Příspěvek na péči 2020. Kolik dělá a kdo ho dostane?

Příspěvek na péči nečerpá ten, kdo pečuje, ale ten, kdo péči potřebuje. Tedy nemocní a nemohoucí, kteří nezvládají dřív samozřejmé činnosti. Poradíme, kdo přesně má na dávku nárok, na co se připravit a jak o ni žádat.
Příspěvek na péči 2020. Kolik dělá a kdo ho dostane?

Příspěvek na péči pomáhá lidem, kteří kvůli nemoci, vážnému úrazu nebo vysokému věku nezvládají pro zdravého běžné činnosti.

Nárok na dávku má výhradně osoba, která péči druhých potřebuje. Z příspěvku si pak může hradit služby asistentů sociální péče, pomoc rodiny a blízkých, péči registrovaného poskytovatele sociálních služeb nebo třeba lůžkového zdravotnického zařízení hospicového typu. Úřad práce přitom může kontrolovat, jak člověk s dávkou nakládá.

Sociální šetření a zdravotní stav

Příspěvek na péči úřady přiznají, pokud nepříznivý zdravotní stav trvá minimálně rok nebo pokud se během jednoho roku nepředpokládá jeho zlepšení.

Na základě žádosti o příspěvek provede úřad práce sociální šetření, během kterého posoudí, kolik z deseti základních životních potřeb zvládnete bez asistence druhých. Sociální šetření se provádí buď v místě bydliště, nebo ve zdravotnickém zařízení (u lidí hospitalizovaných víc než šedesát dní).

Pod každou z životních potřeb spadá několik úkonů. Když nezvládnete třeba jen jeden úkon, považuje se životní potřeba za nezvládnutou.

Co by měl člověk sám zvládnout

Životní potřeba

 

Mobilita

Vstávání a usedání, zaujímat a měnit polohy, stoj, pohybovat se chůzí krok za krokem v dosahu alespoň 200 metrů, otevírat a zavírat dveře, chůzi po schodech (nahoru i dolů) v rozsahu jednoho patra, nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků včetně bariérových, a používat je.

Orientace

Poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se osobou, časem a místem, orientovat se v přirozeném sociálním prostředí, orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat.

Komunikace

Vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení, chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv, vytvářet rukou psanou krátkou zprávu, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

Stravování

Vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nalít nápoj, rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim, konzumovat stravu v obvyklém denním režimu, přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.

Oblékání a obouvání

Vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit, oblékat a obouvat se, svlékat a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

Tělesná hygiena

Použít hygienické zařízení, dodržovat tělesnou hygienu, mýt a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

Výkon fyziologické potřeby

Včas používat WC, zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

Péče o zdraví

Dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky, rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.

Osobní aktivity

Navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, plánovat a uspořádat osobní aktivity, styk se společenským prostředím, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

Péče o domácnost

Nakládat s vlastními penězi v rámci osobních příjmů a příjmů domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí, obsluhovat topení, udržovat pořádek. (Tahle životní potřeba se neposuzuje u osob mladších 18 let, namísto toho se porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je potřeba věnovat zdravému dítěti a dítěti, které vyžaduje péči.)

Prošetřením zvládání životních potřeb práce úřadů nekončí. Výsledky sociálního šetření předávají posudkovému lékaři České správy sociálního zabezpečení, který s přihlédnutím k zdravotní dokumentaci rozhodne o stupni závislosti. Zdravotní dokumentaci si posudkový lékař vyžádá od lékaře praktického. Hodí se proto ohlídat, jestli má váš doktor k dispozici všechny nálezy a zprávy odborných lékařů.

Od posudkového lékaře putují všechny dokumenty zpátky na úřad práce, který také vydá konečné rozhodnutí o přiznání dávky.

Jak vysoký je příspěvek na péči

Když úředníci rozhodnou kladně, začne vám příspěvek na péči chodit každý měsíc – na účet v bance nebo složenkou. Výše příspěvku se liší s ohledem na věk, přiznaný stupeň závislosti a způsob poskytované péče – pokud jde o pobytovou sociální službu, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, je příspěvek nižší.

Mladší 18 let

Stupeň závislosti

I. (lehká závislost)

II. (středně těžká závislost)

III. (těžká závislost)

IV. (úplná závislost)

Nezvládnuté životní potřeby

3

4 nebo 5

6 nebo 7

8 nebo 9

Výše příspěvku

3300 Kč

6600 Kč

13 900 Kč

19 200 Kč

Výše příspěvku pro pobytové sociální služby

3300 Kč

6600 Kč

9900 Kč

13 200 Kč

Starší 18 let

Stupeň závislosti

I. (lehká závislost)

II. (středně těžká závislost)

III. (těžká závislost)

IV. (úplná závislost)

Nezvládnuté životní potřeby

3 nebo 4

5 nebo 6

7 nebo 8

9 nebo 10

Výše příspěvku

880 Kč

4400 Kč

12 800 Kč

19 200 Kč

Výše příspěvku pro pobytové sociální služby

880 Kč

4400 Kč

8800 Kč

13 200 Kč

Od loňska – kdy došlo k navýšení příspěvku pro třetí a čtvrtý stupeň závislosti – už nelze žádat o dvě tisícovky navíc pro nezaopatřené dítě ve věku čtyř až sedmi let ve III. a IV. stupni závislosti. Na další dva tisíce korun tak dosáhnou pouze rodiče dětí mladších osmnácti let, pokud je jejich příjem (a příjem společně posuzovaných osob) nižší než dvojnásobek životního minima.

Životní minimum ještě letos – buď v březnu, nebo v červenci – stoupne. Naše kalkulačka počítá i s očekávaným zvýšením.

Spočítejte si životní minimum 2021

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Jak na žádost a odvolání

Žádost o dávku se podává na kontaktním pracovišti úřadu práce. Podání se neobejde bez Žádosti o příspěvek na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci – prostřednictvím formuláře oznámíte, jestli vám bude péči zajišťovat osoba blízká, poskytovatel sociálních služeb nebo třeba asistent sociální péče. Pečovatele smíte v průběhu čerpání příspěvku měnit. Úřadu práce o tom ale musí vědět do osmi dní od změny.

Poté co žádost podáte, proběhne sociální šetření, určení stupně závislosti posudkovým lékařem ČSSZ a vydání rozhodnutí, které je opět na úřadu práce. Celý proces přiklepnutí dávky tak může trvat několik měsíců. Pokud ale úředníci vaši žádost schválí, vyplatí příspěvek zpětně za dobu, kdy jste o něj zažádali.

Jestliže se časem zdravotní stav zhorší, můžete požádat o zvýšení příspěvku. K tomu slouží tiskopis Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči. Následovat bude další šetření úřadu práce a vypracování nového posudku.

Když vám úředníci příspěvek na péči nepřiznají nebo rozhodnou o nižším stupni závislosti, můžete se odvolat. Lhůta dělá patnáct dní, a ačkoli samotné odvolání řeší ministerstvo práce a sociálních věcí, podává se prostřednictvím úřadu práce. V odvolání uveďte, s čím konkrétně nesouhlasíte. Vyžádat si můžete i osobní setkání u jednání odvolací posudkové komise. Kdo nebude souhlasit ani s verdiktem ministerstva práce, může do dvou měsíců podat žalobu ke krajskému soudu. Řízení je osvobozené od správních poplatků. Další možnost je znovu podat žádost o přiznání příspěvku na úřadu práce.

Monika Veselíková

Autor článku Monika Veselíková

Bakalářské studium odstartovala na Technické univerzitě v Liberci, magisterské v oboru Mediální studia dokončila na Fakultě sociálních věd UK. Pro Finmag a Peníze.cz píše od konce roku 2014. Ve volném čase běhá, kde se dá.... Další články autora.

Líbil se vám článek?

+390
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 50 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

29. 1. 2020 11:13, Mária Cikrýtová

Vypadá to tak jednoduše , ale není to pravda . Asi se měří všude jiným metrem. Já už o tom četla mnoho článků a názorů .A jsem jedna z nich. Vyřízení trvá i rok...od lékařů máte vše zdokumentované , ale přesto Vám s klidem napíšou...že jste milá ,sympatická a původem zdr.sestra..tak zvládnete vše ! A moje diagnózy...nikoho nezajímají a co už nezvládnu...že to co bylo mojí náplní práce...teď nezvládám...že potřebuji já pomoct...kdepak..to je nezajímá...a nejsem v tom sama...ale pozor někde to jde ! Tak nevím , kde je ten zakopaný pes ...že by v lidech ? ALE PRAVIDLA,TABULKY,ZÁKONY ...by měly platit všude a pro všechny stejně...

+339
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (50 komentářů) příspěvků.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Bezdoplatkové zóny musí skončit, rozhodl soud

31. 8. 2021 | Petr Kučera | 5 komentářů

Bezdoplatkové zóny musí skončit, rozhodl soud

Ústavní soud zrušil část zákona o pomoci v hmotné nouzi, která od června 2017 umožňovala zřizovat takzvané bezdoplatkové zóny. Vyhověl návrhu skupiny 17 senátorů.

Dlouhodobé ošetřovné využije víc lidí. Podmínky zmírní

30. 8. 2021 | Petr Kučera

Dlouhodobé ošetřovné využije víc lidí. Podmínky zmírní

Lidé, kteří celý den pečují o člena rodiny, dosáhnou snadněji na dlouhodobé ošetřovné neboli ošetřovatelské volno. Zkrátí se podmínka hospitalizace, u nevyléčitelně nemocných se úplně... celý článek

Pěstouni si polepší. Odměna se naváže na minimální mzdu

6. 8. 2021 | redakce Peníze.CZ | 82 komentářů

Pěstouni si polepší. Odměna se naváže na minimální mzdu

Odměny za pěstounskou péči by se měly od roku 2022 výrazně zvýšit. Nově se začnou odvíjet od výše minimální mzdy nebo životního minima. Nebude tedy nutné, aby o každém zvýšení pravidelně... celý článek

Otcovská dovolená se prodlouží, schválili poslanci

29. 7. 2021 | Petr Kučera

Otcovská dovolená se prodlouží, schválili poslanci

Původní návrh počítal jenom s prodloužením lhůty o dny hospitalizace, díky evropské směrnici se nakonec zdvojnásobí i délka čerpání.

Dlouhodobé ošetřovné využije víc lidí. Podmínky zmírní

28. 7. 2021 | Petr Kučera | 1 komentář

Dlouhodobé ošetřovné využije víc lidí. Podmínky zmírní

Lidé, kteří celý den pečují o člena rodiny, dosáhnou snadněji na dlouhodobé ošetřovné neboli ošetřovatelské volno. Zkrátí se podmínka hospitalizace, u nevyléčitelně nemocných se úplně... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.