Slavme, je-li co

Jan Heřman | 11. 6. 2002 | 2 komentáře
Slavme, je-li co
Je den daňové svobody. Každá vydělaná koruna zatím směřovala do státních rukou, ode dneška vydělává každý občan na své vlastní potřeby. Každoročně se tato hranice posunuje blíže ke konci roku.

Stále později

Den daňové svobody představuje pomyslnou hranici, která rozděluje rok na dvě části. Zatímco v první z nich financují občané výdaje veřejných rozpočtů formou odvedených daní, ve druhé začínají vydělávat pro svoji potřebu. Toto datum tedy vypovídá o výši daňového zatížení a v obecné rovině také o rozsahu státních zásahů do ekonomiky. Čím déle si v kalendáři označíme den daňové svobody, tím více stát přerozděluje, tím více peněz z celkového národního důchodu protéká veřejnými rozpočty. Podle představitelů Liberálního institutu, který den daňové svobody publikuje, má přispět k tomu, aby si každý uvědomil současnou velikost daňového zatížení. V ČR se například z hrubé měsíční mzdy 15 000 Kč odvádí na daních 8 620 Kč nebo z ceny benzínu Natural stát bere 62 procent.

Den daňové svobody je v České republice vypočítáván pravidelně od roku 2 000. Od té doby se posunuje neustále k pozdějšímu datu. Zatímco v prvním roce své existence připadl na 5. června, následují rok byl o den později a letos ho slavíme dnes – tedy 11. června.

Zdroj: Predikce makroekonomického vývoje MFČR,
Liberální institut, vlastní výpočty

Největší část příjmů veřejných rozpočtů tvoří pojistné na zdravotní a sociální pojištění. Čeští občané musí letos pracovat v průměru 59 dnů, aby zaplatili tyto odvody. Necelý měsíc vydělávají Češi na daň z přidané hodnoty a další dva týdny na spotřební daně. Další významnou skupinu zaujímají daně z příjmu. Na odvody daně z příjmu fyzických osob se musí průměrně pracovat 19 dnů, daň z příjmu právnických osob zabere dalších 13 dnů. Na majetkové daně pracuje obyvatelstvo dva dny. Zbytek připadá na nedaňové příjmy a deficity veřejných rozpočtů.

 

Svůj původ má tento den v USA. V roce 1900 tam připadl na dvacátého ledna a během celého dvacátého století se v kalendáři posunul o několik měsíců dále. Nicméně i tak se Spojené státy mohou pochlubit poměrně nízkým daňovým zatížením v porovnání například s evropskými zeměmi. Letos slavili Američané 27. dubna, tedy o 45 dnů dříve než v ČR. Ještě dříve zaznamenali den daňové svobody v Jihoafrické republice a to 22. dubna. Naopak ve Velké Británii připadá na 5. června a na Slovensku jsou na tom ještě hůře než v ČR (15. 6.). Orientačně uvádí data připadající na den daňové svobody následující tabulka.

 Den daňové svobody

 Stát  2001  2002
 USA  3. 5.  27. 4.
 Švýcarsko  15. 5.  údaje nejsou k dispozici
 Slovensko  18. 6.  15. 6.
 Maďarsko  4. 6.  údaje nejsou k dispozici
 Slovinsko  8. 6.  údaje nejsou k dispozici
 Polsko  11. 6.  údaje nejsou k dispozici
 Estonsko  13. 5.  údaje nejsou k dispozici
 Velká Británie  7. 6.  5. 6.
 ČR  7. 6.  11. 6.

Pramen: Liberální institut, Tax Foundation, Adam Smith Institute


Zdroj: OECD
Nejde jen o větší daně

Vzhledem ke konstrukci výpočtu však posun dne daňové svobody nemusí nutně vypovídat o zvýšení daňového zatížení. Vypočítává se totiž jako podíl konsolidovaných výdajů veřejných rozpočtů a odhadovaného nominálního hrubého domácího produktu. Podle Miroslava Ševčíka z LI činí odhady pro letošní rok 972,7 (mld. Kč) pro čitatel a 2 200 (mld. Kč) pro jmenovatel. Vynásobením tohoto podílu počtem dní v roce se získá období od začátku roku, letos tedy 161. Tento údaj v sobě zahrnuje vedle daňových příjmů též nedaňové (například příjmy z privatizace, splátky pohledávek a podobně) a plánovaný deficit všech veřejných rozpočtů. Proto se den daňové svobody může posouvat blíže ke konci roku aniž by rostly daně. Stačí jen naplánovat větší schodek. V každém případě však den daňové svobody vypovídá o míře s jakou stát utrácí bez ohledu na to, zda je to financováno z výnosu daní nebo deficitem.

Den daňové svobody je možné stanovit i podle ukazatele daňové kvóty, což je poměr odváděných daní a hrubého domácího produktu. Výhodou tohoto způsobu je především mezinárodní srovnatelnost. Údaje publikuje Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD). Česká republika stojí co se týče daňového zatížení zhruba v polovině. Větší daně mají ve všech severských státech, Beneluxu, Francii, Itálii, Německu a Rakousku. Naopak méně platí daňoví poplatníci z Evropy ve Španělsku, Portugalsku a Irsku a vůbec nejnižší daně má ze států OECD Mexiko. Den daňové svobody tam připadá i po přepočtu na metodiku Liberálního institutu na polovinu března.

Kdyby se počítal den daňové svobody pouze podle výše daňové kvóty, aby lépe vyjádřil výši placených daní, připadl by letos v ČR již na 10. května. Je to způsobeno nezahrnutím jiných druhů veřejných příjmů kromě daňových. 

                                                                              Zdroj: Predikce makroekonomického vývoje MFČR


Myslíte si, že platíme vysoké daně? A dostáváme za ně odpovídající protihodnotu? Co si myslíte o dni daňové svobody, uznali byste ho jako státní svátek? Podělte se s námi o své názory.

Navštivte svět soudobého umění

Navštivte svět soudobého umění

Letní výtvarný salon KodlContemporary představuje přední osobnosti současné umělecké scény na výstavě v Galerii KODL.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Haló haló, tady finanční úřad

30. 4. 2002 | Petr Vykoukal | 3 komentáře

Haló haló, tady finanční úřad

Výběrčím daní se skoro jistě dovoláte. Jak ale prokázal náš telefonní průzkum, s úrovní telefonátu je to už horší. Někteří pracovníci úřadu jsou totiž na volající nepříjemní a nezdvořilí... celý článek

Kolik stojí stát se daňovým poradcem?

25. 4. 2002 | Petra Lampová | 1 komentář

Kolik stojí stát se daňovým poradcem?

Dva roky říkal mé známé Anně její manžel, ať začne podnikat a nedře už pro toho kapitalistu. Ať prý zkusí daňové poradenství, mohlo by to vynášet. Investice do "razítka" není přehnaně... celý článek

Není jen rovná daň

11. 4. 2002 | Jan Heřman

Není jen rovná daň

Až o sedmnáct procent by mohly vzrůst ceny některých služeb v důsledku harmonizace daně z přidané hodnoty s legislativou EU. Zmírnění dopadů by mohlo přinést snížení základní sazby... celý článek

Finanční úřad je lépe nedráždit

27. 3. 2002 | Martin Pawinger | 3 komentáře

Finanční úřad je lépe nedráždit

Finanční úřady patří v České republice, alespoň ve vztahu k drobným plátcům, k nejrazantněji a nejúčinněji fungujícím správním orgánům. Rozhodně tudíž není na škodu seznámit se... celý článek

Kde budete danit?

26. 3. 2002 | Petra Lampová | 1 komentář

Kde budete danit?

Odjeli jste pracovat do zahraničí, přežili jste kulturní šok i své jazykové nedostatky? Potom už zbývá pouze promyslet, zda bude výhodnější podat daňové přiznání doma či v cizině, a... celý článek

Partners Financial Services