Novinky v nemocenském pojištění: Pro podnikatele i zaměstnance

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 30. 5. 2016
Peníze.cz přinášejí přehled změn, které Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje v platbách nemocenského pojištění. Týkají se podnikatelů i zaměstnanců.
Novinky v nemocenském pojištění: Pro podnikatele i zaměstnance

O novinkách, které Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá v oblasti sociálního pojištění, už od nás víte:

Dnes se podíváme na změny, které čekají pojištění nemocenské. Pozor ale, všechno je teprve ve fázi příprav. Novela z dílny MPSV teď prochází mezirezortním připomínkovým řízením. Když projde schvalovacím procesem, mohla by být účinná od roku 2018. Hlavním cílem úprav je podle ministerstva zjednodušit systém odvodů.

Platíte na nemocenské majlant...

... co vám za to dají?

K čemu je nemocenské pojištění? Tak nejprve tu máme to nejdůležitější nemocenskou. Probereme v článku od hlavy k patě a přidáme várku kalkulaček pro všechny marody. Živnostníkům nabízíme i kalkulátor, který ukáže, jak nastavit pojistné a jak to nemocenskou ovlivní:

Nemocenská a náhrada mzdy 2016

Ale nemocenskou to nekončí. Z nemocenského pojištění se vyplácí také ošetřovné:

Ošetřovné 2016

A mateřská:

Mateřská a rodičovská 2016

Mateřská a rodičovská pro OSVČ

A třeba se taky bude platít tateřská:

Nová dávka pro čerstvé tatínky

Zálohy se budou platit dřív…

Obdobně jako u sociálního pojištění by se měla změnit splatnost záloh na nemocenské pojištění. Dnes se hradí zálohy zpětně, vždycky do dvacátého dne následujícího měsíce: záloha za červen je splatná do dvacátého července. Nově by se zálohy platily v měsíci, na který se vztahují, vždy do jeho posledního kalendářního dne: záloha za červen by tedy byla splatná do třicátého června.

Dnešní pravidla podle zkušenosti České správy sociálního zabezpečení dělají v praxi trochu paseku. OSVČ si často neuvědomují, že záloha na pojistné se platí za předchozí měsíc, a když jsou po celý měsíc v dočasné pracovní neschopnosti nebo po celý měsíc pobírají peněžitou pomoc v mateřství, už nezaplatí pojistné za předchozí měsíc. Nezaplacením pojistného zaniká účast na nemocenském pojištění a tím často i nárok na nemocenské dávky.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

„Tak například OSVČ zaplatila dne 10. června pojistné na nemocenské pojištění za květen, od 11. června byla uznána dočasně práce neschopnou, od 25. června by měla pobírat nemocenské z pojištění OSVČ až do konce srpna. V případě, že tato OSVČ nezaplatí do 20. července pojistné za červen, skončí její účast na nemocenském pojištění dnem 31. května. V červenci po celý měsíc trvala dočasná pracovní neschopnost, a proto se OSVČ domnívala, že pojistné platit nemusí. Nárok na nemocenské nemá ani z ochranné lhůty, protože ochranná lhůta u nemocenského činí sedm kalendářních dnů po zániku nemocenského pojištění,“ vysvětluje MPSV.

Trochu nešikovné je dnes i to, že zatímco přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok můžete okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) teoreticky odevzdat už v lednu, na inventuru uhrazených záloh od sociálky čekáte do února – protože zálohu za prosinec platíte až v lednu.

… ale zpoždění se bude tolerovat

Pro podnikatele a živnostníky podle MPSV bude logičtější a přehlednější platit pojistné přímo v měsíci, na který se vztahuje. Zároveň ale novela počítá s tím, že bude možné doplatit pojistné na nemocenské pojištění ještě v kalendářním měsíci následujícím po posledním dni splatnosti, aniž by účast na nemocenském pojištění zanikla – například pojistné za červen tedy budete moct zaplatit do konce července. S uvedeným zpožděním ale budete moct uhradit pojistné pouze v minimální výši (které dnes dělá 115 korun měsíčně), aby se předešlo spekulacím.

Další opatření vyplývá ze změny splatnosti záloh: nová výše maximálního měsíčního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění, která se odvozuje z určeného ročního vyměřovacího základu uvedeného na přehledu o příjmech a výdajích, nově bude platit od měsíce následující po měsíci, kdy jste podali nebo měli podat přehled o příjmech a výdajích. Dnes platí už od měsíce, ve kterém podáváte přehled.

Když vám na nemocenském pojištění během roku vznikne přeplatek, vrátí vám okresní správa sociálního zabezpečení podle nových pravidel část z něj do konce února následujícího roku automaticky – aniž o to musíte žádat. Určitou část přeplatku – ve výši dvojnásobku minimálního pojistného, které dnes dělá 115 korun (dvojnásobek tedy 230 korun) – si sociálka ponechá k případnému pokrytí pojistného, které nezaplatíte ani do konce kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, kdy jste měli pojistné uhradit.

Hrajte na jistotu

Podnikatelům a mezi nimi pak zejména těm, kteří se nechystají záhy otěhotnět, může přijít, zbytečné platit si nemocenské pojištění. Ošetřovné z něj nedostanou, prvních čtrnáct dní nemoci neuvidí ani korunu... 

Pokud se jistí soukromým pojištěním, nedivíme se jim. A naopak jim rádi pomůžeme vybrat.

Změny se dotknou i zaměstnanců

Dnes platí, že když na sebe navazují dvě zaměstnání stejného druhu, například dohoda o pracovní činnosti navazuje na dohodu o pracovní činnosti a obě mají charakter zaměstnání malého rozsahu a vzhledem k výši odměny založily nemocenské pojištění, nepovažuje se popsaná situace za kontinuální trvání nemocenského pojištění. Zaměstnavatelé musí sociálce oznámit skončení prvního zaměstnání a nástup zaměstnance do druhého zaměstnání. Obdobně to platí i pro dohody o provedení práce. „Navrhuje se, aby i v těchto případech trvalo nemocenské pojištění nepřetržitě; důsledkem bude jednak omezení oznamovacích povinností zaměstnavatelů, jednak při výpočtu výše dávek nemocenského pojištění může být do rozhodného období zahrnuta i doba předchozího zaměstnání a výše dávek tak bude více odpovídat skutečně dosahovaným příjmům,“ píše MPSV v důvodové zprávě k novele.

Nárok na dávku nemocenského pojištění dnes vzniká, jestliže jste podmínky pro vznik nároku splnili v době pojištění nebo v ochranné lhůtě. Ze zaměstnání malého rozsahu a z dohody o provedení práce je zaměstnanec účastný nemocenského pojištění jen v měsících, v nichž dosáhl stanovené výše příjmu: u zaměstnání malého rozsahu aspoň dva a půl tisíce korun a u dohody o provedení práce víc než deset tisíc korun. „U zaměstnanců, kteří nemohli splnit tuto podmínku účasti na nemocenském pojištění v kalendářním měsíci například jen proto, že dočasná pracovní neschopnost vznikla již na počátku měsíce, avšak před vznikem této sociální události po řadu měsíců splňovali podmínku účasti na nemocenském pojištění, je dosavadní úprava příliš tvrdá. Navrhujeme proto, aby po splnění určité čekací doby, tedy alespoň po tři předcházející kalendářní měsíce s účastí na nemocenském pojištění, nárok na dávky nemocenského pojištění vznikl, pokud zaměstnání nadále trvá,“ vysvětluje ministerstvo.

A další změna. U zaměstnání malého rozsahu a dohody o provedení práce se stává, že odměna za práci se zúčtuje až za delší období nebo naráz za celou dobu trvání zaměstnání až v posledním měsíci nebo po jeho konci. V takovém případě se stává denním vyměřovacím základem pro výpočet nemocenských dávek jedna třicetina vyměřovacího základu, kterého zaměstnanec dosáhl v posledním měsíci. To ale podle MPSV není objektivní – dávka je pak neodůvodněně vysoká. Rezort proto chce, aby se příjem nově dělil počtem kalendářních dnů od vstupu do zaměstnání, včetně dnů kalendářního měsíce, ve kterém byl příjem za toto období zúčtovaný.

Rozhodné období nově

Podle dosavadních pravidel je rozhodným obdobím pro výpočet dávek nemocenského pojištění období předchozího kalendářního roku, pokud v rozhodném období stanoveným podle obecných ustanovení (tedy v období uplynulých dvanácti měsíců) není započitatelný příjem nebo aspoň sedm kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. „Na základě zkušeností z praxe se ukázalo, že období sedmi kalendářních dnů je příliš krátké ke zjišťování příjmů pro výpočet dávek nemocenského pojištění a ne zcela objektivní, neboť výše dávek je v některých případech podhodnocena nebo naopak nadhodnocena oproti případům, kdyby dávka byla vypočtena z delšího období výkonu práce. Uvedené období sedmi kalendářních dnů se proto prodlužuje na období třiceti kalendářních dnů,“ uvádí Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Další změna je spíš formálního a byrokratického rázu. Dnes zaměstnanec žádá o dávky nemocenského pojištění a potvrzuje trvání nároku prostřednictvím svého zaměstnavatele i v případě, že zaměstnání už skončilo, pokud nárok na dávku vznikl v době trvání zaměstnání a trvá i po jeho skončení nebo nárok na dávku vznikl v ochranné lhůtě. „Bývalý zaměstnavatel však už nepotřebuje být informován například o trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo potřebě ošetřování u bývalého zaměstnance za dobu po skončení zaměstnání, a proto se navrhuje, aby zaměstnanec mohl (nikoliv musel) předepsané tiskopisy předávat přímo okresní správě sociálního zabezpečení, která mu dávku vyplácí,“ popisuje MPSV

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+26
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Podnikatelé, pozor, chystají se změny v sociálním pojištění

25. 5. 2016 | Petra Dlouhá

Podnikatelé, pozor, chystají se změny v sociálním pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí nachystalo novelu, která přináší změny v platbách sociálního pojištění. Dotknou se všech podnikatelů. Nabízíme přehled možných novinek. Jednoduše... celý článek

2016. Podnikatelka matkou: Mateřská a rodičovská pro OSVČ

10. 2. 2016 | Petra Dlouhá

2016. Podnikatelka matkou: Mateřská a rodičovská pro OSVČ

Podnikatelky mají, pokud jde o zabezpečení ze strany státu, v čase mateřství podstatně míň jistot než ženy, které pracují v běžném zaměstnaneckém poměru. Nechte naše kalkulačky propočítat,... celý článek

Mateřská a rodičovská 2016: Přehled a kalkulačky pro čerstvé rodiče

9. 2. 2016 | Petra Dlouhá | 17 komentářů

Mateřská a rodičovská 2016: Přehled a kalkulačky pro čerstvé rodiče

Zajímá vás, jak vysokou dostanete mateřskou a rodičovskou v roce 2016? Na Peníze.cz najdete všechny důležité informace na jednom místě. Kromě přehledu pravidel pro vás máme i kalkulačky,... celý článek

Ošetřovné 2016: Když onemocní blízký, máte nárok

26. 1. 2016 | Petra Dlouhá | 19 komentářů

Ošetřovné 2016: Když onemocní blízký, máte nárok

Onemocněla vám ratolest nebo někdo z blízkých? Víme, za jakých podmínek máte nárok na ošetřovné, jak dlouho smíte dávku čerpat a kolik dostanete. Nabízíme přehled pravidel i praktickou... celý článek

Nemocenská a náhrada mzdy 2016: Kalkulačky a přehled pravidel

25. 1. 2016 | Petra Dlouhá | 29 komentářů

Nemocenská a náhrada mzdy 2016: Kalkulačky a přehled pravidel

Peníze.cz přinášejí čerstvou várku kalkulaček pro všechny marody. Spočítají, kolik dostanete od zaměstnavatele a od státu, když se v roce 2016 rozstonáte. Živnostníkům nabízíme i kalkulátor,... celý článek

Partners Financial Services