Evropa a operativní leasing: je u nás dražší?

Ivo Ščuka | 26. 1. 2006 | 3 komentáře
Evropa a operativní leasing: je u nás dražší?
České pobočky mezinárodních firem často musejí ústředí vysvětlovat, proč v ČR zaplatily za služby operativního leasingu víc, než by vydaly na západ od nás, nebo proč se někdy tolik různí jejich kvalita. V čem a proč se služby u nás liší a proč jsou často oproti těm západním dražší a oproti východním levnější?

Protože jak již bylo několikrát v nejrůznějších článcích zmíněno, operativní leasing vozidel znamená poskytování služeb "komplexního zabezpečení vozového parku" pro klienta. A právě v této definici tkví problém. Operativní leasing totiž nutně komunikuje v jednotlivých svých částech s dalšími dodavateli produktů a služeb. A kvalita i způsob jimi poskytovaných služeb zase odpovídá stavu podnikání v jejich segmentu. Kvalita a hlavně způsob řešení se tak nutně musí a bude v rámci Evropy lišit. Podívejme se na jednotlivé části služeb kompletního servisu operativního leasingu u osobních automobilů a porovnejme je:

Pořízení předmětu leasingu

Kdo z čtenářů ví, že při nákupu vozidla ani dnes nemá garantovanou cenu, za kterou objednali? Liší se to samozřejmě podle dealerů i značek. Nicméně nákup vozidla je často zatížen rizikem změny ceny. Vzhledem k dodacím lhůtám vozidel, které na trhu dosahují cca 4 - 8 týdnů, ale někdy i 4 měsíce, může být toto riziko reálné.
V průběhu doby dodání dojde ke změně ceníku a vozidlo je dodáno za jinou cenu, než bylo objednáno. Nestává se to moc často, většinou tento problém pokryje dealer ze svých prostředků, nicméně obecně lze říci, že v Česku je obtížné dosáhnout smluvně garantovaných fixních cen mezi okamžikem objednávky a dodávky. Objednávka je přijata a cena garantována až v okamžiku zaplánování vozidla do výroby. Je naprosto běžné, že zahraniční zákazník předpokládá zafixovanou cenu vozidla od okamžiku nabídky až do okamžiku dodávky a stavem českého trhu je nemile překvapen.

Slevy při nákupu vozidel

Ceníkové ceny, koncové ceny, objemové slevy dealera nebo importéra. Tato problematika je na samostatný článek. Obecně je nutné si uvědomit, že v případě garantovaného objemu obchodu je zahraniční společnost často schopna na celoevropské úrovni vyjednat velice zajímavé ceny, resp. slevy. Tyto slevy jsou ale často specifikovány jako relativní vůči ceníkové ceně v dané zemi za pořízení vozidla. Výrobce tedy např. garantuje 6% slevu na celém kontinentu v rámci evropského kontraktu. Zákazníci by ale neměli zapomínat na to, že sleva, která je v rámci konkurenčního trhu Německa slevou skvělou, v Česku může být jen průměrnou nebo naopak. Jinými slovy - evropská garantovaná sleva může být jen tak velká, jak velká může být průměrně nebo maximálně na některém z trhů v kontraktu obsažených. Samostatné, v Česku dosažitelné slevy tak mohou být úplně jiné, občas i zajímavější.

Registrace vozidla

Abecedu operativního leasingu,
kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci se společností , najdete na tomto místě. Každému písmenu abecedy přiřadíme jedno téma, kterému se budeme podrobněji věnovat.

V rámci postupně se vylepšující administrativy státu a ostatních institucí dochází v některých západních zemích ke zjednodušení registrace vozidla. Přidělení registrační značky může řešit dealer, registrační značka je přidělována majiteli vozidla a může být používána dlouhodobě. Anebo registrace probíhá pouze využitím příslušných formulářů, které se dodávají s vozidlem, bez jakékoliv účasti státního úředníka atd. Pro tyto zákazníky je pak obtížně srozumitelný fakt, že registrace vozidla může trvat i několik dní a prodloužit tak dobu dodání vozidla, i když dealer i leasingová společnost dělá vše, co je možné. Ne nepodstatný je tedy fakt "domovské příslušnosti" vozidla.
V Česku je vozidlo registrováno v místě registrace majitele. Znamená to tedy, že pokud klient využívá v jiné evropské zemi registrace pomocí dealera, je omezen pouze kapacitou místního okresního policejního ředitelství a dealer vše vyřídí během jediného dne. V Česku naopak všechny leasingové společnosti registrované v Praze registrují automobily na jediném místě. Že je to zdlouhavější je zřejmé.

Pojistné události

Snaha maximalizovat efektivitu likvidace pojistných událostí postupně vychovává jak pojistné ústavy tak i dealerskou síť. V některých západních zemích tak likvidace pojistné události bez škody na zdraví účastníků znamená dohodu účastníků nehody přímo na silnici, při jakékoliv velikosti škody, nafocení situace v reálu a okamžité řešení bez nutnosti čekat na policii. Dochází ke zrychlení a zjednodušení, které by ale v Česku asi narazilo na snahu o různá podvodná jednání. Bohužel, leasingová společnost v tomto okamžiku není schopna jakkoliv pomoci, protože není účastníkem dopravní nehody i když dopad do vnímání kvalit služeb v Česku je zřejmý.

Servisní náklady

Ve většině západních zemí je široce rozšířená síť servisních partnerů zajišťujících mimozáruční servis. Hlavně tedy výměny olejů, opravy světel, drobná poškození laku a karoserie, případně pneuservisy. Vzhledem k neustálému zlepšování kvality vozidel jsou ale tyto typy servisních služeb právě těmi, které jsou z pohledu uživatele vozidla nejčastější. A pokud je leasingovou společností zajištěn servis ve spolupráci s takovouto společností, uživatel leasingu má jistotu, že jeho vozidlo bude opraveno (rozuměj vyměněna žárovka, vyměněn olej nebo opravena poškozená pneumatika) téměř kdekoliv a hlavně téměř okamžitě.
V Česku prozatím takto obecně a široce koncipovaný servisní partner chybí, a tak jsou klienti odkázáni a autorizované servisní sítě. Tam je ovšem servisní zásah často administrativní procedurou, která je sama o sobě několikrát delší než zmíněná výměna žárovky. Zahraniční uživatel operativního leasingu je tak často velice zklamán úrovní těchto služeb.

Zimní pneumatiky

Pro změnu něco, co je v Česku lepší, než v jiných zemích na západ od našich hranic. Země jako Belgie, Holandsko, Itálie mají samozřejmě i horské oblasti, kde se v zimním období jezdí na zimních pneumatikách. Většina vozidel využívaných v podnikání se však pohybuje v lokalitách, kde se sníh a teploty pod 10°C vyskytují výjimečně. Tyto firmy tedy nejsou zvyklé na fakt, že téměř 100 % vozidel je zajištěno výměnou sezónních pneumatik - letní a zimní. Tito uživatelé tak často porovnávají jejich relativně jednoduchou logistiku pneumatik, tj. výměna po jejich ojetí, s logistikou a hlavně náklady spojenými s nákupem, uskladněním a obměnou sezónních pneumatik v Česku.

Finanční a daňové aspekty

Část, která by se opět dala rozepsat do několika stránek. V rámci Evropské unie nedošlo k unifikaci daní. Logicky tak dochází rozdílům v provozních nebo investičních nákladech spojených s provozem vozidla. Často se například setkáváme s tvrzením, že operativní leasing jako takový je v Česku velice drahý. A říkají to hlavně německé firmy. Důvod je jednoduchý. V Německu je leasingová společnost oprávněna u jakéhokoliv vozidla v operativním leasingu odečíst DPH při pořízení vozidla stejně, jako je tomu v Česku pouze u vozidel kategorie N1. Současně je podstatně méně rozšířen režim "Full service" a operativní leasing tak obsahuje jen některé provozní náklady. Pokud je tedy vyžádána nabídka Full service operativního leasingu bez podrobné specifikace v Německu a Česku, výsledkem jsou provozně naprosto rozdílné nabídky s tím, že ta česká je po přepočtu na eura významně dražší. Pomůže pouze poptávka specifikující v maximálním detailu požadavky zákazníka s vědomím daňových povinností jakéhokoliv českého daňového subjektu. V některých zemích zase dosahuje poplatek za registraci vozidla z našeho pohledu astronomických výšek a samozřejmě tento poplatek musí být obsahem i operativního leasingu. Pokud se pak porovnává v rámci Evropsky řízené nákupní politiky měsíční cena Full service operativního leasingu, porovnávají se nesmyslné hodnoty, které spolu mají jen velice málo společného.

Zůstatkové hodnoty vozidel

Při řízení větších vozových parků se často v zahraničí posuzují i dopady využití té které značky vozidel ve vztahu k očekávaným zůstatkovým hodnotám po skončení kontraktů. Existují instituce, které se zabývají vyhodnocováním zůstatkových hodnot v rámci Evropy a asi nikoho zainteresovaného nepřekvapí, že optimalizace prodeje vozidel podle jejich výhodnosti na konkrétním národním trhu může být velice zajímavé podnikání. Pokud je tedy rozhodnutí o vybrané značce implementováno v Česku bez znalosti místní situace, může tak dojít k opačnému efektu. Rozdíl se pak pozná v kalkulaci a ceně operativního leasingu.
Abychom neurazili, použijeme opačný postup: vzhledem k popularitě vozidel Škoda na českém trhu je zřejmé, že zůstatkové hodnoty těchto vozidel na našem trhu jsou podstatně vyšší než třeba v Itálii nebo Španělsku. Bohužel, tuto národní odchylku často mezinárodní hodnocení vozidel na evropské úrovni nepodchytí.

Obrácená situace

Rozšiřujete se do zahraničí? A co takhle Slovensko, Polsko, Maďarsko nebo třeba Ukrajina a Rusko? Nezapomínejte na to, že v každé této zemi je právní a daňová situace úplně jiná než u nás. A nejenom v oblasti servisů, financování nákupu nebo daní. Například Ukrajina nebo Rusko je pro české firmy velice zajímavým prostorem pro expanzi. Operativní leasing je však v těchto zemích popelkou. Nabídky pak nutně obsahují i podstatně zvýšená rizika zůstatkových hodnot nebo možného závadového chování klientů. Cena zahrnuje všechny tyto vlivy, a je tak vyšší než u nás. Jestli je pak tento způsob pořízení vozidel pro klienta zajímavý, to si musíte rozhodnout sami. Ale pozor, se znalostí místních podmínek.

Zdá se vám to příliš složité? Máte pocit, že něco jako celoevropská politika nákupu vozidel nemůže existovat? Mýlíte se. Samozřejmě že může. Musí být ale postavena na dostatečně detailním vnímání požadavků, jejichž specifikace umožní monitorování situace na lokálním trhu. Samozřejmě to znamená více práce. I to, že taková analýza se může relativně rychle stát neaktuální a neplatnou. Současně to ale znamená, že rozhodování o tom, jak může, nebo jak má vypadat vozový park, je postaveno na kvalitních podkladech a je reálné. A pro ty z vás, kteří nepotřebují obhajovat způsob pořízení vozidel na mezinárodní úrovni, mám jediné doporučení: buďte rádi, že to nemusíte dělat.

Co nás čeká v roce 2006?
Letos je před námi mnoho důležitých změn. Týkají se oblasti daní, také budeme moci začít využívat společné zdanění manželů, vzrostou sociálních dávky, zároveň ovšem i ceny energií atd. Připravili jsme pro vás sérii článků, ve kterých vám všechny významné změny přiblížíme a pomůžeme vám je co nejlépe využít. Neboli - Peníze 2006: s čím počítat a jak to spočítat.

Máte zkušenosti s operativním leasingem v zahraničí? Kde a v čem se tyto služby od těch českých liší?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Kvíz: potřebujete operativní leasing právě vy?

11. 1. 2006 | Ivo Ščuka

Kvíz: potřebujete operativní leasing právě vy?

Pomohlo by vaší firmě využít služeb operativního leasingu, nebo je to pro vás zbytečný produkt? Víte, kde se skrývají všechny vaše náklady spojené s vozovým parkem a daří se vám je... celý článek

Operativní leasing: Náhradní automobil vždy někdo zaplatí

28. 12. 2005 | Ivo Ščuka

Operativní leasing: Náhradní automobil vždy někdo zaplatí

I automobil je jen technika, a ta se ráda kazí. Auto si párkrát škytne a zastaví se. Vy ale máte zajištěnou silniční asistenci, takže zavoláte na příslušné číslo a počkáte na pomoc.... celý článek

Operativní leasing: Otevřená kalkulace může být otevřené riziko

14. 12. 2005 | Ivo Ščuka

Operativní leasing: Otevřená kalkulace může být otevřené riziko

V oblasti kalkulací leasingu a jejich metodiky je hodně neznalostí a hlavně nepřesností. Nepřesnosti jsou dány hlavně faktem, že jak poskytovatelé – leasingové společnosti, tak i zákazníci... celý článek

Mitsubishi, BMW nebo Škoda aneb jak si vybrat auto na operativní leasing?

24. 11. 2005 | Ivo Ščuka

Mitsubishi, BMW nebo Škoda aneb jak si vybrat auto na operativní leasing?

Definovat pravidla vozového parku, chcete-li "Car Policy" ve vztahu k výrobcům a jednotlivým typům vozidel není vůbec jednouchá věc. Je to totiž stejné, jako při výběru soukromého vozidla.... celý článek

ABC operativního leasingu pro všeználky i neználky

22. 11. 2005 | Ivo Ščuka

ABC operativního leasingu pro všeználky i neználky

Mohlo by se zdát, že o operativním leasingu víme všechno. Jenže detailnější pohled ukazuje, že tomu tak zdaleka není. Proto jsme pro vás připravili Abecedu operativního leasingu, tedy... celý článek

Partners Financial Services