Jaké jsou půjčky od Provident Financial?

Jaké jsou půjčky od Provident Financial?
Některé informace o Provident Financial v našich článcích byly podle představitelů společnosti nepravdivé a jednostranné. Požádali jsme je proto o údaje "správné" a zároveň chtěli vědět, co si myslí o svých službách.

Po vydání článku Nebankovní instituce šlapou bankám na paty, ve kterém jsme se zmiňovali i o službách Provident Financial, se na nás obrátil specialista společnosti pro komunikaci s médii Pavel Košek. Ostře protestoval proti zveřejnění některých informací, které podle jeho slov nebyly pravdivé. Podle něj nebyl v pořádku údaj o výši úroků za rok (toto jsme v článku opravili, správně mělo být uvedeno RPSN). A to, že společnost poprvé půjčuje pouze nízké částky, jsme se prý nemohli dozvědět oficiální cestou. Navíc jsme produktům Provident Financial nevěnovali stejnou pozornost jako produktům CCB (profil, názory), což pan Košek nepovažoval za korektní. Připomněli jsme mu, že má možnost postěžovat si v názorech u článku. To ovšem odmítl s tím, že nám nebude zvyšovat čtenost.

Nechceme být nespravedliví, proto jsme firmě nabídli možnost uvést všechna nedorozumění na pravou míru, a zaslali jsme panu Koškovi otázky. Ty nezodpověděl s tím, že bude lepší, když si nejprve prostudujeme materiály o společnosti, které nám poté poslal. Pak jsme mu položili doplňující otázky, na které odpověděl.

RPSN

Roční procentní sazba nákladů vyjadřuje procentní podíl z dlužné částky, jež je spotřebitel povinen zaplatit splátkové společnosti za období jednoho roku. Zahrnuje vedle ročního úroku z úvěru i veškeré související poplatky.

(Ne) půjčíme "každému"

Britská společnosti Provident Financial působí v tuzemsku od roku 1997. Poskytuje krátkodobé hotovostní půjčky od 3 000 do 40 000 Kč přímo do domácností. To znamená, že půjčku zástupce sjednává, peníze doručuje a splátky vybírá přímo u zákazníků doma. Klienti si tedy nemohou domluvit půjčku na pobočce. "Naše pobočky fungují jako administrativní podpora pro produkt, jehož specifikem je právě poskytování hotovosti do domácnosti. Pokud potenciální zákazník nechce z jakýchkoli důvodů využít bezplatné linky, je možné si návštěvu obchodního zástupce domluvit osobně na pobočce," uvádí Košek. Součástí schvalovacího procesu je podle Koška i takzvaná posuzovací návštěva u klienta v domácnosti, pomocí níž společnost minimalizuje riziko finanční nestability klienta. Zákazníci si mohou vybrat mezi dobou splácení buď 20, 31 nebo 52 týdnů.

Klienti podle společnosti získají základní informace o možnostech půjčky na bezplatné telefonní lince a v případě zájmu je kontaktuje obchodní zástupce. My se toho však na lince příliš nedozvěděli. Operátor nám pouze řekl, že společnost nabízí půjčky až do 40 000 Kč, že ke sjednání potřebujeme občanský průkaz a pak se zeptal, jestli si přejeme, aby nás zástupce firmy kontaktoval. Na další otázky odmítl odpovědět, protože to prý není v jeho kompetenci a vše se dozvíme, až nás obchodní zástupce navštíví v našem bytě. Jenže než k tomu dojde, zákazník se o podmínkách půjčky nedozví v podstatě nic. Proč by si tedy měl vpustit domů někoho cizího když ani netuší, jestli by mu takový produkt mohl k něčemu být?

Vývoj počtu zákazníků Provident Financial v ČR

1998

5 400

1999

65 850

2000

161 031

2001

189 293

2002

218 385

2003

220 000

Zdroj dat: Provident Financial
Jak může klient půjčku získat? Zájemce předloží obchodnímu zástupci občanský průkaz (musí mu být 18 až 70 let), potvrzení o stálém příjmu, potvrzení o placení nájmu, telefonu, leasingu či nájemní smlouvu (pro potvrzení trvalého bydliště) a telefon do zaměstnání a domů. Tedy doklady, které musí klient předložit i v bance. Obchodní zástupce na základě těchto údajů posoudí vhodnost a výši půjčky a délku splácení. Půjčku pak doručí do dvou dnů opět do bytu zákazníka. Peníze zájemce obdrží při podpisu smlouvy o půjčce.

O Provident Financial se říká, že půjčuje peníze lidem, kteří nezískali spotřebitelský úvěr od banky ani jiné nebankovní instituce, firma tak prý zneužívá špatné finanční situace spotřebitelů. "Naše společnost musí zohledňovat bonitu klienta. Pokud zákazník potřebuje finanční hotovost, vyjdeme mu za daných podmínek vstříc," vysvětluje Košek. "V případě, že k překonání finanční nestability klienta není možné půjčku uspořádat tak, aby se nedostal do finanční tísně, nemůžeme klienta pro poskytnutí půjčky doporučit. Nelze také vyloučit případy, kdy zájemce bonitu předstírá."

V případě, že klienti řádně splácejí, mohou požádat o souběžnou či sloučenou půjčku. Splátkový kalendář je znovu nastaven na jejich možnosti splácení.

V čem vidí výhody svých půjček Provident Financial?

 • Vím, od koho si půjčuji.
 • Vím, za jakých podmínek si půjčuji.
 • Poskytovatel nevyžaduje zástavu ani ručitele.
 • Mám možnost od smlouvy odstoupit do 7 dnů.
 • Smlouva je srozumitelná a jednoduchá.
 • Vyřídit půjčku je nenáročné a pohodlné.
 • Peníze získám rychle a v hotovosti.
 • Vím, jakou částku budu splácet a jak dlouho.
 • Vím, jaká je konečná suma, kterou zaplatím za půjčené peníze.
 • Vím, že nebudu platit žádné další skryté poplatky ani penále.
 • Vím, že v případě objektivních potíží mi firma vyjde vstříc.

K tomuto je třeba připojit několik poznámek. Jak mohou klienti vědět, od koho si půjčují, když jedinou možností, jak získat informace (a potažmo peníze), je pustit si do bytu zcela cizí osobu, tedy zástupce společnosti?
"U půjčky není potřeba žádného ručitele" - to ale dnes nevyžadují ani některé bankovní ústavy.
Odstoupení od smlouvy do 7 dnů může být výhodné, banky takovou možnost u spotřebitelských úvěrů "oficiálně" nemají. Přesto jejich zástupci uvádějí, že by to po domluvě neměl být problém, jde prý pouze o technickou záležitost.
Vyřídit půjčku přímo doma může být pro klienty velmi pohodlné. Na druhou stranu ale musí zájemce o půjčku předložit stejné doklady jako v bance. A většina spotřebitelů by jistě raději měla na výběr, zda půjčku sjednávat doma, nebo na pobočce firmy.
"Vím, jakou částku budu splácet a jak dlouho." Jaká je výše a počet splátek dnes ví klienti i v bance. A mohou si propočítat i konečnou sumu, nebo to pro ně udělá zaměstnanec peněžní instituce. A to i se započtením případných poplatků.
A co si Provident Financial představuje pod pojmem "objektivní potíže"? Asi to, co banky pod tvrzením, že se snaží se zákazníkem v případě nesplácení či dalších problémů vždy domluvit. Jde ale jen o slova firmy, ne o zkušenosti klientů.

RPSN vysoké, žádné další poplatky

Každý klient je podle společnosti předem seznámen s celkovou částkou, kterou bude splácet, nemusí se obávat žádných dalších poplatků spojených se zřízením a vedením účtu, zasílání upomínek nebo penalizace a úroků z prodlení v případě, že se opozdí se splácením.

  Ve smlouvě je napsána částka, kterou si klient půjčuje, poplatek za zřízení, celková částka, kterou zaplatí, výše splátky, počet splátek a také výše RPSN. Klient navíc, pokud si půjčení peněz rozmyslí, může od smlouvy odstoupit do 7 dnů od jejího uzavření, a to bez sankcí. Má samozřejmě povinnost hotovost vrátit v plné výši.

Jak již bylo zmíněno, půjčku si nelze vyřídit na pobočce, ale klienti musí pustit k sobě domů zástupce společnosti. Jak si mohou být zákazníci jisti, že onen zástupce je bezúhonný? Prověřuje si je Provident Financial nějak? Podle Koška není důvod bát se návštěvy reprezentanta firmy v domácnostech klientů. "Obchodní zástupci podléhají standardní kontrole pracovní výkonnosti ze strany svých nadřízených, jsou pečlivě podrobeni činnosti kontrolního oddělení a podléhají i kontrole ze strany zákazníků. Zřídili jsme totiž bezplatnou kontaktní linku, na kterou se mohou zákazníci obrátit s jakýmkoli problémem, stížností, připomínkou nebo doporučením," konstatuje.

Praktická ukázka půjčky
Výše půjčky Počet splátek Výše týdenní splátky (Kč) RPSN (%) Celková zaplacená částka (Kč)

30 000

31 týdnů

1 500

365,1

46 500

30 000

52 týdnů

960

199,4

49 920

8 000

20 týdnů

560

481,4

11 200

8 000

31 týdnů

400

365,1

12 400

8 000

52 týdnů

256

199,4

13 312

Zdroj dat: Provident Financial

Společnost nám poskytla ukázku splácení půjčky ve výši 8 000 a 30 000 Kč (v tabulce vpravo). Podle Koška je třeba vědět, že ukazatel RPSN byl konstruován pro půjčky na několik let. Při výpočtu půjček do 1 roku se chová velice nestandardně, nemusí prý navíc obsahovat veškeré náklady.
"Často se srovnávají produkty, které sice na první pohled vypadají stejně, ale jsou značně odlišné. Náš produkt je velmi specifický a je potřeba ho chápat jako rozšíření nabídky, ne jej srovnávat se zcela odlišnými produkty," říká.

K nestandardnímu chování RPSN uvedl Košek i několik příkladů. "Když vám kamarád půjčí 100 Kč, vy mu vrátíte po týdnu 110 Kč, je RPSN přes 14 000 %. Půjčí vám 1 000 Kč, vy mu vrátíte týden na to 500 Kč, další týden zbylých 500 Kč. Za tři čtvrtě roku (40 týdnů) má přítel svátek, tak mu za 200 Kč koupíte láhev jako revanš za půjčku. Vrácená částka i s náklady na revanš spočte RPSN na 504 %."

Pod kontrolou

Na podzim loňského roku čelila společnost Provident Financial obvinění, že její obchodní zástupci neoprávněně získávají a špatně nakládají s citlivými osobními údaji klientů. Úřad pro ochranu osobních údajů dokonce provedl ve společnosti kontrolu.
Výsledek kontroly byl ale negativní. "Společnost Provident Financial zpracovává osobní údaje zákazníků v souladu s účelem, kterým je poskytování krátkodobých půjček a činnosti s tím spojených, a má v současné době vytvořeny systémové mechanismy k zabezpečení osobních údajů před jejich zneužitím. Zpracování citlivých osobních údajů u společnosti Provident Financial tedy nebylo zjištěno. Stížnost byla shledána jako neopodstatněná," říká tisková mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů Hana Štěpánková.

Jak se vám líbí nabídka Provident Financial? Půjčili byste si od této společnosti peníze? Proč podle vás tolik lidí využívá jejich služeb? V čem vidíte vy výhody jejich služeb? 

Penzijko s finančním bonusem

Penzijko s finančním bonusem

Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 124 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

12. 3. 2004 11:15, Jirka

Docela by mě zajímalo, jak vypadá s působením PF v jiných zemích. A jaké tam nabízejí podmínky.

+37
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

3. 6. 2004 2:34

Jak je vidět nemáte znalosti o možnostech půjček od bank a PF ani o historii Providentu. Přitom je to všechno dostupné na netu. Provident půjčí každému kdo má prokazatelný příjem, tedy i "podporu".

Zobrazit celé vlákno

-23
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (124 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Nebankovní instituce šlapou bankám na paty

12. 1. 2004 | Kristýna Havligerová | 1 komentář

Nebankovní instituce šlapou bankám na paty

Retailové banky se hodně zaměřují na nabídku a propagaci spotřebitelských úvěrů. V nabídce jim ale začínají konkurovat nebankovní společnosti, které hotovostní úvěry poskytují za podobných... celý článek

(Ne)upisujte se ďáblovi!

20. 6. 2001 | Lukáš Půda

(Ne)upisujte se ďáblovi!

Osobní půjčky bez ručitele. Půjčky a úvěry. Krátkodobé překlenovací půjčky. To je jen namátkový výběr z názvů internetových stránek, přes které různé společnosti nabízejí řešení tíživé... celý článek

Partners Financial Services