Dávky pro postižené: kdo je dostane a jak se mají letos zvýšit

Jana Divinová | rubrika: Když se řekne | 2. 10. 2022
Příspěvek na mobilitu i příspěvek na zvláštní pomůcku – včetně příspěvku na motorové vozidlo – se mají ještě letos zvýšit. Podmínky pro jejich přiznání se ale lišit nebudou. Tady je přehledně shrnujeme.
Dávky pro postižené: kdo je dostane a jak se mají letos zvýšit

Zdroj: Shutterstock

Život se zdravotním handicapem bývá finančně náročný. Na jednu stranu člověk často potřebuje nákladné speciální pomůcky nebo si jeho zdravotní stav může žádat třeba zvláštní dietu, na druhou stranu mu postižení může bránit sehnat rozumně placenou nebo vůbec nějakou práci.

Pomáhají dva druhy dávek pro zdravotně postižené – jednak příspěvek na mobilitu a jednak příspěvek na zvláštní pomůcku, kam spadá i příspěvek na motorové vozidlo nebo na úpravu bydlení.

Vláda plánuje, zejména s ohledem na letošní prudké zdražování, zvýšení obou typů dávek.

Příspěvek na mobilitu: kdo ho dostane

Handicapovaným lidem, kteří se pravidelněji někam dopravují nebo nechávají dopravovat, pomáhá příspěvek na mobilitu.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Aby vám na něj úřady uznaly nárok, musíte mít průkaz osoby se zdravotním postižením typu ZTP nebo ZTP/P, tedy průkaz osoby zvlášť těžce postižené nebo zvlášť těžce postižené s průvodcem. Přehledné informace o těchhle průkazech jsme připojili na konec článku.

K tomu ještě musíte čestně prohlásit, že se někam opakovaně přepravujete, případně, že vám s tím někdo musí pomáhat. Jde například o cesty do práce nebo do školy, kam vás vozí členové rodiny nebo si platíte taxislužbu. Nárok na dávku se přiznává od jednoho roku výš, za nezletilé žádají zákonní zástupci.

Příspěvek obvykle nedostane ten, komu se poskytují pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. I v těchhle případech ale může úřad udělat výjimku z důvodů hodných zvláštního zřetele. V takovém případě už ale nestačí čestné prohlášení – cesty musíte prokazovat třeba jízdenkami nebo účtenkami.

Zvýšení příspěvku na mobilitu

Výše příspěvku na mobilitu je 550 korun měsíčně. Vláda na konci srpna podpořila novelu, která měla od října příspěvek zvýšit na 900 korun. Zvýšení musí odsouhlasit Parlament, jenže vládní žádost o zrychlené projednání odmítli opoziční poslanci. Chtějí totiž k novele přidat své pozměňovací návrhy. Sněmovna ji začne projednávat až během října, definitivní schválení se tak odkládá. 

Chcete se včas dozvědět, kdy a jak začne novela platit? Přidejte si nás na Facebook nebo Twitter a neuniknou vám další aktuality!

Hrajte na jistotu

Pod bus
Zdroj: Shutterstock

Příspěvky… no dobře. 

Slušné pojištění může být k nezaplacení. Rádi vám pomůžeme vybrat.

„V návrhu se s účinností počítá od prvního dne měsíce, který bude následovat po vyhlášení ve sbírce,“ říká Jakub Augusta z tiskového oddělení ministerstva práce a sociálních věcí. Podle Václava Krásy z Národní rady osob se zdravotním postižením se počítá s tím, že změna bude schválená ještě letos. Příspěvek na mobilitu dostává zhruba 260 tisíc lidí. 

Jak si o příspěvek na mobilitu říct

Dávka se vyplácí zpětně. To znamená, že na účtu ji můžete tedy čekat do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který náleží – tedy do konce října za září nebo do konce listopadu za říjen. Příspěvek je možné si nechat vyplácet i jednou za tři kalendářní měsíce.

Pokud máte datovou schránku, uznávaný elektronický podpis nebo identitu občana, můžete o příspěvek na mobilitu požádat online na webu MPSV, jinak můžete podat vyplněný formulář na pobočce úřadu práce.

Co je příspěvek na zvláštní pomůcku

Druhá dávka, která má mírnit finanční dopady zdravotního postižení, je příspěvek na zvláštní pomůcku. Na rozdíl od příspěvku na mobilitu, který se vyplácí opakovaně, je příspěvek na zvláštní pomůcku dávka jednorázová. Je určený pro lidi, jejichž postižení – těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové či zrakové postižení dlouhodobého charakteru – trvá víc než rok.

Okruh diagnóz rozšířila předloňská novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, o příspěvek od té doby můžou žádat i lidi se zdravotním postižením interní povahy, které způsobuje těžké omezení pohyblivosti. Tedy například po ischemické chorobě dolních končetin, se srdečním selháním, lidi, kteří čekají na transplantaci srdce nebo s chronickou žilní nedostatečností.

Přesný seznam zdravotních postižení, u vám vzniká nárok na přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, najdete v příloze zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

U většiny pomůcek musí být osoba, která žádá nebo pro kterou se žádá, starší než jeden rok. U žádostí týkajících se motorového vozidla, schodolezu, zvedacích plošin, schodišťových sedaček, stropních zvedacích systémů nebo úpravy bytu musí být žadatel starší tří let. Pořízení vodícího psa pak úřad proplatí jen žadatelům od patnácti výš.

O příspěvek na zvláštní pomůcku včetně příspěvku na motorové vozidlo se dá žádat online na webu MPSV, na téže stránce najdete i formulář k vyplnění a vytištění, pokud budete chtít žádat osobně na úřadu práce.

Na co se dá použít příspěvek na zvláštní pomůcku a kolik může být

Příspěvek slouží na pořízení pomůcek, které člověku vylepší základní soběstačnost nebo mu pomůžou k pracovnímu uplatnění, přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, ke vzdělávání nebo kontaktu s okolím. 

Příspěvek se dá získat například na schodišťové plošiny, schodišťové sedačky, zvedací systémy, kamerové lupy, speciální úpravy motorového vozidla, digitální čtecí přístroj nebo bezbariérovou úpravu bytu. Zvláštní pomůckou může být ale i motorové vozidlo nebo vodicí pes.

Dávka se neposkytuje na zdravotnické prostředky, které jsou částečně nebo zcela hrazeny zdravotní pojišťovnou, nebo na ty, které žadateli zdravotní pojišťovna půjčila.

Výše příspěvku se liší podle ceny pomůcky. Na pomůcku v ceně pod deset tisíc korun se příspěvek přiznává většinou jen tehdy, když příjem žadatele a s ním společně posuzovaných osob nedosahuje osminásobku životního minima. Dají se ale dělat výjimky, zejména, když člověk žádá o takové „lacinější“ pomůcky častěji. Spoluúčast žadatele se stanovuje na tisíc korun.

Výpočet životního minima

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Spoluúčast je víceméně obecná podmínka dávky: něco si žadatel vždycky musí zaplatit sám. U pomůcek v ceně nad 10 tisíc korun úřad práce přispěje maximálně 350 tisíc korun. U šikmé nebo svislé zvedací plošiny se příspěvek může vyšplhat až na 400 tisíc korun. Spoluúčast je vždy deset procent, minimálně ale tisíc korun. Zase se ale dá pracovat s výjimkami. Pokud si spoluúčast nemůžete dovolit, můžou ji úředníci snížit.

Zvýšení příspěvku na zvláštní pomůcku

V novele, která teprve projedná sněmovna, vláda navrhuje zvýšit příspěvek na zvláštní pomůcku v jediné kategorii. Konkrétně jde o příspěvek na zvedací plošiny, který je v Česku přiznán zhruba 350 lidem ročně. Důvodem jsou rostoucí pořizovací ceny. Za adekvátní považuje vláda zvýšení maximální výše příspěvku o sto tisíc korun, tedy na půl miionu.

Mezi ty, které zvlášť zasáhlo zvyšování ceny elektřiny, patří lidé, kteří dýchají jen s pomocí elektrických plicních ventilátorů. Ty už dřív ministerstvo sociálních věcí vyzývalo k tomu, aby – klidně opakovaně – žádali o dávku mimořádné okamžité pomoci, která patří mezi dávky v hmotné nouzi.

Zvláštní pomůcka auto

V rámci příspěvku na zvláštní pomůcku můžete požádat i o příspěvek na nákup motorového vozidla. Nárok máte v případě, že se opakovaně někam dopravujete, jste schopni řídit motorové vozidlo nebo jste schopní být převáženi.

Okruh lidí s nárokem je ale užší. Patří do něj jen lidé s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí, lidé s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a od letošního roku lidé s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projety autoagrese nebo heteroagrese, které přetrvávají i přes zavedenou léčbu.

Minimálně může úřad na auto přispět 100 tisíc korun, maximálně 200 tisíc. Výše příspěvku je odvozená od příjmu žadatele, případně členů společně posuzované domácnosti. Příjem za kalendářní čtvrtletí se porovnává s částkou životního minima. Pokud si například chcete zažádat o auto v květnu, spočítají se vaše příjmy za předcházející kalendářní čtvrtletí, tedy leden až březen. Pro rodinu o dvou dospělých a dvou předškolácích je životní minimum od letošního července 12 810 korun. Pokud bude společný příjem rodiny 70 tisíc měsíčně, je to 210 tisíc za čtvrtletí, o něco víc než 16násobek jejich životního minima. Dostanou tedy 180 tisíc korun, jak ukazuje tabulka:

Násobek živ. minima

Příspěvek

≤ 16

200 000 Kč

16–17

180 000 Kč

17–18

160 000 Kč

18–19140 000 Kč
19–20120 000 Kč
> 20100 000 Kč

Po podání žádosti by měl zdravotní stav žadatele posoudit posudkový lékař správy sociálního zabezpečení.

Pokud úředníci vaši žádost zamítnou nebo nejste spokojení s výší příspěvku, můžete se proti rozhodnutí odvolat. Na podání odvolání máte patnáct dní od doručení rozhodnutí. O výsledku odvolání rozhoduje ministerstvo práce a sociálních věcí.

TP, ZTP, ZTP/P: průkazy osob se zdravotním postižením

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má podle ministerstva sociálních věcí, „osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatě omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.“ 

O průkaz osoby se zdravotním postižením je možné požádat online na webu MPSV nebo osobně na úřadu práce. Žádost pak putuje na správu sociálního zabezpečení a posudkovému lékaři, který posoudí schopnost pohyblivosti a orientace a doporučí konkrétní typ průkazu. Jako podklad využije tiskopis vyplněný vašim ošetřujícím lékařem, je tedy možné, že si vás nejdřív váš doktor pozve na kontrolní prohlídku.

Průkaz platí nejvýš deset let, u neplnoletých maximálně pět roků.

Průkazky podle typu TP

Průkaz TP (těžké postižení) – držitelé mají nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředích, přednost při osobním projednávání své záležitosti třeba na úřadech, zejména pokud takové jednání vyžaduje delší čekání

Průkaz ZTP (zvlášť těžké postižení) – jako TP a k tomu sleva pětasedmdesát procent na jízdné ve vlacích, rychlících a pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy

Průkaz ZTP/P (zvlášť těžké postižení): jako ZTP a bezplatné nebo zlevněné jízdné pro doprovod nebo vodicího psa

Držitelé ZTP a ZTP/P, kteří vlastní automobil nebo jsou v nějakém autě přepravování, mají také nárok na parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou. Průkaz umožňuje bezplatné státní na místě pro vozíčkáře ve většině českých i eurounijních měst a obcí. V Česku si jeho držitelé navíc nemusí kupovat dálniční známku a můžou si požádat o zřízení vyhrazeného stání před domem nebo bytem – někdy ale za poplatek. Smí také vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen“ a „mimo zásobování“ nebo do pěší zóny. Parkovací průkaz vydávají na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností.

Jana Divinová

Autor článku Jana Divinová

Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+124
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Doložte příjmy, vyzývá úřad žadatele o dávky. Nově si to můžou usnadnit

28. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Doložte příjmy, vyzývá úřad žadatele o dávky. Nově si to můžou usnadnit

Blíží se termín, kdy stovky tisíc lidí musí úřadu práce doložit své příjmy, aby mohli čerpat příspěvek na bydlení, přídavek na dítě nebo zvýšený příspěvek na péči. U příspěvku na bydlení... celý článek

Příspěvek na péči stoupne. Chystá se i nová speciální dávka

15. 9. 2023 | redakce Peníze.CZ

Příspěvek na péči stoupne. Chystá se i nová speciální dávka

Od poloviny příštího roku se zvýší příspěvek na péči. Oznámilo to ministerstvo práce a sociálních věcí. O kolik se příspěvek zvýší, ale zatím ani nenaznačilo.

Příspěvek nejen na dítě. Stát nabízí dávku, která zaplatí aktovku i kauci na byt

31. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Příspěvek nejen na dítě. Stát nabízí dávku, která zaplatí aktovku i kauci na byt

Jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě letos nebude. Ministr Marian Jurečka ale připomíná, že chudší rodiny můžou využít jinou pomoc státu. Dají se za ní koupit školní potřeby,... celý článek

Méně sociálních dávek, více kontroly. Úřad chystá zásadní změny

1. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Méně sociálních dávek, více kontroly. Úřad chystá zásadní změny

Stát nabízí celkem třicet sociálních dávek. Ministerstvo práce a sociálních věcí teď připravuje revizi sociálního systému, který je často označován za robustní a nepřehledný. Změny... celý článek

Místo u dětí a seniorů skončily peníze v asfaltu. Neziskovky je chtějí zpět

18. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Místo u dětí a seniorů skončily peníze v asfaltu. Neziskovky je chtějí zpět

Část peněz z evropských fondů, které měly zamířit do sociálních služeb, použila vláda Andreje Babiše na stavbu dálnic. Teď 270 milionů eur chybí v řadě projektů, které pomáhají dětem,... celý článek

Partners Financial Services