Pracoval jsem (i) v cizině: Jaký budete brát důchod

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 30. 8. 2016 | 3 komentáře
Pokud jste pracovali ve víc než jedné zemi, můžete jednou taky brát víc než jednu penzi. Přinášíme úvodní přehled pro každého, kdo pracoval za hranicemi (nebo to zvažuje) a chce vědět, podle jakých pravidel se bude počítat jeho důchod.
Pracoval jsem (i) v cizině: Jaký budete brát důchod

Nejprve se podíváme na situaci lidí, kteří nějaký čas pracovali v jiné zemi Evropské unie – tam se Češi vydávají za výdělkem nejčastěji.

Aby vám vznikl nárok na důchod, musíte splňovat dvě podmínky: dosáhnout důchodového věku a získat potřebnou dobu důchodového pojištění. Člověk, který během života pracuje ve více zemích, by teoreticky druhou jmenovanou podmínku nemusel splnit v žádné zemi, i když celý život pracoval a platil pojistné. Že byste kvůli tomu nakonec na důchod nedosáhli nikde, ale nehrozí. Existuje Koordinační nařízení Evropské unie, které na takové situace myslí a pravidla výpočtu důchodů upravuje.

V členských státech Evropské unie se doba pojištění z jednotlivých zemí sčítá – takže vám žádná z dob pojištění nepropadne. Jestli jste během života pracovali ve víc zemích Evropské unie, může vám vzniknout nárok na důchod v každé z nich.

Až přijde čas a budete o důchod žádat, je třeba to udělat v zemi, kde máte aktuálně bydliště nebo kde jste pracovali naposledy. Pokud jste v zemi nynějšího bydliště nikdy nebyli výdělečně činní, předá tato země vaši žádost do státu, kde jste pracovali naposled, a ten bude odpovědný za vyřízení vaší žádosti a shromáždění údajů ze zemí, kde jste pracovali.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

K uplatnění nároku na důchod z více států Evropské unie tedy stačí podat žádost pouze v jednom státě. Když to uděláte, považuje se žádost automaticky za uplatněnou ve všech státech Evropské unie, kde jste byli během svého produktivního života pojištění.

V některých státech Unie rozesílají úřady důchodového zabezpečení formulář žádosti o důchod automaticky nějaký čas před tím, než dosáhnete důchodového věku platného v dané zemi. Když se tak nestane, přihlaste se o něj na příslušném úřadě sami.

Ideální je začít řešit žádost o důchod zhruba půl roku předem, vyřízení se může kvůli sbírání podkladů z více zemí protáhnout. Kontakty na úřady, které mají v jednotlivých zemích Evropské unie důchodové zabezpečení na starost, hledejte tady nebo tady.

Věková hranice odchodu do důchodu se v jednotlivých státech Evropské unie liší. Pokud máte nárok na penzi ve více zemích, obdržíte penzi z každé jednotlivé země až ve chvíli, kdy splníte tamní věkový požadavek. Když ale začnete jeden důchod pobírat dřív než jiný, může to ovlivnit celkovou výši penze – informujte se proto raději ve všech zemích, kde jste pracovali a počítáte tam s důchodem, zda dřívější začátek pobírání důchodu v jiné zemi vaši penzi ve výsledku nesníží; opět se obracejte na úřady důchodového zabezpečení, na něž odkazujeme výš.

Důchod budete dostávat zvlášť z každé země, kde jste pracovali alespoň rok. Pokud jste tam pracovali kratší dobu, důchod odsud pravděpodobně nedostanete, tato doba důchodového pojištění se ale neztratí, zohlední se při výpočtu důchodu ve státu (nebo státech), kde jste pracovali delší dobu.

Sada důchodových kalkulaček

Některé věci si sami rozumně nespočítáte – výpočet pravděpodobné (nebo chvilku před důchodem už i přesné) výše důchodu vlastními silami... to je práce pro masochistu. Trpělivého a pozorného masochistu. Ten čas se dá strávit líp, proto nechejte počty důchodovým kalkulátorům od Peníze.cz:

Důchodová kalkulačka: věk odchodu do důchodu

Důchodová kalkulačka: jak vysoký by mohl být váš budoucí důchod

Důchodová kalkulačka: přesný výpočet důchodu

Valorizace důchodů 2017

Jak se bude počítat důchod

Výpočet a podmínky pro přiznání starobního důchodu jsou v každé zemi Unie jiné. Zásadní vliv na výši penze přirozeně bude mít výše příjmů, ze kterých jste v daném státě odvedli pojistné.

Pokud budete na stáří žít v Česku, budete žádost o starobní důchod podávat tady, konkrétně na okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa vašeho bydliště. Pokud by vám nevznikl nárok na důchod pouze na základě dob pojištění získaných v České republice, přihlédne tuzemská sociálka i k dobám pojištění získaným v jiných členských státech Evropské unie. Následně stanoví takzvanou teoretickou výši důchodu. Což znamená, že doby pojištění získané na území ostatních států zhodnotí jako doby pojištění získané v Česku. Z teoretické výše důchodu pak stanoví poměrnou část, která odpovídá poměru doby pojištění získané v Česku k celkové době pojištění.

Koordinační nařízení rozlišují plný „solo” důchod a dílčí důchod.

Plný (solo) důchod přizná česká sociálka člověku, který splnil potřebné doby pojištění, aniž by bylo nutné přihlížet k dobám pojištění (zaměstnání) v jiných státech – výše důchodu se určí jako u každého jiného, podle našich vnitrostátních pravidel. Pokud jste ale nějaký čas pracovali v cizině, má česká sociálka povinnost propočítat ještě takzvaný dílčí důchod – kdyby byl vyšší než solo důchod, budete pobírat právě dílčí důchod. Jak se počítá, si řekneme níž.

Dílčí důchod česká sociálka přizná osobě, která splňuje podmínku potřebné doby pojištění pouze s přihlédnutím k dobám pojištění získaným v zahraničí. Výpočet vypadá takto: nejprve sociálka vypočítá výši důchodu, která by vám náležela v případě, že byste veškeré doby pojištění získali v Česku. V této takzvané teoretické výši důchodu jsou zahrnuty jak doby pojištění získané v českém důchodovém systému, tak doby zaměstnání získané v jiných členských státech. Následně se tato teoretická výše důchodu sníží poměrně tak, aby výsledný dílčí důchod odpovídal době pojištění získané v České republice. Snížení odpovídá poměru dob pojištění získaných v Česku k celkové době pojištění získané ve všech členských státech.

Příklad s Dědečkem

Pan Dědeček pracoval v cizině. Jaký dostane důchod?

Pan Dědeček byl pojištěný 14 let v Česku, 10 let v Itálii a 2 roky v Německu. Nesplňuje potřebnou dobu pojištění v České republice ani v ostatních státech a bez koordinačních předpisů by neměl nárok na starobní důchod v žádném státě. Podle koordinačních nařízení ČSSZ při posuzování nároku započítá panu Dědečkovi doby pojištění získané v Německu a Itálii a vypočte dílčí důchod. Výše českého důchodu pana Dědečka se bude rovnat 14/26 částky, na kterou by měl pan Dědeček nárok za 26 let pojištění. Obdobným způsobem budou postupovat ostatní státy: Itálie bude vyplácet 10/26 a Německo 2/26 částky, na kterou by měl pan Dědeček v těchto státech nárok za 26 let pojištění.

Zdroj: ČSSZ

Stejně jako správa sociálního zabezpečení v Česku budou při výpočtu důchodu postupovat její obdoby v zemích, kde jste pracovali – tedy pokud jde o obecné mantinely, jako je výpočet plného (solo) důchodu a dílčího důchodu; při stanovování výše penze jinak uplatní vlastní vnitrostátní předpisy.

Každá země, ve které máte nárok na důchod, následně bude vyplácet odpovídající částku na bankovní účet v zemi vašeho bydliště (pokud bydlíte v Evropské unii). Jestli žijete mimo Unii, bude pravděpodobně třeba zřídit si bankovní účet v každé zemi, kde důchod čerpáte.

Anketa

Pracovali jste v cizině?

Práce v “nesmluvní“ cizině

Pokud jste během života pracovali mimo Evropskou unii, bude záležet, jestli má s danou zemí Česká republika uzavřenou smlouvu o sociálním zabezpečení. Ve smluvních zemích platí obdobná pravidla jako v rámci Evropské unie – získané doby pojištění se při posuzování nároku na penzi sčítají a nárok na důchod vám může vzniknout v každé zemi, pokud splníte další podmínky stanovené národními předpisy.

Smlouvu o sociálním zabezpečení má Česká republika kromě států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) uzavřenou také například se Švýcarskem, USA, Japonskem, Kanadou, Jižní Koreou, Ukrajinou nebo Tureckem.

Jestli jste pracovali v nesmluvní cizině, bude se případný nárok na důchod posuzovat v každé zemi zvlášť, podle místních pravidel – abyste tedy dosáhli na český důchod, budete muset mít potřebné doby pojištění splněné v Česku a dosáhnout důchodového věku platného podle českých zákonů. Lidem, kteří pracují v nesmluvní cizině, se vyplatí zvážit možnost platit si u nás dobrovolné pojistné:

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+87
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Analýza: Kolik bych si měl spořit na důchod?

2. 6. 2016 | Jan Traxler | 54 komentářů

Analýza: Kolik bych si měl spořit na důchod?

Obecně se doporučuje spořit si na důchod minimálně deset procent příjmů. A začít hned od první výplaty. Ukažme si na modelovém příkladu, jak dosáhnout renty deset tisíc korun měsíčně.... celý článek

Dobrovolné důchodové pojištění: Pomůže dosáhnout na důchod

16. 5. 2016 | Petra Dlouhá | 9 komentářů

Dobrovolné důchodové pojištění: Pomůže dosáhnout na důchod

Když nevyděláváte, nemusíte důchodové pojištění platit. Má to ovšem nepříjemné důsledky: když ho neplatíte dlouho, nemůžete čekat penzi. Jestli o důchod nechcete přijít, pomůže dobrovolná... celý článek

Němci nejezdí v bavorácích proto, že jsou chytřejší. Zpohodlněli jsme!

3. 8. 2013 | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Němci nejezdí v bavorácích proto, že jsou chytřejší. Zpohodlněli jsme!

Muž, který učil počítač porozumět tomu, co člověk říká. Skoro dvě desítky let dohlížel na vývoj software pro rozpoznávání přirozených jazyků v IBM a Google. Vrátil se do Česka na „svou“... celý článek

Očima expertů: Práce v Německu? Nein, danke!

13. 5. 2011 | Ondřej Tůma | 171 komentářů

Očima expertů: Práce v Německu? Nein, danke!

Od 1. května se otevřel pracovní trh v Německu a Rakousku občanům osmi států, které v roce 2004 vstoupily do Evropské unie. Exodus českých pracovníků za lepšími podmínkami se však čekat... celý článek

Partners Financial Services