Týká se vás silniční daň? Přiznání se blíží

redakce Peníze.CZ | rubrika: Jak na to | 18. 1. 2022
Daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 je potřeba podat nejpozději v pondělí 31. ledna. Kdo musí platit silniční daň a jaká jsou další pravidla? Tady je aktuální přehled a kalkulačka.
Týká se vás silniční daň? Přiznání se blíží

Zdroj: Shutterstock

Kdo platí silniční daň

Silniční daň se týká všech vozidel, která jsou současně registrovaná i provozovaná v Česku a zároveň jsou používaná:

 • právnickou osobou (s výjimkou používání k činnosti veřejně prospěšného poplatníka daně z příjmů právnických osob, pokud příjmy z této jeho činnosti nejsou předmětem daně z příjmů), nebo
 • fyzickou osobou k činnosti nebo v přímé souvislosti s činností, ze kterých plynou příjmy ze samostatné činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů.

Zastavme se podrobněji u fyzických osob. Silniční daň musí přiznávat a platit v zásadě každý, kdo využívá auto k samostatné výdělečné činnosti. Nezáleží na tom, jestli je auto zahrnuté v obchodním majetku, ani na tom, jak podnikatel uplatňuje výdaje (jestli ve skutečné výši, nebo paušálem). A také každý provozovatel velkého nákladního vozu, i když nepodniká.

Podnikáním se přitom rozumí příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů. To znamená příjmy:

 • ze živnostenského podnikání,
 • ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 • z jiného podnikání, ke kterému je potřeba podnikatelské oprávnění,
 • z podílu společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na zisku,
 • z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
 • z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
 • z výkonu nezávislého povolání.

Kdo srovnává, ten jede

Levněji!

Automobilový vůz
Zdroj: Shutterstock

Přišli na Peníze.cz, srovnali a ušetřili. Vyzkoušejte si to taky, stačí si vybrat, jak byste povinné ručení nebo havarijko rádi sjednali:

Naopak mezi příjmy ze samostatné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů nepatří především příjem ze zaměstnání, z nájmu (nezařazeného v obchodním majetku) nebo z kapitálového majetku.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Silniční daň se vždy týká nákladních automobilů a přípojných vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny. Do hmotnosti 12 tun však máte nulovou sazbu daně, pokud je nepoužíváte k podnikání. Přiznání sice podat musíte, ale ve výsledku nic neplatíte.

Silniční daň se dále netýká:

 • zvláštních vozidel, například pracovních strojů samojízdných, traktorů a jejich přípojných vozidel,
 • ostatních silničních vozidel – například jízdních kol, speciálních čtyřkolek a podobně (podle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích),
 • vozidel, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka,
 • speciálních pásových automobilů.

Ani následující skupiny nemusí silniční daň platit, protože jsou od ní osvobozené:

 • vozidla kategorie L a jejich přípojná vozidla – například motocykly, mopedy a podobně,
 • vozidla pro dopravu osob nebo nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která mají elektrický pohon, hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor, používají jako palivo zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn nebo jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85,
 • vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu (za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období),
 • vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, bezpečnostních sborů, obecní policie, požární ochrany, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení (za zákonem definovaných podmínek),
 • vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla - značkovače silnic a vozidla správců komunikací nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, 
 • vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou používána k podnikání,
 • vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost.

V čem je rozdíl? Když auto vůbec není předmětem silniční daně (typicky u nepodnikatelů), nikam se neregistrujete a daňové přiznání vůbec nepodáváte. Pokud je auto pouze osvobozené od daně, musíte přiznání podat, přestože nic platit nebudete.

Výpočet silniční daně 2023

ccm

Další kalkulačky

Poplatníkem silniční daně je ten, kdo

 • je jako provozovatel vozidla zapsán v technickém průkazu,
 • nebo užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla, nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož provozovatel je odhlášen z registru vozidel.

Pozor: Když svůj vůz půjčíte někomu, kdo ho bude používat k samostatné výdělečné činnosti, musíte jako zapsaný provozovatel auta podat daňové přiznání a silniční daň i zaplatit.

Poplatníkem daně je rovněž:

 • zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
 • osoba, která používá vozidlo registrované a určené jako mobilizační rezerva nebo pohotovostní zásoba,
 • organizační složka osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí,
 • stálá provozovna podle právních předpisů upravujících daně z příjmů osoby se sídlem nebo trvalým pobytem v zahraničí se považuje za organizační složku podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona o dani silniční.

Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

Jak platit silniční daň: registrace, zálohy, daňové přiznání

Když začnete používat vůz, kterého se týká silniční daň (tedy především když začnete používat auto při podnikání), musíte se k dani zaregistrovat. Tuto povinnost máte nejpozději ve lhůtě splatnosti nejbližší čtvrtletní zálohy – o nich si napíšeme za chvíli.

Během roku je potřeba platit zálohy na daň. V roce 2022 jsou splatné do 19. dubna, 15. července, 17. října a 15. prosince. Vypočítají se jako jedna dvanáctina příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc. Záloha za prosinec se už neplatí, doplatíte ji do konce ledna společně s přiznáním a vyrovnáním celé daně za loňský rok (tedy i případných dalších nedoplatků). 

Daňové přiznání k silniční dani za rok 2021 je potřeba podat nejpozději v pondělí 31. ledna. Nejpozději ke stejnému datu je také nutné daň zaplatit. Přiznání (i předchozí registraci) podáváte finančnímu úřadu, pod který spadáte podle vašeho bydliště nebo sídla firmy. Když máte datovou schránku, musíte to udělat přes ní. 

Základem silniční daně je:

 • u osobních automobilů: zdvihový objem motoru v cm3 (s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon)
 • u návěsů: součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav
 • u ostatních vozidel: největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav

Roční sazba daně pro osobní auta:

do 800 cm31 200 Kč
nad 800 cm3 do 1250 cm31 800 Kč
nad 1250 cm3 do 1500 cm32 400 Kč
nad 1500 cm3 do 2000 cm33 000 Kč
nad 2000 cm3 do 3000 cm33 600 Kč
nad 3000 cm34 200 Kč

Roční sazba daně pro ostatní vozidla:

1 nápravado 1 tuny1 800 Kč
nad 1 t do 2 t2 700 Kč
nad 2 t do 3,5 t3 900 Kč
nad 3,5 t do 5 t4 500 Kč
nad 5 t do 6,5 t5 200 Kč
nad 6,5 t do 8 t6 300 Kč
nad 8 t7 200 Kč
2 nápravydo 1 tuny1 800 Kč
nad 1 t do 2 t2 400 Kč
nad 2 t do 3,5 t3 600 Kč
nad 3,5 t do 5 t4 100 Kč
nad 5 t do 6,5 t4 500 Kč
nad 6,5 t do 8 t5 400 Kč
nad 8 t do 9,5 t6 300 Kč
nad 9,5 t do 11 t7 200 Kč
nad 11 t do 12 t8 100 Kč
nad 12 t do 13 t9 500 Kč
nad 13 t do 14 t11 000 Kč
nad 14 t do 15 t12 400 Kč
nad 15 t do 18 t17 800 Kč
nad 18 t do 21 t21 800 Kč
nad 21 t do 24 t26 300 Kč
nad 24 t do 27 t30 400 Kč
nad 27 t34 700 Kč
3 nápravydo 1 t1 800 Kč
nad 1 t do 3,5 t2 400 Kč
nad 3,5 t do 6 t2 700 Kč
nad 6 t do 8,5 t4 500 Kč
nad 8,5 t do 11 t5 400 Kč
nad 11 t do 13 t6 300 Kč
nad 13 t do 15 t7 900 Kč
nad 15 t do 17 t9 900 Kč
nad 17 t do 19 t11 900 Kč
nad 19 t do 21 t13 100 Kč
nad 21 t do 23 t16 000 Kč
nad 23 t do 26 t20 500 Kč
nad 26 t do 31 t27 500 Kč
nad 31 t do 36 t32 600 Kč
nad 36 t37 800 Kč
4 nápravy a více nápravdo 18 t6 300 Kč
nad 18 t do 21 t7 900 Kč
nad 21 t do 23 t10 600 Kč
nad 23 t do 25 t13 300 Kč
nad 25 t do 27 t16 700 Kč
nad 27 t do 29 t21 200 Kč
nad 29 t do 32 t28 000 Kč
nad 32 t do 36 t29 500 Kč
nad 36 t33 100 Kč

Výslednou daň ovlivňuje i věk auta. Jestli od první registrace neuběhlo devět let, sazba daně se sníží o:

 • 48 procent po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace,
 • 40 procent po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
 • 25 procent po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.
 • U auta prvně registrovaného před rokem 1990 se sazba daně zvyšuje o 25 procent.

Jak jsme napsali na začátku, silniční daň při podnikání se týká vozů, které jsou v Česku zároveň registrované i provozované. Nevztahuje se tedy na situace, kdy je auto registrované v Česku, ale provozujete ho jen v zahraničí, nebo opačně.

redakce Peníze.CZ

Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 600 milionů

24. 10. 2023 | redakce Peníze.CZ

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 600 milionů

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 635 milionů, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa... celý článek

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

20. 9. 2022 | Jiří Hovorka

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa... celý článek

Zrušení silniční daně je definitivní, schválili ho senátoři

18. 5. 2022 | Jiří Hovorka | 4 komentáře

Zrušení silniční daně je definitivní, schválili ho senátoři

Zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun definitivně prošlo, když ho dnes schválili senátoři. Například u osobních aut jde o úsporu v řádech... celý článek

Benzin a nafta mají zlevnit, vláda schválila balíček

7. 4. 2022 | redakce Peníze.CZ | 15 komentářů

Benzin a nafta mají zlevnit, vláda schválila balíček

Vláda podpořila balíček opatření, která reagují na rekordně vysoké ceny pohonných hmot v důsledku ruského útoku na Ukrajinu a situace na světových trzích. „Pomůže to všem občanům, kteří... celý článek

Přiznání k dani z nemovitostí stačí později. Odkládá se i silniční

7. 1. 2021 | Jiří Hovorka | 5 komentářů

Přiznání k dani z nemovitostí stačí později. Odkládá se i silniční

Na přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani letos máte čas až do začátku dubna. Ministerstvo financí dnes informovalo o mimořádném posunutí termínu o dva měsíce. Slibuje si... celý článek

Partners Financial Services