Spotřebitelské úvěry. Poškození v kauze CPE: Upsali jsme se ďáblu

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 18. 2. 2013 | 18 komentářů
V prosinci jsme uveřejnili příběh Lady Seimlové. Chtěla půjčku od společnosti CPE – Credits of Private Equity: úvěr nedostala, zato ji firma připravila o dvacet tisíc korun. Po uveřejnění článku se na redakci začali obracet další poškození. Přirozeně jsme se rozhodli případu CPE věnovat dál.
Spotřebitelské úvěry. Poškození v kauze CPE: Upsali jsme se ďáblu

Připomeňme si stručně příběh paní Lady. Nabrala si několik půjček. Celkem bez potíží je splácela. Až do chvíle, než nastoupila na rodičovskou dovolenou a její příjmy citelně klesly. „Celková výše měsíčních splátek byla o několik tisíc vyšší než rodičovský příspěvek, na který jsem jako matka s malým dítětem odkázaná,“ vypráví paní Lada. Nutně potřebovala půjčky konsolidovat a měsíční splátku srazit. Na internetu narazila na firmu CPE Credits of Private Equity. Ta jí úvěr ochotně přislíbila. Jenže tím byl ochotě konec. Firma si nechala zaplatit „vratnou kauci“ ve výši patnácti tisíc korun s tím, že ji paní Ladě vrátí, pokud bude dvanáct měsíců řádně splácet. A zároveň žádala, aby jí paní Lada vytvořila inkaso ke svému účtu. Za formální chybu v žádosti o úvěr pak CPE paní Ladě udělila dvanáctitisícovou pokutu – polovinu si rovnou strhla z jejího účtu – a kauci nechala propadnout: údajně na úhradu nákladů spojených s vyřizováním žádosti o úvěr. Skóre paní Lady oproti výchozímu stavu tak dělalo minus dvacet jedna tisíc.

Po zásahu naší redakce a medializaci případu se naštěstí ze skóre zdánlivě výsledného, podařilo udělat skóre průběžné. Po uveřejnění článku nás kontaktovat mediální zástupce CPE Tomáš Zdechovský (i když jsme firmu o vyjádření marně žádali už dřív). Firma nakonec paní Ladě všechny peníze vrátila. Šťastný konec, říkáte si? Pro paní Ladu jistě. Ovšem ne pro další poškozené klienty CPE. Po uveřejnění článku nám začaly jejich stížnosti jen pršet.

Tip redakce!

Konsolidace dluhů?

Konsolidace dluhů znamená, že si dlužník vezme novou půjčku, kterou splatí svoje staré dluhy. Cílem je získat nižší úrok, nižší splátku, čas. Ne vždycky se ale vyplatí dluhy slučovat. Máme na to kalkulačku a návod. Hledejte dole pod článkem.

Stížnosti jako přes kopírák

„Vážená redakce, žádám o pomoc v případu zamítnutí mé žádosti o úvěr od společností CPE Credits of Private Equity, a. s., která mi úvěr neposkytla, písemně mě nevyrozuměla o výsledku, ale zato mi vyměřila tučnou pokutu za údajné porušení podmínek. Ještě dnes se nemohu vzpamatovat z dopisu, který jsem minulý týden dostala od vymahačské společnosti. Pohledávka dosahuje dvanácti tisíc korun – prý za ‚služby‘. Zároveň mi sdělují, že přicházím také o vratnou kauci 5200 korun. Odvolávají se přitom na všeobecné obchodní podmínky,“ napsala nám paní Alena.

O zálohu ve výši patnácti tisíc přišel také pan Jaromír. Stejně jako paní Lada potřeboval konsolidaci půjček. „Začali jsme se ženou hledat na internetu. Bohužel nám přišlo nejspolehlivější mazání medu kolem huby společnosti Top Credit, která je pouhou kuklou pro CPE Credits of Private Equity. [Zde je na místě redakční poznámka: Společnost Top Credit, a. s., se důrazně ohrazuje proti tomu, aby byla spojována se společností CPE, která nabízí své produkty kromě jiného pod značkou či souslovím Top Credit. Při pohledu na stránku produktu Top Credit se nelze příliš divit, že lidé mají stránku za stránku firemní – kupříkladu na něm ve vlastním textu, v patičce či v sekci kontakty nenajdete zmínku o firmě CPE.] Když jsme to zjistili a přečetli si zkušenosti jiných klientů, zjistili jsme, že jsme se upsali ďáblovi. Okamžitě, asi po hodině od podepsání, jsme volali makléřovi, že chceme žádost o úvěr stornovat, ale nevyhověl. Napsali jsme tedy dopis o odstoupení. Bylo nám vyhověno, ale peníze prý použijí na administraci spojenou s náklady kolem úvěru. Vždyť my jsme jim jen předali peníze a víc jsme po nich nechtěli – za to máme platit patnáct tisíc?“ ptá se pan Jaromír.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Obdobných stížností na CPE jsme v průběhu jednoho měsíce dostali celkem šest. Obratem jsme je předávali právníkům sdružení TEST, které vydává známý časopis dTest a je partnerem naší redakce v oblasti řešení spotřebitelských sporů.

ČNB: S tím jděte jinam

Česká národní banka

Na stížnosti klientů a praktiky společnosti CPE jsme upozornili také Českou národní banku. „Příslušným orgánem dohledu je v případě nebankovního poskytování a zprostředkování půjček Česká obchodní inspekce, na kterou Vám doporučujeme se obrátit. Česká národní banka je podle zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem v České republice. Česká národní banka tedy provádí dohled nad bankovním sektorem, kapitálovým trhem, pojišťovnictvím, penzijními fondy, družstevními záložnami, směnárnami a dohled nad institucemi v oblasti platebního styku,“ odpověděl nám mluvčí národní banky Tomáš Zimmermann. Bylo by ovšem asi logičtější, kdyby kontrola nebankovních půjček spadala spíš do gesce národní banky, která má ostatně na starosti půjčky bankovní? Pro Českou obchodní inspekci, která má daleko širší záběr činností, představují totiž, jak ukazuje praxe posledních let, úvěroví žraloci příliš velké sousto:

Případ řeší Česká obchodní inspekce

Vzhledem k počtu stížností je evidentní, že v případě paní Seimlové nešlo o jednotlivé selhání zaměstnance nebo náhodnou chybu – problém nejspíš bude daleko hlubší a „systémovější“. Na praktiky společnosti a stížnosti spotřebitelů jsme proto upozornili Českou obchodní inspekci. Nebyli jsme ovšem první: „Jméno této společnosti [CPE – Credits of Private Equity, a. s.], která nabízí půjčky pod názvem Top Credit, není České obchodní inspekci neznámé. V průběhu roku 2012 se na naše inspektoráty obrátilo několik desítek spotřebitelů s podněty ke kontrole a stížnostmi na její jednání,“ sdělila nám mluvčí inspekce Miloslava Fléglová. Dodává však, že ve více než polovině případů byla stížnost nedůvodná. „Firma totiž postupovala v souladu se svými obchodními podmínkami, s nimiž se žadatelé o půjčku neseznámili vůbec nebo jen částečně, a následně si na postup společnosti stěžovali.“ Problém podle ní vězí v tom, že půjčka – byť minimálního obnosu – je podmíněna přísnými pravidly a platbou poplatku. „V případě nesplnění jakékoli podmínky společnost uplatňuje mnohatisícové sankce. Žadatel o půjčku se tak stane spíš plátcem pokut – tím ale poruší obchodní podmínky a na požadovanou půjčku nikdy nedosáhne. Kromě toho dává podpisem smlouvy souhlas s téměř libovolným nakládáním se svými osobními daty a dalšími údaji až na dobu deseti let,“ upozorňuje Miloslava Fléglová. Klientům proto doporučuje, aby důkladně četli obchodní podmínky – dřív než jakoukoli úvěrovou smlouvu podepíšou. „Jinak se mohou dostat kvůli pokutám úvěrové společnosti do ještě větší dluhové pasti, než byla ta, z níž jim měla půjčka pomoci,“ varuje Miloslava Fléglová.

Jádro pudla vězí právě ve všeobecných obchodních podmínkách firmy CPE. Firma vám podle nich může udělit pokutu téměř za cokoli – a současně nechat propadnout „vratnou“ kauci, kterou jste jí uhradili. Součástí podmínek je mimo jiné i padesátitisícová pokuta za medializaci smluvního vztahu a podmínek, ze nichž byl uzavřen. Jak nám ovšem už dříve potvrdil advokát Tomáš Sokol – takové ujednání je v rozporu s dobrými mravy, a tudíž neplatné. „V současnosti je činnost společnosti CPE i její všeobecné obchodní podmínky předmětem šetření,“ ujistila nás mluvčí obchodní inspekce.

„Externí mluvčí“ společnosti CPE Tomáš Zdechovský nám o pokutě za medializaci napsal, že nebyla nikdy vymáhána a byla již zrušena, my jsme ji však ve všeobecných podmínkách, dostupných na webu produktu Top Credit, našli ještě v neděli 17. února, klauzule je například rovněž součástí smlouvy k produktu Úvěr bez poplatku... Jinde se ovšem skutečně dá dostat k novějším všeobecným podmínkám CPE, které klauzuli už neobsahují. Pokud jsme k mírnějšímu nastavení podmínek svou kritikou přispěli, těší nás to. Teď už jen počkat, až budou opravdu všeobecné – tedy na všech webech společnosti – viz též box V síti sítí.

V síti sítí

Domény firmy CPE

Své půjčky CPE nabízí na několika webech s odlišnou grafikou a jakoby pod různými názvy:

Poslední web dělá ovšem starosti firmě Top Credit, a. s., obrázek zvětšíte kliknutím

Větší štěstí než posledně

O vyjádření jsme přirozeně žádali také vedení firmy CPE. Zprostředkoval nám ho – údajně přímo od „hlavního amerického akcionáře“ společnosti – Tomáš Zdechovský, mediální zástupce CPE, který nám však zároveň oznámil, že mu s koncem ledna vypršela smlouva a že už s firmou nespolupracuje.

Měli jsme tak mnohem větší štěstí, než když jsme CPE žádali o vyjádření k článku prvnímu. Tehdy nám totiž nejprve reklamační oddělení sdělilo, že „mediální zástupce je momentálně mimo republiku“, ale v následujících dnech vyjádření pošle. Neposlal. Kontaktoval nás až po uveřejnění článku, rozhořčen, že e-mail s vyjádřením posílal a že nejspíš spadl do složky s nevyžádnou poštou. Důkladně jsme to překontrolovali – nespadl. V jiném mejlu pro změnu rozhořčeně tvrdil, že byl na jednotce intenzivní péče, a tak s námi komunikovat nemohl.

Tentokrát vyjádření „hlavního amerického akcionáře CPE“ zaslal ještě před uzávěrkou. Jeho první odstavec citujeme doslova: „Společnost CPE nesouhlasí s uvedením nepravd redaktorkou Petrou Dlouhou v jejím prvním článku a cítí se jimi poškozena. Proti takovému jednání se chce bránit soudní cestou. S ohledem na další tendenční zaslání e-mailu plného domněnek a nepravd, společnost opakovaně uvádí, že ‚novinářku‘ Petru Dlouhou nepovažuje za objektivní a nestrannou.“ Pokud má někdo písemný dotaz a žádost o zodpovězení otázek za tendenční (?) chování, je s ním komunikace těžká. Přesto doufáme, že dostaneme možnost, k tomu, co by si přál pan exmluvčí: „Pevně věřím, že si vysvětlíte s Američany ten první článek,“ psal nám už dřív Tomáš Zdechovský. Popravdě,“ pokračuje, „si dodnes v USA myslí, že jste za něj dostala zaplaceno.“ Tuto spekulaci redakce webu Peníze.cz může jen potvrdit: opravdu svým lidem platí – jak bývá ve slušných redakcích zvykem.

Anketa

Kdo by podle vás měl dohlížet na trh s nebankovními půjčkami?

Zakládáme si na transparentnosti, tvrdí CPE

Když zadáte do vyhledávače Google název firmy CPE Credits of Private Equity, dřív než její oficiální web na vás vyskočí několik stránek, které varují před pochybnými praktikami společnosti. Budiž, třeba je to špinavá práce konkurence. Stížnosti, které dorazily do naší redakce, a desítky stížností u České obchodní inspekce však signalizují, že opravdu v něčem bude problém. Naše otázka na vedení CPE zněla: V čem? „Společnost CPE spolupracuje s Českou obchodní inspekcí a je připravena s ní i nadále úzce spolupracovat. V žádném případě neví o desítkách [stěžujících si] klientů. Společnost má v České republice téměř deset tisíc klientů a v současné době neeviduje žádnou nevyřízenou reklamaci. V případě problémů je klientům k dispozici reklamační oddělení, kam se může jakýkoliv klient kdykoliv obrátit. Společnost CPE důkladně dbá na dodržování zákonů České republiky a důsledně to požaduje i po svých externích zaměstnancích. V opačném případě jsou z toho ihned vyvozeny odpovídající sankce,“ odpověděl nám anonymní americký akcionář prostřednictvím Tomáše Zdechovského. Vyjádření „úzce spolupracujeme s Českou obchodní inspekci“ ovšem může být dosti zavádějící. Připomínáme tedy, že ona spolupráce spočívá především v tom, že obchodní inspekce prošetřuje stížnosti klientů CPE a všeobecné obchodní podmínky této firmy.

Otevřeně jsme se vedení CPE zeptali také na to, zda firma nezneužívá naivity či neznalosti klientů, kteří si důkladně nepročtou všeobecné obchodní podmínky, a zda nezakládá své podnikání výhradně na tom, že inkasuje „vratné“ kauce a uděluje pokuty.

„Proti takovým nařčením se společnost ostře ohrazuje. Podmínky jsou psány co nejsrozumitelnější formou, nejsou uvedeny drobným písmem, a navíc si je každý klient může přečíst ještě před podpisem smlouvy na webových stránkách společnosti, kde jsou volně v elektronické podobě k dispozici. Společnost CPE své podnikání zakládá na jasnosti a transparentnosti. Každý si může spočítat, jaký má přínos pro společnost výnos z úroků. Společnost nabízí i lidem například se sluchovým nebo zrakovým postižením možnost případné asistence při čtení a komunikaci podmínek,“ zněla odpověď CPE. Musíme ji však opět trochu rozporovat. Všeobecné obchodní podmínky přímo na webu CPE jen tak nenajdete – přesněji: je na ně odkazováno na úplně jiný web – a doklikat se k odkazu není legrace.

Vzhledem k obsahu stížností (žádnému z klientů, kteří se na nás obrátili, CPE slibovaný úvěr neposkytla) nás zajímalo, kolika klientům firma loni reálně poskytla půjčku a jaká byla celková výše poskytnutých úvěrů. „Toto číslo je předmětem obchodního tajemství a společnost CPE nebude s ohledem na tvrdý konkurenční boj v ČR tyto informace zveřejňovat,“ odpovídá anonymní americký akcionář. Zeptali jsme se také, jaká byla loni celková výše vybraných kaucí a vyměřených pokut. „Předmětem podnikání společnosti CPE jsou nebankovní půjčky. Vybrané kauce a pokuty nejsou a nikdy nebyly předmětem podnikání a jsou pro společnost spíše administrativní přítěží. Cílem společnosti je v první řadě spokojený klient,“ uvedl zástupce CPE. Po všem, co jsme se o společnosti CPE v posledních týdnech a měsících dozvěděli, nás poslední dvě věty provokují k úsměvu. Necháme ovšem na každém čtenáři, ať si obrázek udělá sám.

Tajemný Američan?

A perlička na závěr. Zajímá vás jméno onoho tajemného hlavního akcionáře – Američana, na kterého se pan Zdechovský v emailech a telefonátech opakovaně odvolával? Věřte, že nás také. Nedozvěděli jsme se ho. Když jsme se na jméno ptali, omluvil se pan Zdechovský s tím, že „v tuto denní dobu se s nimi [rozumějte „Amerikou“ – pozn. red.] špatně komunikuje“. Člověk by předpokládal, že pan Zdechovský jméno člověka, jehož vyjádření nám tlumočí, zná. I když jsme ho ujistili, že klidně počkáme, než se v USA rozední, totožnost tajemného hlavního akcionáře z Ameriky, kterého máme citovat, nám nakonec neprozradil.

Mimochodem... konsolidace úvěrů

Vyzkoušejte si na naší kalkulačce, jestli se vám vyplatí své závazky slučovat. 

Návod na pilotáž kalkulačky případně hledejte v článku Dluhy. Vyplatí se vám je sloučit do jednoho?

Konsolidace (sloučení) půjček kalkulačka

Parametry úvěrů
Úvěr 1Úvěr 2
Vypůjčená částka
%
Perioda splácení
%
Sankce za předčasné splacení v % z celkově půjčené částky %
Parametry úvěrů
%
%
%

Další kalkulačky

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+40
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 18 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 3. 2013 12:55, Marek Hájek

CPE, nikdy více. Díky nim jsem se dostal do takové situace, kterou nikomu nepřeji. Jediné východisko bylo oddlužení, které vyšlo, díky společnosti insolon. Teď ne že bych si žil nějak extra, ale vystačím, za 3 roky budu mít vše splacené a už nikdy žádné půjčky.

+41
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

18. 2. 2013 12:27, Kamil Červenka

Bože, to je úroveň novinářské práce! Vysvětlete někdo paní Dlouhé rozdíl mezi zamyšlením, reportáží a článkem.

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (18 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

CPE: ... a zkuste někomu říct, jak jsme vás oškubali – zaplatíte padesát tisíc!

5. 12. 2012 | Petra Dlouhá | 22 komentářů

CPE: ... a zkuste někomu říct, jak jsme vás oškubali – zaplatíte padesát tisíc!

AKTUALIZOVÁNO! Peníze.cz před Vánoci tradičně varují před nebezpečnými půjčkami. Sladké Vánoce na dluh totiž mohou po novém roce hodně zhořknout. A jak můžete dopadnout? Přečtete si... celý článek

Manželé dlužníků pozor, od ledna exekutor může k vaší mzdě i účtu!

9. 11. 2012 | Petra Dlouhá | 98 komentářů

Manželé dlužníků pozor, od ledna exekutor může k vaší mzdě i účtu!

Účet manžela či manželky – pro dlužníky oáza klidu a bezpečí. Exekutor na něj nemůže. Zatím. Od příštího roku bude všechno jinak. Zákonodárci sáhli ke kontroverznímu opatření: účet... celý článek

Moře nemáme. Ale úvěrovým žralokům se tu daří!

24. 2. 2012 | Petra Dlouhá | 14 komentářů

Moře nemáme. Ale úvěrovým žralokům se tu daří!

Kolikrát už se politici i úřady kasali, jak si vyšlápnou na lichváře? Naposledy se naděje upínaly k novému zákonu o spotřebitelském úvěru a posíleným kontrolám České obchodní inspekce.... celý článek

Nevíte si rady s půjčkou? Úvěr si můžete nechat posoudit předem (a zdarma!)

14. 7. 2011 | František Mašek

Nevíte si rady s půjčkou? Úvěr si můžete nechat posoudit předem (a zdarma!)

Získat dobrý úvěr je od ledna snazší. Stačí porovnat nabídky firem poskytujících půjčky podle jednotného formuláře, který vyžaduje zákon o spotřebitelském úvěru. Kdo si přesto s výběrem... celý článek

Ředitel ČOI: Lidé by se měli naučit číst pořádně smlouvy

26. 4. 2011 | Ondřej Tůma | 11 komentářů

Ředitel ČOI: Lidé by se měli naučit číst pořádně smlouvy

V listopadu loňského roku odvolal ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek ústřední ředitelku České obchodní inspekce Janu Příhodovou. Nový ředitel ČOI Jan Štěpánek poskytl serveru... celý článek

Partners Financial Services