Slovenská koruna nabrala dech. Co to znamená pro Slovensko, Česko a Maďarsko?

Simona Ely Plischke | rubrika: Měny | 21. 3. 2007 | 5 komentářů
Slovenská koruna nabrala dech. Co to znamená pro Slovensko, Česko a Maďarsko?
Slovenská koruna v pondělí prudce posílila a vůči euru se obchodovala na historických maximech. Pozornost investorů na sebe strhla poté, co EU v pátek schválila změnu centrální parity slovenské koruny v rámci systému ERM II. O co vůbec jde a jaké důsledky může mít současná situace pro české podniky a obyvatele či maďarskou ekonomiku? Proč vůbec slovenská koruna v poslední době tak posiluje? Jak její vývoj ovlivní českou korunu a maďarský forint?

Členské země EU, které mají v úmyslu přijmout společnou měnu, musí splnit tzv. konvergenční maastrichtská kritéria, viz sloupek níže. Přičemž jedním z nich je hodnocení stability kurzu dané měny vůči euru (profil, názory). Podle v současné době platných pravidel musí daná měna být v době hodnocení tohoto kritéria minimálně dva roky součástí zmíněného ERM II systému. Jeho základ spočívá ve stanovení fluktuačního pásma, které je v současné době nastaveno na 15 % od centrální parity, a které nesmí být překročeno (v případě jeho ohrožení nastupuje intervence místní centrální banky, eventuálně Evropské centrální banky, ECB).


Co jsou to maastrichtská kritéria?

Kritérií je celkem pět. První dvě se týkají měnové oblasti (úroveň inflace nesmí o více než 1,5 % překročit inflaci měřenou jako průměr tří zemí Evropské unie s nejnižší inflací, dlouhodobé úrokové sazby nesmějí o více než 2 % překročit sazby ve stejných zemích). Třetí a čtvrté sledují fiskální oblast (schodek veřejných rozpočtů nesmí přesáhnout 3 % HDP, veřejný dluh nesmí přesáhnout 60 % HDP). Pátým kritériem je požadavek kurzové stability (nejméně dvouletá bezproblémová účast v systému směnných kurzů ERM II, přičemž se kurs měny k euru nesmí odchýlit od stanovené centrální parity o více než 15 % na jednu či druhou stranu). 

"V případě slovenské koruny (profil, názory), která do ERM II vstoupila na konci listopadu 2005, byla centrální parita vůči euru stanovena na 38,46 SKK/EUR. Od té doby ovšem slovenská koruna začala silně posilovat a v poslední době se nebezpečně přiblížila hranici 33,44 SKK/EUR," uvádí Marek Hatlapatka ze společnosti Cyrrus. Slovenská centrální banka (NBS) proto požádala o změnu centrální parity, kterou EU odsouhlasila a s účinností od 19. března ji změnila na současných 35,4424 SKK/EUR (+8,5 %). "Toto je pochopitelně pro investory jasný signál, že NBS očekává další posilování koruny, a reakcí bylo pondělní 3,5% posílení vůči euru," dodává Hatlapatka.

Hranice pásma, ve kterém se směnný kurz může v režimu ERM II pohybovat se tak posunuly na 30,13 a 40,76 SKK/EUR. "Domníváme se však, že na straně oslabení se bude NBS snažit ubránit spíše hranici 2,25 % (tj. 36,24 SKK/EUR), protože splnění maastrichtského kritéria si kromě dvouletého pobytu v ERM II vyžaduje také pohyb kurzu bez výrazného napětí, což bylo v minulosti interpretováno právě udržení hranice 2,25 % na straně oslabení," říká Mária Fehérová, z oddělení ekonomické a strategické analýzy České spořitelny.


Na žádost Slovenska došlo s účinností od 19. 3. k revalvaci centrální parity o 8,5 % na 35,4424 SKK/EUR.
Analytici České spořitelny také dodávají, že samotný konverzní poměr bude pravděpodobně silnější než stávající parita. A to proto, že rovnovážný (fundamenty omluvitelný) kurz v čase posiluje. "Když předpokládáme podmínky, že 1) NBS paritu nastavila v blízkosti rovnovážné úrovně, 2) udrží se stejné tempo rovnovážného posilování jako od vstupu Slovenska do ERM II v listopadu 2005 po revalvaci parity a 3) Slovensko příjme euro k 1. 1. 2009, implikuje to konverzní poměr 31,8 SKK/EUR," uvádí Fehérová.

Teoreticky podle analytiků České spořitelny nelze vyloučit, že Slovensko nakonec příjme euro dříve než v roce 2009. Tuto možnost vysvětlují tím, že podmínce dvouletého pobytu v ERMII Slovensko vyhoví už v listopadu 2007. Data o splnění rozpočtového maastrichtského kritéria mohou být k dispozici na jaře 2008 (inflaci byl mělo Slovensko plnit už v závěru roku 2007, dluh a dlouhodobé sazby už plní). Pravidla explicitně neurčují, že přijetí eura se musí uskutečnit k 1. lednu, tudíž se může uskutečnit už v průběhu roku 2008. Mária Fehérová ovšem upozorňuje: "Jelikož však ekonomika se na zavedení eura musí připravit a předcházejí mu poměrně náročné administrativní opatření - neformální duální oceňování se plánuje půl roku před samotným zavedením eura, úprava informačních systému a software do podniků apod. - myslíme si, že předem oznámený termín leden 2009 se spíše měnit nebude."


Proč slovenská koruna v poslední době tak posiluje?

Důvodů je podle společnosti Cyrrus několik.

  • Reformy, které byly provedeny v minulých letech, byly živou vodou pro ekonomický růst (v loňském roce HDP +8,3 %), na toto téma viz článek Slovenský tygr pod novým bičem zkrotne: reformy reforem.
  • Příliv zahraničních investorů, ve kterém v předešlých letech Slovensko například za Českou republikou zaostávalo, v posledních dvou letech značně zesílil. "Automobilky KIA či PSA nebo naposledy společnost Samsung, to je jen výběr těch největších investorů, kteří si pro svoji výrobu vybrali právě naše východní sousedy," vypočítává Hatlapatka. Naprostá většina této produkce jde na export, což má (a bude mít stále větší) dopad na posilování slovenské koruny.
  • Pozitivně také působí vyšší úrokové sazby (v současné době 4,75 %), alespoň ve srovnání se základní sazbou, 2týdenní repo, České národní banky, která již od loňského září činí 2,5 %. "Očekává se ale postupné snižování sazeb, poslední inflace - 2,7 % y/y, byla slibná, přesto si NBS nemůže dovolit prudší snižování sazeb. Na druhou stranu právě silná koruna může vést k oslabení inflačních tlaků - dovážené zboží bude levnější," předpovídá Hatlapatka.


Euro a Česká republika
Kdy zavedeme společnou měnu my? Jak jsme na tom s plněním maastrichtských kritérií? Co znamená, že euro přijde velkým třeskem? A proč není třeba se obávat o zdražení zboží a služeb.
Přečtěte si trilogii článků Tomáš Prouzy, bývalého náměstka ministra financí a národního koordinátora pro zavedení eura:
Vliv i na českou ekonomiku?

Z hlediska České republiky má podle společnosti Cyrrus posilování slovenské koruny značné dopady. Krátkodobě pomáhá i české měně (profil, názory), kterou někteří zahraniční investoři nakupují spolu se slovenskou korunou "v jednom pytli".

Silnější slovenská koruna je také samozřejmě výhodná pro české obchodníky. Jednak pro ty, kteří vyvážejí na Slovensko (po Německu je Slovensko náš nejdůležitější obchodní partner), jednak pro maloobchodníky, kteří mohou zvláště v příhraničních oblastech profitovat z vyššího relativního bohatství Slováků.

"Na druhou stranu však může být další posilování slovenské koruny problémem pro české zaměstnavatele," upozorňuje Hatlapatka. Jen za poslední rok ztratila česká měna vůči té slovenské téměř 15 %, což samozřejmě znamená, že české výdělky se stávají pro Slováky stále méně atraktivní. Přitom mnoho místních firem je na "dovozu" slovenské pracovní síly závislých. A radost ze současného vývoje směnných kurzů pochopitelně nemůžou mít ani turisté chystající se strávit svoji dovolenou poznáváním krás Slovenské republiky.


Také Maďaři pocítí silnější slovenskou měnu

"Úspěšný tlak na revalvaci pásma pro slovenskou korunu může navnadit spekulanty na útok na maďarský forint," upozorňuje Fehérová z České spořitelny. Ten se v rámci stávajícího kurzovního režimu může pohybovat v pásmu +/-15 % od centrální parity nastavené na 282,36 HUF/EUR. Forint se včera kótoval kolem úrovně 245 HUF/EUR, což je blízko spodní hranice fluktuačního pásma 240,01.


Centrální parita forintu je nastavena na 282,36 HUF/EUR. Dojde také k její revalvaci?
Může zesílit tlak na přechod k volně plovoucímu kurzovnímu režimu v Maďarsku nebo alespoň revalvaci centrální parity? Podívejme se, co na to říkají ekonomové České spořitelny:

Důvody pro:
  • Maďarská centrální banka se už v minulosti několikrát pokoušela o zrušení fluktuačního pásma pro forint. Narazila však na odpor vlády, což mohlo být zčásti dané také chladnými vztahy mezi tehdejším guvernérem Járaiem a vládou. Pod taktovkou nového guvernéra mohou být jednání snadnější. 
  • Uvolnění kurzu by mohlo pomoci hlavnímu cíli centrální banky, a to udržení cenové stability.
  • Parita by lépe odrážela úroveň kurzu, která je pro ekonomiku odůvodnitelná (analytici ČS se domnívají, že rovnovážný kurz je silnější než 280).
Důvody proti: Ekonomika letos utrpí významné šoky v důsledku ozdravného rozpočtového balíku. Spotřeba domácností se propadne, podniky jsou zasažené vyššími daněmi. Výrazné posílení forintu, které by mohlo po uvolnění kurzového režimu z psychologických důvodu následovat, by ještě více oslabilo konkurenceschopnost maďarských vývozců. To by byl další úder pro už tak pošramocenou popularitu vlády.

"Domníváme se proto, že maďarská vláda se bude snažit z politických důvodů oddálit revalvaci parity nebo změnu kurzového režimu. I kdyby k ní došlo, pozitivní reakce forintu bude pravděpodobně pouze krátkodobá. Nesmíme totiž zapomenout, že ekonomické fundamenty jsou v Maďarsku pořád ne příliš pozitivní, navzdory výhledu na  zlepšování. Proto držíme odhad úrovně kurzu na konci roku 250 HUF/EUR," uzavírá Fehérová.

V článku byly použity tiskové zprávy společnosti Cyrrus, obchodníka s cennými papíry, (autor Marek Hatlapatka) a České spořitelny (autor Mária Fehérová).

Ucházíte se o dotaci z Evropské unie?
Nevíte přesně jak na to? Informujte se u nás jak postupovat! Zhodnotíme, zda má váš konkrétní projekt šanci na získání dotace, poradíme, na jaké dotace má šanci firma vaší velikosti a zaměření. Potřebujete zjistit, jaké je finanční zdraví vaší firmy, což je nutná podmínka pro získání dotace, nebo "jen" chcete pomoci se zpracováním žádosti či s výběrem vhodného dotačního titulu? Přečtěte si naše poradenské texty a obraťte se na naši novou unikátní poradnu získávání dotací ze strukturálních fondů EU! Čím více konkrétních informací nám poskytnete, tím přesnější odpověď získáte.

Co si o silné slovenské koruně myslíte vy? Jak ovlivní vás? Jaký vývoj očekáváte od středoevropských měn do budoucna?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Euro: přinese zdražení?

13. 11. 2006 | Tomáš Prouza | 3 komentáře

Euro: přinese zdražení?

Podle "lidové moudrosti" přinese euro pouze zdražování. Co se ale dá dělat pro to, aby jeho zavádění nemohli obchodníci zneužít? Snažit se bude muset každý.

Euro přijde velkým třeskem

6. 11. 2006 | Tomáš Prouza

Euro přijde velkým třeskem

Po dlouhém odkládání vláda rozhodla, že se euro v České republice jednou zavede velkým třeskem. Co to znamená? Jak vypadá scénář velkého třesku a co jeho kroky znamenají pro spotřebitele... celý článek

Euro dříve či později?

23. 10. 2006 | Tomáš Prouza | 1 komentář

Euro dříve či později?

Otázka, kterou si klade spousta lidí. Posun o rok či o dva není nijak kritický, důležitý ale je dostatek času na přípravu – a ochota rozptýlit fámy, které zavádění eura provázejí.

Slovenský tygr pod novým bičem zkrotne: reformy reforem

29. 6. 2006 | Simona Ely Plischke

Slovenský tygr pod novým bičem zkrotne: reformy reforem

Smer, strana odštěpená z bývalé Komunistické strany Slovenska, jinak také vítěz slovenských voleb, včera večer oznámila, že vytvoří vládu s extrémně pravicovou SNS radikála Jána Sloty... celý článek

Platy v ČR: na vrcholu středoevropské čtyřky, v evropském srovnání bída

18. 5. 2006 | Simona Ely Plischke | 4 komentáře

Platy v ČR: na vrcholu středoevropské čtyřky, v evropském srovnání bída

Ze zemí Visegrádské čtyřky vyděláváme nejvíce. Na vrchol evropského žebříčku to ale máme hodně daleko. Vyděláme si totiž pouhých 13 % toho, co za stejnou práci dostanou Dánové. Jak... celý článek

Partners Financial Services