Jak se nejrychleji dostanete k penězům ze stavebního spoření

Ondřej Tůma | rubrika: Jak na to | 13. 11. 2013 | 15 komentářů
Končí vám smlouva o stavebním spoření a přemýšlíte o tom, jak se co nejdřív dostat ke svým úsporám? Rozdíly mezi stavebními spořitelnami jsou poměrně výrazné. Přečtěte si, co vás všechno při vypovídání smlouvy může potkat.
Jak se nejrychleji dostanete k penězům ze stavebního spoření

Peníze ze stavebního spoření můžete mít na účtu už za pár dní, nebo taky skoro až za čtyři měsíce. Záleží na tom, jak moc na výplatu úspor spěcháte a kolik jste případně ochotni zaplatit jako penále za předčasný výběr. Smluvní podmínky stavebních spořitelen se od sebe navíc často dost odlišují.

A samozřejmě – kdy a kolik ze stavebka nakonec dostanete, záleží samozřejmě také na tom, jestli peníze vybíráte po uplynutí vázací doby.

Ukončení stavebka po vázací době

Výpovědní lhůta smlouvy o stavebním spoření je obvykle tříměsíční a běžet začíná od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, kdy ji vypovídáte. „Například při podání výpovědi 15. 11. 2013 bude smlouva ukončena 28. 2. 2014, peníze se klientovi odešlou následující pracovní den, tedy 3. 3. 2014. Na bankovní účet by se mu pak měly připsat nejpozději 4. 3. 2013,“ vysvětluje Marek Pšeničný z tiskového oddělení Stavební spořitelny České spořitelny. Stejnou dobu by výplata peněz ze stavebního spoření trvala také u Českomoravské stavební spořitelny, Modré pyramidy a Raiffeisen stavební spořitelny. Výjimkou na našem trhu je stavební spořitelna Wüstenrot, která na rozdíl od konkurence posílá klientům peníze z ukončené smlouvy už po dvaceti kalendářních dnech. Při vypovězení smlouvy 15. listopadu by vám tedy peníze od této spořitelny přistály na účtu už 6. prosince.

Peníze ze stavebka se zpožděním

Když píšeme o tom, jak se k penězům dostat rychle a rychleji, bylo by správné zmínit také situaci, která nám ovšem dnes připadá spíš jen teoreticky možná. Za jistých okolností by totiž mohlo dojít k tomu, že by stavební spořitelna vyplácela peníze pozdě a později. V obchodních podmínkách většiny spořitelen najdete zmínku o fondu stavebního spoření, ze kterého se klientům posílají peníze z ukončených smluv. Pokud požadavky klientů přesáhnou určitou část z prostředků fondu, nárokují si spořitelny možnost vyplácet peníze postupně v pořadí došlých výpovědí. A to i po uplynutí výpovědní lhůty. U Českomoravské stavební spořitelny, Raiffeisen stavební spořitelny a Stavební spořitelny Wüstenrot jde o jednu třetinu prostředků fondu. U Modré pyramidy dokonce o jednu čtvrtinu. Jen Stavební spořitelna České spořitelny s touto možností v obchodních podmínkách nekalkuluje. Všechny spořitelny se ale shodují na tom, že není moc pravděpodobné, že by k něčemu takovému ve skutečnosti mohlo dojít.

Když chcete peníze rychleji

Může se stát, že peníze potřebujete rychleji. V takovém případě je možné spořitelnu požádat o zkrácení výpovědní lhůty. Počítejte však s tím, že vás to bude něco stát. Některé instituce předčasné vyplacení peněz penalizují sankčním poplatkem (např. 0,5 procenta z cílové částky), jiné vám zase pošlou peníze dřív jen v případě, že si u nich založíte novou smlouvu o stavebním spoření a z té staré na ni převedete určitý obnos.

 • Českomoravská stavební spořitelna vám peníze ze staré smlouvy pošle do sedmnácti pracovních dnů v případě, že na novou smlouvu převedete alespoň dvacet tisíc korun.
 • Raiffeisen stavební spořitelna vám peníze odešle už do deseti dnů, jestliže si na nové smlouvě necháte minimálně pět tisíc korun. Nezapomeňte ale na to, že si stavební spořitelny za založení nové smlouvy účtují poplatek jedno procento z cílové částky.
 • Modrá pyramida svým klientům umožní předčasný výběr peněz do čtrnácti kalendářních dnů v případě, že si založí novou smlouvu, na kterou z té staré převedou minimálně stejnou částku, jako je poplatek za založení nové smlouvy (tedy jedno procento z cílové částky).
 • Stavební spořitelna České spořitelny vám peníze z vypovězené smlouvy pošle už do tří pracovních dnů, avšak jen za podmínky, že zaplatíte poplatek 0,5 procenta z cílové částky.
 • U stavební spořitelny Wüstenrot máte bez jakéhokoli poplatku nárok na své peníze už po dvaceti kalendářních dnech. Kdybyste je ale chtěli ještě dřív a měli byste pro to nějaký pádný důvod, může vám spořitelna vyhovět. Takové žádosti se posuzují individuálně. „Ve výjimečných případech na základě žádosti klienta peníze posíláme do deseti pracovních dnů. Klient za to neplatí žádný poplatek,“ dodává mluvčí Wüstenrotu Helena Dušková.

Anketa

U které spořitelny máte stavebko?

Konec smlouvy před uplynutím vázací doby

Pokud se rozhodnete ukončit smlouvu o stavebním spoření ještě před uplynutím vázací doby, která je u smluv uzavřených po roce 2004 šest let (u starších smluv byla o rok kratší), musíte počítat s nepříjemnými ztrátami. Jednou z nich je odečtení veškeré státní podpory, kterou vám každoročně posílalo ministerstvo financí. Spořitelny si navíc naúčtují poplatek za předčasné vypovězení smlouvy během vázací doby. Ten se většinou pohybuje mezi polovičkou procenta a jedním procentem z cílové částky. Malou útěchou pro ty, kteří si peníze musí vybrat ještě před uplynutím vázací lhůty, může být alespoň to, že po vypovězení smlouvy jim kromě jejich vkladů zůstávají také úroky z vkladů a úroky ze (stržené) státní podpory.

 • U Českomoravské stavební spořitelny za ukončení smlouvy před uplynutím vázací doby zaplatíte 0,5 procenta z cílové částky, minimálně však 1000 korun.
 • Modrá pyramida a Raiffeisen stavební spořitelna si účtují poplatek jedno procento z cílové částky.
 • Stavební spořitelně Wüstenrot za ukončení smlouvy během vázací doby zaplatíte 0,9 procenta z cílové částky.
 • Stavební spořitelna České spořitelny stanovuje výši sankčního poplatku podle toho, kdy byla vypovězená smlouva založena. Klientům, kteří si sjednali stavební spoření do konce září 2012, se sankční poplatek neúčtuje. U smluv uzavřených od října 2012 do konce května 2013 je poplatek stanoven na 0,5 procenta z cílové částky. A u novějších smluv platí přísnější poplatek ve výši jednoho procenta z cílové částky.

Co se týče možnosti získat peníze ze stavebního spoření s předstihem, většina spořitelen nerozlišuje mezi tím, zda je smlouva vypovězena po uplynutí vázací doby nebo dřív. Termíny a poplatky pro zkrácení výpovědní lhůty jsou v obou případech stejné. Výjimkou je zde stavební spořitelna Wüstenrot, která trvá na dodržení tříměsíční výpovědní lhůty.

Stavebko a smrt

Když „stavebně spořící“ zemře, trvající smlouva přechází na jeho manžela či manželku, respektive na jediného dědice ze závěti či zákona. Když je dědiců víc, pak na toho z nich, na kom se v rámci vypořádávání dědictví vzájemně dohodnou. Pokud se nedohodnou nebo když dědic není, zanikne smlouva okamžikem smrti spořícího a předmětem dědění je pouze uspořená částka, včetně úroků a poměrné částky státní podpory ke dni jeho úmrtí.

Zdroj: Asociace českých stavebních spořitelen

V číslech

Počet smluv ve fázi spoření

 • Českomoravská stavební spořitelna – 1 450 000
 • Stavební spořitelna České spořitelny – 950 000
 • Raiffeisen stavební spořitelna – 703 000
 • Modrá pyramida – 520 000
 • Stavební spořitelna Wüstenrot – 425 000

Zdroj: Stavební spořitelny

Když vám spořitelna vypoví smlouvu

K ukončení smlouvy o stavebním spoření nemusí dojít jen na popud klienta. V posledním roce jsme zaznamenali řadu případů, kdy smlouvy vypovídají stavební spořitelny.

Jde o starší smlouvy, které už překročily vázací dobu i cílovou částku a které klientům úročí úspory sazbami, jaké dnes na trhu jen těžko seženou, třeba kolem čtyř procent ročně. Spořitelny se přirozeně snaží takových závazků zbavit. Klientům často nabízejí přechod na některý z aktuálních tarifů stavebního spoření, a pokud dotyčný nabídku neakceptuje, následuje zpravidla výpověď. Postup většiny stavebních spořitelen v polovině října ve svém tiskovém prohlášení posvětila i Česká národní banka, podle které můžou spořitelny vypovědět smlouvu prakticky kdykoli, pokud jim to jejich všeobecné obchodní podmínky umožňují.

Ptáme se... Stavební spořitelny a „přespořené smlouvy“

Kolik klientů jste kvůli nim letos poslali k vodě?

Rostislav Trávníček. Českomoravská stavební spořitelna

Českomoravská stavební spořitelna zaslala vybraným klientům, kteří se nedrželi platných všeobecných obchodních podmínek a neposílali na své účty peníze pravidelně víc než 12 měsíců, upozornění v květnu tohoto roku. V dopise je vyzvala, aby na své smlouvy začali pravidelně spořit. Červen, červenec a srpen měli klienti na to, aby obnovili své spoření. Pokud tak neučinili, Českomoravská stavební spořitelna v souladu s obchodními podmínkami obeslala klienty oznámením o výpovědi jejich smlouvy. Týká se to jednotek procent klientů.

Hana Vaněčková, Modrá pyramida

Modrá pyramida stavební spořitelna považuje vypovídání přespořených smluv o stavebním spoření za poslední možnou variantu řešení. Vždy se snažíme o budování dlouhodobého vztahu s klientem, a proto nabízíme majitelům těchto smluv takové možnosti, aby k vypovídání smluv nemuselo docházet. Pro tyto smlouvy jsme například přichystali několik marketingových akcí, které za zvýhodněných podmínek umožní ve spoření na těchto smlouvách dále pokračovat.

Jitka Jechová, Raiffeisen stavební spořitelna

Smlouvy jsme nevypovídali na základě „přespořenosti“, ale pouze na základě všeobecných obchodních podmínek. V letošním roce se výpověď smlouvy týkala cca 1,7 procenta našich klientů. Konkrétně šlo o necelých 11 000 smluv, tedy pouze o velmi malou část našeho klientského portfolia.

Helena Dušková, Stavební spořitelna Wüstenrot

Přespořené smlouvy stavební spořitelna Wüstenrot nevypovídá, klientům zasíláme upozornění s nabídkou možných řešení, jakým je například zvýšení cílové částky.

Marek Pšeničný, Stavební spořitelna České spořitelny

V případě, že smlouva překročila vázací dobu či byla dosažena cílová částka, přistupujeme odlišně, a to podle sjednaných obchodních podmínek. U klientů, kde máme sjednánu změnu sazby z vkladů po vázací lhůtě po splnění dalších zákonem daných podmínek, snižujeme úrokovou sazbu na aktuální úrokovou sazbu z vkladů jedno procento ročně. V případě, že klient překročil cílovou částku, informujeme o jejím dosažení a postupně podle doby uzavření smlouvy jednotlivě vypovídáme.

Podpojištění řeší kalkulačka

Podpojištění řeší kalkulačka

Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+93
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 15 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

14. 11. 2013 22:11, Vladimír

Mám velmi dobrou zkušenost se spořitelnou Wustenrot. Měl jsen starou smlouvu s výhodnými podmínkami (úrok 3% + 50% bonifikace úroků, vrácení 1% vstupního poplatku z cílové částky). Přestože jsem cílovou částku přespořil, byly mi všechny peníze za 20 dnů vyplaceny. Výborná stavebka!

+14
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

13. 9. 2014 13:06, Radka

S Wustenrotem mám špatné zkušenosti.Peníze mi přišly na účet za tři měsíce. Když jsem jim poslala mail, že už čekám dlouho, odpověděli mi pouze v tom smyslu, že na tom pracují. Omluvy jsem se nedočkala.

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (15 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Stavební spořitelny přežily klinickou smrt

16. 10. 2013 | Ondřej Tůma | 9 komentářů

Stavební spořitelny přežily klinickou smrt

Někdo považuje stavební spoření za produkt, který pomáhá zlepšovat bytový fond a učí Čechy dlouhodobě šetřit. Pro jiné je to naopak relikt minulosti, který by měl stát přestat podporovat.... celý článek

Stavební spořitelny vypovídají „příliš výhodné“ smlouvy. Buřinka dokonce „bez udání důvodu“

24. 7. 2013 | Petra Dlouhá | 22 komentářů

Stavební spořitelny vypovídají „příliš výhodné“ smlouvy. Buřinka dokonce „bez udání důvodu“

Nepleťte si stavební spoření s termínovaným vkladem, vzkazují klientům stavební spořitelny. Trnem v patě jsou jim staré vysoce úročené a „přespořené“ smlouvy. S „příliš drahými klienty“... celý článek

Stavebnímu spoření zvoní umíráček. Co si o tom myslíte?

7. 3. 2013 | Petra Dlouhá | 18 komentářů

Stavebnímu spoření zvoní umíráček. Co si o tom myslíte?

Ceny hypoték jsou na historickém dně a řezník Kalousek brousí nože. Horší situaci pro stavební spořitelny si těžko představit. Pár ran, strkanců i píchnutí už má stavební spoření za... celý článek

Stavební spořitelna Raiffeisen: Máte padáka! Vaše stavebko je příliš výhodné

13. 2. 2013 | Petra Dlouhá | 86 komentářů

Stavební spořitelna Raiffeisen: Máte padáka! Vaše stavebko je příliš výhodné

Doby, kdy bylo stavební spoření ve vrcholné formě, jsou ty tam. Budoucnost je nejistá: ministr financí se netají tím, že by někdejší nejpopulárnější spořicí produkt nejradši zaříznul.... celý článek

Reality show: Vybíráme peníze ze stavebka a penzijka. Poněkud dobrodružná cesta

5. 6. 2012 | Gabriel Pleska | 17 komentářů

Reality show: Vybíráme peníze ze stavebka a penzijka. Poněkud dobrodružná cesta

Ti, kdo sledují Reality show, už vědí, že „první byt je doma“. Co nevědí, je to, že druhý je na cestě. O tom ale až příště. Nyní se v rychlosti vrátíme placení za ten první. Pan Jiří... celý článek

Partners Financial Services