Příspěvek na péči 2020. Kolik dělá a kdo ho dostane?

Příspěvek na péči nečerpá ten, kdo pečuje, ale ten, kdo péči potřebuje. Tedy nemocní a nemohoucí, kteří nezvládají dřív samozřejmé činnosti. Poradíme, kdo přesně má na dávku nárok, na co se připravit a jak o ni žádat.
Příspěvek na péči 2020. Kolik dělá a kdo ho dostane?

Příspěvek na péči pomáhá lidem, kteří kvůli nemoci, vážnému úrazu nebo vysokému věku nezvládají pro zdravého běžné činnosti.

Nárok na dávku má výhradně osoba, která péči druhých potřebuje. Z příspěvku si pak může hradit služby asistentů sociální péče, pomoc rodiny a blízkých, péči registrovaného poskytovatele sociálních služeb nebo třeba lůžkového zdravotnického zařízení hospicového typu. Úřad práce přitom může kontrolovat, jak člověk s dávkou nakládá.

Sociální šetření a zdravotní stav

Příspěvek na péči úřady přiznají, pokud nepříznivý zdravotní stav trvá minimálně rok nebo pokud se během jednoho roku nepředpokládá jeho zlepšení.

Na základě žádosti o příspěvek provede úřad práce sociální šetření, během kterého posoudí, kolik z deseti základních životních potřeb zvládnete bez asistence druhých. Sociální šetření se provádí buď v místě bydliště, nebo ve zdravotnickém zařízení (u lidí hospitalizovaných víc než šedesát dní).

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Pod každou z životních potřeb spadá několik úkonů. Když nezvládnete třeba jen jeden úkon, považuje se životní potřeba za nezvládnutou.

Co by měl člověk sám zvládnout

Životní potřeba

 

Mobilita

Vstávání a usedání, zaujímat a měnit polohy, stoj, pohybovat se chůzí krok za krokem v dosahu alespoň 200 metrů, otevírat a zavírat dveře, chůzi po schodech (nahoru i dolů) v rozsahu jednoho patra, nastupovat a vystupovat z dopravních prostředků včetně bariérových, a používat je.

Orientace

Poznávat a rozeznávat zrakem a sluchem, mít přiměřené duševní kompetence, orientovat se osobou, časem a místem, orientovat se v přirozeném sociálním prostředí, orientovat se v obvyklých situacích a přiměřeně v nich reagovat.

Komunikace

Vyjadřovat se srozumitelně mluvenou řečí a dorozumět se jejím prostřednictvím s jinými osobami v rozsahu běžné slovní zásoby odpovídající věku a sociálnímu postavení, chápat obsah přijímaných a sdělovaných zpráv, vytvářet rukou psanou krátkou zprávu, porozumět všeobecně používaným základním obrazovým symbolům a zvukovým signálům, používat běžné komunikační prostředky.

Stravování

Vybrat si ke konzumaci hotový nápoj a potraviny, nalít nápoj, rozdělit stravu na menší kousky a naservírovat ji, najíst se a napít, dodržovat stanovený dietní režim, konzumovat stravu v obvyklém denním režimu, přemístit nápoj a stravu na místo konzumace.

Oblékání a obouvání

Vybrat si oblečení a obutí přiměřené okolnostem, rozeznat rub a líc oblečení a správně je vrstvit, oblékat a obouvat se, svlékat a zouvat se, manipulovat s oblečením v souvislosti s denním režimem.

Tělesná hygiena

Použít hygienické zařízení, dodržovat tělesnou hygienu, mýt a osušovat si jednotlivé části těla, provádět celkovou hygienu, česat se, provádět ústní hygienu, holit se.

Výkon fyziologické potřeby

Včas používat WC, zaujmout vhodnou polohu, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky.

Péče o zdraví

Dodržovat stanovený léčebný režim, provádět stanovené preventivní, léčebné a léčebně rehabilitační a ošetřovatelské postupy a opatření a používat k tomu potřebné léky nebo pomůcky, rozpoznat zdravotní problém a v případě potřeby vyhledat nebo přivolat pomoc.

Osobní aktivity

Navazovat kontakty a vztahy s jinými osobami, plánovat a uspořádat osobní aktivity, styk se společenským prostředím, stanovit si a dodržet denní program, vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí, například vzdělávání, zaměstnání, volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti.

Péče o domácnost

Nakládat s vlastními penězi v rámci osobních příjmů a příjmů domácnosti, manipulovat s předměty denní potřeby, obstarat si běžný nákup, ovládat běžné domácí spotřebiče, uvařit si jednoduché teplé jídlo a nápoj, vykonávat běžné domácí práce, nakládat s prádlem, mýt nádobí, obsluhovat topení, udržovat pořádek. (Tahle životní potřeba se neposuzuje u osob mladších 18 let, namísto toho se porovnává rozsah, intenzita a náročnost péče, kterou je potřeba věnovat zdravému dítěti a dítěti, které vyžaduje péči.)

Prošetřením zvládání životních potřeb práce úřadů nekončí. Výsledky sociálního šetření předávají posudkovému lékaři České správy sociálního zabezpečení, který s přihlédnutím k zdravotní dokumentaci rozhodne o stupni závislosti. Zdravotní dokumentaci si posudkový lékař vyžádá od lékaře praktického. Hodí se proto ohlídat, jestli má váš doktor k dispozici všechny nálezy a zprávy odborných lékařů.

Od posudkového lékaře putují všechny dokumenty zpátky na úřad práce, který také vydá konečné rozhodnutí o přiznání dávky.

Jak vysoký je příspěvek na péči

Když úředníci rozhodnou kladně, začne vám příspěvek na péči chodit každý měsíc – na účet v bance nebo složenkou. Výše příspěvku se liší s ohledem na věk, přiznaný stupeň závislosti a způsob poskytované péče – pokud jde o pobytovou sociální službu, dětský domov nebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu, je příspěvek nižší.

Mladší 18 let

Stupeň závislosti

I. (lehká závislost)

II. (středně těžká závislost)

III. (těžká závislost)

IV. (úplná závislost)

Nezvládnuté životní potřeby

3

4 nebo 5

6 nebo 7

8 nebo 9

Výše příspěvku

3300 Kč

6600 Kč

13 900 Kč

19 200 Kč

Výše příspěvku pro pobytové sociální služby

3300 Kč

6600 Kč

9900 Kč

13 200 Kč

Starší 18 let

Stupeň závislosti

I. (lehká závislost)

II. (středně těžká závislost)

III. (těžká závislost)

IV. (úplná závislost)

Nezvládnuté životní potřeby

3 nebo 4

5 nebo 6

7 nebo 8

9 nebo 10

Výše příspěvku

880 Kč

4400 Kč

12 800 Kč

19 200 Kč

Výše příspěvku pro pobytové sociální služby

880 Kč

4400 Kč

8800 Kč

13 200 Kč

Od loňska – kdy došlo k navýšení příspěvku pro třetí a čtvrtý stupeň závislosti – už nelze žádat o dvě tisícovky navíc pro nezaopatřené dítě ve věku čtyř až sedmi let ve III. a IV. stupni závislosti. Na další dva tisíce korun tak dosáhnou pouze rodiče dětí mladších osmnácti let, pokud je jejich příjem (a příjem společně posuzovaných osob) nižší než dvojnásobek životního minima.

Životní minimum ještě letos – buď v březnu, nebo v červenci – stoupne. Naše kalkulačka počítá i s očekávaným zvýšením.

Výpočet životního minima

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Jak na žádost a odvolání

Žádost o dávku se podává na kontaktním pracovišti úřadu práce. Podání se neobejde bez Žádosti o příspěvek na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci – prostřednictvím formuláře oznámíte, jestli vám bude péči zajišťovat osoba blízká, poskytovatel sociálních služeb nebo třeba asistent sociální péče. Pečovatele smíte v průběhu čerpání příspěvku měnit. Úřadu práce o tom ale musí vědět do osmi dní od změny.

Poté co žádost podáte, proběhne sociální šetření, určení stupně závislosti posudkovým lékařem ČSSZ a vydání rozhodnutí, které je opět na úřadu práce. Celý proces přiklepnutí dávky tak může trvat několik měsíců. Pokud ale úředníci vaši žádost schválí, vyplatí příspěvek zpětně za dobu, kdy jste o něj zažádali.

Jestliže se časem zdravotní stav zhorší, můžete požádat o zvýšení příspěvku. K tomu slouží tiskopis Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči. Následovat bude další šetření úřadu práce a vypracování nového posudku.

Když vám úředníci příspěvek na péči nepřiznají nebo rozhodnou o nižším stupni závislosti, můžete se odvolat. Lhůta dělá patnáct dní, a ačkoli samotné odvolání řeší ministerstvo práce a sociálních věcí, podává se prostřednictvím úřadu práce. V odvolání uveďte, s čím konkrétně nesouhlasíte. Vyžádat si můžete i osobní setkání u jednání odvolací posudkové komise. Kdo nebude souhlasit ani s verdiktem ministerstva práce, může do dvou měsíců podat žalobu ke krajskému soudu. Řízení je osvobozené od správních poplatků. Další možnost je znovu podat žádost o přiznání příspěvku na úřadu práce.

Monika Veselíková

Autor článku Monika Veselíková

Bakalářské studium odstartovala na Technické univerzitě v Liberci, magisterské v oboru Mediální studia dokončila na Fakultě sociálních věd UK. Pro Finmag a Peníze.cz píše od konce roku 2014. Ve volném čase běhá, kde se dá.... Další články autora.

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+396
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 61 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

29. 1. 2020 11:13, Mária Cikrýtová

Vypadá to tak jednoduše , ale není to pravda . Asi se měří všude jiným metrem. Já už o tom četla mnoho článků a názorů .A jsem jedna z nich. Vyřízení trvá i rok...od lékařů máte vše zdokumentované , ale přesto Vám s klidem napíšou...že jste milá ,sympatická a původem zdr.sestra..tak zvládnete vše ! A moje diagnózy...nikoho nezajímají a co už nezvládnu...že to co bylo mojí náplní práce...teď nezvládám...že potřebuji já pomoct...kdepak..to je nezajímá...a nejsem v tom sama...ale pozor někde to jde ! Tak nevím , kde je ten zakopaný pes ...že by v lidech ? ALE PRAVIDLA,TABULKY,ZÁKONY ...by měly platit všude a pro všechny stejně...

+348
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

27. 12. 2021 10:07, Helena

Chci jen říct moje kamarádka má manžela na půl těla ochrnutého po mrtvici má dostal druhý stupeň a další moje známá vaří Petr uklízí péče vaří myje okna prostě dělá Všechno jen se jí hůř chodí má artrozu 4stupen a příklepu ji 3stupen nechápu to její dcera doktorovi řekla že ji nosí na rukou krmí atd není to pravda znám ji velice dobře vše zvládá tak ať mi to někdo vysvětlí

Zobrazit celé vlákno

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (61 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Rodičovský příspěvek stoupne a zkrátí se, schválili poslanci

27. 10. 2023 | Petr Kučera | 2 komentáře

Rodičovský příspěvek stoupne a zkrátí se, schválili poslanci

Zvýšení rodičovského příspěvku se dotkne jen dětí narozených od 1. ledna 2024. Současně se zkrátí maximální doba čerpání.

Kdy se zvýší příspěvek na péči? Ceny rostly, pomoc ne

18. 10. 2023 | Gabriel Pleska | 1 komentář

Kdy se zvýší příspěvek na péči? Ceny rostly, pomoc ne

Před víc než rokem začalo ministerstvo sociálních věcí chystat novelu, která zvedne příspěvek na péči a nastaví pravidla jeho dalšího zvyšování. Místo ní teď politici jednají o novele... celý článek

Doložte příjmy, vyzývá úřad žadatele o dávky. Nově si to můžou usnadnit

28. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Doložte příjmy, vyzývá úřad žadatele o dávky. Nově si to můžou usnadnit

Blíží se termín, kdy stovky tisíc lidí musí úřadu práce doložit své příjmy, aby mohli čerpat příspěvek na bydlení, přídavek na dítě nebo zvýšený příspěvek na péči. U příspěvku na bydlení... celý článek

Příspěvek na péči stoupne. Chystá se i nová speciální dávka

15. 9. 2023 | redakce Peníze.CZ

Příspěvek na péči stoupne. Chystá se i nová speciální dávka

Od poloviny příštího roku se zvýší příspěvek na péči. Oznámilo to ministerstvo práce a sociálních věcí. O kolik se příspěvek zvýší, ale zatím ani nenaznačilo.

Příspěvek nejen na dítě. Stát nabízí dávku, která zaplatí aktovku i kauci na byt

31. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Příspěvek nejen na dítě. Stát nabízí dávku, která zaplatí aktovku i kauci na byt

Jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě letos nebude. Ministr Marian Jurečka ale připomíná, že chudší rodiny můžou využít jinou pomoc státu. Dají se za ní koupit školní potřeby,... celý článek

Partners Financial Services