Podniky v EU: liberalizace služeb

Podniky v EU: liberalizace služeb
Zatímco o nutnosti pracovních povolení pro práci v EU se v současné době mluví poměrně často, restrikce uvalené na služby zůstávají opomíjené. Přitom české podnikání ovlivní podstatně více.

Volný pohyb služeb je pevným poutem svázán se svobodou podnikání či pohybem pracovníků. Podnikatel (nebo firma) může poskytovat služby klientům z jiného členského státu, aniž by se musel v dané zemi registrovat k podnikání. Jedná se o naprosto zásadní podmínku pro přemístění podniku do jiné země EU (viz článek Podniky v EU: svoboda podnikání). Kdyby volný pohyb služeb umožněn nebyl, "přestěhování" by pro podnikatele ztratilo smysl, protože by nadále nebyl schopen udržet zákazníky ve své původní zemi.

Obtížné dosažení liberalizace služeb

Jako ostatní svobody jednotného trhu také volný pohyb služeb ukotvuje Smlouva o založení ES. Činí tak pouze obecným způsobem což je způsobeno tím, že za služby lze považovat velmi rozmanité aktivity – obchodní, řemeslné, poradenské, finanční činnosti, služby spojené s turistikou a využitím volného času a tzv. svobodná povolání (lékaři, advokáti, architekti, notáři, lékárníci). Některé služby je možné provádět bez přesunu poskytovatele k zákazníkovi, naopak povaha ostatních přímo vyžaduje fyzickou přítomnost podnikatele nebo jeho zaměstnanců u příjemce služby.

EU postupovala v procesu liberalizace u každé služby jednotlivě. To je příčinou, že u některých oborů bylo dosaženo poměrně vysokého stupně uvolnění trhu, zatímco jiná odvětví bojují stále s množstvím bariér. Do prvně zmiňované skupiny lze zařadit především sektory, které nevyžadují přesun dodavatele – bankovnictví, pojišťovnictví, leteckou dopravu, telekomunikace a energetiku. Co se týká překážek u ostatních služeb, samotní podnikatelé v průzkumu, který prováděla Evropská komise, uváděli nejčastěji neznalost jazyka dané země, neznalost tamního právního systému, chybějící renomé na lokálním trhu a také samotnou nemožnost poskytnout službu bez přesunu k zákazníkovi.

Jak dopadnou české podniky?

Trendy v liberalizaci služeb na úrovni EU

Evropská komise se chystá dosáhnout plného otevření trhu se službami do roku 2010. Pokud dojde ke schválení návrhu připravované směrnice, přemění se teoretická volnost daná Smlouvou o založení ES v praktickou. Podnikatelé oprávnění poskytovat služby v jednom státu EU je skutečně budou moci nabízet také ve zbytku Unie, aniž by jim ostatní země kladly jakékoli podmínky nebo překážky. Nyní například některé státy požadují, aby vedoucí pracovníci obchodních firem měli občanství země, kde firma působí. V jiných může docházet k prověrkám a ke schvalování, zda daná firma může vůbec na trhu působit. Navrhovaná směrnice má vnést plnou liberalizaci a týkat by se měla mimo jiné oblastí maloobchodu, stavebnictví, turistiky, využití volného času, informačních technologií, lékařských služeb nebo poradenství. Návrh směrnice si můžete prohlédnout zde

Zdejší podnikatelé budou po vstupu moci působit na jednotném trhu, avšak s poměrně významnými omezeními. Ty si vyjednali zejména západní sousedé ČR v přístupové smlouvě. Restrikce se budou týkat především drobných živnostníků působících v příhraničních oblastech. Německo brání poskytování služeb až na sedm let ve stavebnictví a navazujících oborech, čistících službách a malířských pracích. Konkrétně to znamená, že firma registrovaná v ČR například nebude moci postavit v Německu dům. Rakousko omezuje navíc úpravy zahrad a parků, kameníky, kováře, pátrací a bezpečnostní služby a zdravotní a pečovatelské služby. Zatímco o nutnosti pracovních povolení pro práci v EU (viz článek Podniky v EU: volný pohyb pracovníků) se v současné době mluví poměrně často, restrikce uvalené na služby zůstávají velmi opomíjené, i když se českého podnikání dotknou podstatně více.

Vedle toho si všechny státy současné EU vyjednaly další přechodné období v neprospěch českých podnikatelů v oblasti vnitrostátní nákladní automobilové přepravy (tzv. kabotáže). Znemožněno bude volné poskytování těchto služeb až na 5 let. Omezení se dotkne jednak dopravců sídlících v příhraničních regionech s Německem a Rakouskem (a jestli vůči ČR uplatní stejné omezení rovněž zbylé kandidátské státy, pak také s Polskem a Slovenskem) a jednak mezinárodních přepravních firem, které nebudou moci plně využít své kapacity. Jde například o situaci, kdy kamión odveze zboží z ČR do Nizozemí a na zpáteční cestě nebude moci dopravit jiný náklad z jedné spolkové země Německa do druhé.

Velký problém zčásti odstraněn

Uznávání diplomů, dalších kvalifikací a získané odborné praxe v ostatních členských státech EU patří mezi naprosto zásadní podmínku pro liberalizaci jednotného trhu EU. Ovlivňuje jak volný pohyb pracovníků a podnikatelů, tak poskytování služeb přes hranice. Z těchto důvodů se EU rozhodla pro zvláštní právní úpravu.

Vybraná legislativa ES pro vzájemné uznávání kvalifikací

Směrnice č. 93/16/ES pro lékaře 

Směrnice č. 77/452/EHS a směrnice č. 77/453/EHS pro zdravotní sestry

Směrnice č. 78/1026/EHS a směrnice č. 78/1027/EHS pro veterináře

Směrnice č. 78/686/EHS a směrnice č. 78/687/EHS pro stomatology

Směrnice č. 80/154/EHS a směrnice č. 80/155/EHS pro porodní asistentky

Směrnice č. 85/384/EHS pro architekty

Směrnice č. 89/48/EHS, směrnice č. 98/5/ES pro advokáty

Směrnice č. 96/26/ES pro provozovatele silniční dopravy

Směrnice č. 89/48/EHS, směrnice č. 92/51/EHS a směrnice č. 99/42 ES o obecném uznávání diplomů, kvalifikací, odborného vzdělávání a výcviku 

  Systém pro uznávání kvalifikací funguje podobně jako harmonizace technických předpisů (viz článek Podniky v EU: jak na technické předpisy). EU nejprve sjednotila požadavky na vzdělání v určitých oborech (lékaři, stomatologové, zdravotní sestry, veterináři, lékárníci, porodní asistentky, architekti, advokáti, říční a silniční dopravci, pojišťovací agenti nebo kadeřníci) a pomocí tzv. sektorových směrnic (pro každou profesi dvě směrnice) zajistila vzájemné uznávání titulů.
Celý proces se ale ukázal jako poměrně zdlouhavý, proto Evropská komise přešla k všeobecnému systému uznávání (není specializován pouze na jednu profesi). Nejdříve pouze pro univerzitní diplomy, poté pro povolání, která nejsou upravena sektorovými směrnicemi (ty platí pro ostatní mimo lékařů, advokátů, doktorů a další, u kterých je vypsaná směrnice ve sloupku) a naposledy pro všechny profese bez ohledu na požadované vzdělání.

Vývoj směruje k maximálnímu zjednodušení. Evropská komise předložila v roce 2002 návrh směrnice, která by jednotně upravovala veškeré uznávání diplomů a kvalifikací mezi státy EU. Text naleznete na tomto místě. Letos v únoru byl návrh schválen Evropským parlamentem, zbývá však ještě nejdůležitější krok – schválení Radou EU.

Tato oblast patří mezi naše nejvážnější nedostatky při přebírání acquis communautaire. Opakovaně na to upozorňovala Evropská komise ve svých hodnotících zprávách. Do českého právní řádu zbývá začlenit směrnice upravující všeobecný systém uznávání kvalifikací a směrnice týkající se lékařů, stomatologů, lékárníků a zdravotních sester. Pokud nedojde k nápravě, řada podnikatelů, svobodných profesí i zaměstnanců nebude ve své profesi smět volně působit v okolních státech. Podnikatelé a firmy také nebudou moci zaměstnávat v ČR pracovníky z EU v profesích, kde české předpisy stanovují kvalifikační požadavky (je jich kolem 470). Český stát by navíc mohl čelit žalobám o náhradu škody ze strany zahraničních podnikatelů, kteří nebudou v ČR moci působit, což by v konečném důsledku zaplatili občané ČR.

Dotkne se vaší firmy omezení na volné poskytování služeb ze strany Německa a Rakouska? Myslíte si, že česká vláda vyjednala maximum? Skutečně podle vás současný systém uznávání kvalifikací nebrání pohybu pracovníků?

Partners Financial Services

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.