Podnikatelé, pozor, chystají se změny v sociálním pojištění

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 25. 5. 2016
Ministerstvo práce a sociálních věcí nachystalo novelu, která přináší změny v platbách sociálního pojištění. Dotknou se všech podnikatelů. Nabízíme přehled možných novinek. Jednoduše a srozumitelně.
Podnikatelé, pozor, chystají se změny v sociálním pojištění

Novela z pera Ministerstva práce a sociálních věcí má podle rezortu zjednodušit systém odvodů na sociální pojištění a nemocenské pojištění, vychází údajně z praktických zkušeností České správy sociálního zabezpečení. Aktuálně prochází mezirezortním připomínkovým řízením. Účinná by mohla být od roku 2018. Chcete být připraveni? Přinášíme přehled plánovaných novinek – dnes z oblasti sociálního pojištění. Novinky v platbách nemocenského pojištění necháme na příště.

Těžkne vám hlava?

Čeká vás elektronické evidování tržeb a nejste si jisti, že všechno stoprocentně zvládáte? Odborníci z naší poradny pro EET vám vrátí klid.

Zálohy se budou platit dřív

Zálohy na sociální pojištění se dnes hradí zpětně, jsou splatné vždy do dvacátého dne následujícího měsíce: například za květen do dvacátého června. Podle nových pravidel by se měly platit vždy v měsíci, na který se vztahují. Splatné by měly být do posledního kalendářního dne v měsíci: zálohu za květen tedy bude třeba zaplatit do 31. května.

Kdo se samostatnou výdělečnou činností teprve začíná, bude mít na zaplacení první zálohy čas do konce následujícího měsíce. Příklad: začnete podnikat (a k důchodovému pojištění se přihlásíte) dvacátého května. První zálohu budete muset zaplatit do konce června. Pokud byste ale s podnikáním začali (nebo se přihlásili k důchodovému pojištění) v prosinci, za prosinec zálohu platit nemusíte – nedoplatek na pojistném dorovnáte až po podání přehledu o příjmech a výdajích.

Ministerstvo chce být k plátcům pojistného vstřícné a snížit riziko pokut – pokud se s platbou zálohy na sociální pojištění opozdíte, ne však o víc než měsíc, zaplatíte ji tedy nejpozději v měsíci následujícím po splatnosti, projde vám to beztrestně. Příklad: zálohu za květen zaplatíte až na konci června – a bude to bez sankce. Půjde tak ale zaplatit pouze zálohu v minimální výši, bez možnosti si její výši určovat.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Další změna je z podobného ranku. Dnes platí, že nová výše záloh platí vždy od kalendářního měsíce, ve kterém jste okresní správě sociálního zabezpečení podali nebo měli podat přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok (a splatná je v měsíci následujícím). Detaily v článku:

Propojeno!

Podnikatelky mají, pokud jde o zabezpečení ze strany státu, v čase mateřství podstatně míň jistot než ženy, které pracují v běžném zaměstnaneckém poměru. Nechte naše kalkulačky propočítat, jestli v roce 2016 dosáhnete na mateřskou a rodičovskou. A kolik to dá.

Mateřská a rodičovská pro OSVČ

Novela to chce změnit: nová výše záloh se podle ní má platit až od měsíce následujícího po měsíci, ve kterém se podával přehled. Bude tedy víc času se zařídit, například změnit trvalý příkaz v bance. Další úprava z toho vyplývá: naposledy budete platit zálohu ve staré výši za měsíc, ve kterém jste sociálce podávali nebo měli podat přehled za loňský rok.

Změna splatnosti záloh je reakcí na dnešní lehce nelogický stav – přehled o příjmech a výdajích za předešlý rok může OSVČ sociálce odevzdat už v lednu, ale vyúčtování záloh za předešlý rok od sociálky při dnešní splatnosti záloh obdrží nejdřív v únoru.

Snižování a odpouštění záloh nově

Zálohy na sociální pojištění si podle dnešních pravidel můžete nechat snížit. Když je váš průměrný měsíční zisk v letošním roce minimálně o třetinu nižší než průměrný zisk za loňský rok (a doložíte to), můžete sociálku požádat, aby vám zálohy na sociální pojištění snížila. Podrobnosti v našem starším článku:

Nově by mělo být možné, aby lidem, kteří podnikají v rámci vedlejší činnosti, bylo placení záloh na základě jejich žádosti zcela odpuštěno – v případě, že bude vše nasvědčovat tomu, že jim v důsledku poklesu příjmů za daný rok na důchodovém pojištění vůbec nevznikne účast. Zpřísnění novela naopak přináší pro ty, kdo podnikají v rámci hlavní činnosti – o snížení záloh již nebudou moct žádat.

Anketa

Jak se vám líbí nápad platit zálohy na sociálku už v měsíci, ke kterému patří?

Výši záloh už si nezvolíte

Podle současných pravidel si můžou podnikatelé a živnostníci výši záloh určit sami – v hranicích vymezených maximálním vyměřovacím základem, který je pro všechny stejný (v roce 2016 dělá 1 296 288 korun ročně a 108 024 korun měsíčně), a minimálním vyměřovacím základem, který se v roce 2016 rovná při hlavní činnosti 81 024 korunám ročně a 6752 korunám měsíčně. U člověka, který podnikal už v předešlém roce, se minimální vyměřovací základ určuje podle zisku v předešlém roce. Detaily výpočtu v článku:

Pokud bude novela schválená, budou zálohy striktně vycházet z vyměřovacího základu uvedeného v posledním přehledu o příjmech a výdajích.

„Předepsaná výše zálohy se bude odvíjet od vyměřovacího základu pro pojistné uvedeného na přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok (podle příjmu dosaženého v tomto roce) s tím, že zůstává zachována absolutní minimální výše zálohy podle toho, zda se jedná o hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost,“ vysvětluje pro Peníze.cz mluvčí MPSV Petr Sulek. Ztratíte tedy možnost výši záloh libovolně měnit. Když za některý měsíc zaplatíte zálohu vyšší, stejně se vám započítá jen záloha v předepsané výši, zbytek platby se stane přeplatkem, který se použije na pokrytí záloh v dalších měsících, případně na pokrytí vašich dřívějších neuhrazených závazků na pojistném. Vše se pak vyúčtuje v přehledu za daný rok.

Možnost ovlivňovat platbami důchodového pojištění svůj pozdější důchod, starobní nebo invalidní (tedy platit si dobrovolně víc), ale podnikatelé neztratí.

„OSVČ si bude moci i nadále navýšit roční vyměřovací základ určený při podání přehledu, zvýšit tak pojistné na důchodové pojištění a tím dosáhnout vyššího průměrného základu pro výpočet důchodu. Úhrn zaplacených záloh na pojistné za kalendářní rok nemá na tuto volbu OSVČ vliv, protože případný rozdíl OSVČ zaplatí formou doplatku do osmi dnů po podání přehledu,“ vysvětluje mluvčí ministerstva.

Maximální výše ročního vyměřovacího základu, kterou si můžete určit, se rovná 48násobku průměrné mzdy, za rok 2016 tedy 1 296 288 korunám.

„Pokud OSVČ zaplatí omylem vyšší zálohu na důchodové pojištění, například záměnou účtu adresáta, bude jí tato záloha na žádost ještě v průběhu roku vrácena,“ přidává další novinku mluvčí MPSV Petr Sulek.

Zálohy do budoucna: Bez hlášení a měsíčního omezení

Když dnes chcete naráz zaplatit zálohy na delší období než jeden měsíc (maximálně však do konce kalendářního roku), musíte to sociálce předem oznámit. Nově již hlášení záloh do budoucna nebude třeba. Zároveň chce Ministerstvo práce a sociálních věcí zrušit dnešní omezení stanovené maximálním měsíčním vyměřovacím základem (který se rovná čtyřnásobku průměrné mzdy). „Není důvod omezovat výši platby měsíční zálohy horní hranicí měsíčního vyměřovacího základu. OSVČ si v průběhu kalendářního roku odvede zálohy na pojistné na důchodové pojištění podle svého uvážení, samozřejmě při respektování pro ni stanoveného minima (absolutního zákonného nebo podle příjmů z předešlého roku). Žádná změna u maximální výše ročního vyměřovacího základu se nenavrhuje - rovná se 48násobku průměrné mzdy, což je pro letošní rok částka 1 296 288 korun,“ vysvětluje mluvčí rezortu Petr Sulek.

Insolvence: Změny ve výpočtu penále

Další novinka se týká pouze plátců pojistného, kteří se dostanou do insolvence. Podle dnešních pravidel se neplatí penále za neodvedené sociální pojištění od chvíle, kdy nabyde právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení konkurzu na váš majetek (nebo od schválení reorganizačního plánu) do nabytí právní moci rozhodnutí, kterým se konkurz ruší (nebo kterým končí reorganizace).

Nově by se měl začátek neplacení penále posunout na termín zahájení insolvenčního řízení v případech, kdy rozhodnutím insolvenčního soudu nebyl insolvenční návrh zamítnutý, odmítnutý nebo nebylo insolvenční řízení zastaveno. Zároveň byste nemuseli platit penále v průběhu řízení o způsobu řešení úpadku oddlužením.

Novela také chce, aby se přestalo po plátci vyžadovat penále od okamžiku, kdy se pohledávka na sociálním pojištění promlčí, a plátce tedy může uplatnit námitku promlčení.

Chystají se novinky i v nemocenském

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Novinky v nemocenském pojištění: Pro podnikatele i zaměstnance

30. 5. 2016 | Petra Dlouhá

Novinky v nemocenském pojištění: Pro podnikatele i zaměstnance

Peníze.cz přinášejí přehled změn, které Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje v platbách nemocenského pojištění. Týkají se podnikatelů i zaměstnanců.

Očima účetních: Kontrolní hlášení v praxi

26. 4. 2016 | Jolana Pražáková | 20 komentářů

Očima účetních: Kontrolní hlášení v praxi

Praxe prokázala: Povinná kontrolní hlášení nejsou zdaleka tak jednoduchá záležitost, jak tvrdil jejich „otec“, ministr financí Andrej Babiš. I data, která do nich převede účetní software,... celý článek

Proč se čeští podnikatelé nebouří?

19. 2. 2016 | Michal Kašpárek | 25 komentářů

Proč se čeští podnikatelé nebouří?

Osamocený odpor zmůže málo a na hromadný tu chybí všeobecně respektované profesní organizace.

2016. Podnikatelka matkou: Mateřská a rodičovská pro OSVČ

10. 2. 2016 | Petra Dlouhá

2016. Podnikatelka matkou: Mateřská a rodičovská pro OSVČ

Podnikatelky mají, pokud jde o zabezpečení ze strany státu, v čase mateřství podstatně míň jistot než ženy, které pracují v běžném zaměstnaneckém poměru. Nechte naše kalkulačky propočítat,... celý článek

Pravidla přivýdělku: Druhá práce, brigáda i podnikání

2. 11. 2015 | Petra Dlouhá | 6 komentářů

Pravidla přivýdělku: Druhá práce, brigáda i podnikání

Jsem dříč a jedna práce mi nestačí. Nevyjdu s penězi. Chci si přilepšit. Brigáda, druhý úvazek, podnikání… Jaká pravidla má přivýdělek? Jaké přináší povinnosti? A kolik ukousnou povinné... celý článek

Partners Financial Services