Výsledky největších bank za první pololetí: Zisky rostou, ale už to dá fušku

| rubrika: Analýza | 24. 8. 2016 | 2 komentáře
Pět velkých českých bank vydalo zprávy o výsledcích hospodaření za první letošní pololetí. Všechny dosáhly zisku, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, UniCredit, a Reiffeisenbank měly zisk vyšší než za stejné období minulého roku, v některých případech ale jen díky prodeji podílu ve společnosti Visa Europe.

Přinášíme vám ve spoleupráci s produktovým webem Finparáda výsledky největších českých bank za první pololetí roku 2016. Výsledky zatím zveřejnily Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank) a Reiffeisenbank. Jedná se o zatím neauditované konsolidované výsledky, tedy čísla zahrnující všechny společnosti dané skupiny v Česku, v případě UniCredit Bank a Komerční banky i na Slovensku.

Bankám sice vzrostl meziročně čistý zisk (kromě MONETA Money Bank), ale bylo to zejména díky mimořádnému zisku z prodeje podílu bank ve společnosti VISA Europe.

Ztráty z poplatků a z úrokové marže banky doháněly v objemech úvěrů, a to zejména hypoték, případně firemních a spotřebních úvěrů. V obavě z úvěrové expanze se Česká národní banka chystá na podzim vydat bankám doporučení, které by mělo zamezit případnému nárůstu rizikových úvěrů.

Hlavní výsledky pěti bank najdete v následující tabulce. Podrobný popis dílčích výsledků pak následuje.

Výsledky největších bank v Česku za 1. pololetí 2016

Ukazatel

Česká spořitelna

ČSOB

Komerční banka

UniCredit Bank

Raiffeisenbank

MONETA

 

miliardy korun

meziročně

miliardy korun

meziročně

miliardy korun

meziročně

miliardy korun

meziročně

miliardy korun

meziročně

miliardy korun

meziročně

Čistý zisk

8,2

+ 12,5 %

8,3

+ 18 %

6,7

+ 0,8 %

3,5

+ 11,9 %

1,4

+4 %

2,3

- 4,1 %

Bilanční suma

1037,3

+ 12,3 %

1068,2

+ 13,2 %

939,8

+ 5,4 %

632,8

+ 12,6 %

284

+ 25,5 %

143,9

+ 2,7 %

Úvěry klientům

569

+ 7,7 %

607,7

+ 8 %

570,8

+ 9,9 %

373,2

+ 4,9 %

203

+ 12 %

108,5

+ 0,1 %

Vklady klientů

763,1

+ 10,5%

745,1

+ 8 %

690

+ 10,2 %

372,2

+ 11,8 %

210

+ 25,6 %

114,4

+ 5,2 % 

Finparáda

Text vznikl ve spolupráci se serverem Finparáda, který zásobuje Peníze.cz daty z oblasti bankovních účtů, spoření a půjček. 

Česká spořitelna: Čistý zisk vyrostl o 12,5 procenta

Česká spořitelna vykázala k 30. červnu 2016 neauditovaný konsolidovaný čistý zisk ve výši 8,2 miliard korun. V meziročním porovnání se zvýšil o 12,5 procenta (v 1. pololetí 2015 byl 7,3 miliardy). Zisk rostl díky vyššímu objemu klientských úvěrů a zlepšení kvality úvěrového portfolia. K nárůstu čistého zisku přispěly ale také jednorázové vlivy, hlavně výnos z prodeje podílu České spořitelny ve společnosti Visa Europe (1,4 miliardy korun před zdaněním).

Hrubý objem klientských úvěrů se za posledních dvanáct měsíců zvýšil o 7,7 procenta, v absolutním vyjádření pak o 40,5 miliardy korun. Brutto portfolio úvěrů domácnostem (pouze ČS) dosáhlo objemu 310,9 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 6,9 procenta. Hlavním tahounem růstu úvěrů byly především nové hypotéky. Novinkami v nabídce České spořitelny byly bezpapírové či on-line možnosti půjček (Peníze na klik, Půjčka bez papírů) nebo mobilní aplikace Friends 24 pro platby mezi kamarády bez nutnosti znát číslo účtu.

Provozní zisk se v porovnání s loňským pololetím snížil o 6,1 procenta na 10,2 miliardy. K nejvýznamnějším příčinám poklesu patří pokračující snižování čistých výnosů z poplatků a provizí, pokles čistého zisku z obchodních operací, který byl v 1. pololetí 2015 mimořádně vysoký kvůli jednorázovému vlivu změny metodiky při oceňování derivátů, a také snižování příjmů z pronájmu nemovitostí v souvislosti s postupným odprodejem investičních nemovitostí.

Úrokové sazby jsou dlouhodobě na historicky nejnižších úrovních. Rostoucí objem úvěrů, klesající úrokové náklady na vydané dluhové cenné papíry a spořicí produkty ale vliv nízkých úrokových sazeb částečně vyrovnávají. Čistý úrokový výnos dosáhl výše 12,8 miliard korun, což je v meziročním porovnání o 1,2 procenta méně. Čistá úrokové marže vztažená k úročeným aktivům poklesla z 3,34 na 3,18 procenta.

Čisté výnosy z poplatků a provizí zaznamenaly snížení o 9,2 procenta na 4,6 miliardy korun. Podíl na poklesu má evropská regulace poplatků za platby kartami, podepsaly se na něm ale také klesající příjmy z finančních služeb – klienti stále více využívají levnější formy obsluhy a zvýhodněné programy a produkty. Na druhou stranu se zvýšil příjem poplatků z investičních produktů, zejména za správu aktiv a úschovu a správu cenných papírů.

Celkové provozní náklady se v meziročním porovnání snížily o 3,3 procenta na 8,8 miliardy korun. Největší vliv měly nižší odvody do Fondu pojištění vkladů, kde došlo ke změně způsobu výpočtu.

Konsolidovaná výše bilanční sumy se poprvé v historii České spořitelny přehoupla přes bilionovou hranici a dosáhla 1037,3 miliardy korun. V porovnání s loňským prvním pololetím vzrostla o 12,3 procenta.

Závazky vůči klientům dosáhly objemu 763,1 miliard korun a v porovnání s prvním pololetím loňského roku vzrostly o 10,5 procenta. Vklady domácností vzrostly o šest procent na 553 miliard korun, lidé peníze vkládají zejména na osobní účty.

Celkový počet klientů Finanční skupiny České spořitelny k 30. červnu 2016 dosáhl 4,74 milionu. Počet aktivních klientů přímého bankovnictví SERVIS 24 a BUSINESS 24 byl 1,71 milionu, což značí meziroční nárůst o 4,5 procenta. Celkový počet vydaných aktivních platebních karet dosáhl výše 3,02 milionu kusů, z toho kreditní karty představují 0,24 milionu. Objem transakcí uskutečněných u obchodníků kartami České spořitelny se za 1. pololetí 2016, ve srovnání se stejným obdobím roku 2015, zvýšil o 10,9 procenta na 64,3 miliard korun. Počet bankomatů a platbomatů České spořitelny se zvýšil o 30 na 1595 kusů.

Kdo šetří, má tyhle tři

Běžný účet, spořicí účet, kreditka. Tohle trio může ušetřit určitě pár stovek ročně. Když je správně vyladěné a když víte, kam ve správný čas přesunout kolik peněz. Dobrá zpráva: dneska to jde do značné míry zautomatizovat. Na začátku je to samozřejmě dost kombinování. Pomůžeme s porovnáním a výběrem.

ČSOB: Čistý zisk meziročně vzrostl o osmnáct procent

Čistý zisk skupiny za první pololetí vzrostl meziročně o osmnáct procent na 8,3 miliardy korun, jednorázově se na tom podepsal výnos z prodeje podílu ve společnosti VISA Europe, dál pak silný růst obchodních objemů, které převýšily vliv klesající marže a nižší poplatky z investičních produktů a tuzemských plateb.

ČSOB spustila novou službu ČSOB Premium, která nabízí afluentním klientům individuální péči, zvýhodněné služby a produkty a novou mobilní aplikaci ČSOB NaNákupy umožňující platby mobilním telefonem za podpory platebních karet VISA i MasterCard.

ČSOB posílila svou pozici jedničky v úvěrech, jejich objem zvýšila o osm procent na 608 miliard korun.

Za růstem úvěrového portfolia stál pokračující růst hypoték, korporátních úvěrů a leasingu. Navzdory růstu obchodních objemů ČSOB dále vylepšila kvalitu úvěrového portfolia s ukazatelem podílu úvěrů v selhání na historicky nejnižší úrovni jen mírně nad třemi procenty.

Také objem vkladů v bance se zvýšil – na 745 miliard korun, meziročně o osm procent. Celkový objem aktiv pod správou banky dosáhl hodnoty 184 miliard korun, což představuje jednoprocentní nárůst.

Čistý zisk Komerční banky meziročně stejný

Třetího srpna, když Komerční banka zveřejnila pololetní výsledky Komerční banky, pražská burza se propadla o 2,1 procenta. Akcie samotné banky se propadly o devět procent. Zveřejněné hospodářské výsledky sice byly na úrovni tržních odhadů, nemilou zprávou ale bylo, že management zvažuje přehodnocení dividendové politiky, které by mělo vést k návratu výplatního poměru na úrovně z roku 2014.

Celkové výnosy vzrostly o 5,3 procenta na 16,3 miliardy Kč. Bez zahrnutí jednorázového výnosu z prodeje podílu ve společnosti Visa Europe výnosy klesly o 0,9 procenta. Provozní náklady se snížily o 0,1 procenta na 7,2 miliardy Kč. Vykázaný čistý zisk náležející akcionářům zůstal proto skoro stabilní a dosáhl 6,7 miliardy Kč (+0,8 %). Čistý zisk bez zaúčtování příjmu za podíl ve VISA Europe poklesl o 10,9 %.

Celkový hrubý objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB se meziročně zvýšil o 9,9 procenta na 570,8 miliardy korun. Úvěrování se zvýšilo ve všech kategoriích.

Celkový objem úvěrů na bydlení stoupl meziročně o 10,9 procenta. V rámci toho vzrostl objem hypoték občanům oproti loňskému roku o 12,8 procenta na 194,9 miliardy korun, Modrá pyramida vykázala růst portfolia o 2,0 procenta na 37,7 miliardy korun. Objem spotřebitelských úvěrů poskytovaných Komerční bankou a společností ESSOX se zvýšil o 6,9 procenta na 31,5 miliardy korun, výrazně tak překonal růst na celém trhu.

Celkový objem úvěrů poskytnutých Skupinou KB podnikům se zvýšil o 10,7 procenta na 304,3 miliardy korun.
Celkový objem vkladů v rámci skupiny KB se zvýšil meziročně o 10,2 procenta a dosáhl tak 690 miliard korun (s vyloučením volatilních repo operací s klienty). Vklady občanů v KB se zvýšily meziročně o 12,5 procenta meziročně na 208,9 miliardy korun. Depozita v Modré pyramidě poklesla o 7,3 procenta na 64,9 miliardy korun.

Aktiva klientů v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění celkem vzrostla o 8,3 procenta na 144,5 miliardy korun.

Čisté úrokové výnosy poklesly o 2,1 procenta a propad nevyrovnal ani růst objemu úvěrů a vkladů. Čisté výnosy z poplatků a provizí se snížily o 2,4 procenta, nižší poplatky za základní služby částečně kompenzovala vyšší transakční aktivita klientů. Banka vyplatila víc odměn ve věrnostním programu MojeOdměny, méně peněz také generovaly úvěrové poplatky, a to kvůli zrušení poplatků za správu úvěru.

Celková aktiva skupiny KB ke dni 30. června 2016 vzrostla o 5,4 procenta na 939,8 miliardy korun. Na konci června 2016 skupina KB obsluhovala 2,4 miliony klientů (na konsolidované bázi). Samotná Komerční banka měla 1 649 000 klientů (meziročně o 0,7 procenta více), z toho 1 393 000 byli občané. Dalších 256 000 zákazníků bylo z řad podnikatelů, firem a velkých korporací (včetně obcí a sdružení). Modrá pyramida obsluhovala 503 000 zákazníků a počet účastníků penzijního připojištění u Penzijní společnosti KB dosáhl 540 000. Služeb společnosti ESSOX využívalo 210 000 aktivních klientů.

Klienti Komerční banky měli k dispozici 397 bankovních poboček (včetně divize pro korporátní klienty na Slovensku), 773 bankomaty a plnohodnotné přímé bankovnictví podporované dvěma telefonními centry. Počet klientů využívajících alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jako je internet nebo mobilní bankovnictví, dosáhl 1 364 000 na konci června 2016, což znamenalo 82,7 % z celkového počtu klientů. Zákazníci využívali 1 611 000 aktivních platebních karet, z toho 197 000 kreditních. Počet aktivních kreditních karet vydaných společností ESSOX dosáhl 115 000. Klienti Modré pyramidy měli k dispozici 217 obchodních míst a přibližně 1 000 poradců. SG Equipment Finance (SGEF) poskytovala své leasingové služby prostřednictvím devíti vlastních poboček, z nichž dvě jsou na Slovensku, a také v síti KB.

UniCredit Bank: Růst zisku o 11,9 procenta

Konsolidovaný hospodářský výsledekUniCredit Bank Czech Republic and Slovakia se po zdanění zvýšil z 3,1 miliard korunna 3,46 miliard.

Úvěry klientům se ve srovnání s 30. červnem 2015 zvýšily o 4,9 procenta, vklady klientů vzrostly o 11,8 procenta. Celková aktiva meziročně nabyla o 12,6 procenta.

„Nízké úrokové sazby a sílící konkurenční boj na bankovním trhu se projevují v mírném poklesu čistých výnosů z úroků i poplatků a provizí. Zvyšující se regulatorní požadavky mají další dopady na růst správních nákladů bank včetně té naší,“ uvádí finanční ředitel UniCredit Bank Gregor Hofstaetter-Pobst.

V retailovém bankovnictví výrazně vzrostl segment úvěrování, o 13,6 procent. Je to opět zejména díky vysokému růstu hypotečních úvěrů (14,3 %) i spotřebitelských půjček (11 %). Rostou i bankovní vklady retailových klientů (9,1 %) podpořené úspěchem bezpoplatkového účtu U konto. To si stále větší popularitu získává zejména mezi mladými klienty.

UniCredit Bank v prvním pololetí 2016 představila také několik důležitých produktových novinek. Klientům nabídla možnost zřídit si U konto TANDEM, které umožňuje plnit podmínku minimálního obratu pro běžný účet bez poplatků ve dvou. Uvedení PRESTO Půjčky s bonusem 3000 korun (při půjče od 100 tisíc korun) propagovala i marketingová kampaň banky.

MONETA Money Bank: Mírný pokles

Čistý zisk MONETA Money Bank (dříve GE Money Bank) za první pololetí roku 2016 činil 2,278 miliardy korun. Meziročně jde o pokles – z 2,37 mililardy. Celkový objem nových úvěrů vzrostl meziročně o 4,4 procenta na 20,1 miliard korun, z toho v retailovém bankovnictví díky spotřebitelským úvěrům o 32 procent, u hypoték o 24 procent a u půjček na koupi vozidel o 34 procent. Klesající poměr nesplacených úvěrů na 6,9 procenta z 11,7 procenta na konci roku 2015, přičemž ukazatel krytí úvěrů se selháním opravnými položkami je na dlouhodobě vysoké úrovni (ve výši) 80,4 procenta.

Bilance komerčních investičních úvěrů vzrostla o 2,6 % na 27,8 miliardy korun. Meziroční nárůst v úvěrech pro malé firmy činil 36 procent, a to na 0,4 miliardy korun. Objemy nových půjček na vozidla a jejich příslušenství a na leasing klesly o 35 procent na 2,9 miliardy korun.

Raiffeisenbank: Zisk 1,4 miliardy korun

  • Meziroční růst klientských úvěrů o 12 procent na 203 miliardy Kč
  • Klientské vklady meziročně narostly o 25,6 procenta na 210 miliard Kč
  • Celková aktiva banky meziročně vzrostla o 25,5 procenta na 284 miliard Kč
  • Čistý zisk meziročně vzrostl o čtyři procenta na 1,39 miliardy Kč
  • Silná kapitálová pozice: kapitálová přiměřenost ve výši 17,3 procenta
  • Poměr nesplácených úvěrů je oproti stavu na konci roku 2015 lepší o 1,5 procentního bodu a dosahuje výše 10,4 procenta
Odeslat
e-mailem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů
Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.