Dávky pro zdravotně postižené. Kdo má nárok a kolik dělají

Příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a příspěvek na auto v roce 2020. Kolik dostanou hendikepovaní držitelé průkazů TP, ZTP a ZTP/P a jak o dávky žádat?
Dávky pro zdravotně postižené. Kdo má nárok a kolik dělají

Máme aktuální přehled pro rok 2022.

Jestli si místo něj chcete přečíst archivní text pro rok 2020, tady je:

Jednou z dávek, která má zmírnit finanční dopady zdravotního postižení, je příspěvek na mobilitu. Pro jeho získání je rozhodující, aby vám úřady přiznaly nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením typu ZTP či ZTP/P (tedy průkaz osoby zvlášť těžce postižené nebo zvlášť těžce postižené s průvodcem). Proto dřív než o příspěvek na mobilitu požádáte, přihlaste se o průkazku na kontaktním pracovišti úřadu práce.

Úřad práce předá vaši žádost okresní správě sociálního zabezpečení, respektive posudkovému lékaři, který na základě posouzení vaší schopnosti pohyblivosti a orientace doporučí konkrétní typ průkazu. Vycházet bude z tiskopisu vyplněného vaším ošetřujícím lékařem – počítejte proto s tím, že si vás doktor může pozvat na kontrolní lékařskou prohlídku.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Na základě posudku ze sociálky pak úřad práce rozhodne o typu průkazky. S každým typem průkazu se pojí určité úlevy:

 • Průkaz TP: držitelé mají nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích a také přednost při projednávání osobních záležitostí na úřadech.
 • Průkaz ZTP: držitelé mají nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, zdarma jízdné v tramvaji, autobusu a metru, slevu pětasedmdesát procent na jízdné ve vlacích, rychlících a pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy a také přednost při projednávání osobních záležitostí na úřadech.
 • Průkaz ZTP/P: držitelé mají vedle výhod uvedených v předchozích dvou bodech nárok bezplatně (nebo se slevou) cestovat i s doprovodem.

Nemuset se doprošovat

Příspěvek na mobilitu úřad práce přizná pouze držitelům průkazu ZTP a ZTP/P. O dávku smí žádat osoby starší jednoho roku (za nezletilé podávají žádost zákonní zástupci, typicky rodiče), které se pravidelně dopravují nebo jsou dopravované. Příspěvek dělá pro obě skupiny 550 korun a vyplácí se za každý měsíc zpětně.

Vedle příspěvku na mobilitu dostanou držitelé průkazu ZTP a ZTP/P také Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Vedle parkování na vyhrazených místech díky němu nemusí platit za použití dálnic a rychlostní silnic, jinak řečeno: kupovat dálniční známku. V ostatních zemích Evropské unie se ale parkovací průkaz vztahuje pouze na parkování.

Příspěvek na zvláštní pomůcku: Kdo má nárok?

Život s hendikepem se často neobejde bez nejrůznějších pomůcek. Na pořízení těch, které mají usnadnit základní soběstačnost, hledání pracovního uplatnění, přípravu na budoucí povolání, získávání informací, vzdělávání a styk s okolím slouží příspěvek na zvláštní pomůcku.

V praxi úředníci člověku dávku přiznají, jen člověk spadá do jedné ze tří skupin vymezených zákonem:

 • Osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí: příspěvek lze čerpat na speciální úpravy motorového vozidla, schodišťovou plošinu nebo stavební úpravu koupelny a WC.
 • Těžce sluchově postižení: z příspěvku lze hradit nejrůznější vizuální signalizace, telefonní zesilovač, zařízení pro online tlumočení do znakového jazyka a další.
 • Těžce zrakově postižení: z příspěvku lze financovat pořízení vodicího psa, digitální čtecí přístroj, kalkulačku s hlasovým výstupem a další.

Pozor! Od března 2020 se okruh zdravotních indikací pro přiznání příspěvku rozšiřuje o zdravotní postižení interní povahy (nemoci srdce, cév a plic) způsobující těžké omezení pohyblivosti.

V některých případech může o nároku na dávku rozhodnout také příjem žadatele. Platí: kdo žádá o příspěvek na pomůcku levnější než deset tisíc korun, dosáhne na dávku, jestliže jeho příjem a příjem společně posuzovaných osob (typicky jde o členy domácnosti) dělá míň než osminásobek životního minima. Pokud pomůcka stojí víc než deset tisíc korun, příjem se neposuzuje.

Posledním kritériem pro přiznání dávky je věk: obecně mají nárok pouze osoby starší jednoho roku, u některých typů pomůcek je ale věkový limit vyšší. Například na koupi motorového vozidla nebo úpravu bytu lze dávku čerpat od tří let věku. Pokud má příspěvek pokrýt pořízení vodicího psa pro nevidomého, musí být žadateli nejmíň patnáct let.

Možná taky ulovíte

Vedle pomůcek pomáhá stát hendikepovaným také s úhradou péče – prostřednictvím další sociální dávky příspěvku na péči. Známe pravidla a máme formuláře:

Příspěvek na péči 2020

Kolik dělá?

Výše příspěvku se odvíjí od ceny konkrétní pomůcky, vždycky ale platí horní limit – maximálně 350 tisíc korun. Výjimkou je pořízení schodišťové plošiny, kde výše maximální dávky odpovídá částce 400 tisíc korun. Zároveň nesmí součet všech vyplacených příspěvků přesáhnout 800 tisíc (respektive 850 tisíc) korun v pěti po sobě jdoucích letech.

V praxi je nutné počítat také se spoluúčastí: deset procent z ceny zvláštní pomůcky. Pokud má příspěvek pokrýt nákup pomůcky levnější než deset tisíc korun, musíte dát z vlastní kapsy vždycky alespoň tisícovku. Někdy, například když máte nízké příjmy, můžou úředníci spoluúčast snížit.

Příspěvek na auto: Jiná pravidla

Kdo by chtěl z příspěvku na zvláštní pomůcku financovat koupi motorového vozidla, musí počítat s odlišnými pravidly. Především – na dávku má podle zákona nárok pouze člověk s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí nebo člověk s hlubokou mentální retardací. Další podmínkou je, že jde o osobu, která se musí každý měsíc pravidelně dopravovat a zároveň je schopná motorové vozidlo řídit nebo se v něm nechat převážet. Nutnost pravidelného dopravování se prokazuje čestným prohlášením.

Příspěvek na pořízení motorového vozidla dělá maximálně 200 tisíc a minimálně 100 tisíc korun. Konkrétní částka se odvíjí od příjmu žadatele a také příjmů společně posuzovaných osob – těmi je typicky osazenstvo domácnosti. Výchozí bod vždy představuje životní minimum: jde o společensky uznanou hranici měsíčního příjmu, který má pokrýt základní životní potřeby jako jídlo, oblečení a hygienu. Životní minimum domácnosti se vždy odvíjí od počtu členů.

Pro rok 2020 jde zatím o následující částky:

 • 3410 Kč pro jednotlivce
 • 3140 Kč pro prvního dospělého v domácnosti
 • 2830 Kč pro druhého (a každého dalšího) dospělého
 • 1740 Kč pro dítě do 6 let
 • 2140 Kč pro dítě 6 až 15 let
 • 2450 Kč pro dítě 15 až 26 let

Jak ale Peníze.cz informovaly, životní minimum letos po sedmi letech pravděpodobně konečně stoupne. Zatím není jasné, zda k tomu dojde už od března, nebo od července.

Výpočet životního minima

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Příspěvek na pořízení motorového vozidla pak do konce letošního února dělá:

 • 200 tisíc korun: pokud je váš příjem nižší nebo se rovná 8násobku životního minima
 • 180 tisíc korun: pokud váš příjem dělá víc než 8násobek životního minima, ale míň nebo stejně jako 9násobek životního minima
 • 160 tisíc korun: pokud váš příjem dělá víc než 9násobek životního minima, ale míň nebo stejně jako 10násobek životního minima
 • 140 tisíc korun: pokud váš příjem dělá víc než 10násobek životního minima, ale míň nebo stejně jako 11násobek životního minima
 • 120 tisíc korun: pokud váš příjem dělá víc než 11násobek životního minima, ale míň nebo stejně jako 12násobek životního minima
 • 100 tisíc korun: pokud je váš příjem vyšší než 12násobek životního minima

Od letošního března se pravidla změní. Loni schválená změna zákona zvyšuje jednotlivé limity pro příjem žadatele a společně posuzovaných osob:

 • 200 tisíc korun: pokud je váš příjem nižší nebo se rovná 16násobku životního minima
 • 180 tisíc korun: pokud váš příjem dělá víc než 16násobek životního minima, ale míň nebo stejně jako 17násobek životního minima
 • 160 tisíc korun: pokud váš příjem dělá víc než 17násobek životního minima, ale míň nebo stejně jako 18násobek životního minima
 • 140 tisíc korun: pokud váš příjem dělá víc než 18násobek životního minima, ale míň nebo stejně jako 19násobek životního minima
 • 120 tisíc korun: pokud váš příjem dělá víc než 19násobek životního minima, ale míň nebo stejně jako 20násobek životního minima
 • 100 tisíc korun: pokud je váš příjem vyšší než 20násobek životního minima

Jak vysoký (nebo nízký) násobek životního minima představuje váš příjem, si snadno propočtete na naší kalkulačce.

Jak na žádost?

O příspěvek na zvláštní pomůcku se žádá na kontaktním pracovišti úřadu práce. Potřebovat budete především Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku. Kdo chce pomůcku levnější než 10 tisíc korun, neobejde se bez doložení příjmu, respektive Dokladu o výši čtvrtletních příjmů. S sebou si vezměte také občanský průkaz, u dětí do patnácti let rodný list. Seznam dalších potřebných dokladů najdete na poslední straně žádosti.

Pokud úředníci vaši žádost zamítnou, případně nejste spokojení s výší příspěvku nebo druhem průkazu, podejte proti rozhodnutí odvolání. Na podání máte patnáct dní od doručení rozhodnutí. O výsledku odvolání rozhoduje ministerstvo práce a sociálních věcí, žádost o přezkoumání ale musíte podat na úřadu práce, se kterým jste přiklepnutí dávky řešili.

Monika Veselíková

Autor článku Monika Veselíková

Bakalářské studium odstartovala na Technické univerzitě v Liberci, magisterské v oboru Mediální studia dokončila na Fakultě sociálních věd UK. Pro Finmag a Peníze.cz píše od konce roku 2014. Ve volném čase běhá, kde se dá.... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1108
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

1. 2. 2020 9:20, Andrea t.

když mám průkaz TP, tady píšou, že mám přednost i na úřadech. ale jakých? třeba na poště a dalšíchúpřadech mi řekli, že berou přednostně jen ZTP průkazy. že TP mám jen na místo k sezení..kde teda najdu bližší info, jaké úřady se tím myslí....

+50
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

27. 5. 2020 12:12, vasil

Získá příspěvek rodič mentálně retardovaného dítěte, které je umístěno v ústavu?

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Nová zelená úsporám bude pro víc lidí. I s přídavkem na dítě

7. 12. 2023 | Gabriel Pleska

Nová zelená úsporám bude pro víc lidí. I s přídavkem na dítě

Příjem žádostí o dotace z programu Nová zelená úsporám Light se dnes dočasně uzavřel. Až se 17. ledna znovu rozjede, bude o ni moct požádat víc lidí – i rodiny pobírající přídavek na... celý článek

Rodičovský příspěvek stoupne, ale zkrátí se. Potvrzeno

27. 10. 2023 | Petr Kučera | 2 komentáře

Rodičovský příspěvek stoupne, ale zkrátí se. Potvrzeno

Zvýšení rodičovského příspěvku se dotkne jen dětí narozených od 1. ledna 2024. Současně se zkrátí maximální doba čerpání.

Kdy se zvýší příspěvek na péči? Ceny rostly, pomoc ne

18. 10. 2023 | Gabriel Pleska | 1 komentář

Kdy se zvýší příspěvek na péči? Ceny rostly, pomoc ne

Před víc než rokem začalo ministerstvo sociálních věcí chystat novelu, která zvedne příspěvek na péči a nastaví pravidla jeho dalšího zvyšování. Místo ní teď politici jednají o novele... celý článek

Doložte příjmy, vyzývá úřad žadatele o dávky. Nově si to můžou usnadnit

28. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Doložte příjmy, vyzývá úřad žadatele o dávky. Nově si to můžou usnadnit

Blíží se termín, kdy stovky tisíc lidí musí úřadu práce doložit své příjmy, aby mohli čerpat příspěvek na bydlení, přídavek na dítě nebo zvýšený příspěvek na péči. U příspěvku na bydlení... celý článek

Příspěvek na péči stoupne. Chystá se i nová speciální dávka

15. 9. 2023 | redakce Peníze.CZ

Příspěvek na péči stoupne. Chystá se i nová speciální dávka

Od poloviny příštího roku se zvýší příspěvek na péči. Oznámilo to ministerstvo práce a sociálních věcí. O kolik se příspěvek zvýší, ale zatím ani nenaznačilo.

Partners Financial Services