Jak stát pomáhá nemajetným

Jak stát pomáhá nemajetným
Sociální příplatek je další dávkou státní sociální podpory. Máte na něj nárok? Kolik peněz můžete dostat? A jak o dávku požádat?

Stále znovu a znovu se v médiích objevují zprávy o klesající porodnosti. Tento faktor má jistě mnoho důvodů. Jedním z nich však je nepochybně i skutečnost, že pro řadu občanů se při rostoucích životních nákladech stává dítě "finančním luxusem". A zde by měla nastoupit role státu, která méně majetným rodinám pomůže tyto náklady alespoň částečně kompenzovat. Jednou z možností, které se nabízejí, je sociální příplatek.
Tato dávka také patří mezi dávky státní sociální podpory a je, podobně jako přídavek na dítě, určena rodinám s tzv. nezaopatřenými dětmi (viz sloupek).

Co odlišuje sociální příplatek od přídavku na dítě? Zejména hranice příjmu, který nesmí rodina přesáhnout. Zatímco u přídavku na dítě je to 3násobek životního minima rodiny, u sociálního příplatku je to pouze 1,6násobek životního minima rodiny. Z toho je patrné, že je to dávka určená rodinám sociálně slabším. Pochopitelně lze, při splnění podmínek, pobírat obě dávky současně.
Rozdíl je také v tom, že přídavek na dítě, jak již sám název napovídá, náleží dítěti a od dosažení plnoletosti je dítěti i přímo vyplácen. Oproti tomu sociální příplatek náleží rodiči, který se o nezaopatřené dítě stará, samo dítě, které např. žije samostatně jej získat nemůže. Protože je tato dávka poskytována jen jednomu z manželů, ti se musejí dohodnout, kdo ji bude pobírat. V případě, že k dohodě nedojde, rozhodne o příjemci dávky úřad, resp. nám již známé Kontaktní místo pro výplatu dávek sociální podpory.

Je třeba doložit příjmy. Jaké? 

Termínem nezaopatřené dítě se myslí: 

  • každé dítě do dítě do 15 let,
  • dále pak dítě i do 26 let, které se studiem připravuje na budoucí povolání,
  • a také i dítě do 18 let, které je vedeno v evidenci Úřadu práce, ale nemá nárok na podporu.

 

Sociální příplatek se přiznává na období od 1. 7. do 30. 6. V průběhu tohoto období však musí žadatel i ostatní členové rodiny opakovaně doložit své příjmy, vždy za uplynulé kalendářní čtvrtletí. Jako příjem se započítává čistý příjem ze zaměstnání, nemocenské dávky, důchody, u podnikatelů se za příjem považuje měsíční průměr z příjmů uvedených v naposledy podaném daňovém přiznání (nejméně však částka 4 100 Kč). Za příjem se také počítá rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek a přídavek na dítě vyplacený v daném kalendářním čtvrtletí.

Mám na příspěvek nárok? Kolik dostanu?

Samotný výpočet výše příspěvku není úplně jednoduchý, proto jsme pro vás připravili KALKULAČKU, pomocí které si můžete vypočíst, zda by vám příspěvek náležel a v jaké výši.
Vyšlo vám, že máte na sociální příplatek nárok? Pak s největší pravděpodobností dostanete sociální příplatek ve vypočtené výši. Existují ovšem skupiny obyvatel, které mají nárok na ještě vyšší sociální příplatek. Jsou to:

  • rodiny se zdravotně postiženým dítětem,
  • rodiny s dvojčaty, trojčaty apod. až do 3 let věku dětí,
  • rodiny, kde jsou zdravotně postižení oba rodiče nebo jeden z rodičů,
  • jde o osamělého rodiče.

Výpočet výše dávek pro tyto rodiny či osamělé rodiče je velmi složitý, používá se například jiných koeficientů, rozlišuje se i stupeň postižení apod. Pokud tedy do některé z těchto skupin patříte, přihlaste se o toto zvýhodnění na Kontaktním centru.

Kde si o příspěvek mohu požádat?

Spočítejte si svůj sociální příplatek! 

Pokud chcete vědět, zda vám sociální příspěvek náleží a v jaké výši, využijte naši KALKULAČKU

Protože sociální příplatek je dávkou státní sociální podpory, žádá se o něj také na Kontaktních místech pro výplatu těchto dávek – jsou umístěny ve všech větších městech. Žádost se podává na předepsaném tiskopise, který si zde můžete vyzvednout. K žádosti je nutno doložit rovněž doklad o výši příjmů (také na tiskopise, který zde obdržíte), rodné listy dětí a příp. doklad o studiu dítěte.
Pokud splníte podmínky pro nárok na příspěvek i za uplynulé období, můžete jej samozřejmě obdržet i zpětně, ne však déle než za 3 měsíce.

Tento příspěvek finančně pomůže jen rodinám s nižšími příjmy. Pro ty ostatní by vláda měla zavést jiná účinná opatření, která by rodinám s dětmi finančně ulehčila a podpořila tak populační růst. Jednou z nabízených možností je například již delší dobu diskutované společné zdanění manželů, které by mohlo část sociálních dávek nahradit. Pro občany by pak odpadlo zdlouhavé vyřizování a vypisování formulářů a navíc by mohl poklesnout i počet úředníků, kteří výplatu dávek zajišťují. Na to, zda se však společné zdanění manželů podaří prosadit a co nám konkrétně přinese, si ještě budeme muset počkat.

Jaký je váš názor na účelnost sociálních dávek a jaké vidíte možnosti podpory rodin s dětmi ze strany státu?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Jak uživit potomky

5. 3. 2004 | Ludmila Řezníčková

Jak uživit potomky

Napjatý rodinný rozpočet mohou vylepšit přídavky na děti. Máte na ně nárok? Jak o ně požádat? A kolik peněz vám vlastně náleží?

Jak zvládnout péči o nechtěné děti

27. 2. 2004 | Ludmila Řezníčková

Jak zvládnout péči o nechtěné děti

Stát finančně podporuje ty, kteří se rozhodli pečovat o opuštěné děti. Jaké příspěvky poskytuje a za jakých podmínek je možné je čerpat?

Jak zvládnout bydlení

20. 2. 2004 | Ludmila Řezníčková

Jak zvládnout bydlení

O chystaném plošném zvyšování nájemného se v současné době hovoří hodně často. Ale již méně se rozebírá otázka, zda toto zdražení všichni lidé bez problémů zvládnou. Nápomocný jim... celý článek

Jak zvládnout porod, vojnu a pohřeb

13. 2. 2004 | Ludmila Řezníčková

Jak zvládnout porod, vojnu a pohřeb

Představíme si tři dávky sociální podpory, které nám mají pomoci ve chvíli, kdy nás postihnou finančně náročné události. Kdy máme nárok na porodné, pohřebné a zaopatřovací příspěvek,... celý článek

Jak přežít na rodičovské

6. 2. 2004 | Ludmila Řezníčková | 5 komentářů

Jak přežít na rodičovské

Víte, co to je rodičovský příspěvek? Kdy na něj máte nárok, kolik peněz můžete získat a jak o něj požádat?

Partners Financial Services