Změna jména a příjmení: Po svatbě i bez ní. Jaké máte možnosti

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 27. 7. 2016 | 16 komentářů
Změna křestního jména nebo příjmení. Po svatbě, rozvodu i na přání. Jaké varianty a kombinace zákon umožňuje? Jaké jsou možnosti u dětí? Na kolik změna jména přijde? A jak to bude se starými doklady – třeba diplomem ze školy? Poradíme.
Změna jména a příjmení: Po svatbě i bez ní. Jaké máte možnosti

Nejobvyklejší situací, když člověk změnu příjmení řeší, je svatba. Většinou nevěsta po obřadu přijímá ženichovo příjmení. Takže když si bere Novák Jahodovou, jmenují se po svatbě oba Novákovi. Stejné příjmení v budoucnu automaticky ponesou jejich děti.

Možností se ale nabízí víc.

Po svatbě: Co všechno můžete

Klidně to může být naopak: ženich přijme příjmení nevěsty. Pak budou po svatbě oba Jahodovi. A stejně se budou jmenovat i děti.

Dohodnout se můžete i na tom, že si po svatbě necháte každý své původní příjmení. Už před obřadem ale bude třeba nahlásit, jak se jednou budou jmenovat děti: mohou být buď Jahodovi nebo Novákovi. Zároveň platí, že všechny společné děti týchž manželů se musejí jmenovat stejně; není možné, aby se například dcery jmenovaly po matce a synové po otci. A obě jména dětem dát nejde; Jahodovi Novákovi nebo Novákovi Jahodovi vaše děti být nemůžou.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Když změna, tak pořádná!

Praštili jste do toho, změnili stav, měníte jméno. A co takhle změna bydlení? Třeba bude brzy o jednoho víc. Pomůžeme srovnat produkty, najít nejlepší nabídku a ušetřit.

Jestli se nechcete starého příjmení vzdát, ale zároveň byste rádi přijali i to partnerovo/partnerčino, je tu možnost po svatbě příjmení zdvojit. Zdvojování má ale svá pravidla. Původní příjmení se automaticky posouvá na druhé místo, pořadí měnit nelze. A další omezení: váš zákonný partner nebo partnerka se pak musí spokojit s příjmením jediným. Konkrétně, když se berou Jahodová s Novákem, můžou se po svatbě jmenovat buď Nováková Jahodová a Novák, nebo Jahodová a Jahoda Novák. Děti se budou jmenovat po tom z rodičů, který má příjmení nezdvojené. Budou tedy buď Novákovi, nebo Jahodovi.

Pokud má jeden ze snoubenců zdvojené příjmení už před svatbou, můžou se partneři rozhodnout, že po obřadu budou toto zdvojené příjmení užívat oba. Žádný přílepek už k němu ale přidat nemůžou. Víc než dvě příjmení naráz užívat nelze. Stejné zdvojené příjmení pak ponesou jejich děti.

Když ženich nebo nevěsta už před svatbou užívá dvě příjmení (jedno může být pozůstatkem předchozího sňatku), má po veselce tři možnosti: nechá si původní jméno beze změn, přijme pouze partnerovo příjmení, nebo přijme nové příjmení a za ním bude uvádět jedno (libovolné) z původních.

Spojovník („pomlčku“) mezi dvěma příjmeními podle českého právního řádu užívat nesmíte. Alespoň ne oficiálně.

Zato je možné, aby žena užívala mužský tvar jména po manželovi. V našem případě by se tedy novomanželka jmenovala prostě Novák, případně Novák Jahodová, kdyby chtěla obě jména. Aby jí matrika povolila užívání jména bez přechýlení na ženskou podobu, musí si o to při zápisu vzniku manželství požádat. Souhlas dostane automaticky, když jde o cizinku nebo ženu, která má (nebo v budoucnosti bude mít) trvalý pobyt v cizině. Případně ženu, jejíž manžel je cizinec. Nebo ženu jiné než české národnosti – a tady se otevírají možnosti pro všechny: národnost, tedy příslušnost k určitému národu, si člověk na základě vlastního rozhodnutí volí sám, dokonce můžete mít národnosti dvě a v průběhu života je měnit. Většinou ale stačí uvést, že se v budoucnu chystáte žít v zahraničí a matrikáři dál nic neproblematizují.

Do chomoutu chytře

Svatba je jistě velká romantika. Jenže než dojde na den D, musí se toho hodně zařídit. Šaty, prstýnky, úřady. Možná lepší zůstat svobodný. Nebo na to jít chytře s Peníze.cz

A máte vůbec propočítané, jestli se manželství vyplatí?

Po rozvodu: Návrat zdarma

Když to v manželství nevyjde a budete se chtít vrátit k původnímu příjmení, máte po rozvodu šest měsíců na to, abyste matričnímu úřadu oznámili, že se vracíte k příjmení, které jste měli před svatbou. Na matriku vezměte průkaz totožnosti, rodný list, oddací list a doklad o rozvodu. Když se rozhodnete až později a půlroční lhůta vám uteče, k dřívějšímu příjmení se vrátit stále můžete, nachystejte si ale stokorunu na správní poplatek.

Změna příjmení bez svatby

Abyste mohli příjmení změnit, nemusíte nutně lézt do chomoutu. O přejmenování je možné požádat kdykoli.

Žádost se podává na matrice příslušné podle místa trvalého bydliště. Na to, jestli vám přejmenování povolí, má nakonec největší vliv místní matrikářka či matrikář. Změnu jména totiž budete muset zdůvodnit a bude záležet, jestli vaše vysvětlení zhodnotí jako dostatečné. V praxi ale většinou problém nebývá. Jednodušší je změna příjmení, pokud se jmenujete směšně, výstředně nebo hanlivě, případně máte příjmení cizojazyčné či zkomolené. Pak není třeba víc argumentovat. Dokonce budete mít přejmenování levnější, zaplatíte jen stokorunu. V ostatních případech stojí změna příjmení tisíc korun českých.

Pochopitelným důvodem ke změně příjmení kupříkladu je, že si nechcete vzít zadluženého partnera, ale kvůli dětem byste se rádi jmenovali stejně. Nebo vás celý život vychovával nevlastní otec a rádi byste v dospělosti přijali jeho jméno, protože s vlastním tátou máte škaredé vztahy.

Změnu příjmení vám nepovolí v případě, že by byla v rozporu se zájmy nezletilého dítěte – například, kdyby svobodná matka chtěla jiné příjmení, než mají její děti.

Předpisy také neumožňují přidat si k příjmení ještě jedno. Například, když si budete chtít k vyvdanému nebo vyženěnému příjemní později připojit ještě své příjmení za svobodna, neuspějete. Jaké příjmení chcete v manželství používat, byste měli nahlásit před obřadem, později už si druhé přibrat nejde.

Změna příjmení dítěte

Pokud jde o přejmenování dítěte, platí přísnější pravidla. Úředníci pečlivěji posuzují, co vás k rozhodnutí vede a jestli dítě změna jména nepoškodí. Dítě starší patnácti let musí s přejmenováním vyslovit souhlas.

V každém případě budete k přejmenování dítěte potřebovat souhlas druhého rodiče. Když s přejmenováním druhý rodič nesouhlasí, můžete se obrátit na soud, který posoudí, jestli je změna jména v zájmu dítěte.

Dřív se při přejmenování dítěte původní jméno z rodného listu vypouštělo. Podle dnešních pravidel se jako rodné příjmení uvádí vždy příjmení, se kterým se člověk narodil.

Správní poplatek. Kolik dáte za nové jméno

Na stokorunu vás přejmenování přijde, když

  • je původní příjmení hanlivé, výstřední, směšné, zkomolené nebo cizojazyčné
  • když se vracíte k dřívějšímu příjmení
  • jde o změnu příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení poručníka nebo pěstouna, na společné příjmení poručníků nebo pěstounů anebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, případně pokud poručníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí

V ostatních případech si chystejte tisícikorunu. S několika výjimkami:

  • Za změnu příjmení manželů, rodičů nebo rodiče a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybírá jen jeden poplatek za všechny.
  • Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče se vybírá také jen jeden poplatek.
  • Když se vrátíte k dřívějšímu příjmení do šesti měsíců po rozvodu, poplatek se neplatí.
  • Osvobozena od poplatku je také změna jména a příjmení v případě změny pohlaví.

Anketa

Už máte po rozvodu?

Změnit můžete i křestní jméno

Jestli vás rodiče do života vybavili křestním jménem, se kterým nejste spokojení, dá se změnit, podobně jako příjmení. Žádost podejte na matrice příslušné podle místa trvalého bydliště.

Možné je požádat také o zdvojení křestního jména a ke svému původnímu si přibrat ještě jedno.

Změna jména se nepovolí v případě, že muž žádá o změnu na ženské jméno (nebo naopak). Přejmenovat se nesmíte také na jméno zkomolené, zdrobnělé, domácké nebo na jméno, které má váš žijící sourozenec. Když budou mít matrikáři pochybnosti o správné pravopisné podobě jména, budete muset obstarat znalecký posudek.

Počítejte s tím, že i v případě změny křestního jména, budou chtít na matrice znát důvod. Když bude znít jen trochu rozumně – například, že se za své jméno stydíte nebo že vám beztak dávno říkají jinak, neměla by nastat komplikace.

Poplatek za změnu křestního jména dělá tisíc korun.

Nezapomeňte na doklady

O žádosti o přejmenování matrika rozhodne do třiceti dnů, ve zvlášť složitých případech do šedesáti dnů. Pokud dostanete zelenou, byrokracie nekončí, čeká vás výměna dokladů:

Kromě běžných dokladů typu občanky a řidičáku, o kterých je řeč v článku, na který odkazujeme výš, možná řešíte také jméno na dalších důležitých dokumentech – typicky vysokoškolském diplomu nebo maturitním vysvědčení. Praxe je taková, že na nich zůstává jméno staré, tedy to, které jste měli v době státnic nebo maturity. Pokud se necháte přejmenovat, může se tedy stát, že budete muset v budoucnu k diplomu přikládat rozhodnutí příslušného správního orgánu o povolení změny jména či příjmení. 

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+73
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 16 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 9. 2017 22:40, Petr Bláha

A když to chci kvůli novému životu zapomenout na minulosti a žít šťastně s partnerkou.
Můžete mi poradit chci partnerčino příjmení už nyní,a kolik mě to bude stát.

+41
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

28. 5. 2017 15:56, Adéla na Adélka

Má dcera se jmenuje Adéla a chtěla by se jmenovat Adélka.Je to možné změnit?Kolik by stálo.Děkuji za odpověď.Jiří.

-10
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (16 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Očima expertů: Nová dávka pro čerstvé tatínky

20. 5. 2016 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Očima expertů: Nová dávka pro čerstvé tatínky

Ministryně práce a sociálních věcí může slavit. Přes původní zásadní nesouhlas Ministerstva financí propasírovala přes vládu svou novelu zákona o nemocenském pojištění, kterou chce... celý článek

Svatba v zahraničí: Jak na to, aby platila i u nás

27. 7. 2015 | Petra Dlouhá | 19 komentářů

Svatba v zahraničí: Jak na to, aby platila i u nás

Když si dva chtějí říct ano v cizině, čeká je vedle zahraničního dobrodružství a romantiky taky slušná dávka úředničiny. Máme praktického průvodce pro všechny, kdo zvažují, že do toho... celý článek

Ztráta, odcizení nebo zničení dokladů: podrobný návod, jak postupovat

27. 5. 2013 | Petra Dlouhá | 19 komentářů

Ztráta, odcizení nebo zničení dokladů: podrobný návod, jak postupovat

Ztratit, nebo najít peněženku? Ukrást ji, nebo o ni být okraden? Víte, že do maléru vás můžou přivést všechny čtyři varianty. Pro ty, kteří o peněženku i s doklady přijdou nebo kteří... celý článek

Svatba, nebo život na psí knížku? Co se víc vyplatí?

30. 8. 2012 | Petra Dlouhá | 17 komentářů

Svatba, nebo život na psí knížku? Co se víc vyplatí?

Život v manželství, nebo na psí knížku? Pojďme si propočítat, přepočítat a prověřit, jaké finanční výhody a úskalí cesta životem v jednom či druhém provedení skýtá.

Kolik stojí milenka? A vyplatí se?

27. 8. 2012 | Michal Chleboun | 20 komentářů

Kolik stojí milenka? A vyplatí se?

Pořídili jste si nebo si v nejbližší době hodláte pořídit milenku? Pokud ještě náhodou zkušenost z paralelního vztahu nemáte, měli byste vědět, co vás z finančního hlediska čeká.

Partners Financial Services