Pořádáme dobročinnou akci. Pro pokročilé

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 16. 11. 2016
Máte chuť páchat dobro? Na charitu můžete přispět, nebo ji rovnou sami uspořádat. Kdo se rozhodne pro možnost číslo dvě, ocení naše praktické rady. Leccos už od nás o náležitostech dobročinné akce víte od včera. Dnes přinášíme pokračování.
Pořádáme dobročinnou akci. Pro pokročilé

V prvním díle jsme včera psali, že pravidla konání charitativních akcí upravuje zákon o veřejných sbírkách. Za veřejnou sbírku se nepovažuje jen výběr příspěvků do kasiček a dárcovské DMSky, ale také například charitativní bazar nebo benefiční koncert. Víte už od nás, že veřejnou sbírku může pořádat pouze právnická osoba, že je třeba sbírku včas ohlásit krajskému úřadu i že je nutné vést o sbírce účetnictví:

Jestli vás nápad uspořádat charitativní akci zaujal, bude se vám hodit i dnešní článek, ve kterém se na pravidla jednotlivých typů sbírek podíváme podrobněji.

Charita jinak

Chytré tipy

Rádi byste pomohli, ale z déemesky nemáte ten správný pocit? Projděte si tipy na jiné charity, které jsme shromáždili v minulých letech. Většina jich funguje i letos a k některým existuje jistě ve vašem okolí lokální varianta. Kupte první knížku dětem z rodin, které knížky nemůžou nebo neumějí kupovat. Kupte kozu chudé rodně v Africe. Kupte konkrétnímu seniorovi z pečovateláku to, co sám potřebuje nebo chce. A mnoho dalších inspirativních nápadů...

Tipy na charitu jinak. Pomoct může každý. Inspirujte se

Chytře na charitu: Abyste z toho, že dáte, taky něco měli

Jak zapečetit pokladničky

Jestli se rozhodnete uspořádat sbírku výběrem peněz do pokladniček, budete muset pokladničky předem nahlásit a nechat zapečetit. A pozor: zatímco osvědčení o sbírce vydává krajský úřad, pečetění pokladniček má na starost úřad obecní. Jakmile sbírku ohlásíte krajskému úřadu a získáte od něj osvědčení, obraťte se na obecní úřad, v jehož územním obvodu budou pokladničky rozmístěné. Jestli půjde o pokladničky putovní a budou se pohybovat na území více obcí, vyberte obecní úřad příslušný podle sídla právnické osoby, která veřejnou sbírku pořádá.

Obecnímu úřadu musíte ohlásit počet a rozmístění pokladniček, případně uvést, že jsou přenosné. A podat žádost o zapečetění – příslušný formulář (Žádost o zapečetění sbírkové pokladničky) hledejte na webu obecního úřadu nebo vyzvedněte na místě. Žádost lze podat poštou, osobně i elektronicky. Přiložit musíte kopii osvědčení od krajského úřadu. Pokladničky musíte zabezpečit proti odcizení a neoprávněnému otevření – tak, aby bez porušení tohoto zabezpečení nemohl peníze z pokladničky nikdo vybrat. Přenosné pokladničky opatřete nápisem „putovní pokladnička“. Jestli budete v rámci sbírky využívat pokladniček víc, označte je jednou číselnou řadou pro všechny obvody, ve kterých mají být použité.

Obecní úřad by měl vaši žádost o zapečetění vyřešit bezodkladně, má na to nanejvýš třicet dní, obvykle je vyřízeno během několika dní, týdne. Po zapečetění pokladniček vám úředníci vydají protokol o zapečetění.

Otevírání pokladniček

Jakmile sbírka skončí, přijde na řadu otevírání pokladniček. Opět k tomu budete potřebovat asistenci obecních úředníků. Datum, místo a hodinu otevření musíte obecnímu úřadu ohlásit aspoň tři pracovní dny předem. Úředníci po domluvě pokladničky rozpečetí a sepíšou zápis o rozpečetění. Otevření pokladničky musí být přítomni dva oprávnění zástupci právnické osoby, která veřejnou sbírku pořádá, a jeden zaměstnanec obecního úřadu. V zápisu všichni potvrdí podpisem částku z kasičky. Zápis se pak přikládá k ostatním dokumentům, které pořadatel sbírky odevzdává ke kontrole krajskému úřadu. Podrobněji jste o nich četli v prvním díle:

Dobročinný bazar a jiný prodej: Co musíte

Když sbírka probíhá dobročinným prodejem, určíte si jakožto pořadatel sami, jak velká část z prodejní ceny (například procentuálně) poputuje na dobrou věc, kterou chcete svojí akcí podpořit. Už při oznamování veřejné sbírky konstrukci příspěvku sdělíte krajskému úřadu. Na prodávaném zboží pak výši příspěvku zřetelně označíte. V prostoru, kde se prodejní akce koná, byste také měli vyvěsit oznámení, kde uvedete, kdo sbírku pořádá, k jakému účelu je určená, kolik z prodejní ceny zboží putuje na zvolený účel a u kterého krajského úřadu je sbírka hlášená.

O věcech, které v rámci dobročinné akce prodáváte, je nutné vést evidenci. Uvedeno v ní musí být, kolik věcí bylo určeno k prodeji, jak jste je získali (například nákupem, vlastní výrobou nebo darem), jak vysoké byly náklady na jejich pořízení, jak vysoký je příspěvek za jednu prodanou věc, kolik jste jich skutečně prodali a jaký byl celkový výtěžek z prodeje. Doplnit je třeba také informaci, jak jste naložili s věcmi, které se nepodařilo prodat. Získané příspěvky zanesete v účetnictví do hrubého výtěžku sbírky.

Dobročinný koncert nebo zápas: Jak účtujeme

Obdobný postup jako u charitativního bazaru platí při prodeji vstupenek na benefiční koncert, sportovní utkání nebo jinou akci, kde je příspěvek na charitu započtený v ceně vstupenek. Každá vstupenka musí mít pořadové číslo. A na každé také musí být uvedená výše příspěvku. U vchodu do prostoru, kde se akce koná, vyvěste oznámení, kde uvedete, kdo akci pořádá, u kterého krajského úřadu je hlášená, jaký je účel sbírky a kolik bylo vytištěno vstupenek.

O vstupenkách musíte vést evidenci – zaznamenáte počet lístků k prodeji, počet prodaných vstupenek, výši příspěvku z každé z nich, celkovou sumu vybraného příspěvku (tu opět zanesete v účetnictví do hrubého výtěžku sbírky), a co jste udělali se vstupenkami, které se neprodaly.

Sběrací listiny: Co doložit

Jak už víte z prvního dílu našeho miniseriálu o pořádání charit, veřejnou sbírku je možné provést také prostřednictvím sběracích listin – kdy vybíráte příspěvky na předem vymezený dobročinný účel a do seznamu zapisujete jméno každého přispěvatele, částku, kterou poskytl, a on vše stvrdí podpisem. Ideální je, když má seznam přispěvatelů tabulkový formát.

Vzory sběracích listin najdete na webech krajských úřadů – listiny musejí být očíslované a vydané v jediném originálu. Chybět nesmí razítko pořádající právnické osoby a podpisy jejích statutárních orgánů. Na každé listině by také mělo být uvedeno:

  • název a IČO pořádající právnické osoby
  • účel sbírky
  • datum oznámení sbírky
  • označení krajského úřadu, kterému byla sbírka oznámena
  • datum přijetí oznámení krajským úřadem
  • území, na kterém se bude sbírka konat
  • doba, po kterou se bude sbírka konat
  • údaje o osobě pověřené konáním sbírky (jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, pořadové číslo plné moci od právnické osoby)

Ještě před zahájením sbírky je třeba doložit sběrací listiny obecnímu úřadu (příslušný úřad vybírejte podle stejné logiky, jako jsme popisovali u pečetění pokladniček výš) a požádat o ověření jejich počtu a náležitostí. S sebou vezměte také osvědčení od krajského úřadu nebo jeho kopii. O ověřeném počtu sběracích listin vám vydá obecní úřad potvrzení, které později připojíte k vyúčtování sbírky, jež budete dávat ke kontrole krajskému úřadu.

Jak vyúčtovat DMS

Jestli chcete uskutečnit veřejnou sbírku prostřednictvím dárcovských esemesek, uděláte nejlíp, když zabrouzdáte na web www.darcovskasms.cz, kde najdete všechny potřebné informace. Každopádně, telefonní operátor vám musí na vyžádání poskytnout informaci o počtu zaslaných správ a odpovídající částku poukázaných peněz – tyto údaje pak uvedete do vyúčtování, které odevzdáte ke kontrole krajskému úřadu.

Když sbírka probíhá složením peněz do pokladny

Sbírku můžete provádět také přijímáním peněz do (klasické) poklady zřízené právnickou osobou pořádající sbírku – za každý příspěvek vydáte pokladní příjmový doklad a vybrané peníze následně vložíte na bankovní účet, který jste pro účely veřejné sbírky předem zřídili. K vyúčtování odevzdávané ke kontrole krajskému úřadu pak přiložíte všechny příjmové doklady a výpisy z bankovního účtu.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+17
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Jak na to: Uspořádejte dobročinný bazar nebo sbírku

15. 11. 2016 | Petra Dlouhá | 1 komentář

Jak na to: Uspořádejte dobročinný bazar nebo sbírku

Dobročinné bazary a sbírky nejsou výsadou celebrit a známých tváří. Klidně můžete charitu ve svém městě uspořádat sami. Máme pro vás praktického průvodce a rady, jak na to. Kde žádat... celý článek

Dary na charitu si můžete odečíst z daní. Poradíme, jak na to

15. 12. 2015 | Petra Dlouhá | 7 komentářů

Dary na charitu si můžete odečíst z daní. Poradíme, jak na to

Jestli zvažujete, zda před Vánocemi přispět či nepřispět na charitu, máme pro vás argument: dary na dobročinné účely si můžete odečíst z daní. Tedy – zas se neradujte příliš, ne z daní,... celý článek

Chytře na charitu: Abyste z toho, že dáte, taky něco měli

10. 12. 2015 | Gabriel Pleska | 8 komentářů

Chytře na charitu: Abyste z toho, že dáte, taky něco měli

Podlehli jste propagandě a zdá se vám, že byste aspoň v předvánočním čase měli trochu myslet na potřebné? Nu, co se dá dělat, máme pro vás pár tipů, jak dělat dobro, aby ho bylo hodně... celý článek

Tipy na charitu jinak. Pomoct může každý. Inspirujte se

22. 12. 2014 | Petra Dlouhá | 7 komentářů

Tipy na charitu jinak. Pomoct může každý. Inspirujte se

Probouzí ve vás předvánoční čas chuť pomáhat? Nebo ve vás ochota a potřeba pomáhat vrtá už delší čas, jen si zatím nejste jistí, jak nejlíp na to? Schází poslední impulz? Rádi dodáme... celý článek

Partners Financial Services