Spořicí produkty od H po V

Spořicí produkty od H po V
Zůstává vám měsíčně pár stovek korun na spoření? Nevíte, kam s nimi? Pokud preferujete jistotu před rizikem, máme pro vás důležité informace o šesti základních spořících produktech. Od hypotečních zástavních listů přes stavební spoření až po vkladové listy.

Spoření je základním způsobem zhodnocování peněz. Jde o ukládání pravidelných částek na úročené účty či do úročených produktů při téměř nulovém riziku. Přitom s dobou, po kterou pravidelně ukládáte peníze do spořících produktů, význam spoření roste. Začínají se totiž spolu s úsporami úročit i dříve připsané úroky, což spolu s dalšími pravidelnými vklady vede k výrazné akumulaci bohatství v čase. Mezi hlavní produkty spoření patří spořící a termínové vklady, dále penzijní připojištění a stavební spoření. Můžeme sem zařadit i dva typy bankovních dluhopisů - vkladové listy a hypoteční zástavní listy - a to pro jejich minimální riziko, stejně jako podílové fondy peněžního trhu, o nichž je ale blíže pojednáno v kapitole o podílových fondech.

Stavební spoření

Stavební spoření patří mezi nejrozšířenější a také nejvýnosnější způsoby zhodnocení peněz při prakticky nulovém riziku. Jeho výhodou je možnost spořit malé částky (od 100 Kč měsíčně) při předem dané úrokové sazbě (2 - 4 %, výjimečně více) a s každoročním připsáním státního příspěvku ve výši 15 % z naspořené částky, maximálně však z 20 000 Kč za rok. Jelikož lze naspořené prostředky použít i na jiné než bytové účely, slouží stavební spoření jako snadno dostupný a přitom výnosný investiční nástroj. Efektivní úroková míra, tedy skutečná roční míra zhodnocení peněz, se u něj pohybuje kolem 6 %. Nevýhodou stavebního spoření je, že v případě nedodržení šestileté lhůty pro spoření účastník přichází o státní příspěvky. Z toho důvodu je stavební spoření vhodné především pro střednědobé finanční cíle. Z daňového hlediska nemá stavební spoření na tuzemském trhu finančních produktů konkurenci. Veškeré výnosy spoření - úroky a státní podpora - jsou od daní osvobozeny.

investiční horizont riziko zdanění výnos likvidita
střednědobý (6 let) velmi nízké nulové nadprůměrný nízká

Chcete-li využít stavební spoření pouze ke zhodnocení peněz, existuje několik způsobů, jak maximalizovat jeho výnos:

  1. Výběrem stavební spořitelny. Vyberte si takovou stavební spořitelnu, která nabízí nejvyšší úročení v případě, že nečerpáte úvěr. Takovou stavební spořitelnu si můžete vybrat zde.
  2. Získáním osmi státních podpor za šest let. Pokud uzavřete stavební spoření na konci roku 1, spoříte následujících šest let a spoření ukončíte začátkem roku 8, bude vám připsáno osm státních podpor ovšem za předpokladu, že celkem vložíte 8 ročních částek.
  3. Kombinací podílového fondu a stavebního spoření. Místo pravidelných vkladů na stavební spoření budete peníze ukládat do podílového fondu peněžního trhu nebo korunového dluhopisového podílového fondu, kde se vám budou peníze v průběhu roku zhodnocovat. Před koncem roku převedete sjednanou roční částku (například 20 000 Kč) na účet stavební spořitelny. Podílové fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy nabízejí vyšší výnos než činí úrok ze stavebního spoření. Tento způsob je vhodný zejména pokud máte v rodině sjednáno více stavebních spoření, kdy se efekt vyšší výnosnosti podílových fondů projeví více.

Na konci stavebního spoření si klient ze stavební spořitelny odnese při ročním vkladu 20 000 Kč zhrube 190 000 Kč, což je částka, která se dá použít kromě bytových účelů také například na leasingovou akontaci, na zahraniční studium, cestu kolem světa, zabezpečení na důchod, na podnikání nebo pro další investování.Kalkulačka stavebního spoření zde.

Spořící a termínové vklady

Spořící vklady patří mezi základní bankovní produkty. Otevírány a vedeny jsou zpravidla bezplatně jako doplněk k běžnému účtu. Je výhodnější na ně převádět přebytečné prostředky z běžného účtu vzhledem k jejich lepšímu úročení. Spořící vklady jsou zakládány na dobu neurčitou, čímž se liší od vkladů termínových. Při vybírání peněz ze spořících vkladů je nutné počítat s výpovědní lhůtou, která může trvat i několik týdnů. Okamžitý výběr je pak spojen se sankčním poplatkem. Výnosy z úroků jsou podle zákona zdaněny 15% sazbou, kterou strhává samotná banka (zdanění probíhá takzvaně u zdroje). Spořící vklady jsou pro případ úpadku banky ze zákona pojištěny do výše 90 % hodnoty vkladu, maximálně však do částky odpovídající 25 000 euro.

Termínové vklady jsou naopak vklady zřizované na dobu určitou. Úročeny jsou pevným úrokem, odstupňovaným podle výše vkladu a doby vkladu. Jejich základní nevýhodou je časová vázanost peněz - vklady buďto nelze předčasně vybrat (náhlá potřeba peněz je řešena například kontokorentním úvěrem) nebo banka strhává sankční poplatek ve výši části nebo všech úroků. Někdy dokonce klient přijde i o část vkladu. Termínové vklady jsou podobně jako spořící účty ze zákona pojištěny do výše 90 % hodnoty vkladu, maximálně však do částky odpovídající 25 000 euro. Úroky z termínových vkladů podléhají také 15% srážkové dani.

Přestože spořící a termínové vklady nemusejí v závislosti na momentální výši úrokových sazeb překonávat ani míru inflace, stále jsou úročeny lépe než běžné účty. Mají proto význam zejména pro krátkodobé uložení peněz - v řádech týdnů až měsíců. Pro dlouhodobější zhodnocování úspor, stejně jako pro ochranu před inflací se však lépe hodí jiné investiční instrumenty, například podílové fondy. Chcete-li zjistit, jak inflace ukrajuje z vašich úspor, zkuste naši inflační kalkulačku. Chcete-li zjistit, jak se díky složenému úročení v čase kumulují výnosy, využijte naši spořící kalkulačku.

Penzijní připojištění

Máte dostatečné znalosti k tomu, abyste se dobře starali o své peníze? Vyzkoušejte sami sebe v našem Malém testu ze spoření!
Jednou z významných potřeb člověka, která ovšem nemusí být často vnímána jako záležitost akutní či aktuální, je potřeba finančního zabezpečení v důchodovém věku. Pokud si chcete i ve stáří zachovat svůj životní standard na slušné úrovni, pak je dobré zbytečně neotálet a začít vytvářet úspory na důchod. Pakliže například v 65 letech odejdete do penze, může vás čekat dalších 15 či 20 let života bez pravidelné mzdy či platu. A domněnka, že běžné životní náklady pokryjete ze starobního důchodu, který sotva dosahuje poloviny vaší bývalé mzdy (vypočítejte si svůj důchod na důchodové kalkulačce), by vás jednou mohla dostat do nesnází. V případě, že se totiž nezačne s restrukturalizací současného systému důchodového zabezpečení, může v budoucnu nastat situace, kdy stát nebude mít dostatek prostředků na výplatu důchodů v plné výši. Nespoléhejte proto na stát a spořte si na důchod.

Penzijní připojištění je pro to vhodným nástrojem. Ačkoliv se nazývá připojištěním, jde ve své podstatě o spoření. Úspory účastníků jsou spolu se státními příspěvky investovány a průběžně se zhodnocují. Minimální doba penzijního připojištění činí pět let, výraznějšího efektu nárůstu úspor se však dosahuje až v řádech desítek let. Přesto má penzijní připojištění díky státním příspěvkům smysl i pro ty, kteří mají důchod již "za dveřmi". Státní příspěvek může činit až sto padesát korun, když účastník spoří měsíčně minimálně 500 Kč. To samo o sobě představuje zhodnocení úspor v prvním roce o třicet procent. Podmínkou na získání státní podpory je také dosáhnout věku 60 let. Výhodou je možnost odečíst od základu daně měsíční příspěvky účastníka vyšší než 500 Kč. Tato výhoda je však omezena a od daňového základu si za rok můžete odečíst maximálně 12 000 Kč. Maximální daňové úlevy tedy dosáhnete při měsíční úložce ve výši 1 500 Kč. Možné je, aby účastníkovi přispíval zaměstnavatel. Část, kterou přispívá zaměstnavatel, si ovšem účastník od daňového základu odečíst nemůže. Na konci penzijního připojištění získává účastník buďto tzv. "jednorázové vyrovnání" nebo mu je po zbytek života vyplácena tzv. "doživotní renta". Při předčasném vypovězení penzijního připojištění zase získává účastník tzv. "odbytné". Nevýhodou penzijního připojištění je zdanění celkových připsaných výnosů 15% sazbou, k němuž dochází na konci spoření, a to až při výplatě jednorázového vyrovnání nebo penze. V případě výplaty odbytného jsou výnosy daněny sazbou 25 %. Vypočítejte si, kolik byste naspořili v penzijním fondu vy!

investiční horizont riziko zdanění výnos likvidita
středně- až dlouhodobý
(5 a více let)
nízké 15 % z celkových
připsaných výnosů
průměrný nízká

Vkladové listy

Vkladové listy, vkladní listy, vkladové certifikáty, depozitní certifikáty, CD's. Takto se různě označují cenné papíry - dluhopisy - vydávané bankami jako potvrzení o vkladu. Mají dobu splatnosti od jednoho měsíce do několika let a úrokový výnos je u nich vyšší než u termínových vkladů. Navíc pokud je držíte déle jak šest měsíců, je výnos z nich plynoucí osvobozen od daně z příjmů. To z nich činí atraktivní investiční nástroj. Nominální hodnota vkladových listů obvykle činí jeden, pět, deset a padesát tisíc korun. Před datem splatnosti je nemůže držitel bance vrátit k proplacení, může je však prodat třetí osobě. Vkladové listy mají formu cenného papíru na jméno nebo na doručitele.

investiční horizont riziko zdanění výnos likvidita
krátkodobý až střednědobý nízké po 6 měsících osvobozeny průměrný nízká

Hypoteční zástavní listy

Jedním z nejbezpečnějších investičních instrumentů jsou hypoteční zástavní listy (HZL). Jde o cenné papíry - dluhopisy, které mají pevné úročení. Vydávají je hypoteční banky a za peníze získané jejich prodejem poskytují hypoteční úvěry. Každý HZL je zajištěn pohledávkami z poskytnutých hypotečních úvěrů, které jsou zase zajištěny zástavním právem k nemovitému majetku. Přitom tržní cena nemovitého majetku zpravidla přesahuje hodnotu zástavy minimálně o 30 %. Výhodou HZL je, že nepodléhají dani z příjmů. Vydávány jsou zpravidla na pět, ale i více let. Před dobou splatnosti je držitel může prodat buďto zpět bance, která je vydává, nebo přes obchodníka s cennými papíry na burze. Kvalitu krytí hypotečních zástavních listů pohledávkami z hypotečních úvěrů sledují Česká národní banka a Komise pro cenné papíry, což ještě zvyšuje jejich bezpečnost.

investiční horizont riziko zdanění výnos likvidita
střednědobý (5 let) velmi nízké nulové průměrný střední

Možností, jak nechat při nízkém riziku pracovat vaše peníze, je mnoho. Výše popsané produkty nepatří mezi výnosově nejzajímavější, těm, co ale vyhledávají možnosti zhodnocování peněz bez rizika, rozhodně mají co nabídnout. Pro řadu lidí jde o lepší variantu než nechat peníze "pod polštářem"...

Kam ukládáte své peníze vy? Využíváte spíše rizikovějších produktů, nebo radši spořením získáte menší, zato jistější, obnos?

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-293
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Začínáme investovat: část druhá

22. 7. 2004 | redakce Peníze.CZ

Začínáme investovat: část druhá

Víte, jaký je rozdíl mezi spořením, investováním a spekulací? Znáte základní investiční rizika a princip složeného úročení?

Malá násobilka životního pojištění

15. 7. 2004 | Simona Ely Plischke

Malá násobilka životního pojištění

Sousloví "životní pojištění" na nás útočí ze všech možných reklamních ploch. Víc než pocit, že jste vlastně pěkný sobec nemyslící na rodinu, nemáte-li tento produkt ještě uzavřen, vám... celý článek

Jak na investice: začínáme

14. 7. 2004 | redakce Peníze.CZ

Jak na investice: začínáme

Víte, na co byste neměli zapomenout ještě před tím, než se rozhodnete začít s investováním? Znáte základní investiční zásady?

Slabikář bydlení: jak vyzrát na úvěry

20. 4. 2004 | Martin Zika | 1 komentář

Slabikář bydlení: jak vyzrát na úvěry

Pokud jste se po důkladném zvážení rozhodli pořídit si vlastní bydlení, již neotálejte. Chystané změny v daňových zákonech a předpokládaný vývoj úrokových sazeb ukazuje, že není na... celý článek

Partners Financial Services