McPartland: Nespojujte Provident Financial s lichvou!

McPartland: Nespojujte Provident Financial s lichvou!
"Náš produkt zvyšuje životní standard našich klientů, poskytujeme své služby v úplném souladu se zákony, máme jeden z nejvyšších koeficientů spokojenosti ve finančním odvětví," to jsou úryvky odpovědí generálního ředitele společnosti Provident Financial na vaše dotazy, tentokrát kladené obzvláště "na tělo".

V článku Ptejte se Kennetha R. McPartlanda! jste se mohli dozvědět něco o něm a něco o společnosti Provident Financial, jejíž je generálním ředitelem. Zejména jste mu ale mohli klást dotazy, týkající se jeho osoby a jím řízené společnosti, jejíž aktivity bývají často napadány.

Karel Patočka
Pane McPartlande, nemyslíte si, že uvrhujete tu nejnižší příjmovou skupinu obyvatelstva do ještě větší chudoby? Mně to celé připadá, že PF je agresivní parazit, kterého se nelze jen tak zbavit a parazituje na těch nejslabších. Z hlediska morálního tady nemáte co dělat, jelikož nemáte žádné svědomí.

foto Kenneth R. McPartland: Naopak, spíš než aby náš produkt lidi uvrhoval do chudoby, zvyšuje jejich životní standard, tím že jim umožňuje si pořídit věci, které si dříve nemohli dovolit a zároveň jim umožňuje rozdělit splátky na takové období vyhovující nejlépe jejich rozpočtu. Naši zákaznici oceňují jistotu kolik budou splácet. Máme více než 90 % spokojených zákazníků. Co si naši zákazníci dále cení je rychlost, pohodlí, jednoduchost a průhlednost našeho produktu.


Petr Mach
Kdy konečně začnete dodržovat zákon, tj. uvádět ve svých materiálech skutečnou roční úrokovou sazbu (p.a.) u půjček. Soustavným nedodržováním tohoto nařízení se úmyslně dopouštíte dezinformací vůči všem žadatelům o půjčku (např. uváděním měsíční popř. týdenní úrokové sazby apod.)

McP: Provident Financial poskytuje své služby plně v souladu se zákony České Republiky a kontroly všech kontrolních orgánu tento fakt plně podporují, proto je vaše poznámka chybná. Zákon nám nařizuje uvádět RPSN (Roční procentní sazba nákladů). Ta je uvedena na naší smlouvě a v souladu tohoto zákona i na ostatních zákonem stanovených materiálech.

Fredy
Pane řediteli, asi před rokem jsem slyšel od jednoho vašeho (asi bývalého) poradce o tom, že někteří jeho kolegové se tzv. "udělali pro sebe". Nebo-li vybírali více, než bylo domluveno (od jisté minoritní skupiny) a někdy půjčovali, za stejných podmínek, své peníze. Asi pod hlavičkou vaší společnosti. Myslím, že tehdy mluvil o Jihlavě.
Můžete to nějak objasnit, či vyvrátit? Jak jste proti takovým praktikám zabezpečeni?

McP: Bez znalosti specifických detailů nemohu komentovat vámi zmiňovaný případ, ale nejsem si žádného podobného případu vědom. Máme mnoho systému na zjištění podvodů v rámci našich interních procesů. Procesy, stejně jako u všech významných společností, jsou nastaveny tak, aby zabránily neoprávněné aktivity nebo porušování pravidel našich obchodní zástupců a zaměstnanců. Zajímaly by mě detaily vašeho obvinění a jestli mi je chcete poslat, ujišťuji vás, že budou prošetřeny. Pochopitelně s nimi bude naloženo s naprostou důvěrou.

trek
Jednou jsem tam volal, zajímalo mě, vzhledem k mému příjmu, kolik mi půjčí, nedej bože, že bych skutečně od nich peníze chtěl - to ani náhodou. Vím, že jsou lidé, kteří takovou "nabídku" přijmou, a na takových byznys stojí.
Dostal jsem však informaci, že poprvé si mohu půjčit maximálně 3 000 Kč a až je splatím (čili pěkně mě odřou), tak dostanu více, a výše půjčky v mém dotazu na půjčení 30 000 Kč bych se dočkal až po půl roce! Zde v ČR se opravdu dá podnikat legálně s čímkoli, jen se to musí správně nazvat a mít horu právníků. Metody osobního vydírání u dveří domácností je taky pěkná drzost, možná ne každý by si to mohl nechat líbit, mohli byste si zkusit, a vysolil bych na Vás pár paragrafů z O.Z.

McP: Provident Financial poskytuje půjčky bez ručitele a není naším záměrem poskytovat vyšší půjčky hned napoprvé. Upřednostňujeme budování dlouhodobého vztahu se zákazníky. Důležitá je také průkazný, stávající příjem zákazníka. Myslím, že se mnou budete souhlasit, že toto je zodpovědný přístup k poskytování půjček, který podporuje jeho správné uvádění v praxi.

Pavel Krasík
Častokrát vás regulátoři obvinili z toho, čemu se hezkým anglickým termínem říká predatory lending. Jak určujete výši sazeb a proč zneužíváte situace těch, kteří jinde půjčku nezískají?

McP: Velice dobrá otázka. Výši úroků určuje trh a je zde mnoho faktorů, které společně vytváří tržní cenu produktu. jedna z předchozích otázek zmiňovala některé z faktorů. Poskytování půjček do domu je velice finančně náročné, nicméně je to také velice důležitá součást systému poskytování půjček bez ručitele. Osobní kontakt a "rutina" běžných a přátelských návštěv obchodního zástupce pomáhá kontrolovat riziko, kterého si je v této oblasti potřeba všímat. Jeden z faktorů, které pomáhají pochopit produkt je fakt, že administrativa a stanovení poplatků je stejné pro půjčky ve výši od 1 000 000 Kč do 5 000 Kč. Proporcionálně to znamená pro menší půjčku větší zatížení a menší efektivitu. Jedním z důvodů, proč banky nevstoupily na trh půjček do domácnosti také bylo, že stanovování míry zisku neodpovídalo jejich strategiím.
Nesouhlasím s Vaším komentářem, že zákazníci nemohou získat půjčku v jiných bankovních či finančních ústavech. Situace v ČR se rapidně mění a trh se rozvíjí velice rychle. Šíře produktové nabídky i poskytovatelů roste. Mnoho zákazníků využití různých nabídek kombinuje a využívá podle účelu – třeba půjčky bankovní, půjčky od Providentu a spotřebitelské úvěry. Oblast poskytování půjček se masivně mění a každodenně můžete sami vidět rostoucí počet nových nabídek.

Jde či nejde o lichvu?

daaff@seznam.cz
Jak může pan ředitel vyvrátit, že nejde o lichvářskou firmu, když mnohonásobně vyšší úroky a praktiky obchodních zástupců o tom jasně svědčí? Půjčovat lidem, kteří nemají peníze, to není lichva?

McP: Mohu absolutně vyvrátit Váš názor. Provident Financial je regulovaný a profesionální poskytovatel, který půjčuje peníze lidem z mnoha různých příjmových skupin, včetně těch s nižšími příjmy. Nicméně, každý kdo si chce u nás půjčit, musí splňovat některá kritéria. Musí doložit a dokázat, že mají dostatečný příjem, aby si mohli pohodlně dovolit platit splátky z půjčky, kterou si vyžádali. Provident Financial podporuje zodpovědné půjčování.

Petr
Napsali jste to hezky: "Některé zlé jazyky působení firmy přirovnávají dokonce k lichvě." Tak by mě zajímalo, pokud už tohle není lichva, tak co to slovo vůbec znamená?

McP: Slovo lichva je mnohokrát špatně chápáno a používáno v mnoha kontextech. Slovník nabízí několik definic z nichž se žádná nedá spojovat s Provident Financial.

Petr
Prosím o vyjádření, jestli jste vnitřně přesvědčen o tom, že podnikáte v souladu se zákony ČR. Jde hlavně o paragraf 253 trestního zákona: Lichva (kdo zneužívaje něčí tísně, nezkušenosti nebo rozumové slabosti nebo něčího rozrušení, dá sobě nebo jinému poskytnout nebo slíbit plnění, jehož hodnota je k hodnotě vzájemného plnění v hrubém nepoměru, nebo kdo takovou pohledávku uplatní nebo v úmyslu uplatnit ji na sebe převede, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.)
Jen pro připomenutí: inflace 2 %, bankovní sazby 4 %, vaše RPSN kolem 50 %, (ale i více).

McP: Provident Financial poskytuje svoje služby v úplném souladu se zákony České republiky. Ve Velké Británii již podnikáme téměř 125 let. Nabízíme půjčku, která má transparentní poplatek a garantujeme jeho neměnnou výši. Poplatky za službu se nemění, ani v případě, že se zákazník dostane do objektivních potíží. Souhrnný poplatek zahrnuje úroky, poplatky za administrativu, služby za poskytování půjčky až do domácnosti a následných výběrů prostřednictvím našich obchodních zástupců, kteří zároveň poskytují finanční poradenství zákazníkům. Zákazník přesně ví, o kolik půjčku přeplatí, a to již v době jejího poskytnutí. Nečekají ho žádná skrytá překvapení a to naši zákazníci vysoce oceňují. Otázal bych se Vás, jestli je to u bankovních poplatků tak srozumitelné, protože na tom záleží. Vzhledem k vlastní přirozenosti našeho podnikání, osobním službám a relativně malým částkám, které poskytujeme, je srovnávání Providentu s bankami neúčelné.
Nasměroval bych Vaší pozornost na velice zajímavý článek o lichvě, který odpovídá na nesrovnalosti v této velice citlivé oblasti - Lichva (Ekonomická problematika stanovení výše úroků). Autorem je Ing. Vladimír Baloun, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Praha, publikováno Kriminalistika čtvrtletník pro kriminalistickou teorii a praxi, ročník XXXV4/2002.

Anonym
Člověk, který využívá něčí tísně k tomu, aby se obohatil a ještě tento čin vydává za pomoc, je buď hloupý (neuvědomuje si, že se nejedná o pomoc, ale škodění), nebo zlý (uvědomuje si to, ale škodí jiným lidem záměrně). Do které kategorie sám sebe řadíte Vy?

McP: Provident Financial poskytuje dobré služby, které si naši zákazníci cení, protože nám to říkají. Máme jeden z nejvyšších koeficientů spokojenosti ve finančním odvětví. Jsme jedna z největších britských společností působící v České republice a přinášíme nemalé pracovní příležitosti spolu s značnými investicemi do lidí a místní ekonomiky.

29. 9. 2004 Jan
Pane řediteli, mohl byste nám sdělit něco víc o v článku zmiňovaném vyšetřování vaší firmy v Anglii?

McP: Společnost Provident Financial by se ráda vyjádřila k prohlášení Úřadu pro poctivé obchodní praktiky (OFT) ze dne 10. září 2004, týkajícího se provedené kontroly v sektoru hotovostních půjček poskytovaných do domácnosti, které předcházela stížnost předložená Radou pro ochranu spotřebitele (NCC).

Vzhledem k omezenému času, který měl OFT vymezen pro svou prvotní zprávu, a složitosti trhu hotovostních půjček společnost Provident Financial chápe rozhodnutí OFT konzultovat případ s hlavními účastníky v tomto sektoru před tím, než bude případ předán Komisi pro hospodářskou soutěž.

K bodům zformulovaným OFT, na základě nichž by mohlo být prováděno další vyšetřování, společnost Provident Financial uvádí následující:

  • Pro rozhodování zákazníků je čím dál tím důležitější cena a poskytovatelé hotovostních půjček o zákazníky tvrdě soupeří. 72 procent zákazníků Providentu má ještě alespoň jeden další zdroj úvěru a 70 procent uvádí, že v současnosti mají k dispozici větší výběr úvěrových produktů než kdykoliv předtím.
  • Poskytování půjček do domácnosti patří k nejvíce transparentním formám úvěru. Náklady půjčky jsou stanoveny hned na samotném počátku a oproti jiným formám úvěrování se zde nevyskytují žádné skryté poplatky či penále.
  • Tzv. fázované úvěrování, tj. postup, kdy je zákazníkovi nejdříve nabídnuta půjčka s malým zůstatkem, po jejímž úspěšném splacení může zákazník obdržet půjčku na větší obnos, je vnímán Úřadem jako logický způsob, kterým se poskytovatelé půjček snaží minimalizovat své riziko a který může rovněž napomoci zodpovědnému úvěrování. Fázované úvěrování neuvazuje zákazníky u jednoho konkrétního poskytovatele půjček.
  • Zákazníci si cení praktičnost, spolehlivost a osobní přístup obchodních zástupců, kteří jsou odměňováni na základě výběrů a nikoliv na základě toho, kolik půjčí. Zákazníci mají možnost přecházet k jiným poskytovatelům půjček, což také dělají.
  • Existuje mnoho případů firem, nově vstupujících do sektoru hotovostních půjček, a s tím související rostoucí konkurence na trhu. Bariéry vstupu nejsou vysoké.

Společnost Provident Financial s potěšením konstatuje, že Úřad pro poctivé obchodní praktiky uznal mnohé výhody hotovostních půjček poskytovaných do domácnosti. Ve své zprávě ze dne 10. září 2004 OFT uvádí, že zákazníci zjevně oceňují: jednoduchost půjček poskytovaných firmami, které jsou vnímány jako přátelské, chápavé a ochotné; vyváženost flexibility a řádu ohledně splácení; relativně nízkou pravděpodobnost, že budou odmítnuti; sjednaný splátkový kalendář; snahu firmy nepřeúvěrovat zákazníka (půjčuje se pouze částka požadovaná zákazníkem či menší); nízká administrativní náročnost a pravidelný a spolehlivý servis spojený s výběry.

Robin Ashton, generální ředitel společnosti Provident Financial, oznámil: "Budeme se plně účastnit konzultačního procesu s Úřadem pro poctivé obchodní praktiky. S potěšením oznamujeme, že Úřad uznal mnohé výhody hotovostních půjček poskytovaných do domácnosti, tj. produktu, který tvoří součást trhu s drobnými úvěry, na němž se neustále zostřuje konkurence."

Klienti a obchodní zástupci

luciemat@centrum.cz
Kolik lidí si od vaší společnosti v ČR již půjčilo peníze a kolik z nich se dostalo do platební neschopnosti (splácení muselo být vymáháno, např. exekučně). Díky za odpověď.

McP: Minulý rok jsme poskytli téměř 400 000 půjček s plánovaným koeficientem nedobytných pohledávek ve výši 10 – 11 %. Výsledky byly v rámci těchto propočtů.
Jsou dva typy neplatících klientů. Ti kteří by platili, ale nemohou například z důvodů změny okolností a ti, kteří prostě platit nechtějí. Flexibilita našeho sytému, nám umožňuje pomoci zákazníkům s opravdovými problémy, tím že jim prodloužíme jejich splátkový kalendář nebo odložit splátky do doby než se situace zlepší. Můžeme si tuto flexibilitu dovolit na základě znalosti zákazníkových okolností. Pamatujte, že naši obchodní zástupci navštěvují zákazníky každý týden.
Soudní vymáhání je pouze použito jako poslední zdroj a je použit pouze v nejextrémnějších a relativně málo případech.

ludekkolarik@seznam.cz
Chtěl jsem se stát obchodním zástupcem, ale po přečtení smlouvy jsem si to rozmyslel. Smluvní pokuta 100 000 Kč pro OZ za porušení tolika povinností je hřebík do rakve. Myslím, že by bylo lepší, kdybyste z ČR odešli.

McP: Naši obchodní zástupci si užívají flexibilně rozmanitou a uspokojující spolupráci s Provident Financial. Množství závazků a smluvních pokut, na které poukazujete jsou zde, aby byly ochráněny práva a zájmy našich klientů. Vážíme si našich klientů a stejně tak si jich váží naši obchodní partneři. Neuvědomuji si, že bych někdy nucen udělit takovou to pokutu. Máme okolo 3000 obchodních zástupců, kteří pracují jako OSVČ a sdílí můj názor. Mnoho z nich s námi spolupracuje od založení společnosti v roce 1997 a doufám, že s námi budou po mnoho dalších let.

Anonym
Před nedávným časem jsem se setkal s přístupem jednoho nejmenovaného managera vaší firmy, z nejmenované pobočky. Můžu říct, že to co tento člověk přednesl vašemu klientovi jenom proto, že nezvládal splátky, které mu postupem času narostly, si moc nezadají s přístupem těch nejtvrdších praktik při policejním výslechu. Měl jsem z toho dost smíšené pocity a ten člověk dost pochroumané nervy. Co vy na to?

McP: Pochopitelně je pro mne složité komentovat vaši připomínku, aniž bych znal všechna fakta, ale situace, kterou popisujete by byla v rozporu s pravidly a postupy při jednání se zákazníky, ustanovených v manuálu zásad společnosti, které jsou závazné pro všechny zaměstnance. Provident Financial si váží svých zákazníků a nikdy by nemohlo být naším záměrem se takto chovat.
Nabízíme našim zákazníkům bezplatnou kontaktní linku, kde mohou uplatnit své stížnosti. Všechny stížnosti jsou plně prošetřeny. Podobných stížností dostáváme velmi málo.

Mají své místo pod sluncem?

jezevec
Kdysi dávno mi jeden lichvář od PF vysvětloval, že pokud si od někoho půjčím deset tisíc na týden, a za ten týden mu je vrátím s poděkováním a flaškou whisky - zaplatil jsem mu úrok asi tak 250 % ročně, a ještě mi to připadá výhodné, protože jsem ty prachy moc potřeboval, a nikdo jiný by mi je tak rychle a tak bez sebemenšího zajištění nepůjčil. Takže nic dobrého o PF - ale pokud se vám podmínky PF nelíbí - nepodepisujte je a jděte si půjčit jinam. Pokud vám nikdo jiný ty 3 000 nepůjčí - asi má důvod. A tento důvod je vyjádřen rizikem, který je vyčíslen 50 - 100 a více % RPSN u PF. Mně to připadá fér.

McP: Princip, který jste popsal v první části vašeho postřehu vztahující se k příkladu je všeobecně správný, i když výpočet je trochu odlišný. RPSN může být i daleko vyšší kvůli matematickému zkreslení, které se objevuje při produktech na dobu kratší než jeden rok. Máte také pravdu v druhém postřehu, že pokud náš produkt a služba nevyhovuje vašim požadavkům a potřebám nemusíte jej využít. Na trhu je několik jiných produktů, které vyhovují jiným požadavkům. Proto si každý musí sám rozhodnout jaký produkt nejlépe vyhovuje jejich požadavkům v daném čase.

Anonym
Nemyslím si, že by PF neměl mít své místo pod sluncem. Nikomu své produkty nenutí s pistolí na spánku. Kdo nechce, nepůjčí si. Osobně bych byl velmi nerad, kdyby mi někdo diktoval, za jaké sazby si můžu půjčit a za jaké ne. Sám pojem lichva považuji za nesmysl. Jde o obchod výhodný pro obě strany, jinak by ho přeci jedna ze stran omítala uzavřít. Poznámka pro šťouraly: sám nemám s PF nic (vůbec nic) společného a sám bych nikdy (neříkej nikdy) podobné úroky neakceptoval. Cítím však, že nemám nejmenší právo kecat soudným lidem do jejich rozhodování.

McP: Souhlasím. Život je celý o možnostech volby a osobní svobodě se rozhodnout co je pro mě nejvýhodnější.

zinfo@centrum.cz
Jak je možné, že při nastavení takové marže a postavení na trhu společnost vykazuje podprůměrné zisky?

McP: Je mi líto, ale nerozumím vaší otázce, protože to co říkáte nebylo vykázáno. Možná poukazujete na výkazy společnosti ve Velké Británii, které zaznamenaly malý pokles v růstu spojený s vysoce konkurenčním prostředím.

Otázku pana Erika (a tedy ani odpověď na ni) nezveřejňujeme z důvodu jejího hrubě urážlivého tónu.

Rozhovory na Peníze.CZ
Které osobnosti (nejen) finančního světa jste už vyzpovídali? Podívejte se na Rozhovory Penize.CZ

Máte-li tip na zajímavou osobnost, která by neměla v našem seriálu rozhovorů chybět, nebo téma, kterého by se měl rozhovor týkat, pište nám své náměty sem.

Jak hodnotíte odpovědiKennetha R. McPartlanda?

Odeslat
e-mailem

Líbil se vám článek?

-250
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 35 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

7. 10. 2004 16:39, Kateřina

Nemluvě o tom, že u nás existuje dávka nazývaná "pohřebné", vesměs na nic, ale v takovýchto případech právě na to, aby nemuseli zakopávat mrtvolu. A možnost příspěvku od obce.

Zobrazit celé vlákno

+25
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

7. 10. 2004 15:16, jezevec

Pokud mladá rodina se dvěma dětma nedrží ani korunu rezerv, a sebemenší neočekávaný výdaj, je ze dne na den uvrhne do bankrotu - jsou to při vší úctě leda nezodpovědní kreténi. Co kdyby manželka, nezemřela, ale manžel na půl roku onemocněl? Co kdyby se jim porouchala pračka - nebudou dva měsíce prát, než našetří litr na opraváře???? Když si zlomí klíč v zámku, nebudou měsíc zamykat byt, než našetří na zámečníka????? Děláte si prdel??????????????
Mimochodem i v tomto dojemném příkladě by mne zajímalo, jak to myslíte, že pohřeb zařízený za 100% úrok, pozvedl rodině životní úroveň. Možná jim vytrhl trn z prdele, možná jim umožnil vykonat nezbytnou službu odešedší mamince - ale životní úroveň jim IMHO nepozvedl ani o halíř.

Zobrazit celé vlákno

-21
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (35 komentářů) příspěvků.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

Partners Financial Services

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.