Velký přehled pro řidiče. Znáte bodový systém? A víte, jak si body odmazat?

Petra Dlouhá | rubrika: Analýza | 31. 7. 2014 | 20 komentářů
Bodový systém v Česku oslavil osmé narozeniny. Jak dobře ho znáte? Víte, kvůli kterým přestupkům sbíráme trestné body nejčastěji? Kdy je přestupek promlčen? Jak si můžete body odmazat? A může se stát, že se takzvaně vybodujete, aniž byste o tom věděli? Peníze.cz přinášejí přehled všeho důležitého.
Velký přehled pro řidiče. Znáte bodový systém? A víte, jak si body odmazat?

Systém dvanácti trestných bodů byl v Česku jako bič na hříšníky – a především jako preventivní prostředek – zaveden v roce 2006. Plný počet trestných bodů si od té doby vysloužilo třicet osm tisíc řidičů (z toho jen 5,31 % žen) – ano, jedná se opravdu o body trestné; kdo jich nasbírá dvanáct, nesmí rok za volant. Řada řidičů se přitom stále mylně domnívá, že mají jakýsi dvanáctibodový kredit, ze kterého se jim body za přestupky odečítají.

Alespoň jeden trestný bod už v Česku získalo přes půl milionu řidičů. Jednobodové tresty ovšem byly před pár lety zrušeny – dnes buď nedostanete žádný, nebo přinejmenším dva.

V čem chybujeme nejčastěji

Jen za první půlrok letošního roku eviduje ministerstvo dopravy celkem 136 674 přestupků a trestných činů. Řidičky – ženy mají na svědomí pouze 19,26 procenta z nich.

Přes polovinu bodovaných prohřešků tvoří překročení rychlosti v obci o méně než dvacet kilometrů v hodině(2 body), nepřipoutání bezpečnostním pásem(3 body) a telefonování za jízdy(2 body).

Další v pořadí jsou:

  • Překročení povolené rychlosti v obci o dvacet kilometrů v hodině a více (3 body)
  • Překročení povolené rychlosti mimo obec o víc než 10 kilometrů, ale méně než 30 kilometrů v hodině (2 body)
  • Nedání přednosti v jízdě (4 body)
  • Řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky (7 bodů)
  • Překročení povolené rychlosti mimo obec o 30 kilometrů v hodině a víc (3 body)
  • Řízení motorového vozidla, aniž byste byli držiteli příslušného řidičského oprávnění (4 body)

Kompletní seznam bodovaných prohřešků – včetně bodových cifer, kterými jsou postihovány, najdete zde.

Jak se dozvíte, kolik máte bodů

Chcete si ověřit, kolik máte na kontě bodů? Existuje jediná spolehlivá cesta, jak to zjistit: budete se muset vypravit na pobočku Czech POINTu. Po předložení dokladu totožnosti a úhradě stokorunového poplatku vám vystaví výpis z bodového hodnocení řidiče.

Ptát se na počet bodů například policisty při silniční kontrole je zbytečné. Policista či strážník obecní policie dokonce nemá ani povinnost informovat vás o přidělení bodů za přestupek, který s vámi řeší. Pokud už vám něco řekne, nespoléhejte na to, policisté nemusejí mít přesné informace. Chcete-li si být zcela jisti, nechte si po projednání každého přestupku vystavit výpis na Czech POINTu – ať víte, na čem jste.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Někdo to s vámi musí projednat. Do roka

Každý dopravní přestupek, který spácháte a za který dostanete sankci – ať už jde o pokutu, připsání trestných bodů nebo obojí, s vámi někdo musí projednat. V praxi se to děje třemi způsoby: v blokovém řízení, v příkazním řízení nebo ve správním řízení.

Přestupek lze projednat do jednoho roku od jeho spáchání – když se to nestihne, je promlčen. Přesněji řečeno – projednání přestupku musí nabýt do jednoho roku od jeho spáchání právní moci. Blokové řízení nabývá právní moci ihned, správní a příkazní řízení po uplynutí lhůty na odvolání po doručení Příkazu, či Rozhodnutí.

Na osobu blízkou se nevymluvíte

Na to, že vůz řídila osoba blízká, se už od loňska řidiči zaznamenaní kamerou nebo řidiči, kteří špatně zaparkovali, nemohou vymlouvat. Jak jsme si vyložíme níže, přestupek se bude řešit v běžném příkazním řízení. Když majitel auta bez výmluv pokutu zaplatí, uchrání se před trestnými body. Když se bude vykrucovat a tvrdit, že vůz řídil nikdo jiný, úřad se bude snažit údajného řidiče dohledat. Pokud ho ovšem nenajde, případně se (údajný) řidič nepřizná, vstoupí do hry takzvaná „objektivní odpovědnost provozovatele vozidla“ – jakožto provozovatel vozu se totiž dopouštíte správního deliktu tím, že jste nezajistil, aby se s autem jezdilo podle předpisů. Přestupek se bude řešit ve správním řízení a trest padne na bedra majitele (provozovatele) auta.

Blokové řízení: proč ano, proč ne

Přestupek můžete s policistou vyřešit na místě v rámci takzvaného blokového řízení – o pokutě se tedy rozhodne bezprostředně po jeho spáchání. Pokud budete s projednáním v blokovém řízení souhlasit, ztratíte možnost odvolat se proti udělení pokuty. A automaticky se vám připíšou i trestné body – aniž by vás o tom někdo musel zpravit. Na druhou stranu – uložená sankce bývá citelně nižší než ve správním řízení.

Pokud o spáchání přestupku není pochyb a zároveň jste si jistí, že se zatím zdaleka neblížíte nebezpečné hranici dvanácti trestných bodů, není důvod na blokové řízení nekývnout. V opačném případě blokové řízení odmítněte, v následujícím správním řízení sice hrozí vyšší pokuta, ale budete mít možnost se poradit s právníkem a účinněji se hájit. Blokové řízení se vyplatí odmítnout i v případě, že se vám blíží termín odepsání čtyř bodů za rok bez přestupku.

S blokovým řízením tedy můžete nesouhlasit. Nesouhlasit s ním ovšem může také policista – má právo poslat přestupek rovnou do řízení správního. U závažných prohřešků pak blokové řízení zákon nepovoluje vůbec.

Nejlevnější benzin? Na Peníze.cz!

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Když blokové řízení odmítnete

Když blokové řízení odmítnete, dojde na řízení správní. S řidičem ho vede obecní úřad obce s rozšířenou působností podle místa, kde byl přestupek spáchán. Můžete si zažádat, aby bylo řízení postoupeno do místa vašeho trvalého bydliště – úřad vám může, ale nemusí vyhovět. Správní orgán si vás pozve k ústnímu projednání věci – seznámí vás s důkazy a dostanete šanci se hájit.

Platí přitom, že když se v rámci jednoho správního řízení budete řešit více přestupků, body vám mohou být uděleny pouze za jeden (nejzávažnější) z nich. Nemůže se tedy například stát, že vám v rámci jednoho řízení přičtou plných dvanáct bodů za několik po sobě jdoucích porušení rychlosti.

Po posouzení případu vydá úřad Rozhodnutí, ve kterém určí výši pokuty. Když budete shledáni vinnými, připočte vám navrch tisícikorunu za náklady na správní řízení.

Do patnácti dnů od doručení Rozhodnutí můžete podat odvolání – má odkladný účinek, takže v této době ještě nemusíte pokutu platit, ani odevzdat řidičský průkaz, pokud vám bylo zakázáno řízení.

Ale pozor, platí tu fikce doručení - když si Rozhodnutí na poště do deseti dnů nepřevezmete, považuje se za doručené a nabývá právní moci.

Příkazní řízení? Krátký (a levnější) proces

Hojně využívané je v poslední době takzvané příkazní řízení. Úřadům šetří čas. A řidičům se vyplatí. Když o spáchání přestupku není pochyb, nebo když vás například naměří radar a zachytí kamera, může úřad zvolit variantu zrychleného řízení. Nezve vás k ústnímu projednání přestupku, ale rovnou vám pošle Příkaz k zaplacení pokuty. Částka většinou odpovídá blokové pokutě za přestupek (čili je nižší než ve správním řízení). Na zaplacení dostanete patnáct dní. Když v této lhůtě zaplatíte, vyhnete se bodovému postihu a ušetříte tisícikorunu za náklady správního řízení.

Když s příkazem nesouhlasíte, můžete podat odpor – ten má podobně jako odvolání u správního řízení odkladný účinek. Po podání odporu následuje klasické správní řízení.

Opět platí, že když si příkaz do deseti dnů na poště nepřevezmete, nabývá právní moci.

Žádost o odečet bodů

Jak si můžete body umazat

Když rok po připsání bodů za spáchání přestupku (čili rok po pravomocném rozhodnutí úřadu) žádný další trestný bod nedostanete, odečtou vám automaticky čtyři body. V případě, že máte třeba jen dva, klesne počet na nulu – do mínusu se dostat nemůžete. Že je rok příliš dlouho? Jestli nechcete čekat, případně se blížíte k hranici dvanácti bodů a bojíte se, že o řidičák přijdete, nabízí se další možnost: absolvovat akreditované školení bezpečné jízdy. Odečtou se vám za něj tři body - využít toho můžete vždy jednou za kalendářní rok.

Podmínkou je, že ke dni ukončení školení nebudete mít v registru řidičů zaznamenáno víc než deset trestných bodů a nesmí mezi nimi být žádný šesti- a vícebodový přestupek.

Školení přijde zhruba na čtyři tisíce korun, seznam akreditovaných zařízení vidíte v boxu. Stáhnout si v něm můžete také formulář žádosti o odečtení bodů – je třeba ho podat příslušnému registru řidičů (podle místa bydliště). K žádosti přiložte potvrzení o řádně ukončeném školení bezpečné jízdy, které nesmí být starší než jeden měsíc.

Anketa

Kolik máte trestných bodů?

Co když se vybodujete

Pokud nasbíráte dvanáct trestných bodů, pošle vám úřad obce s rozšířenou působností (příslušný podle místa vašeho trvalého bydliště) doporučený dopis, kde vám oznámí, že nesmíte rok řídit a vyzve vás, abyste do pěti pracovních dnů řidičský průkaz odevzdali. Po uplynutí lhůty také oficiálně ztrácíte řidičské oprávnění. A pozor – i tady funguje fikce doručení.

Když řidičák neodevzdáte, můžete dostat pokutu až do výše třiceti tisíc korun. Pokud budete řídit navzdory tomu, že nemáte platný řidičák (protože jste se vybodovali), dopustíte se trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, za který hrozí až tři roky vězení.

Proti odebrání řidičáku se ale můžete bránit podáním námitky. Je třeba ji podat písemně nejpozději do pěti pracovních dnů po doručení výzvy k odevzdání řidičského průkazu. Když nic jiného, zákaz řízení tím oddálíte. Správní orgán pak zahájí řízení, ve kterém vás mimo jiné seznámí s materiály, na jejichž základě jste o body přišli. Teprve pak vydá rozhodnutí. Může to trvat týdny, i déle. Mezitím si můžete najmout právníka, který se může pokusit odebrání řidičského průkazu zvrátit.

Když námitky, ani právníci nepomůžou a o řidičák přijdete, o jeho vrácení můžete požádat nejdřív po roce. A zadarmo to nebude. Než podáte žádost, budete muset absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole, dopravně psychologické vyšetření (seznam akreditovaných psychologů najdete zde) a prohlídku u svého praktického lékaře. Přezkoušení vás vyjde přinejmenším na tři tisíce, za psychologické vyšetření dáte od dvou tisíc výš. Dnem vrácení řidičského průkazu se vám všechny nasbírané body odečtou – a začínáte od nuly. 

Úvodní foto: policie.cz

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+141
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 20 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

27. 12. 2014 16:46, hlava

nebere mi hlava, jak se ze mně stane vzorný řidič s odepsanými body, když na soukromém autodromu zaplatím mnohatisícový odpustek za to, že se tam svezu

+52
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

31. 7. 2014 12:35

D.A.S. pojišťovna právní ochrany z ERGO holdingu a pojištění řidič profi.

-7
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (20 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Ztráta, odcizení nebo zničení dokladů: podrobný návod, jak postupovat

27. 5. 2013 | Petra Dlouhá | 19 komentářů

Ztráta, odcizení nebo zničení dokladů: podrobný návod, jak postupovat

Ztratit, nebo najít peněženku? Ukrást ji, nebo o ni být okraden? Víte, že do maléru vás můžou přivést všechny čtyři varianty. Pro ty, kteří o peněženku i s doklady přijdou nebo kteří... celý článek

Očima expertů: Jak vybrat ojeté auto? Nekupujte si nablýskanou lež!

1. 3. 2013 | Ondřej Tůma | 33 komentářů

Očima expertů: Jak vybrat ojeté auto? Nekupujte si nablýskanou lež!

Hledáte auto z druhé ruky a máte strach, že naletíte podvodníkům? Oslovili jsme motoristické odborníky, aby vám poradili, na co si při výběru ojetiny dávat pozor.

Konec osoby blízké? Ne, jen běžná zodpovědnost za vlastní majetek

25. 1. 2013 | Michal Kašpárek | 17 komentářů

Konec osoby blízké? Ne, jen běžná zodpovědnost za vlastní majetek

Co roky fungovalo u flinty nebo kreditní karty, to teď začalo platit i pro auto – a silniční kovbojové se rázem můžou uvztekat. Zbytečně.

Osoba blízká, vzdálená? Za auto má vždy odpovídat jeho provozovatel! Co si o tom myslíte?

27. 10. 2011 | Ondřej Tůma | 25 komentářů

Osoba blízká, vzdálená? Za auto má vždy odpovídat jeho provozovatel! Co si o tom myslíte?

Výmluvám na osobu blízkou prý definitivně odzvoní. Postarat se o to má novela zákona o silničním provozu. Opravdu ale ovlivní chování českých řidičů, nebo si chytráci zase rychle najdou... celý článek

Partners Financial Services