Rodičovská: matky, otcové a svoboda rozhodování

Rodičovská: matky, otcové a svoboda rozhodování
Je s podivem, nakolik se stát míchá do věcí, které by měly záležet na rozhodování samotných občanů. Jedním z příkladů jsou současné debaty politiků o výši rodičovského příspěvku a délce mateřské dovolené. Co ale třeba přestat cpát ženy do jedné škatulky a nechat je samotné rozhodnout, co jim vyhovuje? A namísto doby doma s dítětem definovat celkovou sumu, která bude poskytnuta? Jak by tento systém fungoval?

Mateřská dovolená je dnes 28 týdnů pro nemocensky pojištěné ženy (osamělé ženy o 9 týdnů déle, čehož důsledkem je pochopitelně velkovýroba fiktivních "samoživitelek"). Po skončení mateřské vzniká nárok na rodičovský příspěvek. Pokud žena nemocensky pojištěna není, má nárok na rodičovský příspěvek ode dne narození dítěte - opět diskriminace zodpovědných (nezodpovědné, které nebyly nemocensky pojištěny, dostávají příspěvek o 5 měsíců déle). To, jak se výše mateřské vypočítává, je kapitola sama o sobě. Diskriminace žen - OSVČ (viz článek Zaměstnanci a OSVČ: nespravedlnost odvodů a dávek), možnost zvýšení mateřské fiktivním "zaměstnáním se" za vysoký plat těsně před nástupem na mateřskou, redukce vyměřovacích základů nad určitou hranici, strop pro výši dávek - dnes cca 13 300 Kč měsíčně, aniž by existoval také strop pro pojistné.

Především ale žena nemá žádnou volbu - pokud chce či potřebuje nastoupit do zaměstnání dříve než za ty čtyři roky, o rodičovský příspěvek prostě přijde. Stát jí neumožní si vybrat, jak dlouho zůstane doma s dítětem, aniž by na tom prodělala.

Nebylo by lepší přestat cpát ženy do jedné škatulky, bez ohledu na to, zda a nakolik jim vyhovuje? Jedna musí začít pracovat co nejdřív třeba proto, že se rodina bez jejího příjmu neobejde, druhá si nemůže dovolit ztratit dlouhou přestávkou kvalifikaci, třetí se naopak těší na dobu, kterou bude trávit s dítětem doma, čtvrté vyhovuje trávit část týdne v práci a část s dítětem. Jiné priority bude mít vědecká pracovnice, jiné herečka, jiné učitelka, jiné prodavačka. Některá žena, žijící třeba v malé obci, celé dny o samotě s dítětem doslova protrpí, jiná si nic lepšího nepřeje…

Systém lze efektivně změnit

Proč by ženy neměly mít možnost samy zhodnotit svou situaci, své priority, potřeby svoje a své rodiny a rozhodnout se samy podle toho, co jim vyhovuje?

Stačí přestat uvažovat zaběhnutým způsobem - namísto doby, po kterou je státem poskytováno to či ono, definovat sumu, která bude poskytnuta. Ta by se měla odvíjet od předchozího příjmu - jde přece o kompenzaci ušlého příjmu ženy, která před mateřstvím pracovala. Pro ty, které žádný příjem neměly a hrozí jim po narození dítěte hmotná nouze, je určen jiný systém - sociální dávky.

Pokud by základem této "rodičovské částky" byl roční vyměřovací základ pro placení pojistného na nemocenské pojištění za předchozí rok (tedy součet měsíčních vyměřovacích základů), zrovnoprávnily by se zaměstnankyně a OSVČ, nedalo by se zneužít různých účelových změn zaměstnání, nepodporovaly by se osoby, které si z "výroby dětí" udělaly živnost.

Celková částka ve výši stanovené procentem ročního vyměřovacího základu (hrubé mzdy) by byla tou sumou, kterou má každá matka k dispozici. Ona sama by si zvolila, jak dlouhou dobu chce strávit doma s dítětem, přičemž by bylo dáno pouze minimum a maximum (dejme tomu 12 až 48 měsíců). Tato částka by se pak pouze zvoleným počtem měsíců vydělila - a to by byla mateřská dávka. Celková částka by měla strop, odpovídající stropu pro placení pojistného (dnes existuje pouze pro OSVČ, v budoucnu se snad dočkáme i stropu pro zaměstnance).

Pro ženy, které by si zvolily dobu výplaty delší než jeden rok by platilo, že vždy po 12 měsících se dávka (a zbývající část celkové částky) valorizuje o růst mezd. Tato valorizace je dost vysoká na to, aby se nevyplatilo vybírat si kratší dobu s tím, že na dobu pozdější si z toho "našetřím".

Flexibilita systému

Zvolená doba by nebyla definitivní - kdykoli v jejím průběhu by měla matka možnost ji prodloužit či zkrátit - samozřejmě v takovém případě by se nová dávka počítala pouze ze zbylé části. Při prodloužení by se dávka snížila, při zkrácení zvýšila. Pokud by se žena rozhodla mateřskou ukončit dříve, dostala by zbývající část najednou.

Platilo by, že matka se může kdykoli po uplynutí šesti týdnů od narození dítěte vystřídat s otcem. V takovém případě by se "otcovská měsíční dávka" spočítala naprosto stejným způsobem - tedy z otcova vyměřovacího základu - a matce by se ze zbývající částky odečetla suma za počet měsíců, v nichž by byl doma s dítětem otec. Záleželo by pouze na obou rodičích, jak si rodičovskou dovolenou rozdělí. Při dřívějším ukončení by se v případě, že se na rodičovské dovolené vystřídali oba rodiče, zbylá částka vyplatila ze zbylé mateřské a otcovské částky úměrně době, kterou na rodičovské dovolené matka a otec strávili.

V úvahu přichází i možnost rodičovskou dovolenou přerušit, zbylou část peněz ponechat u pojišťovny a vybrat si ji kdykoli do sedmi let věku dítěte. Je to proto, že rodiče často potřebují zůstat s dítětem doma v době, kdy začíná chodit do školy.

Roční vyměřovací základ

Při výpočtu ročního vyměřovacího základu by se nezapočítávala doba nemoci - namísto ní by se počítal průměrný příjem v době, kdy žena byla zdravá a pracovala. V případě studentek, které by porodily v době studia či do jednoho roku po jeho skončení, by se dávka počítala z předem stanoveného vyměřovacího základu - ten by neměl být vyšší než medián mezd a mohl by být odlišný pro studentky a absolventky či podle stupně školy (SŠ, VOŠ, VŠ).

Rodičovský příspěvek by byl zrušen. Pokud by byla zavedena rovná dávka či její varianta SZP (státem zaručený příjem), měly by na ni samozřejmě nárok všechny ženy, bez ohledu na předchozí výdělečnou činnost a nemocenské pojištění - před mateřskou stejně jako během ní a po jejím skončení.

Příklad první:

Dejme tomu, že ono stanovené procento vyměřovacího základu bude 90. Nastávající matka měla v předcházejícím roce průměrný hrubý měsíční příjem 15 000 Kč, otec 25 000 Kč. Celková "rodičovská částka" je u matky 162 000, u otce 270 000 Kč.

Výše měsíční rodičovské dávky podle zvolené doby rodičovské dovolené:

Počet měsíců 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok Celkem
matka otec matka otec matka otec matka otec matka otec
12 13 500 22 500 0 0 0 0 0 0 162 000 270 000
24 6 750 11 250 7 155 11 925 0 0 0 0 166 860 278 100
30 5 400 9 000 5 724 9 540 6 068 10 113 0 0 169 896 283 158
40 4 050 6 750 4 293 7 155 4 551 7 585 4 825 8 041 174 028 290 044
48 3 375 5 625 3 578 5 963 3 793 6 321 4 021 6 701 177 204 295 320
Pozn.: Předpokládaný růst mezd 6 % ročně.

Matka z našeho příkladu si zvolí 24 měsíců. V prvním roce tedy dostává 6 750 Kč měsíčně. Po uplynutí jednoho roku se započítá růst mezd 6 %, bude dostávat 7 155 Kč. Po 14 měsících se vystřídá na 6 měsíců s manželem - ten bude mít 11 925 Kč měsíčně. Matka se poté vrátí a po zbývající 4 měsíce bude dostávat svou mateřskou 7 155 Kč.

Příklad druhý:

Matka měla v předcházejícím roce průměrnou hrubou měsíční mzdu 24 000 Kč, otec 22 000 Kč. Matka si zvolí pouze roční mateřskou dovolenou, to znamená mateřskou dávku 21 600 Kč. Po šesti měsících se s manželem dohodnou na prodloužení o šest měsíců. V té době jí zbývá polovina celkové částky, ta se nyní vydělí dvanácti. Dalších šest měsíců bude dostávat 10 800 Kč. Posledních šest měsíců převezme dítě otec, jehož měsíční dávka po zohlednění růstu mezd bude 10 494 Kč.

Co nás čeká v roce 2006?
Letos je před námi mnoho důležitých změn. Týkají se oblasti daní, také budeme moci začít využívat společné zdanění manželů, vzrostou sociálních dávky, zároveň ovšem i ceny energií atd. Připravili jsme pro vás sérii článků, ve kterých vám všechny významné změny přiblížíme a pomůžeme vám je co nejlépe využít. Neboli - Peníze 2006: s čím počítat a jak to spočítat.

Jak dlouhou rodičovskou byste si zvolili, kdybyste měli možnost výběru podle tohoto systému? Jak se vám tento systém líbí? Vyhovuje vám systém současný?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-20
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 31 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 1. 2006 14:05, Kateřina

Kdyby aspoň to - návrh na zavedení stropu u zaměstnanců už byl vyškrtnut. Nelíbil se komunistům.

Zobrazit celé vlákno

+34
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

20. 1. 2006 8:19, Karel

Paní Kateřino,

to už jste vážně přehnala. Článek jsem ani nedočetl /učiním tak za chvíli/, ale tolik blábolů a neznalostí jsem na tomhle serveru už dlouho neviděl.
Ad 1/ diskriminace pojištěných žen - nepojištěné pobírají 3696 Kč od narození dítěte do 4 let věku dítěte a pojištěné zhruba prvního půl roku až cca 13.000 a až potom oněch 3696 Kč. To je diskriminace jak noha.
Ad 2/ diskrimanace žen OSVČ - strop pro výši dávek - dnes cca 13 300 Kč měsíčně, aniž by existoval také strop pro pojistné. - OSVČ samozřejmě mají strop pro pojistné, projděte si laskavě příslušné zákony a předpisy
Ad 3/ "Především ale žena nemá žádnou volbu - pokud chce či potřebuje nastoupit do zaměstnání dříve než za ty čtyři roky, o rodičovský příspěvek prostě přijde. Stát jí neumožní si vybrat, jak dlouho zůstane doma s dítětem, aniž by na tom prodělala." - to je opravdu vrchol! Pokud potřebuje nastoupit do zaměstnání dříve o příspěvek samozřejmě automaticky nepřichází. Ten je vázán na docházku dítětě do předškolního zařízení, a ještě to má spoutu vyjímek. Pro ženy přirozeně k lepšímu. Žena naopka může vybírat z možností jak neprodělat.
A to jsem sotva ve třetině článku. Nic si z toho nedělejte. Omlouvá Vás, že obdobných demagogických agitek je na netu neúrekom.


-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (31 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Alimenty se týkají rodičů, dětí, předků i potomků

19. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková | 7 komentářů

Alimenty se týkají rodičů, dětí, předků i potomků

Na výživné, laicky alimenty, tedy částku, kterou platíme v rámci vyživovací povinnosti, často žehrají obě strany. Pro příjemce je moc malá, pro plátce naopak vysoká, fakt je, že průměrně... celý článek

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů II.

18. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková | 2 komentáře

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů II.

Jakkoli je rozdělení příjmu na polovinu pro účely zdanění optimální, nemusí to být pro rodinu vždy výhodné. Tento paradox je způsoben nastavením podmínek pro přiznávání sociálních dávek.... celý článek

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů

9. 1. 2006 | Kateřina Havlíčková

Otazníky a vykřičníky nad společným zdaněním manželů

Bude muset při jeho uplatnění manžel s nižšími či žádnými příjmy nejprve zaplatit nedoplatek na dani? Vznikne manželovi bez příjmů povinnost platit v dalším roce zálohy na daň? Může... celý článek

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

4. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková | 1 komentář

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

S Novým rokem přišlo zvýšení částek životního minima, což ovlivnilo i výši dalších dávek. Jak je to letos s dorovnáním do životního minima, příspěvkem na péči, přídavkem na dítě, sociálním... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.