Jak na to: Uspořádejte dobročinný bazar nebo sbírku

| rubrika: Jak na to | 15. 11. 2016 | 1 komentář
Dobročinné bazary a sbírky nejsou výsadou celebrit a známých tváří. Klidně můžete charitu ve svém městě uspořádat sami. Máme pro vás praktického průvodce a rady, jak na to. Kde žádat o povolení? Jaké byrokracii se nevyhnete?

Pořádání charitativních akcí má svoje pravidla. Upravuje je zákon o veřejných sbírkách. Pod pojem veřejná sbírka se toho vejde hodně. Podle zákona jde o získávání a shromažďování dobrovolných peněžitých příspěvků od předem neurčeného okruhu přispěvatelů pro předem stanovený veřejně prospěšný účel, zejména humanitární nebo charitativní, rozvoj vzdělání, tělovýchovy nebo sportu, nebo ochranu kulturních památek, tradic nebo životního prostředí.

Sbírka může probíhat mnoha způsoby:

 • shromažďováním peněz na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu
 • sběracími listinami (jde o seznam přispěvatelů s uvedením jejich jména, výše příspěvku a podpisem)
 • pokladničkami
 • prodejem věcí, kde je příspěvek zahrnutý v ceně – to je případ dobročinného bazaru
 • prodejem vstupenek na kulturní, sportovní nebo jiné veřejné akce pořádané za účelem získání příspěvku, kde je příspěvek zahrnutý v ceně vstupenek – například benefiční koncert
 • dárcovskými textovými zprávami (DMS)
 • složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou

Případně můžete peníze na dobrou věc vybrat i jinak. Jiný způsob sbírání peněz vám ale bude muset odsouhlasit krajský úřad – zajímat ho bude hlavně transparentnost získávání příspěvku a zabezpečení jeho využití.

Co není veřejná sbírka

Politika a církev

Veřejná sbírka není sbírka konaná politickými stranami nebo politickými hnutími, spolky, společnostmi, svazy, hnutími a odborovými organizacemi, registrovanými podle zvláštních právních předpisů, mezi svými členy za účelem dosažení prostředků k plnění svých úkolů.

Veřejná sbírka také není sbírka konaná církvemi a náboženskými společnostmi, registrovanými podle zvláštního právního předpisu, k církevním nebo náboženským účelům, pokud se koná v kostelích, modlitebnách a jiných místech určených k provádění náboženských úkonů, bohoslužeb a obřadů.

Každopádně pokud se chcete do charity pustit, měli byste znát první zásadní podmínku: veřejnou sbírku může pořádat pouze právnická osoba. Jako jednotlivec nebo skupina jednotlivců ji tedy na své triko uspořádat nemůžete. Můžete její konání ale iniciovat třeba u vás ve firmě. Sbírku může organizovat také například neziskovka, obecně prospěšná společnost, nadace, církev, spolek, příspěvková organizace, obec, kraj, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, teoreticky třeba i družstvo nebo společenství vlastníků jednotek.

Jak žádat o povolení

Když se rozhodne právnická osoba dobročinnou sbírku uspořádat, musí požádat o osvědčení krajský úřad příslušný podle svého sídla. Krajský úřad později také dohlíží na to, aby veřejná sbírka proběhla podle pravidel. V případě porušení zákona může právnické osobě udělit pokutu až do výše pěti set tisíc korun.

Oznámení o pořádání veřejné sbírky se všemi náležitostmi musíte krajskému úřadu doručit nejpozději třicet dní před jejím začátkem. Sbírku je možné zahájit nejdřív třicátý první den po jejím ohlášení.

Tip! V mimořádných případech lze sbírku zahájit rychleji – například, když má zmírnit následky živelných katastrof nebo ozbrojených konfliktů nebo když jde někomu o zdraví či o život. Pokud pádné důvody uvedete do oznámení, úřad o sbírce rozhodne ve zrychleném řízení a umožní, abyste začali peníze sbírat dřív.

Krajskému úřadu je třeba dodat:

 • písemné oznámení o konání veřejné sbírky (podrobněji se k němu dostaneme níž)
 • vzor sběrací listiny, koná-li se veřejná sbírka sběracími listinami
 • souhlas Ministerstva zahraničních věcí s konáním veřejné sbírky, pokud má být výtěžek použitý v zahraničí
 • potvrzení finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a sociálky, že u nich právnická osoba nemá splatné nedoplatky
 • čestné prohlášení, že právnická osoba nevstoupila do likvidace, není v insolvenčním řízení, v němž se řeší její úpadek, ani na ni nebyla vyhlášena nucená správa
 • čestné prohlášení o tom, zda se člověk, oprávněný jednat ve věci veřejné sbírky jménem právnické osoby, v posledních třech letech zdržoval či nezdržoval nepřetržitě déle než tři měsíce mimo území České republiky

Písemné oznámení o konání veřejné sbírky musí obsahovat:

 • název, sídlo a IČ právnické osoby; jména, příjmení, data narození a místa trvalého pobytu osob, které jsou jejími statutárními orgány
 • jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu člověka oprávněného jednat ve věci veřejné sbírky jménem právnické osoby
 • doklad o bezúhonnosti tohoto člověka – výpis z evidence Rejstříku trestů, případně obdobný doklad ze země, kde se v posledních třech letech zdržoval nepřetržitě déle než tři měsíce, případně čestné prohlášení v případě, že tento stát takový doklad nevydává (výpis nesmí být starší než devadesát dnů)
 • účel veřejné sbírky (ideálně byste měli vymezit co nejkonkrétněji, komu nebo čemu chcete výtěžek věnovat)
 • území, na němž se veřejná sbírka bude konat (pokud má probíhat na více místech, je nejlepší uvést celé území České republiky)
 • datum zahájení a ukončení veřejné sbírky, popřípadě informaci, že sbírka bude konána na dobu neurčitou
 • způsob provádění veřejné sbírky
 • název a adresu banky nebo její pobočky, u níž je zřízený bankovní účet ke shromažďování příspěvků získaných sbírkou, a číslo tohoto účtu, koná-li se veřejná sbírka shromažďováním peněz na předem vyhlášeném účtu
 • podmínky pro otevření a zjištění obsahu sběracích pokladniček, koná-li se sbírka sběracími pokladničkami
 • určení výše příspěvku při prodeji předmětů, v jejichž ceně je příspěvek zahrnutý, koná-li se sbírka prodejem předmětů
 • určení výše příspěvku na vstupenkách, v jejichž ceně je příspěvek zahrnutý, koná-li se sbírka prodejem vstupenek
 • den v roce, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování, koná-li se veřejná sbírka na dobu neurčitou nebo na dobu určitou delší než jeden rok
 • den v roce, ke kterému bude zpracováno první roční průběžné vyúčtování, není-li tento den totožný se dnem, ke kterému bude zpracováno roční průběžné vyúčtování; první průběžné vyúčtování může být zpracováno za dobu delší než kalendářní rok, nejdéle však do 18 měsíců od zahájení sbírky

Žádné poplatky se za oznámení o pořádání veřejné sbírky neplatí.

Pokud dodáte krajskému úřadu všechny náležitosti a ten v nich nenajde žádnou vážnější formální chybu ani neshledá, že se sbírka z nějakého důvodu konat nemůže, vydá vám do třiceti dnů osvědčení. Kopií osvědčení se pak musí na požádání prokázat každý člověk pověřený prováděním sbírky – tedy vybíráním peněz nebo třeba prodáváním na dobročinném bazaru. U sebe musí mít také plnou moc pořádající právnické osoby, která obsahuje jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu tohoto člověka, údaje o právnické osobě a veřejné sbírce.

Sbírku nemůže provádět člověk mladší patnácti let a člověk, který není plně svéprávný.

Co ještě musíte

Pro sbírku musíte zřídit zvláštní bankovní účet, na který převedete hrubý výtěžek. Pokud peníze vybíráte výlučně do sběracích pokladniček nebo prostřednictvím sběracích listin a sbírka netrvá víc než tři měsíce, účet není povinný.

Tip! Pokud peníze ze sbírky využijete k jejímu účelu a účet je vynulovaný, můžete si ho ponechat pro další veřejnou sbírku – třeba na dobročinný bazar napřesrok. Na účtu smí v meziobdobí zůstat jen částka na poplatek za vedení účtu, měl by být zablokovaný pro příchozí platby. Kdyby se na účtu objevily peníze v době, kdy ještě není nová sbírka oznámená a osvědčená, jednalo by se o konání veřejné sbírky bez oznámení, za což hrozí pokuta od krajského úřadu.

Anketa

Komu byste přispěli v první řadě?

O nákladech a výnosech sbírky musíte vést účetnictví. Nejpozději do tří měsíců od ukončení sbírky je nutné předložit vyúčtování ke kontrole a schválení krajském úřadu.

Ve vyúčtování uvedete hrubý výtěžek a výši nákladů spojených s konáním sbírky – ty nesmějí převýšit pět procent z hrubého výtěžku. Nakonec vyčíslíte čistý výtěžek. A prokážete, že byl využitý k předem stanovenému dobročinnému účelu. Dokládají se pokladní doklady, faktury i výpisy z bankovního účtu. Do nákladů můžete zahrnout například výdaje na pořízení pokladniček, propagačních plakátů a letáků, výdaje za pronájem prostorů, v nichž se sbírka uskuteční, nebo výdaje za kulturní a jiná vystoupení na dobročinné akci. Zahrnout ale nemůžete mzdu pro pořadatele sbírky.

Zároveň s vyúčtováním předložíte krajskému úřadu všechny sběrací listiny, včetně potvrzení obecního úřadu o počtu ověřených sběracích listin, protokoly o zapečetění a rozpečetění pokladniček – pokud jste sběrací listiny a pokladničky využívali.

Když trvá veřejná sbírka víc než rok, musíte každý rok předložit krajskému úřadu ke kontrole průběžné vyúčtování.

Krajský úřad se může obrátit také na člověka nebo subjekt, v jehož prospěch se sbírka konala, a požadovat, aby prokázal, jak se výtěžek se sbírky využil.

Tolik základní pravidla pořádání veřejných sbírek.

V pokračování se dočtete, jak a kde hlásit a zapečetit pokladničky. Jak je to s jejich otevíráním. Na co dát pozor při pořádání charitativního bazaru i jak vést evidenci prodaného zboží. Mrkneme i na specifika sbírky konané prodejem vstupenek, sběracích listin a DMS:

 

Odeslat
e-mailem

Líbil se vám článek?

+23
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů
Partners Financial Services
 
 

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.