Koupě ojetého automobilu: jak zkontrolovat jeho technický stav

Koupě ojetého automobilu: jak zkontrolovat jeho technický stav
Jak při koupi ojetého vozidla rozlišíte auto v dobrém technickém stavu od "navoněné bídy"? Co zjistíte pouhým okem? Kam a na co se podívat? Jak poznáte, že auto nebylo zatopené či nemělo vystřelené airbagy? Čeho si všímat při testovací jízdě? Na co se zaměřit při prohlídce na rampě?

Na první pohled vypadají auta v autobazaru většinou pěkně. Jsou umytá, nablýskaná… ale asi nikdo nekupuje auto jen na parádu. Většině motoristů jde pochopitelně především o to, aby auto dobře sloužilo. Dříve než podepíšete kupní smlouvu na "nový starý" vůz, doporučujeme pečlivou technickou prohlídku svěřit do rukou odborníka, ale některé věci zvládnete s naším návodem zkontrolovat i sami.

Co zjistíte pouhým okem?

Nejprve zkuste najít výrobní štítky nebo samolepky se servisními údaji (např. počet najetých km při poslední výměně oleje v servisu). Nalezené údaje porovnejte se servisní knížkou a současným stavem tachometru. Při prohlídce se pak zaměřte na:

Lak

 • Barvu a odstín laku kontrolujte za denního světla nebo pod zářivkami, a to na všech dílech karoserie.
 • Sledujte stopy broušení tmelicích a kytovacích hmot pod lakem, drobné krupky, zastříkané smetí, dolíčky, dívejte se po hrankách na laku v ohybech a v okolí těsnicích a ukončovacích lišt, např. u dveří, oken, na blatnících.
 • Prohlédněte okolí světel, směrových světel a těsnění oken a pátrejte po jemném zastříkání lakem nebo špatném spasování. Při stříkání blatníku jen málokdo demontuje světla nebo těsnění oken, takže na nich často zůstanou stopy po předchozím lakování.
 • Důvodem oprav a přelakování částí karoserie může být často i koroze – pozor na všechny odloupávající se a drolící se části laku nebo výskyt puchýřků laku, zejména v namáhaných a spodních částech karoserie.
 • Porovnejte velikost spár (mezer) mezi jednotlivými částmi karoserie – díly musí lícovat a spáry mezi nimi musí být stejně široké.
 • Zkontrolujte, zda lak na šroubech, které spojují jednotlivé části karoserie, není poškozen. Pokud na ně byl nasazen klíč a byly povolovány, svědčí to o výměně nebo opravě daného dílu.

V souvislosti s nákupem ojetého automobilu číhá na spotřebitele mnoho rizik, proto jsme pro vás ve spolupráci se Sdružením na Ochranu Vlastníků Automobilů (SOVA) a Sdružením obrany spotřebitelů (SOS) připravili třídílný seriál věnovaný právě této problematice. V prvním díle jsme se věnovali právní stránce koupi ojetého vozu. Ve druhém díle jsme se zaměřili na to, jak zjistit, zda je ojetý automobil kradený či "omlazený". Dnešní třetí závěrečný díl bude věnován praktickému prověření technického stavu vozidla.

Originální spoje a tmelení karoserie

 • Zkontrolujte spoje (sváry), které jsou při výrobě v továrně překryty plastovým tmelem. Ty chrání karoserii před zatékáním vody a vnikáním nečistot. Po opravě je většinou není možné uvést do původního stavu, tmel je hrbolatý, nepravidelný a často je i proveden z jiného materiálu.
 • Otevřete motorový a zavazadlový prostor, nebojte se odstranit všechny koberce, plastové kryty i rezervní kolo, abyste co nejlépe viděli na vnitřní spoje karoserie i jejího skeletu. Pokračujte na všech částech vozu. Kontrolujte obě strany zároveň a vzájemně je porovnávejte. Spoje jsou strojové, proto by mělo být vše symetrické.

Interiér

 • Zkontrolujte stav čalounění, míru poškození sedaček (prosezení, skvrny, případné propálení aj.)
 • Zkontrolujte opotřebení volantu, pedálů, spojky, brzdy a řadicí páky – při 50 000 najetých km by rozhodně neměly být znatelně opotřebovány. Musí být vidět struktura povrchového materiálu. Při více než 250 000 km bývá znatelně poškozen potah řadící páky. Pedály jsou zcela ošlapány. Podle míry opotřebení můžete zhruba odhadnout počet skutečně najetých kilometrů.

Interiér známky zatopení

 • Nahlédněte pozorně pod plastové části v interiéru, zda neobjevíte zbytky písku nebo bahna, rozeberte čalounění ve dveřích, podívejte se pod prahové lišty, pod koberce i sedačky.
 • Podívejte se pod přístrojovou desku: její kontrola bývá často opomíjena. Právě pod ní však mohou zůstat stopy po zatopení.
 • Přičichněte k čalounění, zda necítíte zápach bahna, dívejte se po skvrnách na sedačkách.
 • Působením vody povolí izolace, která pak začíná oxidovat. Často pak nefungují elektricky ovládané části vozu.

Elektrické součásti

Pečlivě kontrolujte i základní věci, např. jestli svítí všechna světla, včetně brzdových a směrových. Elektrické ovládání okének musí být plynulé a bez rušivých zvuků. Klimatizaci vyzkoušejte i za jízdy, nejen s nastartovaným motorem na místě.

Pneumatiky a nápravy

Zkontrolujte přední i zadní nápravy – jakýkoliv atypický odklon kol je podezřelý. V důsledku toho se nesprávně sjíždějí pneumatiky, což ohrožuje bezpečnost. Právě nesouměrně sjeté pneumatiky nám napoví, zda není závada na sbíhavosti kol, tlumičích pérování či nápravách (vůz může být po vážné havárii).

Nemělo auto vystřelené airbagy?
Po otočení klíčku do první polohy se rozsvítí všechny kontrolky. Ty by měly postupně zhasínat (vč. Kontrolky airbagu). Pokud zhasnou všechny najednou, nebo kontrolka airbagu současně s jinou z kontrolek, znamená to, že kontrolka je přepojena na jinou (trik soukromých dovozců) a airbag je nefunkční, vůz byl tedy pravděpodobně havarován. Další znaky: Kryt airbagu musí sedět přesně, na stranách musí být stejné mezery, střed musí být při zmáčknutí pevný, neměl by chybět nápis Airbag nebo Airbag – SRS a logo automobilky.

Motor

Také u motoru zjistíte mnohé už pouhým pohledem. V kombinaci s testovací jízdou byste měli být schopni prověřit, zda je vše v pořádku.

 • Opět se podívejte na sváry a šrouby v motorovém prostoru, zda nebylo auto bouráno.
 • Ještě za studena otevřete nádobku s vodou a podívejte se zespoda na její víčko – když je na něm mazut, znamená to, že olej prosakuje do vody nebo že je špatné těsnění pod hlavou.
 • Motor by měl být čistý a suchý, bez viditelného prosakování oleje.
 • Naskočit by měl napoprvé. Soustřeďte se na jeho chod. Nechte ho běžet na volnoběh a poslouchejte, zda se z něj neozývají žádné neobvyklé zvuky (klepání, škubání). Motor by měl držet stejnou hladinu otáček bez znatelného kolísání.
 • Sundejte víčko olejové krytky a otočte ho – když je na ní mazut, znamená to, že do oleje teče voda nebo olej nebyl řádně měněn. Když je krytka cítit benzínem, znamená to, že mechanická pumpa propouští benzín.
 • Po čtvrthodině jízdy vyzkoušejte metodu mechanikova semaforu "černá – modrá – bílá"

Metoda mechanikova semaforu "černá – modrá – bílá"
Podle barvy kouře, který vychází z motoru po zahřátí, poznáte leccos i bez měřicích přístrojů.
Modrý kouř - pístní kroužky propouští olej do válce nebo netěsní ventily. Motor je silně opotřebovaný.
Černý kouř (u dieselu) – motor je pravděpodobně velmi opotřebovaný nebo má špatně seřízené čerpadlo.
Bílý kouř – do spalovacího prostoru uniká voda z chladicího systému. Může být špatné těsnění pod hlavou motoru nebo prasklá hlava motoru.

Co prověříte při testovací jízdě?

Motor

Začněte pomalým rozjížděním – chod motoru by měl být plynulý, bez jakéhokoliv škubání. Zrychlujte pomalu až do maximálních otáček. V záběru motoru by neměly být žádné prodlevy ztráty výkonu. Pokud je motor vybaven turbodmychadlem, trvá chvíli, než začne působit. Potom by měl být znatelný plynulý nárůst výkonu.

Převodovka

Rychlosti musí jít zařadit lehce, plynule a přesně. Řazení vyzkoušejte při pomalé, klidné jízdě i při sportovní jízdě s vytáčením otáček do maxima. Při řazení se nesmí ozývat žádné zvuky, které by signalizovaly, že reakce nebyla okamžitá. Přechody mezi jednotlivými stupni by měly být plynulé, bez rázů. Řazení rychlostí nesmí být provázeno žádným rázováním. Pokud ano, pak je problém se spojkou nebo s mechanickým systémem v převodovce.

Automatická převodovka

Při řazení se nesmí ozývat žádné zvuky, které by signalizovaly, že reakce nebyla okamžitá. Přechody mezi jednotlivými stupni by měly být plynulé, bez rázů. Řazení rychlostí nesmí být provázeno žádným rázováním. Pokud ano, pak je problém se spojkou nebo s mechanickým systémem v převodovce. Pozor si dejte především na vozy s pohonem 4x4 a s automatickou převodovkou.

Sbíhavost

Na rovném úseku za jízdy dejte na moment ruce z volantu – uvidíte, zda auto "netáhne" do stran. Totéž zkuste při zvyšování i snižování rychlosti.

Brzdy

Účinnost brzd ověříte při prudkém brzdění z vysoké rychlosti – pokud se ozvou nezvyklé zvuky nebo dokonce rány či vibrace, očekávejte vysokou investici do opravy. Důležité je zjistit, zda brzdy "nevadnou", tedy jestli se při  opakovaném brzdění nesnižuje jejich účinnost. Na rovném úseku na chvíli uvolněte volant a brzděte – pokud auto "nedrží stopu", jsou na vině špatné brzdy, uchycení náprav, špatná geometrie nebo sjeté pneumatiky.

Poloosy

Na test poloos je třeba vybrat místo, kde je možné zatáčet na obě strany. Od pomalého rozjíždění do kruhu přejděte k razantnějšímu přidávání plynu. Neměly by se ozývat žádné neobvyklé zvuky, zejména byste neměli slyšet zvuky podobné přeskakování řetězu na ozubeném kole. Pokud ano, poloosa je špatná.

Ložiska kol

Opotřebení se projeví slyšitelným "hučením". Za jízdy otáčejte volantem pozvolna tak, aby se váha vozu přenášela na jednu stranu. Poslouchejte rozdíl mezi zvukem při zatížení a odlehčení – opotřebované ložisko začne při zatížení výrazně "hučet".

Výfuk, katalyzátor

Na závadu výfuku nebo katalyzátoru by vás mělo upozornit "zvonění" – kovový, cinkavý zvuk. To znamená, že vnitřní části jsou poškozeny (vůz neprojde při STK).

Podvozek a tlumiče

Ještě před jízdou zkuste jednoduchý test: zatlačte na blatník v místě nad tlumičem, jako byste chtěli auto rozhoupat – rozhodně by nemělo v houpání pokračovat! Při prudkém zastavení by v žádném případě nemělo dojít ke zhoupnutí vozidla a k tendenci zpětného pohybu vozu. Rázy nebo vibrace způsobené nerovností vozovky by se neměly přenášet do samotného řízení. Toto může být způsobeno opotřebením závěsů ramen, čepů řízení, stabilizátorů, apod.

Co zjistíte při prohlídce na rampě?

Podvozek

Kontrolujte originalitu a souměrnost spojů a neporušenost tmelu. Pozor na neoriginální spoje (svary), které by naznačovaly, že auto bylo sestaveno ze dvou nebo více částí! Na nosných částech podvozku bezpečně poznáte, zda byl vůz vážně havarován.

Kola a pneumatiky

Kolo protočte, uvidíte, zda není poškozené a uslyšíte i chod ložiska. Vezměte za kolo silou a zalomcujte s ním. Neměla by být cítit žádná vůle, kolo musí sedět na nápravě napevno.

Duplikát technického průkazu (TP) je vždy problém, zvláště pokud je vystaven za ztrátu nebo poškození původního TP. Často je o duplikát žádáno úmyslně, aby nebyl vidět původ vozidla, počet předchozích majitelů, jestli vůz nebyl používán jako taxi či autoškola, apod. Z duplikátu TP nezjistíte, zda byl vůz pořízen za hotové nebo na leasing, případně jestli byl splacen. Na časté střídání majitelů, zvláště během prvních měsíců (často týdnů) po jeho přihlášení v ČR, si dejte obzvlášť pozor.

Motorová část podvozku

Sledujte stopy po prosakujícím oleji ve spojích. Olejová vana a převodovka nesmějí být poškozeny nebo zavařeny.

Brzdy

Zkontrolujte brzdové kotouče – musí mít dostatečnou tloušťku a nesmí na nich být hrany, vrypy nebo drážky, které by snižovaly jejich účinnost!

Tlumiče

Tlumiče by měly být suché, bez známky úniku  jejich náplně.

Výfukový systém

Výfuk nesmí být prorezlý, zaměřte se na spoje jednotlivých dílů výfuku. Katalyzátor – bez funkčního katalyzátoru neprojde vůz měřením emisí a STK, a tudíž je vozidlo nezpůsobilé provozu.

A navíc

Důkladně zkontrolujte technický průkaz i osvědčení o technickém průkazu:

 • Je zcela nezbytné, aby VIN, č. motoru, č. typu motoru, ale i barva vozu souhlasily s údaji uvedenými v technickém průkazu!
 • Zjistěte, kde byl vůz prodán jako nový – zda v ČR nebo byl importován ze zahraničí. Pokud byl dovezen, nechte ho prověřit firmou, která tyto služby poskytuje (např. Cebia, spol. s r.o.) a následně ručí za původ vozu.

Vyžádejte si všechny klíče, servisní knížku a návody. Ověřte si, jestli jste dostali všechny klíče, které předchozí majitel při prodeji vozu předal. Pokud je klíč pouze jeden, požadujte písemné prohlášení původního majitele, že si žádný nenechal. Nezapomeňte na klíče od bezpečnostních zařízení, např. od zámku převodovky! Vyžádejte si všechny ostatní dokumenty k vozidlu. Ze servisní knížky poznáte, jak dobře a pravidelně se o vůz jeho předchozí majitelé starali.

Jak postupujete při kontrole technického stavu vozidla vy? Máte nějaký vlastní trik, jak odhalit případnou skrytou vadu ojetého auta? Chcete ho prozradit ostatním čtenářům?

Líbil se vám článek?

+314
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 18 komentářů

Chcete prodat svou nemovitost?

Nechte si zpracovat ZDARMA cenovou nabídku!

Stačit nám bude pár základních informací o vašem bytě nebo domě a kontakt.

Cenu zjistíte OBRATEM.

Mám zájem prodat:

Prodej bytuByt
Prodej domuDům
Prodej pozemkuPozemek
Ostatní prodej nemovitostiJiné
Zpět

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

9. 8. 2006 22:26, Kvalita

dobrý článek.´..

+96
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

10. 8. 2009 16:46, Petra K.

Né všechny ojeté vozy mají špatný technický stav! Já jsem si koupila v auto esa fabii a vše v naprostém pořádku. Auto bylo servisované a když jsem byla v autorizovanym servisu na výměně oleje, tak mi potvrdili skutečný stav km.

-9
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (18 komentářů) příspěvků.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Koupě ojetého automobilu: jak poznat, že je auto kradené či omlazené

4. 8. 2006 | Kateřina Boušová | 19 komentářů

Koupě ojetého automobilu: jak poznat, že je auto kradené či omlazené

Věděli jste, že v České republice je každé čtvrté auto úředně omlazené, každé desáté auto má pozměněné identifikátory a každých 25 minut je nějaké auto ukradeno? Poradíme vám, jak při... celý článek

Koupě ojetého automobilu: znáte svá práva?

2. 8. 2006 | Kateřina Boušová | 33 komentářů

Koupě ojetého automobilu: znáte svá práva?

Chystáte se koupit ojeté auto? Víte, na co máte nárok a jaké jsou povinnosti autobazaru či přímého prodejce? Jak napsat kupní smlouvu, aby nebyla pro spotřebitele nevýhodná? Na jak... celý článek

Nejlepší přítel váš a vašeho auta v zahraničí? Asistenční služba

16. 6. 2006 | Dana Chytilová

Nejlepší přítel váš a vašeho auta v zahraničí? Asistenční služba

Budete trávit dovolenou za hranicemi a za volantem svého auta? Víte co udělat, když zaviníte nehodu nebo do vás někdo jiný narazí? Cestu ven z problémů vám ukáží asistenční služby povinného... celý článek

Levnější povinné ručení? Jezdit bez nehod přestává stačit

16. 11. 2005 | Simona Ely Plischke

Levnější povinné ručení? Jezdit bez nehod přestává stačit

Boj o majitele automobilů vrcholí. Osm stálic a jeden nováček se na trhu povinného ručení předhánějí v nabídkách bonusů, výhod a dárků. Malusy přitom stále nikdo nehlídá. Přehled sazeb... celý článek

Za hranice autem

14. 6. 2005 | Simona Ely Plischke

Za hranice autem

Víte, co pro vaši rodinu a vaše auto může v cizině udělat povinné ručení či havarijní pojištění? Jak se zachovat v případě nehody, ať už ji způsobíte vy, nebo do vás někdo "vlítne"?... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.