Kolik letos zaplatíme za plyn a elektřinu?

Kolik letos zaplatíme za plyn a elektřinu?
Zdá se vám, že platba za spotřebovanou energii vaší domácností spolkne příliš mnoho z rozpočtu? Nechápete, proč se elektřina pořád zdražuje, zatímco plyn už podruhé zlevnil? Považujete ČEZ za štědrý zdroj peněz pro státní rozpočet? Na tyto a další otázky se vám pokusí odpovědět náš článek.

Na konci loňského roku rozhodl Energetický regulační úřad (ERÚ), že se od ledna 2007 zvýší cena elektřiny pro domácnosti v průměru o 7,9 % (přitom loni jeho cenu zvýšil průměrně zhruba o 9 %)
Průměrného a snad i menšího navýšení ceny elektřiny dosáhnete, jste-li domácnost, která elektřinu nepoužívá k ohřevu vody ani k topení. Téměř ve všech ostatních případech zaplatíte o několik procent více.


Je nutný růst ceny elektřiny?

Proč však vůbec k nárůstu cen dochází? Obecně se tvrdí, že se tak děje z důvodu dorovnání evropských cen. V situaci, kdy však produkujeme nadbytek elektřiny a naše příjmy jsou zhruba třetinové, to pro nás nezní příliš přesvědčivě. O vysvětlení jsme tedy požádali tiskové mluvčí jednotlivých společností a ERÚ.

Dodavatelé elektřiny:
E.ON Energie: JČE, JME,
Pražská energetika (PRE),
ČEZ Prodej: SČE, SME, STE, VČE, ZČE.

Zdroj dat: www.tzb-info.cz

ERÚ: Zveřejněné průměrné zvýšení ceny dodávky elektřiny pro domácnosti o 7,9 % je způsobeno především nárůstem neregulované ceny silové elektřiny v průměru o 16 %, která tvoří v průměru více než 50 % celkových nákladů pro odběratele na hladině nízkého napětí (bez DPH). Cena silové elektřiny nemůže být z důvodu liberalizace trhu s elektřinou v rámci EU Energetickým regulačním úřadem již regulována a její výše je závislá nejen na situaci na domácím trhu (struktura zdrojů, budoucí spotřeba atd.) ale také z důvodu propojení soustav na působení vnějších tržních vlivů, tj. poptávce a ceně elektřiny v okolních zemích. Tuto cenu určují přímo výrobci a obchodníci s elektřinou.

PRE: Jde především o růst spotřeby elektřiny, například v domácnostech oproti roku 1990 o celých 50 %. Dále jde o postupné dosluhování zdrojů (elektráren) a o nutnost vytvoření finančních prostředků na stavbu nových či na náročné modernizace. Také rostou vstupy a zvýšila se cena uhlí. Začíná se projevovat nedostatek elektřiny na evropském trhu, i tam roste spotřeba a dosluhují zdroje, a proto její cena letí vzhůru. ČEZ navíc argumentuje cenou na evropských trzích a kdyby naše elektřina byla výrazně levnější, nezávislí obchodníci by ji vykoupili a prodali za hranice a my bychom byli bez elektřiny, anebo s elektřinou dovezenou za výrazně vyšší peníze ze zahraničí. Nadbytek energie letos už zřejmě nebude, ČEZ zrušil veškeré vývozy, aby byla ČR soběstačná.


Cena elektřiny letos pro domácnosti vzroste v průměru o 7,9 %.
ČEZ: Cenu elektřiny nestanovuje management žádné společnosti, ale je (i v ČR dokonce již také několik let) dána trhem - působením tržních sil, poptávky a nabídky. K růstu ceny elektřiny v regionu (ale i v celé Evropě) přispívá stále rostoucí spotřeba elektřiny, která zvyšuje poptávku, na druhou stranu zde dochází k úbytku výrobních kapacit, tedy naopak k hrozícímu nedostatku nabídky elektřiny. Cena elektřiny tedy jako v případě jakékoliv komodity má tendenci růst.
Od roku 1989 narostla průměrná měsíční mzda o více jak 600 %. Ceny elektřiny pro domácnosti narostly o 430 %. Občané si tedy za svoji mzdu mohou pořídit více elektřiny než v roce 1989.

E.ON: Navýšení je z pohledu naší společnosti nutné zejména s ohledem na nárůst nákupních cen elektřiny na trhu (silová elektřina), u které došlo pro rok 2007 k nárůstu cen v ČR o 17%. Důvodů pro tento nárůst je několik. Jednak vývoj cen energií na trhu (poptávka převyšuje nabídku), jednak vývoj cen surovin na světových trzích (plyn, ropa, uhlí). Rostoucí spotřeba elektřiny v Evropě, nárůst cen surovin a existující rozdíly v cenách v rámci EU vedou v konečném důsledku k rostoucí poptávce po elektřině a tím ke zvyšování její ceny. Dalším faktorem, který má vliv na nárůst cen je investiční činnost na energetických zařízeních společnosti E.ON Distribuce související s opatřeními vedoucími ke zlepšování spokojenosti zákazníků a spolehlivosti a bezpečnosti dodávek elektřiny. Zejména události v roce 2006 ukázaly, jak důležité jsou investice do zabezpečení rozvodné sítě a souvisejících technických zařízení. Nezanedbatelnou složkou způsobující nárůst cen elektřiny je povinný výkup elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména z větrných elektráren. Výkupní ceny této elektřiny leží jednoznačně nad tržní cenou elektřiny.


ČEZ, aneb dojná kráva státního rozpočtu?

Nabízí se však ještě jedna myšlenka, proč cena elektřiny neustále roste. Stát má majoritní podíl v ČEZu, našeho energetického giganta, a tak by mohlo být jeho zájmem zvyšovat ceny a dostávat tedy více peněz do státního rozpočtu.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) nicméně v průběhu loňského roku šetřil, jakým způsobem ČEZ provádí stanovení výše cen elektrické energie. "V postupu společnosti nebylo shledáno zneužití dominantního postavení, a tedy případné porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže," vysvětluje Filip Vrána z odboru vnějších vztahů ÚOHS.
ERÚ se k nechtěl k politice ČEZu vyjadřovat.


Proč se snižuje cena plynu? A jak to bude dál?

Zároveň s rozhodnutím o ceně elektřiny ERÚ rozhodl, že se k 1. lednu 2007 cena zemního plynu sníží o 4,2 % (již loňský říjen však byl ve znamení nižší ceny za plyn v průměru o 5,5 %).

Kolik ušetříte na plynu? Záleží na tom, na co všechno jej používáte a odkud jej berete. Pokud na zemním plynu pouze vaříte, vaše peněženka téměř žádný rozdíl neucítí. Buď nabude, nebo se ztenčí o několik desítek Kč, záleží na tom, kde plyn odebíráte. Pokud však žijete v rodinném domku a pomocí plynu nejen vaříte, ale i ohříváte vodu a topíte, můžete se těšit i na pár ušetřených tisícovek. Na konkrétní čísla vybraných plynárenských společností se podívejte do tabulky.

Domácnost se spotřebou zemního plynu 80 m3, tedy asi 840 kWh (používá plyn pouze k vaření)
Společnost Roční náklady při cenách platných
od 1. 1. 2006
Roční náklady při cenách platných
od 1. 1. 2007
Ušetří oproti loňskému roku
v Kč
Ušetří oproti loňskému roku
v %
Severomoravská plynárenská 1 492,62 Kč 1 474,50 Kč 18,12 Kč 1,21 %
Severočeská plynárenská 1 562,00 Kč 1 545,00 Kč 17,00 Kč 1,09 %
Jihočeská plynárenská nesděleno nesděleno dojde k navýšení o 37 Kč nesděleno
Zdroj dat: společnosti
Domácnost se spotřebou zemního plynu 2 500 m3, tedy asi 26 250 kWh (používá plyn i na ohřev vody a topení)
Společnost Roční náklady při cenách platných
od 1. 1. 2006
Roční náklady při cenách platných
od 1. 1. 2007
Ušetří oproti loňskému roku Ušetří oproti loňskému roku
v %
Severomoravská plynárenská 27 595,81 Kč 25 502,95 Kč 2 092,86 Kč 7,58 %
Severočeská plynárenská 28 147,00 Kč 25 994,00 Kč 2 153,00 Kč 7,65 %
Jihočeská plynárenská 28 224,00 Kč 26 818,00 Kč 1 406,00 Kč 4,98 %
Zdroj dat: společnosti

O důvody snižování cen zemního plynu a budoucí trend jsme poprosili tiskové mluvčí vybraných společností. Odpovědi se často překrývaly, proto jsme zvolili ty nejvýstižnější.


Cena zemního plynu pro domácnosti letos klesne v průměru o 4,2 %.
Jihočeská plynárenská: K 1. lednu 2007 došlo ke snížení komoditní ceny zemního plynu, ale také k navýšení cen za distribuci, přepravu i skladování plošně přes všechna pásma. Celková cena se zvýšila pouze pro zákazníky, kteří využívají zemní plyn pro vaření.
Předpokládáme, že cena za distribuci, přepravu a skladování se k 1. dubnu 2007 nezmění. Komoditní cena zemního plynu, která má ve složení celkové ceny největší váhu, závisí na cenách ropy a vývoji kurzů dolaru a eura. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi dynamické trhy, nelze určit, zda cena poroste, či bude klesat.

Jihomoravská plynárenská: V budoucnu se dá předpokládat, že nárůst cen nebude nijak zvlášť dramatický. Není ani vyloučeno, že k 1. dubnu 2007 nedojde k žádnému navyšování cen. Vše závisí na pohybu cen ropných produktů v zahraničí.


Nejste spokojeni se svým dodavatelem plynu? Změňte jej

Na začátku tohoto roku došlo k otevření trhu se zemním plynem, tedy k takzvané liberalizaci. Znamená to, že máte právo na bezplatnou změnu dodavatele zemního plynu, a tím i možnost ovlivnit část svých celkových nákladů za dodávku plynu. Jedná se tedy o obdobu liberalizace u elektřiny, více se o tom dočtete v článku Elektřina zdražila. Jít k levnějšímu dodavateli nebude snadné.
Tématu se budeme více věnovat v některém z příštích článků. Podrobnosti zatím najdete na stránkách www.eru.cz v sekci změna dodavatele zemního plynu.

Generální sekretář České plynárenské unie (ČPU) Josef Kastl k tomu na webu ČPU dodává: "Začátek liberalizace bude znamenat spíše rozšiřování nabídky souvisejících služeb a jejich zkvalitňování, jinak v 1. čtvrtletí bude ještě cena pro domácnosti regulována Energetickým úřadem," a pokračuje: "Liberalizace by měla přinést konkurenci, a tak by se ceny zemního plynu měly pohybovat spíše u spodní hranice reálné ceny. U nás se budou cenové nabídky srovnatelných paliv pohybovat pravděpodobně ve velice úzkém cenovém pásmu a rozdíly budou spíše v kvalitě služeb."

Na to, kolik domácností využilo možnosti přejít k jinému dodavateli elektrické energie během loňského roku, jak se určuje cena elektřiny pro jednotlivé sazby, či jak je možné, že vám tyto společnosti vypínají topení, kdy chtějí, se podíváme příště.

Co důležitého nás čeká v roce 2007?
Odpovědi naleznete v našem novém speciálu Peníze 2007: co nás čeká a kolik to bude stát. V sérii článků vás seznámíme se všemi významnými změnami, které nás letos čekají a pomůžeme vám je co nejlépe využít.

Rok 2007 je časem převratných změn hlavně v sociální síti, kde došlo např. k významné úpravě při konstrukci životního minima. Věnovat se budeme ale také daním, cenám energií či deregulaci. V neposlední řadě vám poradíme jak v novém roce investovat.

Jste spokojeni s vývojem cen elektřiny a zemního plynu? Souhlasíte s odpověďmi mluvčích jednotlivých společností? Nebo máte jiný názor? Nenechávejte si jej pro sebe, ale sdělte nám jej v

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 28 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 2. 2007 10:30, Jirka

100MW? Tak to už by bylo zajímavé. Ale spíš jen pro krátkodobé vyrovnávání výkyvů v soustavě. Nepamatujete si kapacitu? U těch setrvačníků, co jsem uváděl, to vychází na zásobu energie na 1,5 minuty při maximálním odběru. Je třeba počítat i s tím, že setrvačník brzdí vlivem tření ložisek. Má-li točit 100MW generátorem, musí mít pořádnou hmotnost. Na vyrovnání denního a nočního odběru to nebude. Ale jeden takový setrvačník pro větrnou farmu je lepší, než nic nebo soustava malých setrvačníků. Regulaci sítě by to určitě prospělo.

Zobrazit celé vlákno

+64
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 2. 2007 12:09, Jirka

Ty setrvačníky vyrábí třeba firma, která vyrobila větrníky pro Jindřichovice (www.enercon.de). Používají se na místech, kde není k dispozici elektrická síť. Větrník má výkon vyšší, než je průměrná spotřeba a roztáčí elektromotorem setrvačník. Ten pohání generátor, z něhož měnič bere jen tolik, kolik je třeba. Pokud vítr nemá delší výpadky, jako lokální zdroj je to soběstačné. To je ovšem řešení pro turbíny v řádu jednotek megawatt. Setrvačník dokáže vstřebat energii 5kWh a odevzdávat max. výkon 200kW. Na noční vyrovnávání velké sítě to nebude úplně ideální řešení. Ale něco v tomto směru hledat musíme.
Turbíny Enercon snižují výkon při rychlostech větru 28-34m/s, až do odstavení. Vyrábět začínají od cca 2m/s. Momentálně vyrábějí turbíny 330kW až 2MW a pracují na 8MW prototypu. Větrník 500W je podstatně menší, takže může snášet i prudší vítr.

Zobrazit celé vlákno

-16
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (28 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Zemní plyn, nebo tepelné čerpadlo? Kolik můžete ušetřit?

30. 3. 2006 | Dana Chytilová | 2 komentáře

Zemní plyn, nebo tepelné čerpadlo? Kolik můžete ušetřit?

Jaký je rozdíl v cenách při vytápění tepelným čerpadlem, plynem nebo elektřinou? Kdy požádat o dotaci na tepelné čerpadlo? Tématu jsme se již věnovali, dnes však nahlédneme pod pokličku... celý článek

Tepelná čerpadla a DPH: logika i ekologie vyčerpány

2. 3. 2006 | Dana Chytilová | 28 komentářů

Tepelná čerpadla a DPH: logika i ekologie vyčerpány

Jak levně a přitom ekologicky vytápět dům? Pomocí tepelného čerpadla. Podmínky pro jeho pořízení jsou však kvůli naší vládě neradostné. Dostat dotaci je čím dál těžší a sen o přeřazení... celý článek

Vytápíte elektřinou? Připravte peněženky na trojnásobné zvýšení cen

16. 2. 2006 | Dana Chytilová

Vytápíte elektřinou? Připravte peněženky na trojnásobné zvýšení cen

Smířili jste se letos s oznámeným 9% nárůstem cen elektrické energie? Budete těžko na toto zdražení hledat peníze? A co byste řekli zdražování 2x až 3x vyššímu? Distributoři si s námi... celý článek

Elektřina zdražila. Jít k levnějšímu dodavateli nebude snadné

6. 1. 2006 | Dana Chytilová

Elektřina zdražila. Jít k levnějšímu dodavateli nebude snadné

Zdá se vám váš současný dodavatel elektřiny drahý? Můžete jej změnit. Že to však nebude tak jednoduché, a že se zdražování stejně nevyhnete, se dozvíte dále. Kromě elektřiny zdražuje... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.