle vás tou nejlepší? Zkuste se zamyslet a napsat svůj názor.

  • RSS
  • Kindle
  • Poslat e-mailem
  • Vytisknout

  Líbil se vám článek?

  -164
  Ano
  Ne

  Diskuze

  Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

  14. 1. 2003 8:50, Vykuk

  ...a hlavne kdyz uz, tak by se mela zabyvat tim co umi (tj. i-netem) a necpat se do prostoru kde nema sanci (historii, klientelu, kapital, dobre jmeno, ceny). Jeji konverze ve 'standardni' banku ji muze lehce znicit. Good Luck

  Reagovat

   

  +31
  Líbí
  Nelíbí

  Zobrazit komentovanou zprávu (SkrivanekT 13. 01. 2003 11:22)

  Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

  14. 1. 2003 16:32, PavelQ

  Je zajímavé, že CSOB, CS i KB tvrdí, že jsou na retailovém trhu největší.

  Reagovat

   

  -5
  Líbí
  Nelíbí

  Další příspěvky v diskuzi (6 komentářů)

  17. 1. 2003 | 18:35 | CSrypatschek

  ...žvandy, žvandy a nic jen žvandy, ať si to nechají pro svý akcionáře, který se snad valnou hromadou na chlebíčkách se šampáněm už nějak prochrápou. Pro klienta banky ale vůbec nic pozitivního, jen snahy, jak ho ještě více...více

  15. 1. 2003 | 11:08

  Všiml jste si jak ředitel českorakouské spořitelny uvedl, že až v roce 2003 se začnou zajímat o klienty. Třeba si už dost nahrabali a teď nám něco dají? více

  14. 1. 2003 | 16:32 | PavelQ

  Je zajímavé, že CSOB, CS i KB tvrdí, že jsou na retailovém trhu největší. více

  14. 1. 2003 | 8:50 | Vykuk

  ...a hlavne kdyz uz, tak by se mela zabyvat tim co umi (tj. i-netem) a necpat se do prostoru kde nema sanci (historii, klientelu, kapital, dobre jmeno, ceny). Jeji konverze ve 'standardni' banku ji muze lehce znicit. Good...více

  13. 1. 2003 | 17:49 | ervin

  Ať se jdou ti šašci vycpat. České banky považují místní občany za podlidi, se kterýma si mohou dělat co se je napadne a hlavně jim účtovat zlodějské poplatky, aby bylo na skvělé výplaty. Jinak totiž vydělávat neumějí, protože...více

  Přihlášení

  Jméno

  Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

  Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

  ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
  Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
  Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

  Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK