Přehled a kalkulačka: sirotčí důchod. Kdy na něj máte nárok?

Dítě, které přijde o jednoho nebo oba rodiče, má nárok na sirotčí důchod. Jaké podmínky ale musí splnit? Do kdy nás vlastně stát považuje za „děti“? A co když si při studiu vyděláváme? Odpovědi na tyto i další otázky najdete v následujícím přehledu. Poradíme, jak o sirotčí důchod žádat. A na naší kalkulačce si můžete spočítat, na jak vysoký sirotčí důchod dosáhnete.
Přehled a kalkulačka: sirotčí důchod. Kdy na něj máte nárok?

Sirotčí důchod se spolu s vdovským/vdoveckým důchodem řadí do kategorie takzvaných pozůstalostních důchodů. Je určený pro děti, kterým zemřeli rodiče nebo jeden z nich – platí to i pro děti, kterým zemřel rodič adoptivní (tedy osvojitel) nebo člověk, jenž měl dítě soudem svěřené do péče. Ale pozor – nárok na sirotčí důchod dítě nemá v případě úmrtí pěstounů.

Tím ovšem výčet podmínek pro vznik nároku na sirotčí důchod nekončí. Je také třeba, aby váš rodič (nebo jiná z výše uvedených osob) v době úmrtí pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo platil důchodové pojištění po dobu dostatečně dlouhou na to, aby na důchod měl nárok. V případě invalidního důchodu se podmínka považuje za splněnou, když zemřelý člověk získal aspoň polovinu potřebné doby pojištění.

Do kdy máte nárok na sirotčí důchod

Sirotčí důchod přirozeně nemůžete pobírat po celý život, nárok na něj máte, jen dokud vás stát považuje na nezaopatřené dítě. Přesnou definici tohoto pojmu – podle České správy sociálního zabezpečení – najdete v boxu. Hodně zjednodušeně se dá říct, že nezaopatřeným dítětem je (nejčastěji) žák nebo student do dvaceti šesti let.

Nezaopatřené dítě

Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky, a poté, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání, 
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě jste považováni také v případě, že už jste dokončili povinnou školní docházku, ještě vám nebylo osmnáct, jste vedeni v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pozor: pokud pobíráte invalidní důchod určený pro invaliditu třetího stupně, za nezaopatřené dítě se nepovažujete a nárok na sirotčí důchod vám nevzniká.

Pokud splňujete podmínky popsané v boxu, můžete tedy sirotčí důchod pobírat až do dovršení dvaceti šesti let. Sociálka vám ovšem jeho výplatu může přerušit. Například, když přestanete studovat nebo potvrzení o studiu včas nedodáte – v takovém případě vám však, jakmile studium doložíte, bude důchod zpětně vyplacen i za období, kdy jste na něj měli do té doby neprokázaný nárok.

Nárok na sirotčí důchod dítěti zanikne v případě, že dojde k jeho osvojení (adopci). V ten moment totiž vazby k biologickým rodičům formálně přestávají existovat. Když oboustranně osiřelé dítě adoptuje pouze jeden člověk, zanikne dítěti nárok na důchod po tom z rodičů, kterého osvojitel nebo osvojitelka nahrazuje. V případě, že je později osvojení zrušeno, nárok na sirotčí důchod po původním rodiči se znovu obnovuje.

Pokud jako nezaopatřené dítě (čili například dvaadvacetiletá studentka vysoké školy) uzavřete sňatek, máte na sirotčí důchod normálně dál nárok. Nezáleží přitom, zda a kolik váš manžel vydělává.

Anketa

Pracovali jste při škole?

Sirotčí důchod, studium a přivýdělky

Když si při prezenčním studiu vysoké školy budete vydělávat (například jako OSVČ), váš nárok na sirotčí důchod to až do dovršení šestadvaceti let věku nijak neovlivní.

Komplikovanější je situace při studiu dálkovém nebo kombinovaném. Jestli si při něm vyděláváte a chcete dál pobírat sirotčí důchod, nesmí vám kvůli vaší výdělečné činnosti vzniknout účast na nemocenském pojištění, respektive na sociálním pojištění v případě OSVČ. V praxi to znamená, že máte tři možnosti:

 • Vydělávat si jako OSVČ, ovšem roční zisk z výdělečné činnosti nesmí překročit částku 62 121 Kč (ta představuje hranici, od které už musíte platit sociální pojištění; jedná se o údaj platný pro rok 2013 – hranice se každý rok trochu mění)
 • Pracovat na dohodu o provedení práce (DPP) – měsíční odměna z DPP ovšem nesmí přesáhnout deset tisíc korun
 • Vykonávat práci malého rozsahu – tu můžete vykonávat i na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), váš měsíční příjem ovšem nesmí přesáhnout hranici 2500 Kč

Jakmile se změní skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na důchod – tedy například přestanete studovat, dojde k osvojení nebo se při kombinovaném studiu necháte zaměstnat – musíte to České správě sociálního zabezpečení oznámit do osmi dní. Neoprávněně přijatý důchod pak musíte sociálce vrátit.

Jak o sirotčí důchod žádat

Když dítě ještě není zletilé, podává za něj žádost o sirotčí důchod jeho zákonný zástupce. Jestli už vám bylo osmnáct, budete ji podávat sami. Žádost je třeba podat u okresní správy sociálního zabezpečení – příslušné podle místa vašeho trvalého bydliště. Před cestou na sociálku si nachystejte potřebné dokumenty – jejich seznam najdete v boxu.

Veškerá vaše další komunikace už ale bude probíhat s ústředím České správy sociálního zabezpečení (nikoli s okresní pobočkou), která bude o přiznání důchodu také rozhodovat – má na to devadesát dní od podání žádosti a doložení všech potřebných dokladů.

Jaké doklady potřebujete

 • občanský průkaz nebo rodný list dítěte
 • občanský průkaz zemřelého rodiče (pokud dosud nebyl odevzdán)
 • úmrtní list rodiče
 • rozhodnutí o přiznání starobního nebo invalidního důchodu (je-li k dispozici) 
 • v případě, že zemřelý rodič dosud nebyl poživatelem důchodu, doklady prokazující dobu pojištění včetně náhradních dob pojištění (tzn. základní vojenskou službu, dobu studia, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.) 
 • u osvojených dětí rozhodnutí soudu 
 • u dětí převzatých zemřelým do péče nahrazující péči rodičů příslušný doklad prokazující svěření dětí do péče spolu s doklady prokazujícími, že děti byly na zemřelého v době jeho smrti převážně odkázány výživou 
 • u dětí, které již skončily povinnou školní docházku, ještě potvrzení o studiu, event. učení, popř. další doklady prokazující nezaopatřenost dítěte (zdravotní stav, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dětí mladších 18 let apod.)

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Jak vysoký sirotčí důchod dostanete

Sirotčí důchod se skládá ze dvou částí – ze základní a procentní výměry. Základní výměra důchodu je stejná pro všechny – dosahuje 2270 korun měsíčně. K této částce si ale připočtete ještě druhou část důchodu, která dosahuje čtyřiceti procent procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který (by) měl nárok váš rodič v době smrti. Jestli vás zajímá, na jak vysoký sirotčí důchod dosáhnete vy, není nic jednoduššího než využít naši kalkulačku. 

Sirotčí důchod 2022 - výpočet

Další kalkulačky

Pokud vám zemřeli oba rodiče, máte nárok na sirotčí důchod po obou z nich. Z vyššího z obou důchodů vám náleží jak základní, tak procentní výměra. U nižšího důchodu pak už máte nárok pouze na procentní výměru. 

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+56
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 36 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

4. 12. 2013 12:02, Maderova

Moje vnouce nema tatu. Tata se zasebevrazdil otce.Ma dite narok na duchod? Otec nic neplatil jen delal dlihy.Dekuji za odpoved.Maderova

+80
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

2. 3. 2018 10:38, Monika

Mám dvě děti 9 a 7 let , jsem rozvedená s mužem 4 roky nejsme v kontaktu. Je už od 27.11.2018 nezvěstný a možná už jej i našli mrtvého jen se nejspíš čeká na identifikaci přez DNA . S rodinou nejsem v kontaktu jen s jeho nejstarším 14 letým synem trochu. Můžete mi poradit jak se mám ke všem těm dokumentům dostat?

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (36 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Kalkulačky 2013: starobní, invalidní, vdovský a sirotčí důchod

14. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 2 komentáře

Kalkulačky 2013: starobní, invalidní, vdovský a sirotčí důchod

Další porce kalkulaček aktualizovaných pro rok 2013. Tentokrát si na Peníze.cz můžete přehledně a jednoduše vypočítat, jak vysoký budete letos pobírat starobní, invalidní, vdovský nebo... celý článek

Absolventi, nejvyšší čas dát si do pořádku věci ouřední!

5. 8. 2011 | Ludmila Řezníčková | 2 komentáře

Absolventi, nejvyšší čas dát si do pořádku věci ouřední!

Polovička prázdnin za námi. Pro ty, kdo letos končili školu, je nejvyšší čas zkontrolovat, zda mají v pořádku všechny úřední náležitosti. Aby pak nebyli překvapení, že dluží na nějakém... celý článek

Peníze, které vám dá stát: sirotčí důchod

12. 7. 2011 | Ludmila Řezníčková | 15 komentářů

Peníze, které vám dá stát: sirotčí důchod

Sirotčí důchod je dávka, která má zabezpečit nezaopatřené dítě, které přijde o jednoho či oba rodiče (nebo jejich zákonné náhradníky), po dobu jeho studií a přípravy na povolání.

Peníze, které vám dá stát: vdovský a vdovecký důchod

16. 6. 2011 | Ludmila Řezníčková | 45 komentářů

Peníze, které vám dá stát: vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod jsou dávky důchodového pojištění určené k zabezpečení pozůstalých – vdov a vdovců. To ovšem neznamená, že na něj má automaticky nárok každá vdova či každý... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.