Váš život v roce 2010

Váš život v roce 2010
Máte představu, jak bude váš život vypadat v roce 2010? Automobil vám bude předčítat došlé e-maily a vy mu budete nahlas diktovat nejen odpovědi na maily, ale i příkazy kam jet. Možná ale chytí vir. Zaměstnavateli budete k dispozici i o víkendech, vaše děti budou používat PC již v první třídě. Videotelefon bude standardem. V autobusu se připojíte k internetu. Doma si zahrajete videohru, po které budete muset dohnat kyslíkový deficit a jít se napít. Nahlédněte prostřednictvím studie Pohled do budoucnosti společnosti Deloitte na svůj život za pár let.

Nejnovější studie společnosti Deloitte se pokouší odpovědět na to, jak rozvoj informačních a komunikačních technologií (ICT) ovlivní náš život v budoucnosti. Ve zkratce z ní vyplývá, že všední den roku 2010 se od některého letošního nijak výrazně lišit nebude. Snídaně se do postele nepřenese teleportací, nezapneme si Dobré ráno s holografickou televizí, do práce neodjedeme létajícím autem a nespustíme si tam kvantový počítač. "Někteří šťastnější z nás asi stráví dovolenou v kosmu, ale většina ostatních lidí bude změny, které přinese všeobecný průnik informačních, komunikačních a digitálních technologií do běžného života, vnímat mnohem subtilněji," říká Igal Brightman ze společnosti Deloitte.

Podívejme se, jak podle studie bude v blízké budoucnosti pracovat, studovat, cestovat, komunikovat, bavit se a bránit se.


Slovo pracovní doba zmizí ze slovníku


Hranice mezi pracovní dobou a volným časem bude postupně mizet.
Mnohem častěji budeme v roce 2010 pracovat z domova, respektive ne z kanceláře. Pracovní týmy budou rozptýlené po celé zeměkouli a hlavním nástrojem všech členů týmu zůstane počítač.

Mobilní přístup k elektronické poště dnes má několik milionů lidí na světě, v roce 2010 jich budou desítky milionů. Internet umožní zaměstnancům vyhledat jakýkoliv text, video nebo audiozáznam s potřebnou informací. Ale také poskytne firmám možnost vyhledat a najmout si libovolného samostatně pracujícího odborníka s potřebnou kvalifikací pro konkrétní službu. Přitom umění komunikovat bude kvalifikací prvořadou a nejvíce vyhledávanou.

Nepříjemné bude stírání hranice mezi pracovní dobou a volným časem. "Lidé budou zaměstnavateli či klientovi k dispozici také o víkendech a svátcích. Na druhou stranu ale během doby, kterou dnes chápeme jako pracovní, si klidně odskočíme na nákupy (přes internet) nebo k televizi (na požádání). Případně si zahrajeme nějakou videohru (na služebním PC)," uvádí zpráva.


Přednáška na obrazovce počítače

Jak budeme studovat? Dobrého učitele ICT nenahradí, ale výborně ho doplní. Každý student bude mít osobní počítač. Na něm bude sledovat výukové programy, včetně výkladu a animací, jeho prostřednictvím bude procvičovat látku i skládat zkušební testy. Širokopásmově přenášené lekce rozšíří učiteli auditorium studentů. Již nyní je veřejnosti k dispozici mnoho vysoce kvalitních on-line kurzů, psali jsme o tom v článku Nejlepší americké univerzity nabízejí on-line kurzy zdarma. Školní intranety propojí učitele s rodiči jejich žáků.


O průzkumu

Expertní skupina pro technologie, média a telekomunikace společnosti Deloitte vypracovala studii, která vychází z vlastního výzkumu využívání ICT v minulosti, dnes a v budoucnu. Je postavena na rozhovorech s více než 5 000 partnery, vysokými manažery podniků a řediteli institucí a na spolupráci s odvětvovými analytiky a oborovými experty.

Jedním z hlavních studijních programů, a to už od prvních tříd, bude počítačová gramotnost a umění komunikace. (V USA děti používají počítače od prvního povinného roku vzdělání, tzv. kindergarten, běžně ke studiu již v několik let. Již od 5 let se tak učí na počítači psát, vyhledávat informace na internetu, ukládat a přenášet data, tisknout výstupy a obecně s počítačem pracovat individuálně i v týmu spolužáků. Přitom např. Austin School District v Texasu v letošním roce přijala dokument, který všechny státní školy v oblasti zavazuje k tomu, aby u dětí na prvím stupni základní školy kladly větší důraz na umění psát na počítači než na zvládnutí psaní klasicky tužkou na papír - pozn. autorky.) "Odborníci na vzdělání se ale přesvědčí o tom, že tyto nové dovednosti nemohou vytlačit triviální znalosti - čtení, psaní a počítání. Stejně tak by nemělo vymizet ani vzdělávání v kritickém myšlení a výuka základních paměťových znalostí," uvádí studie.

Na druhou stranu hrozí, že mnozí studenti nahradí připojeným počítačem školní docházku. Učitelé i státní orgány budou muset řešit množící se případy zneužívání ICT ke švindlování při zkouškách a testech, podobně jako plagiátorství při tvorbě absolventských prací. Mohlo by se stát, že v roce 2010 se školy vrátí ke zkušebním pracím psaným rukou na papíře - kvůli identifikaci autora.


Bude stačit zavelet: "Jeď domů"...

Do roku 2010 se digitalizace, mobilita a konektivita rozšíří takovým způsobem, že pro spolucestující se automobil promění v kancelář či obývací pokojík s možností nepřetržité komunikace i zábavy na vyžádání.

Řidiči se mohou dočkat malé robotizace řízení vozu. Palubní počítač převezme mnohé řídící a kontrolní funkce. Už dnes je celkem běžná hlasová navigace, ovšem přidá se také kontrola rychlosti, bezpečné vzdálenosti mezi auty, automatické zapínání a seřizování světel, zapínání a řízení režimu chodu stěračů, řízení brzd nebo parkovací automat. Informace o chodu zařízení v autě se řidiči budou promítat na čelní sklo, aby sledování displejů a mačkání knoflíků neodváděly jeho pozornost. Počítač bude řidiči předčítat došlé e-maily a on bude nahlas diktovat odpovědi. Hlasem bude také ovládat mnoho, ne-li většinu funkcí ve voze. Další způsob ovládání vozu bude dotykový, používaný v dnešních kosmických lodích a stanicích.

Navigační systém GPS bude zdokonalen tak, že povede vůz pouze na základě hlasitého přání cestujících typu "jeď domů". Jednotky budou propojeny s notebookem, takže bloudění se stane téměř nemožným.

Cestující budou moci za jízdy sledovat televizi, televizi s programem na požádání, budou si pouštět filmy z DVD nebo hudbu z MP3, budou hrát počítačové hry nebo posílat SMS či e-maily. Obyčejné telefonování z auta bude možné zpestřit videopřenosem. Napojeny na síť budou i prostředky veřejné dopravy, včetně letadel.

Turistické cesty do kosmu už v roce 2010 budou celkem běžné, i když dostupné jen bohatým lidem. Ale je možné, že kosmický prostor bude jedním z mála míst, kde člověk unikne z dosahu všudypřítomného, dotěrného komunikačního signálu.

Další poznatky z průzkumu:
  • V roce 2010 budou elektronické součástky tvořit až 40 % ceny automobilu.
  • 27 % automobilů bude vybaveno technologií Bluetooth.
  • V Evropě, USA a jihovýchodní Asii přibude 150 milionů PC, v rozvojových zemích dalších 566 počítačů. V roce 2010 budou na světě celkem 1,3 miliardy počítačů.
  • Objem hlasové komunikace po telefonu vzroste z 9 na 12 bilionů minut ročně. Globálně se na tomto provozu budou podílet fixní linky 30 %, mobilní sítě 60 % a 10 % připadne na VoIP, ty ale získají jen 5% podíl na tržbách za hlasové služby.
  • V roce 2010 bude v provozu 490 milionů mobilních širokopásmových připojení.
  • Komunikace M2M (vzájemná komunikace mezi stroji) dnes generuje tržby ve výši 50 mil. USD ročně, na konci desetiletí to bude 200 milionů dolarů.

Zdoj: Deloitte


Polovina lidstva na drátě, stovky miliónů lidí poprvé zdvihnou sluchátko

Jak budeme komunikovat? "Inovace komunikačních technologií dosud postupovaly nejrychleji a také se nejrychleji šířily. Mobilní telefony a internet jsou toho jasné důkazy. Své vysoké inovační tempo si udrží nejméně do roku 2010," říká Igal Brightman.


Mobilní přístup k elektronické poště dnes má několik milionů lidí na světě, v roce 2010 jich budou desítky milionů.
Přístup k fixní nebo mobilní komunikační infrastruktuře získá polovina lidstva. Stále více organizací i soukromých osob bude disponovat širokopásmovým připojením. Mobilní telefonie získá dominanci nad službami fixních sítí, zejména ve vyspělých zemích, méně oblíbený bude protokol VoIP. Rozvine se 3D technologie, ale zájem o její využívání nebude nijak masový. Zato hlasová komunikace určitě neomrzí. Naopak, do konce desetiletí hlasový provoz ještě vzroste. Jednak proto, že stoupne počet lidí, kteří k ní budou mít přístup – stamilióny obyvatel rozvojových zemí si zavolají poprvé v životě – a jednak proto, že cena za tuto službu klesne. Standardem se stane videotelefonování.

Díky průniku digitálních technologií do různých přístrojů a zařízení výrazně vzroste vzájemná komunikace mezi stroji (M2M). Bude se to týkat desítek milionů automobilů, jimž například bude možné prostřednictvím mobilní sítě poskytovat vzdálenou údržbu a opravy. Odhaduje se, že 5 % televizních přijímačů bude širokopásmově připojeno k síti a bude komunikovat s dodavatelem programů, ale také třeba s inzertní agenturou, která spustí na obrazovku nejvhodnější individualizovanou reklamu. Radiofrekvenční identifikace bude podávat informace o skladových zásobách výrobků, jejich expedici a dodání.


Udýchaní po počítačovém tenisovém utkání?

Jak se budeme bavit? Televize přečká všechny novoty a udrží si nejvíce pozornosti, pokud bude interaktivní, s velkoplošnou obrazovkou s velkým rozlišením a bude schopna ukazovat program na přání, čili bude širokopásmově připojena k síti. Alternativ ale zůstane víc. Mnohým divákům postačí, když si budou moci objednat DVD s oblíbeným filmem, které jim doručí pošta až příštího dne. A mnoho lidí také bude prostě líných na to, aby si sami poskládali svůj program, takže profesionální programoví ředitelé televizních stanic o práci nepřijdou. Pravdou je, že dnes se člověk dívá na televizi průměrně 24 hodiny týdně a sestavit si na tak dlouhou dobu individuální program by si vyžádalo poměrně dost času a úsilí. To se v adekvátní míře týká i rozhlasového vysílání.

Velkou oblibu si získají menší programové formáty. Jednotlivé pořady se zkrátí na několik minut, aby byly vhodnější pro vysílání do mobilů, televizí v dopravních prostředcích a MP3 přijímačů. Krátit programy si budou moci i sami posluchači.

Někteří odborníci se domnívají, že mnoho lidí stejně dlouhou dobu, jakou dnes tráví u televize, bude v roce 2010 trávit u svého počítače. Budou sledovat obsahy různých webových stránek, vytvářet vlastní blogy, ukazovat si s přáteli fotografie a domácí videa.

Dá se také očekávat velký rozmach trhu počítačových a video her. K ovládání virtuálního hráče bude zapotřebí pohybu hráče skutečného, takže videohry se stanou zdravou fyzickou aktivitou a budou je hrát i dospělí. (Již loni nabídla společnost Nintendo novou herní platformu Wii, která od hráče vyžaduje neustálý pohyb, jímž ovládá postavu na obrazovce televize. Hrajete-li tedy např. tenis, golf, bowling apod. systém od vás vyžaduje pohyby, jakobyste sport opravdu hráli - pozn. autorky.) Třešničkou na dortu videozábavy pak budou třírozměrné projekce s užitím zvláštních brýlí.


Zavirovaná televize?

Jak se budeme bránit? Rozšiřování ICT do běžného života s sebou přinese také obrovské množství virů, červů a dalších škodlivých programů. Začnou pronikat do přístrojů, strojů a zařízení, kam dosud nemají přístup, automobily počínaje a domácí televizí konče. Škody, které způsobí, výrazně vzrostou, stejně jako náklady na obranu proti nim. Ta bude muset být účinnější než dnes.


Zdoj informací: Zpráva Pohled do budoucnosti společnosti Deloitte

Co důležitého nás čeká v roce 2007?
Odpovědi naleznete v našem novém speciálu Peníze 2007: co nás čeká a kolik to bude stát. V sérii článků vás seznámíme se všemi významnými změnami, které nás letos čekají a pomůžeme vám je co nejlépe využít.

Rok 2007 je časem převratných změn hlavně v sociální síti, kde došlo např. k významné úpravě při konstrukci životního minima. Věnovat se budeme ale také daním, cenám energií či deregulaci. V neposlední řadě vám poradíme jak v novém roce investovat.

Jak se změní váš život v roce 2010? Bojíte se změn, nebo je naopak vyhledáváte?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-12
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 22 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 3. 2007 8:39, Pavel

No jo, když ale ony jsou také Teplice (tady se to ještě liší, jestli je řeč o městě nebo o řece), Průhonice, Stránčice, ..., kde to je přesně naopak. A ne každý nosí v hlavě všechna česká pomístní jména se správným skoňováním.

Jo Němci, ti to mají jednoduché. Všechna města jsou ženského rodu, s jednou výjimkou der Haag.

A Angličani ani žádné rody nemají...

Zobrazit celé vlákno

+53
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

19. 3. 2007 9:29, Larus

Nejdřív jsem se smál, potom se mi chtělo zvracet. A teď se mi nechce pracovat! Ale děkuji, tohle se musí pořád připomínat, aby se na ty sr*čky nezapomnělo.

Zobrazit celé vlákno

-11
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (22 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Nejlepší americké univerzity nabízejí on-line kurzy zdarma

15. 3. 2007 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Nejlepší americké univerzity nabízejí on-line kurzy zdarma

Zasnili jste se někdy nad tím, jaké by bylo studovat Yale, MIT, Univerzitu v Berkeley, Univerzitu ve Standfordu či podobnou vyhlášenou americkou školu? Pak otevřete oči, připravte si... celý článek

Ekonomický růst není posvátná kráva

14. 3. 2007 | Jakub Pikna

Ekonomický růst není posvátná kráva

Nutnost ekonomického růstu skloňují ve všech pádech nejen politici a ekonomové, je to jakási modla celé moderní společnosti. I ta má ale svoji odvrácenou tvář. Tou je např. zhoršující... celý článek

Česká republika pod palbou čísel aneb rodná hrouda v kostce

27. 9. 2006 | Simona Ely Plischke

Česká republika pod palbou čísel aneb rodná hrouda v kostce

Z celé EU se u nás rodí nejméně dětí, z celé Evropy jsme nejtlustší a ze všech zemí světa se u nás vypije nejvíce piva. Vymíráme, stárneme, rozvádíme se a nebereme se. Také jsme 40.... celý článek

Internetové bankovnictví: jsou vaše peníze v bezpečí?

22. 9. 2006 | Kateřina Boušová

Internetové bankovnictví: jsou vaše peníze v bezpečí?

V souvislosti s případy vykradených účtů začaly banky na svoje klienty apelovat, že žádný elektronický produkt není úplně bez rizika a že vzájemná spolupráce je nezbytná. Jak se tedy... celý článek

O vykradených účtech Komerční banky a (ne)bezpečnosti elektronického podpisu

25. 8. 2006 | Jiří Nápravník

O vykradených účtech Komerční banky a (ne)bezpečnosti elektronického podpisu

Do nedávna to vypadalo, že vykradení účtu přes internetové bankovnictví je nepravděpodobné, a pokud už k němu došlo, byla to "chyba klienta, který si účet dobře nezabezpečil". Nedávné... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.