Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Nezaplatíš? Nedokončíš ročník! Ředitelka žádala peníze nad rámec školného

| rubrika: Publicistika | 7. 7. 2014 | 21 komentářů
Dramatický konec školního roku za sebou mají studenti vyšší odborné školy v Olomouci. Ředitelka po nich žádala několik tisíc nad rámec školného – prý na materiál potřebný k praktické výuce. Ultimátum bylo tvrdé: Nezaplatíš? Nedokončíš ročník! U zřizovatele školy se studenti domáhali pomoci marně. Zasáhla až Česká školní inspekce.

Pro studenty oboru diplomovaný zubní technik na Vyšší odborné škole Emanuela Pöttinga v Olomouci budou letošní prázdniny znamenat hodně vytoužený oddech. Někteří z nich v posledních měsících sváděli vyčerpávající boj s ředitelkou školy Ivou Burdovou. Na redakci Peníze.cz se obrátila matka jedné z poškozených. S ohledem na dceru – studenti, kteří si na postup ředitelky stěžovali, prý čelili silnému tlaku – si přeje zůstat v anonymitě. Používáme změněné jméno.

Plať a nediskutuj

 „Na podzim 2013 sdělila studentům třídní profesorka, že musí uhradit tři tisíce za materiál, který používají v praktické výuce při zhotovování výrobků, jež jsou požadovány ke zkouškám a jsou nutné ke klasifikaci a ukončení školního roku,“ popisuje paní Kristýna dění ve škole, kterou studuje její dcera.

Požadavek studenty zaskočil. Platí si totiž školné – tři tisíce ročně. Na možnost, že by museli hradit další poplatky, je škola ani zřizovatel neupozornili. V prvním ročníku navíc potřebný materiál dostávali bezplatně. Studenti chtěli dostat žádost s uvedením částky a zdůvodněním platby písemně, většině z nich totiž platí studia rodiče. „A žádali také doklad o úhradě,“ dodává paní Kristýna. Zadělali si tím na nečekané trable.

Do věci se vložila ředitelka školy. „Odmítla požadované dokumenty vydat. Dostavila se opakovaně do třídy a požadovala okamžitě na místě podpis studenta a vyjádření, jakým způsobem platbu provede. Nedostali ani den na poradu s rodiči,“ stěžuje si paní Kristýna.

Část studentů se zdráhala nestandardním požadavkům ředitelky vyhovět. Tlak se stupňoval. „Došlo to tak daleko, že jim na jedné schůzce paní ředitelka řekla, že kdo platbu neuhradí, nedostane materiál, tudíž nebude mít výrobek, nebude klasifikován a ukončí studium. Po tomto výroku většina studentů ze strachu platbu uhradila. Někteří ve splátkách, protože částka byla nad jejich možnosti,“ vysvětluje matka studentky.

Část studentů se obrátila se stížností na zřizovatele školy, kterým je Olomoucký kraj. A nepochodili. „Vedoucí odboru školství mládeže a tělovýchovy Miroslav Gajdůšek se postavil za ředitelku školy,“ říká paní Kristýna. Kompletní vyjádření odboru ke stížnosti studentů si můžete přečíst zde.

Teprve začátkem dubna se studentům podařilo přimět ředitelku k sepsání písemného požadavku. „Jedná se o dokument, který neobsahuje nic konkrétního, ani požadovanou částku, ani období, které má pokrýt,“ zlobí se paní Kristýna.

„Studentům, kteří požadovaný příspěvek škole neuhradili, bylo znemožněno pokračovat v praktické části studia, vyučující jim sdělili, že na příkaz ředitelky jim materiál nevydají ani v základním rozsahu,“ pokračuje matka studentky. Konec školního roku se blížil a vážně hrozilo, že ho dotyční studenti nebudou moct řádně uzavřít. Psychický tlak vzrůstal. Převahu ve sporu mělo vedení školy.

Jenže přišel zvrat.

Maximální školné na „státních“ vyšších odborných školách

Obor

Školné (Kč)

Umění a užité umění

5000

Zemědělství a lesnictví
Veterinářství a veterinární prevence
Gastronomie, hotelnictví a turismus

4000

Publicistika, knihovnictví a informatika
Právo, právní a veřejnosprávní činnost

2500

Ostatní

3000

Zdroj: Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání

Inspekce: Škola na peníze nemá nárok

Na podnět rodičů přišla věc prověřit Česká školní inspekce. Závěry jejího šetření jsou jasné: škola (zastoupená ředitelkou) porušila vyhlášku o vyšším odborném vzdělávání (s odkazem na § 123 školského zákona) – která stanovuje maximální výši školného na školách zřizovaných státem, krajem nebo obcí.

„Škola není povinna hradit veškeré náklady, které studentům v souvislosti s realizací práva na vzdělávání vzniknou. Nemusí samozřejmě hradit například dopravu studenta do školy, vybavení osobními pomůckami a podobně, ale musí zajistit průběh vzdělávání, který odpovídá školskému zákonu a akreditovanému vzdělávacímu programu. Rozložení těchto nákladů mezi školu a studenta (případně jeho zákonného zástupce) je upraveno právě formou úplaty za vzdělávání [tedy školného – pozn. red.]. Jestliže škola požaduje další platby (ať už je taková platba označena jakkoli) nad rámec školného, pak porušuje povinnost požadovat úhradu pouze formou úplaty ve stanovené výši,“ shrnuje závěry České školní inspekce náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Ředitelka školy: Žádný nátlak, dostali možnost

Inspekce ředitelku vyzvala k odstranění nedostatků. My jsme ředitelku školy Ivu Burdovou požádali, aby se k celé věci pro Peníze.cz vyjádřila. Nabídla nám diametrálně odlišnou interpretaci situace. Posuďte sami.

„Po vyhodnocení finančních zdrojů a kalkulovaných nákladů pro školní rok 2013/2014 bylo rozhodnuto, že si budou studenti zajišťovat část spotřebního materiálu do praktické výuky samostatně. Studenti si danou část spotřebního materiálu hradili přímo ve škole a spotřební materiál je jim předáván příslušnými vyučujícími v hodinách praktické výuky. Pouze tři studentky oboru diplomovaný zubní technik nevyužily možnosti nabízené školou, spočívající ve zprostředkování zajištění spotřebního materiálu, a rozhodly se zajistit si tento materiál samostatně,“ okomentovala pro Peníze.cz ředitelka školy Iva Burdová. A dodala, že studentům bylo na základě jejich žádosti vydáno potvrzení o úhradě. „Žádnému studentovi nebyla ve škole znemožněna praktická výuka,“ popírá tvrzení studentů Iva Burdová. Česká školní inspekce však na místě zjistila, že studenti, kteří materiál nezaplatili, v hodinách nepracovali.

Požádali jsme Ivu Burdovou také o komentář k závěrům České školní inspekce. „Respektuji závěry České školní inspekce, i když se s nimi neztotožňuji. Ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí jsem přijala opatření, na základě kterého byly studentům uhrazené finanční prostředky vráceny,“ sdělila nám ředitelka školy. Poslední z našich otázek – zda může vyloučit, že by stejný nebo podobný poplatek od studentů požadovala i v příštím školním roce – ponechala bez reakce.

Anketa

Chtělo by se vám zpátky do školy?

Zřizovatel: Na základce rodiče žákům taky kupují sešity

S dotazy jsme se obrátili také na představitele Olomouckého kraje, který je zřizovatelem školy. Jak je možné, že odbor školství, mládeže a tělovýchovy dospěl k tak odlišným závěrům než Česká školní inspekce? Jak to, že krajský úřad nezasáhl dřív?

„Závěry České školní inspekce respektujeme, nicméně poukazujeme na to, že § 123 školského zákona zmiňovaný Českou školní inspekcí řeší úplatu za vzdělávání a školské služby, nikoliv otázky týkající možného vybírání příspěvků na spotřební materiál. Stejně jako Českou školní inspekcí zmiňovaný § 14 vyhlášky o vyšším odborném vzdělávání, který taktéž řeší úplatu za vzdělávání. Výše úplaty pro daný obor byla ve škole stanovena správně,“ okomentovala pro Peníze.cz Kamila Navrátilová z tiskového oddělení krajského úřadu.

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy se podle jejích slov na rozdíl od školní inspekce zabýval pojmem bezplatnosti vzdělávání, který je deklarován § 2 školského zákona a ke kterému se vyjadřoval i Ústavní soud.

„V této souvislosti podotýkáme, že je běžnou záležitostí, že i na základních školách žákům rodiče kupují sešity, pracovní sešity, psací potřeby, výtvarné potřeby a další spotřební materiál spojený s docházením do školy, na středních školách pak učebnice a podle míry zastoupení praktického vyučování i některé další potřeby, týkající se odborného zaměření daného oboru vzdělání,“ argumentuje mluvčí krajského úřadu.

Zajímalo nás, zda krajský úřad přistoupí na základě výsledků kontroly České školní inspekce ve škole ke konkrétním opatřením.

„Závěry České školní inspekce budou předmětem projednání, včetně případného přijetí opatření vůči ředitelce školy. Celá záležitost tak bude postoupena ke konečnému rozhodnutí zřizovateli, konkrétně Radě Olomouckého kraje. Z hlediska zřizovatele pak o uvedené záležitosti budeme informovat ředitele na pravidelných poradách, aby se předešlo obdobným problémům,“ ujistila nás mluvčí krajského úřadu Kamila Navrátilová.

Písemné vyjádření k dotazům nám do redakce ředitelka školy, Iva Burdová, zaslala ve čtvrtek 26. 6. dopoledne. Až později se ukázalo, že se v něm nezmínila, že předchozí den rozeslala zaměstnancům školy e-mail, ve kterém oznámila svou rezignaci.

  • RSS
  • Kindle
  • Poslat e-mailem
  • Vytisknout

Líbil se vám článek?

+19
Ano
Ne

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

13. 7. 2014 12:59, ...

Myslím, že článek není zas tak od věci!! Od doby změny ředitelky jde škola od desíti k pěti!!

Reagovat

 

+125
Líbí
Nelíbí

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

11. 7. 2014 16:11, Jaroslav Směšný

Mj. kde se takhle vybírají peníze stojí určitě za pokus zjistit s pomocí školní inspekce či policie zda se neberou také za to, aby se děti na tuto prestižní školu vůbec dostaly Zdraví Jarda

Reagovat

 

-5
Líbí
Nelíbí

Další příspěvky v diskuzi (21 komentářů)

3. 8. 2014 | 10:43 | Matka studentky

Paní Marie, děkuji za radu, ale asi nám bylo souzeno poznat realitu takovou, jaká je. Naivně jsme se domnívali, že když nám za pravdu daly takové instituce, jako je Ministerstvo školství a Česká školská inspekce a můžeme...více

3. 8. 2014 | 7:34 | Marie L.

Matko studentky doporučuji Olomoucký denik oni tak podstoupi Seznamu.cz. Musite začít od menších deniků. více

2. 8. 2014 | 22:41 | Matka studentky

Víte vůbec, co to blábolíte?!Nemáte ani šajnu o tom, co se v tomto ústavu dělo! Jaký nátlak ředitelka uplatňovala na studenty. Už jen to, že ve finále vydržely odolávat jen 3 studentky ze 30 hovoří za vše. Jak by mohli studenti...více

22. 7. 2014 | 9:42 | Mojmír Karas

Paní ředitelka je vyučena v oboru cukrář/ka/, takže mazat med některým lidem kolem úst ji nečiní problém.. Vychovatelství si dodělala později. Její statutární zástupkyně má vystudováno učitelství pro základní školu (1.-4.ročník)....více

18. 7. 2014 | 20:16 | Matka studentky VOŠ

Na otázku "v jaké oblasti jde škola od devíti k pěti" je jednoduchá odpověď: v oblasti výchovy, morálky a respektování práva. To je jednoznačné - jaký příklad a morální kredit vychovatele může poskytovat ústav, kde nejvyšší...více

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK