Plyn od jiného dodavatele? Možné to je, ale nejspíše neušetříte.

Plyn od jiného dodavatele? Možné to je, ale nejspíše neušetříte.
Od 1. ledna 2007 mají všichni koneční odběratelé plynu včetně domácností právo na bezplatnou změnu dodavatele, a tím i možnost ovlivnit část svých celkových nákladů za dodávku plynu, vzkazuje regulační úřad. Existuje však dodavatelů tolik, aby to stálo za jejich změnu? A co vůbec změna dodavatele znamená? Toto a mnohé další se dozvíte v našem článku.

Odbitím půlnoci Nového roku se trh se zemním plynem v ČR plně liberalizoval, konečně tedy i domácnosti dostaly možnost vybrat si svého dodavatele zemního plynu. (Jak postupně probíhal proces viz sloupek.) Cílem bylo umožnit volnou soutěž v obchodování se zemním plynem. Tedy že se o vás jako zákazníka bude ucházet více obchodníků, což by mělo vést ke zkvalitnění služeb. Avšak zatím jsme tomuto cíli na míle vzdáleni.

Postup liberalizace:
  • od 1. ledna 2005 jsou oprávněnými zákazníky (zjednodušeně osoby, které mají právo zvolit si dodavatele plynu) všichni koneční zákazníci s odběrem nad 15 mil. m3/rok (největší spotřebitelé plynu a firmy, které používají plyn na výrobu elektřiny) na jedno odběrné místo a dále všichni držitelé licence na výrobu elektřiny spalující plyn v tepelných elektrárnách nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla, a to v rozsahu své spotřeby na tuto výrobu,
  • od 1. ledna 2006 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci s výjimkou domácností,
  • od 1. ledna 2007 jsou oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci včetně domácností.

Podle směrnic Evropské unie musely plynárenské společnosti oddělit své distribuční (zajišťují chod plynovodní sítě) a obchodní (nakupují plyn za účelem jeho dalšího prodeje) činnosti. Z jednoho subjektu tak vznikly dva nezávislé: distribuce a obchod.

Důvodem byla především větší průhlednost. "Když se oddělí distribuce nebo přeprava od vlastního obchodu, je to velice transparentní a nemohou se v tom skrývat jiné náklady," prohlásil předseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Josef Fiřt v rozhovoru pro Euro. Druhým důvodem pro liberalizaci trhu s plynem podle něj je, aby si kterýkoliv zákazník mohl najít svého dodavatele. Zdroje jsou však omezené a trh nefunguje nejen v České republice, ale ani v ostatních zemích Evropské unie, dodal Fiřt. "Ukázalo se, že očekávání spojovaná s liberalizací byla přehnaná a nesplnila se, zejména pokud jde o očekávané snížení cen," říká Jarmila Lehnerová z ERÚ.


Proč změnit dodavatele?

 
Liberalizace trhu s plynem je v ČR teprve na startu, možná přesněji před startem...

Přínos ze změny dodavatele by měl spočívat zejména v ušetření peněz za dodávku a službu uskladňování plynu nebo ve zvýšení kvality poskytovaných služeb. Ušetřit byste teoreticky mohli tak, že si najdete menšího dodavatele, který má nižší náklady nebo uzavřel výhodnou nabídku o koupi plynu, a tak vám jej může dodat za lepší cenu. (Jak se zdá, je to ale vize poměrně vzdálené budoucnosti.)

"Od 1. dubna je stanovení ceny plynu jako komodity (energie obsažená v zemním plynu, vyjádřená např. v MWh - pozn. autorky) věcí dodavatele (v současnosti ERÚ stanovuje cenový strop, který obchodníci nesmějí překročit) zatímco ceny přepravy, distribuce a uskladňování plynu jsou nadále stanoveny cenovým rozhodnutím ERÚ," vysvětluje Tomáš Tichý z tiskového odboru Jihomoravské plynárenské a pokračuje, "dodavatelé samozřejmě musí pokrýt své náklady a vytvořit určitý zisk, avšak je třeba zdůraznit, že např. dovozní cena plynu představuje až 80 % ceny pro konečného zákazníka". Dodavatelé budou ceny plynu pro jednotlivé kategorie zákazníků zveřejňovat (např. na internetu) na čtvrtletní nebo měsíční bázi a s největšími zákazníky - velkoodběrateli budou uzavírat individuální smlouvy.


Volný trh… ale s kým?

Potřeba plynu je v České republice téměř výhradně zajišťována dovozy, z nichž tři čtvrtiny pocházejí z Ruska a zbytek zajišťují norští producenti. V zemi je jediný dovozce a velkoobchodní dodavatel plynu (RWE Transgas), který má zároveň majoritní kontrolu nad 6 z 8 velkých distribučních a dodavatelských společností. V důsledku toho tento subjekt zajišťuje přibližně 84 % prodeje plynu v České republice, což v tuto chvíli znamená, že jen na 16 % trhu funguje skutečná konkurence.

Regulátor vystavil přes 70 licencí na prodej plynu, ale rozsah, v němž jsou tito obchodníci na trhu s plynem činní, je nejasný. Drtivá většina z nich totiž nedodala údaje, s kým bude obchodovat, případně obchoduje jen na vymezeném území. Pouze 2 z těchto společností skutečně dodávají plyn a jejich podíl na trhu je zanedbatelný, píše se na webu Evropské komise.


Jak změnit dodavatele?

Byť pomalu, ke změnám dodavatele dochází

K 1. lednu 2007 si v duchu liberalizace dohodlo změnu svého dodavatele 5 velkoodběratelů, 3 střední odběratelé a 3 maloodběratelé. K témuž datu změnilo dodavatele i 214 domácností.
Druhou skupinou jsou ti, u nichž došlo ke změně v důsledku ukončení činnosti jedné distribuční společnosti, a tito zákazníci přešli na dodávku od regionálních distribučních společností (nejedná se tedy o změnu dodavatele na základě výběru). Jde o 1 velkoodběratele, 21 středních odběratelů, 425 maloodběratelů a 5 693 domácností.
Pokud chcete využít svého nového práva a vtrhnout na teprve se líhnoucí liberalizovaný trh, postup je následující. Vyberte si nového dodavatele (seznam je uveden na stránkách ERÚ) a uzavřete s ním "smlouvu o sdružených službách dodávky plynu" (ale pozor, ne vždy je nejvhodnější, viz dále).

Na základě této smlouvy dodavatel zajišťuje kompletní služby související s dodávkou plynu, tedy nejen zajištění plynu jako takového, ale také přepravu, distribuci a uskladňování. Smlouvu musíte uzavřít nejpozději 20 kalendářních dnů před datem, od kterého má být zahájena dodávka plynu novým dodavatelem.

V dostatečném časovém předstihu byste také měli požádat o ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem. Nejpozději však v termínu dohodnutém ve smlouvě nebo uvedeném v obchodních podmínkách tohoto dodavatele. Dodavatele můžete změnit jednou za 6 měsíců. Za přechod nic neplatíte. Dodavatele změnit můžete, distributora nikoliv.

Znamená to, že pokud je vaší společností např. Pražská plynárenská a vy se rozhodnete přejít např. k Severočeské plynárenské, musí vám jako distributor zůstat Pražská plynárenská a jako dodavatele můžete mít Severočeskou plynárenskou. V tomto případě, kdy se váš dodavatel a distributor liší, neuzavíráte smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, ale takzvanou "zúženou smlouvu", tedy smlouvu o dodávce plynu.

 

Podrobně je proces změny dodavatele včetně dalších možností uveden v § 36 až 38 vyhlášky č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, která je dostupná na internetových stránkách ERÚ (http://www.eru.cz/ v sekci legislativa, vyhlášky ERÚ k zákonu č. 458/2000 Sb.).
Dodavatelské společnosti však zatím nijak nesoutěží o nové zákazníky, případně se nesnaží o udržení stávajících. Informaci o tom, že dodavatele změnit můžete, po delším hledání najdete. Už se ale nedozvíte, proč byste měli přejít právě k tomu a tomu dodavateli, žádné konkrétní výhody společnosti nenabízejí. Zjistit, co by vám případná změna přinesla a zda je vůbec možná (tedy zda dodává společnost plyn i na vašem území), si musíte zjistit pomocí telefonu či osobní návštěvou.


Evropský vlk se nažere. A co tuzemská koza?

Najít cestu ven z bludného kruhu, který tvoří jeden monopolista několik drobných obchodníků, nebude lehké. Vstupu nových obchodníků snad pomůže nový energetický zákon (ten by jim měl mimo jiné právě k tomu zjednodušit podmínky), snad i skutečnost, že od nového čtvrtletí již ERÚ nebude regulovat jejich ceny. Zda však liberalizace neskončí tak, že se evropský vlk nažere a naše velké plynárenské společnosti zůstanou stejné, ukáže teprve čas.

"Je vidět, že trh pomalu vzniká, někteří zákazníci získali nové dodavatele, poslední informace hovoří o značném zájmu a aktivitách nových obchodníků vstoupit na plynárenský trh," uzavírá optimisticky Jarmila Lehnerová.

Jste spokojeni s vývojem na trhu zemního plynu? Budete měnit dodavatele? Proč ano, proč ne?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Odhalte některá tajemství elektrické energie

19. 2. 2007 | Dana Chytilová | 1 komentář

Odhalte některá tajemství elektrické energie

Víte, jak společnosti určují cenu elektřiny pro jednotlivé sazby? Jak je možné, že vám "vypínají" topení, kdy chtějí? Využili jste loni možnosti přejít k jinému dodavateli elektrické... celý článek

Kolik letos zaplatíme za plyn a elektřinu?

13. 2. 2007 | Dana Chytilová | 1 komentář

Kolik letos zaplatíme za plyn a elektřinu?

Zdá se vám, že platba za spotřebovanou energii vaší domácností spolkne příliš mnoho z rozpočtu? Nechápete, proč se elektřina pořád zdražuje, zatímco plyn už podruhé zlevnil? Považujete... celý článek

Tepelná čerpadla a DPH: logika i ekologie vyčerpány

2. 3. 2006 | Dana Chytilová | 28 komentářů

Tepelná čerpadla a DPH: logika i ekologie vyčerpány

Jak levně a přitom ekologicky vytápět dům? Pomocí tepelného čerpadla. Podmínky pro jeho pořízení jsou však kvůli naší vládě neradostné. Dostat dotaci je čím dál těžší a sen o přeřazení... celý článek

Vytápíte elektřinou? Připravte peněženky na trojnásobné zvýšení cen

16. 2. 2006 | Dana Chytilová

Vytápíte elektřinou? Připravte peněženky na trojnásobné zvýšení cen

Smířili jste se letos s oznámeným 9% nárůstem cen elektrické energie? Budete těžko na toto zdražení hledat peníze? A co byste řekli zdražování 2x až 3x vyššímu? Distributoři si s námi... celý článek

Elektřina zdražila. Jít k levnějšímu dodavateli nebude snadné

6. 1. 2006 | Dana Chytilová

Elektřina zdražila. Jít k levnějšímu dodavateli nebude snadné

Zdá se vám váš současný dodavatel elektřiny drahý? Můžete jej změnit. Že to však nebude tak jednoduché, a že se zdražování stejně nevyhnete, se dozvíte dále. Kromě elektřiny zdražuje... celý článek

Partners Financial Services