Legislativní rada vlády: změny ve stavebku mohou být v rozporu s Ústavou a dalšími zákony!

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 3. 5. 2012 | 15 komentářů
Legislativní rada vlády: změny ve stavebku mohou být v rozporu s Ústavou a dalšími zákony!
Návrhy změn stavebního spoření kritizují stavební spořitelny i mnozí odborníci. Vrásky by ale měl Miroslavu Kalouskovi dělat i postoj Legislativní rady vlády. Peníze.cz získaly dokument, v němž rada upozorňuje, že změny můžou být v rozporu s právem Evropské unie, Ústavou i Listinou základních práv a svobod.

Ministr financí vysvětluje nutnost změn ve stavebním spoření tím, že je kriticky závislé na státní podpoře. Jakýkoli další zásah státu do výše podpory může podle Kalouska stavebním spořitelnám způsobit problémy s likviditou. Kvůli potenciální nestabilitě systému podporuje Kalouskovy plány i Česká národní banka. Přesný výčet chystaných změn najdete v boxu. Ostře se proti nim vymezují zejména stavební spořitelny.

Teď však vyplulo na povrch, že proti ministrovým návrhům se v průběhu vládního projednávání postavila i Legislativní rada vlády. Ta má vážné pochybnosti o tom, zda navržená novela neodporuje právu Evropské unie, Ústavě i Listině základních práv a svobod. Kalousek navzdory varování rady návrh vládou protlačil. V parlamentu by však kvůli právním trhlinám mohla novela ztroskotat.

Chystané změny ve stavebním spoření

► Státní příspěvek pouze na bydlení

Dnes můžete peníze ze stavebního spoření i státní příspěvek využít, nač se vám zlíbí. Od roku 2014 bude státní příspěvek určený jen na stavbu nebo rekonstrukci bydlení. Jeho účelové využití budete muset spořitelně prokázat.

► Peníze si budete moct převést na důchod

Peníze ze stavebního spoření, včetně státního příspěvku, bude možné převést do třetího pilíře penzijního systému. Peníze ovšem nebude možné dělit. Do penzijního spoření by si lidé museli přesměrovat všechno, nebo nic.

► Ve hře je i školné

V budoucnu by mohli vysokoškoláci peníze ze stavebního spoření využít i na školné. Prozatím ale byla tato možnost z návrhu vyňata, ministerstvo financí chce počkat na vysokoškolský zákon.

Co už se změnilo

Koaliční poslanci už loni rozhodli, že výše státního příspěvku bude dělat deset procent spořené částky, maximálně však dva tisíce ročně. Vláda také prosadila zrušení daňové výjimky ze stavebního spoření (z vkladů i státní podpory). Od letoška tak už musíme počítat s patnáctiprocentní srážkovou daní. Od daně z příjmu zůstává osvobozen pouze státní příspěvek.

Kalouskovy plány očima stavebních spořitelen

Vladimír Staňura, předseda představenstva Českomoravské stavební spořitelny

„Otevřením trhu ostatním poskytovatelům z řad univerzálních bank, které by měly odlišné podmínky než stavební spořitelny, by se vytvořily jakési dva systémy. Na rozdíl od stavebních spořitelen by banky mohly nakládat s penězi ze stavebního spoření libovolně a nebyly by motivovány využívat je v úvěrech na bydlení. To znamená, že by vedle sebe existovalo tzv. pravé stavební spoření a pak něco jako nepravé stavební spoření. Domníváme se, že předkládaná novela nese i výrazné nedostatky právního charakteru, což potvrzují i právní analýzy.“

Jan Jeníček, předseda představenstva Raiffeisen stavební spořitelny

Snaha státu o kontrolu využití prostředků, které plynou ze státního rozpočtu, je pochopitelná. Na druhou stranu – už nyní je více než 67 procent peněz uložených na účtech stavebního spoření využito na potřeby bydlení. Stavební spoření tedy svoji funkci plní již dlouho. Možnost provázání stavebního spoření s penzijním systémem chápeme pozitivně, stavební spoření by však mohlo být zapojeno do systému i jako celek, tedy nikoliv pouhým převodem prostředků z účtu klienta do penzijního fondu, ale v rámci samotné smlouvy o stavebním spoření. Za nejvíce problematické považuji, že novela vytváří nerovné postavení stavebních spořitelen a obecných bank na trhu stavebního spoření. Narušuje mnoha lety ověřený stabilní systém, kterému klienti důvěřují. Jedná se o nebezpečný experiment, jehož důsledky lze těžko dohlédnout.“

Jan Votrubec, člen představenstva Modré pyramidy

„Jako pozitivní vidíme rozšíření účelovosti směrem ke spoření na penzi. Problematické se nám jeví to, že by měly být stanoveny různé podmínky pro stavební spořitelny a univerzální banky. S největší pravděpodobností by to znamenalo postupný zánik „uzavřeného“ systému stavebního spoření tak, jak ho známe. A také by to přineslo zhoršení přístupu klientů k překlenovacím úvěrům. Stavební spořitelny jsou motivovány výhodné překlenovací úvěry poskytovat, protože naspořené prostředky klientů nesmí použít jiným způsobem, než jim povoluje zákon. Tyto podmínky se na banky nevztahují – výnosnější pro ně bude vklady na účtech stavebního spoření použít například na spotřebitelské úvěry.“

Problém vidí Legislativní rada hlavně v tom, že chce Kalousek otevřít trh stavebního spoření univerzálním bankám – a to bez jakýchkoli omezení. Kritiku si od rady vysloužil i ministrův záměr uplatňovat na účelovost stavebního spoření retroaktivitu. Státu by kvůli ní mohly hrozit arbitráže.

Kalouskův návrh porušuje pravidla soutěže

Cílem navrženého opatření je posílení konkurenčního prostředí, neboť stavební spoření budou moci nabízet také univerzální banky bez nutnosti zakládat novou specializovanou instituci – stavební spořitelnu. Tato úprava přinese vyšší stabilitu trhu díky možnosti vyšší diverzifikace rizik na straně poskytovatelů,“ vysvětluje mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec. Podle Legislativní rady vlády je však tento krok v rozporu s právem Evropské unie.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Dojde k nerovnosti v podmínkách soutěže mezi stávajícími stavebními spořitelnami a nově na trhu operujícími bankami,“ stojí ve stanovisku rady. Výhoda pro univerzální banky podle rady spočívá právě v tom, nač upozorňují stavební spořitelny. Banky budou moci s prostředky z vkladů na rozdíl od stavebních spořitelen volně nakládat a také si je volně opatřovat. „V praxi to může znamenat, že pro stavební spořitelny bude na rozdíl od bank těžší opatřit si případně prostředky na úvěry při nedostatku ‚přátelských klientů‘,“ upozorňuje rada. Ve svém stanovisku také připomíná judikaturu soudního dvora Evropské unie, podle které členské státy nesmí přijmout nebo udržovat v platnosti opatření, která mohou učinit neúčinnými soutěžní pravidla pro podniky – přesně k tomu by ale došlo, kdyby byl Kalouskův návrh přijat.

„Hrozí nebezpečí, že výhody plynoucí z neomezené možnosti vyrovnávat finanční nedostatek umožní těmto podnikům uzavřít trh ostatním subjektům, respektive je z něj vytlačit. V důsledku tedy navrhovaná změna může vést ke kolektivnímu dominantnímu postavení, kdy se banky budou moci chovat do značné míry nezávisle na svých konkurentech,“ píše ve svém stanovisku Legislativní rada vlády.

Kalousek hazarduje s důvěrou lidí ve stavební spoření

Kritiku si vysloužil od Legislativní rady vlády i návrh, aby se státní příspěvek ke stavebnímu spoření využíval přísně účelově – tedy na bydlení, penzijní spoření a v budoucnu také školné.

Zavedení tohoto opatření je reakcí na kritiku současného stavu, kdy stavební spoření představuje pro většinu účastníků výhodný spořicí produkt podporovaný státem. Prostředky poskytnuté státem nejsou však ve všech případech využívány na podporovaný účel,“ argumentuje Michal Žurovec z ministerstva financí. Stavební spořitelny proti této změně výraznější námitky nemají.

Stavební spoření v číslech

Stavební spoření v České republice funguje od roku 1993. Za necelých dvacet let jeho existence už bylo uzavřeno 13,84 milionů smluv a poskytnuto 1,94 milionu úvěrů. Jejich celková hodnota přesahuje 578 miliard. Stát na příspěvcích na stavební spoření vydal 172 miliard korun. Na konci loňského roku činily vklady v českých stavebních spořitelnách celkem 433 miliard a úvěry 293 miliard korun. 

Podle Legislativní rady vlády je však návrh nesystémový. Vadí jí hlavně zavedení různých režimů pro jednotlivá užití naspořených finančních prostředků a státní podpory. V případě bydlení má být účelově vázán pouze státní příspěvek. V případě penzijního připojištění musí na důchod putovat jak státní příspěvek, tak vlastní naspořené peníze.

Změny podle rady povedou ke značné právní nejistotě dnešních účastníků stavebního spoření i zájemců o tento produkt. „Během dvou let dojde k další změně jeho podmínek s tím, že stát zamýšlí tento systém v budoucnu dále měnit podle svých potřeb, v čemž by bylo možné spatřovat zneužívání vrchnostenského postavení státu, což je nanejvýš nežádoucí,“ upozorňuje legislativní rada.

Problematické podle rady také je, že Kalouskův návrh počítá s retroaktivitou. Povinnost použít státní příspěvek pouze na bytové účely se totiž bude týkat i lidí, kteří uzavřeli smlouvu o stavebním spoření ještě před změnou podmínek. „Veřejný zájem, kterým se v předloženém materiálu odůvodňuje vztažení nově navržené úpravy i na smlouvy uzavřené před její účinností, na tom, aby státem poskytnuté veřejné prostředky sloužily výlučně k podpoře bytových potřeb obyvatel, se jeví jako nesouměřitelný s důsledky tohoto opatření pro stavební spořitelny, u kterých lze oprávněně předpokládat další pokles zájmu o tento finanční produkt, ke kterému již došlo po předchozí změně podmínek stavebního spoření snížením výše státní podpory,“ upozorňuje legislativní rada. A dodává, že v návrhu lze v tomto smyslu spatřovat zásah do práva podnikat, které mají stavební spořitelny stejně jako jiné subjekty zaručené Listinou základních práv a svobod. Rada varuje, že spořitelny by mohly na státu vymáhat náhradu škody.

Anketa

Těšíte se na změny ve stavebku?

Ministerstvo rozpor s legislativní radou nechce komentovat

Chystané změny nám ministerstvo vysvětlilo ochotně. Přirozeně nás ale také zajímalo, jak je možné, že ministr financí prosazuje návrh, který je podle Legislativní rady vlády v rozporu s právem Evropské unie i Listinou základních práv a svobod. Mluvčí ministerstva to ovšem komentovat nechtěl. „Ohledně stanoviska Legislativní rady vlády vás odkazujeme na Úřad vlády,“ zněla stručná odpověď od Michala Žurovce z ministerstva financí.

Očima ekonoma Tomáše Prouzy

Tomáš Prouza

Předložený návrh ukazuje, jak obrovský je rozdíl mezi teorií a praxí. Teoreticky správný cíl posílit na trhu stavebního spoření konkurenci je v praxi naplňován naprosto nevhodným způsobem, který může vážně poškodit stavební spořitelny. Pro ně totiž stále platí přísná pravidla nakládání s vklady klientů, zatímco banky, které budou moci nově stavební spoření nabízet, žádná omezení nemají a peníze klientů budou moci použít na mnohem výnosnější produkty. To jinými slovy znamená, že v pojetí bank se stavební spoření změní na zajímavý termínovaný vklad – ovšem nabízet levné úvěry ze stavebního spoření banky nebudou chtít, protože budou moci více vydělat třeba prostřednictvím nabídky spotřebitelských úvěrů.

Druhou velkou chybou návrhu je to, že umožňuje převést na penzijní spoření pouze celou naspořenou částku, nikoliv jen její část. Chytře nastavený systém by umožnil klientovi vybrat si, jak velkou část peněz chce uložit na penzi a jak velkou využít jinak. Nesmyslná volba buď–anebo bude znamenat, že peníze si na penzijní účet převede jen minimum klientů.“

Podpojištění řeší kalkulačka

Podpojištění řeší kalkulačka

Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+45
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 15 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

3. 5. 2012 11:26, Dan

Patnáctiprocentní srážková daň, nižší příspěvek státu, inflace a nové podmínky. Tak to jsou výhody jak noha.

+6
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

5. 5. 2012 11:52, Pavel

Ona ČSSD za Paroubka dělala horší věci - nesmyslné zvyšování sociálních dávek, oni slízli smetanu ale platily to až další vlády. Všichni vyčítají Topolánkovi a Kalouskovi deficitní hospodaření, přitom za to můžou zákony schválené za vlády ČSSD ale tak, aby byly platné až po jejich vykopnutí z vlády.

Zobrazit celé vlákno

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (15 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Jak utrápit stavební spoření k smrti

24. 4. 2012 | Tomáš Prouza | 36 komentářů

Jak utrápit stavební spoření k smrti

Stavební spoření mělo důvěru klientů. Teď má padáka. Je strategickou chybou ministerstva financí, že se nepokusilo udělat z populárního produktu spojence pro svůj největší boj: penzijní... celý článek

Tomáš Prouza: Stavební spoření základem penze? Proč ne! Jde o důvěru

20. 3. 2012 | Tomáš Prouza | 22 komentářů

Tomáš Prouza: Stavební spoření základem penze? Proč ne! Jde o důvěru

Chytrý stát podporuje chytré věci, které fungují, a zbytečně neriskuje. Jen my v České republice opět musíme jít cestou pokusů a doufat, že omylů bude jen pár.

Rostislav Trávníček: Ministerstvo financí rozmělňuje stavební spoření

18. 2. 2012 | Ondřej Tůma | 21 komentářů

Rostislav Trávníček: Ministerstvo financí rozmělňuje stavební spoření

Se šéfem komunikace Českomoravské stavební spořitelny o chystaných změnách ve stavebním spoření. Bude stavební spoření hrát nějakou roli v důchodovém systému? Co by znamenalo, kdyby... celý článek

Partners Financial Services