Srovnání spořicích účtů: úrokové sazby jdou dolů!

Ondřej Tůma | rubrika: Co se děje | 21. 2. 2013 | 16 komentářů
Banky nadále snižují úroky. V čele žebříčku spořicích účtů družstevní záložny. Těm však hrozí dražší pojištění vkladů. Jak se to projeví na úrokových sazbách?
Srovnání spořicích účtů: úrokové sazby jdou dolů!

Většina Čechů má stále úspory na běžných účtech, kde peníze jen ztrácejí na hodnotě. Stále větší oblibu si ale získávají spořicí účty, které alespoň částečně pomáhají držet krok s inflací. Je to i tím, že v sezóně 2012 se u spořicích účtů nosily dost sexy úroky. Hlavně nové banky a družstevní záložny se předháněly v tom, kdo při lákání klientů vyšroubuje nabídku výš.

Jak už to ale bývá, po hodech přichází půst. Zatímco některé banky šly s úroky dolů „jen“ o pár desetin procenta, jiné byly radikálnější a klientům připravily pořádný sešup. Úrokové sazby u spořicích účtů postupně klesají a odborníci se shodují na tom, že v nastoleném trendu budou banky s největší pravděpodobností pokračovat po celý letošní rok. „Snižování sazeb na spořicích účtech je projevem končícího vypjatého období, které začalo v létě roku 2011. Tehdy přicházely nové banky, které nasadily vysoké úrokové sazby – chtěly získat co nejvíc klientů. Představitelé těchto bank přitom už tehdy pravděpodobně věděli, že sazby v budoucnu postupně sníží, protože takto získané zdroje nemohou na trhu efektivně zhodnotit. Bankovní nováčky ovšem na cestě vzhůru musely následovat záložny, aby nepřišly o své klienty. Tlaku podlehly i některé další banky, které nemají tak silné zázemí depozitních klientů. Nyní lze očekávat další snižování sazeb na spořicích účtech, ale už ne v takové razanci jako doposud,“ říká Zdeněk Bubák, šéfredaktor odborného serveru Finparáda.cz.

Jak vás loví

Není spořák jako spořák

Na trhu se spořicími účty se můžeme běžně setkat se dvěma marketingovými triky k lákání klientů. Jednak jsou to nabídky zvlášť výhodného úroku pro nové klienty – ovšem časově omezené, jednak nabídky spořicích účtů, které ovšem mezi spořicí účty patří spíš jen podle názvu: mají totiž výpovědní lhůtu, a neumožňují tedy okamžitý přístup k penězům.

„Akcí, při kterých se dočasně zvýší sazba spořicího účtu a pak se zas sníží, postupně ubývá, klienti na ně slyší stále méně. Myslím, že postupně zcela vymizí. Naopak ‚spořicí účty‘ s výpovědní lhůtou mohou mít svůj půvab, protože na rozdíl od termínovaných vkladů je možné na ně kdykoliv přikládat další peníze, nebo je odebírat, samozřejmě po uplynutí určité předem dohodnuté lhůty. Kdo nepotřebuje peníze ihned, tomu asi takovýto způsob spoření s o něco lepší sazbou může vyhovovat,“ říká Zdeněk Bubák ze serveru Finparáda.cz.

Anketa

Máte spořáček?

Kampeličky vedou. Za cenu rizika

Ve všech předcházejících srovnáních spořicích účtů, která jsme vám v posledním roce a půl přinesli, se na přední příčky drali zástupci družstevních záložen. Jinak tomu není ani dnes, spořicí účty kampeliček se umístily na zlaté a stříbrné příčce našeho žebříčku. Družstevní záložny totiž nemají v boji o klienty, který svádějí s klasickými bankami, k dispozici nijak široký bojový arzenál. Kromě nižších požadavků na žadatele o úvěr můžou zabodovat právě jen spořicími účty a termínovanými vklady. Pokud ale peníze střadatelů tvoří zásadní objem financí, kterými může ústav disponovat, může to také představovat riziko. „Spořicí účty jsou atraktivní z pohledu klienta díky vysokému úroku a flexibilitě výběru peněz, nicméně z pohledu instituce je efektivní risk management spořicích účtů velice obtížný. Závislost na tomto způsobu financování výrazně zhoršuje rizikový profil instituce, což by si měli uvědomit nejen klienti, ale také Česká národní banka jako dozorový orgán,“ upozorňuje ekonom Petr Teplý z poradenské společnosti EEIP.

Družstevní záložny hlásí u svých klientů podstatně vyšší počet úvěrů v selhání, než je běžné u bank. Nabízí se tedy otázka, zda není ukládání úspor do kampeliček vzhledem k jejich horší finanční kondici riskantní. Vklady jsou sice pojištěné až do výše sta tisíc eur, čekání na úhradu z Fondu pojištění vkladů, se ale může nepříjemně protáhnout. Fond je ze zákona povinen pojištěný vklad začít vyplácet do dvaceti pracovních dnů od doby, kdy Česká národní banka vyhlásí platební neschopnost instituce. Jenže peníze klientů můžou být zablokované také předtím – v době, kdy už záložna nemá dostatek likvidity k vyplácení vkladů, ale centrální banka ještě nevyhlásila její platební neschopnost. Pro klienty, kteří potřebují mít k financím zaručený rychlý přístup, tak teoreticky některé kampeličky můžou představovat zbytečné riziko. „Záložny mají obecně nižší kvalitu úvěrového portfolia. U části z nich jsou drastická čísla dána tím, že musely kvůli regulaci vykázat jako problémové úvěry na solární elektrárny, přestože jsou řádně spláceny. Potom se ovšem nabízí námitka, že mají nezdravou koncentraci na jeden obor. Podíl špatných úvěrů je navíc v družstevním sektoru dlouhodobě vyšší než v bankách, není to jednorázová záležitost. Úvěrují zkrátka o něco slabší dlužníky. Nějakými krachy nechci strašit, ale pokud bude recese v Česku pokračovat, záložny se ještě zapotí. Že nejsou dostatečně odolné vůči krizovým situacím, upozornila i Česká národní banka ve svojí poslední zprávě o finanční stabilitě,“ tvrdí Aleš Tůma, finanční analytik společnosti Partners.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Kampelička v potížích: Ze spořáku termíňák

V posledních pěti letech odebrala Česká národní banka licenci celkem třem kampeličkám, v roce 2010 to byly Úvěrní družstvo PWD a Vojenská družstevní záložna, loni v březnu musela skončit záložna Unibon.

Na příkladu Unibonu si můžeme ukázat, jak se v případě krachu kampeličky stává ze spořicího účtu termíňák, bezpečný sice – ale nedobytný. Licenci centrální banka záložně odňala v březnu, její platební neschopnost však vyhlásila až na začátku července. Výplaty z Fondu pojištění vkladů tak začaly chvíli před polovičkou prázdnin:

Příspěvky do Fondu pojištění vkladů

Jak se počítají?

Příspěvek bank a družstevních záložen dnes činí 0,04 procenta z průměru objemu pojištěných vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí. Průměrný objem pojištěných vkladů banka či kampelička propočítává podle stavu pojištěných vkladů k poslednímu dni každého kalendářního měsíce v příslušném kalendářním čtvrtletí, a to včetně úroků, na jejichž připsání vznikl vkladateli nárok k témuž dni. Příspěvek stavebních spořitelen činí 0,02 procenta z průměru objemu pojištěných vkladů za příslušné kalendářní čtvrtletí. Propočet je obdobný jako u bank s tím rozdílem, že do objemu pojištěného vkladu se nezapočítává záloha na státní podporu.

Zdroj: Fond pojištění vkladů

Zdraží záložnám pojištění vkladů?

Jednou z možností, jak vykrýt případná rizika v sektoru družstevních záložen, je navýšení jejich příspěvku do Fondu pojištění vkladů. Jeho zástupci nám potvrdili, že o této variantě do budoucna vážně uvažují. Nejprve však musí dojít k patřičným legislativním změnám, takže věc není úplně na pořadu dne. „Zavedení rizikově vážených příspěvků předpokládáme v nejbližších letech. Podkladem bude evropská úprava pojištění vkladů, která s jejich zavedením ve všech zemí Evropské unie povinně počítá. V současné době se projednává nová direktiva o systémech pojištění vkladů v Evropském parlamentu. Současná předsedající země se vyjádřila v tom smyslu, že do konce června by měly být předpisy vztahující se k pojištění vkladů vyřešeny. Direktiva zavádí základní kritéria hodnocení s tím, že navazující předpisy k implementaci tohoto systému hodnocení pojištěných institucí vydá Evropský orgán pro bankovnictví (EBA). Po schválení evropské legislativy bude samozřejmě nezbytná jejich transpozice do zákona o bankách,“ vysvětluje Renata Kadlecová, ředitelka Fondu pojištění vkladů. Zvýšení příspěvku do systému pojištění vkladů by se mohlo následně projevit i na poklesu úrokových sazeb na spořicích účtech a termínovaných vkladech finančních ústavů, které by byly shledány rizikovějšími – v Česku by mezi ně zřejmě patřily některé záložny. „Určitě by to vyhrotilo ekonomickou situaci v samotných záložnách, které by musely přijmout nějaká opatření. Pokud bude stačit mírné snížení úrokových sazeb u depozitních produktů, které nebude znamenat odliv klientů, bylo by to dobré jak pro záložny, tak pro Fond pojištění vkladů – a nakonec i pro samotné klienty,“ myslí si Zdeněk Bubák. Jak to ale bude vypadat v praxi, si ještě počkáme.

Nejlepší spořicí účty

Pro srovnání jsme vybrali částku 150 tisíc korun. Po dobu ročního spoření se nebude ze spořicího účtu vybírat ani nově ukládat, takže budeme moci snadno sledovat, jak se nám za rok vložená částka rozrostla.

Finanční instituce

Účet

Úrok (%)

Po roce naspořeno (Kč)

Úročení

Metropolitní spořitelní družstvo

Spořící konto

2,8

153 609,20

měsíčně

WPB Capital, spořitelní družstvo

WPB Spořicí účet bez výpovědní lhůty

2,55

153 251,91

měsíčně

ING Bank

ING Konto

2,5*

153 213,01

čtvrtletně

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo

Spořicí účet Úrok+

2,3

152 961,23

denně

Moravský Peněžní Ústav – spořitelní družstvo

Vkladový účet

2,3

152 954,10

čtvrtletně

Air Bank

Spořicí účet

2,1

152 699,52

měsíčně

Equa bank

Spořicí účet

2,1

152 699,52

měsíčně

Wüstenrot hypoteční banka

Wüstenrot Spořicí účet

2,1

152 699,52

měsíčně

ZUNO Bank

Spoření Plus

2,1

152 699,52

měsíčně

AXA Bank

Spořicí účet JINAK

1,8

152 311,18

měsíčně

Z Guinessovy knihy spořicích rekordů

Největší skokan

Oproti loňskému roku si v aktuálním srovnání spořicích účtů nejvíc polepšil spořicí účet ING Bank s názvem ING Konto. Ten nabízí atraktivní úrok 2,5 procenta. Ovšem pozor, jednak ne pro každého, a jednak je garance této úrokové sazby jen pět měsíců. Vysoký úrok je určený především pro nové klienty. Stávající klienti, kteří mají ING Konto minimálně 12 měsíců a během této doby víc peněz uložili, než vybrali, mají možnost získat tento úrok na všechny nové vklady (rovněž na dobu pěti měsíců). Ostatní klienti se u ING Konta dočkají úroku jen 1,5 procenta.

Největší sešup

Od září 2012 nabízí AXA Bank přes poradenskou společnost Partners produkt Spořicí účet JINAK. Až do konce roku měl tento spořicí účet garanci skvělých 2,9 procenta. Nyní však přišlo očekávané vystřízlivění a sešup na 1,8 procenta. Notoričtí „hledači“ nejvýhodnějšího úroku tak budou muset jít zase o dům dál.

Největší držák

Flotilu družstevních záložen vede do boje Metropolitní spořitelní družstvo. To nabízí svým klientům už od roku 2011 bez jediné změny spořicí účet s výborným úrokem 2,8 procenta, se kterým se pravidelně umísťuje na stupních vítězů našich srovnání. Nevýhodou účtu je jistá nepružnost: založit si ho může jen člen družstva, a to osobně na jedné ze sedmi poboček ve větších městech. Rovněž absence internetového bankovnictví může být na obtíž.

Největší jistota

Nejúspěšnější spořicí účet měla v loňském roce Air Bank, která nabízela 2,5 procenta. Už na podzim 2012 však došlo ke snížení na 2,4 procenta a následně v lednu přišla další korekce na 2,1 procenta. Air Bank je však atraktivní tím, že svým klientům nabízí „TOP 3 garanci“. Měli byste tak mít zaručeno, že si u Air Bank na spořicím účtu připíšete nejhůře třetí nejlepší zhodnocení na našem bankovním trhu. I tato garance má však svá „ale“

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+16
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 16 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

21. 2. 2013 10:40

Já už jsem řešil větší pojistnou událost (škoda za skoro meloun), která vznikla mezi příbuznými a která nebyla zaplacena, protože viník do policejního protokolu uvedl, že dům podpálil schválně.

Z majetkového pojištění se škoda ve Frenštátě zaplatí poškozeným, pojišťovna pak peníze vymáhá po viníkovi. Jeho pozůstalí se můžou vzdát dědictví, tím pádem i dluhů, je to tak?

Zobrazit celé vlákno

+4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (16 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Spořicí účty: s Novým rokem sazby dolů. Přehled změn a nejlepší sazby

4. 1. 2013 | Zdeněk Bubák | 8 komentářů

Spořicí účty: s Novým rokem sazby dolů. Přehled změn a nejlepší sazby

Přinášíme přehled aktuálně nejlepších sazeb na trhu a podrobné informace o všech změnách, ke kterým dochází u sazeb na spořicích účtech k 1. lednu 2013.

Akční nabídky spořicích účtů. Jakými úroky nás banky lákají?

13. 9. 2012 | Ondřej Tůma | 14 komentářů

Akční nabídky spořicích účtů. Jakými úroky nás banky lákají?

Jedničkou na trhu je od září Spořicí účet JINAK s úrokem 2,9 %. ING se rozhodla odměnit věrné klienty. Equa Bank přináší nadprůměrné zhodnocení těm, kteří z účtu nebudou vybírat. Air... celý článek

Klienti Unibonu se konečně dočkají svých peněz

11. 7. 2012 | redakce Peníze.CZ

Klienti Unibonu se konečně dočkají svých peněz

Klienti zkrachovalé kampeličky Unibon se konečně dočkali. Fond pojištění vkladů dnes ohlásil, že od 23. července začne v České republice prostřednictví sedmi poboček GE Money Bank vyplácet... celý článek

Banky krizi ustojí. Budou padat kampeličky?

21. 6. 2012 | Aleš Tůma | 7 komentářů

Banky krizi ustojí. Budou padat kampeličky?

České banky jsou podle České národní banky stabilní, bez problémů by přežily i výrazné zhoršení ekonomické situace. Družstevní záložny už tak vzorné nejsou.

Malé peníze: Vždy mezi třemi nejlepšími. Jak se to má s garancí úroku od Air Bank

25. 4. 2012 | Jan Müller | 13 komentářů

Malé peníze: Vždy mezi třemi nejlepšími. Jak se to má s garancí úroku od Air Bank

Každá z nových bank se snaží něčím vytáhnout, zaujmout, nalákat. Air Bank přišla mezi jiným s „garancí TOP3“ – její spořicí účet má mít vždycky alespoň třetí nejlepší úrok na trhu.... celý článek

Partners Financial Services