Informace KCP

| 13. 2. 2002

INFORMACE

Informace pro potřeby zákazníků společnosti KTP Quantum, a. s., se sídlem. Lázeňská 373, Náchod, IČ: 60917601. Informace k datu 11.2.2002.

Komise pro cenné papíry vede v současnosti se společností KTP Quantum správní řízení o rozšíření licence obchodníka s cennými papíry. Komise se společností KTP Quantum vedla sankční správní řízení v minulém roce, o jeho ukončení veřejnost informovala. Správní řízení bylo ukončeno dne 29. srpna 2001. Ve správním řízení byly zjištěny nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papíry, a proto mu byla uložena pokuta 2 500 000,- Kč a opatření k nápravě. Komise dospěla k závěru, že zjištěné nedostatky jsou odstranitelné povahy a že je v zájmu zákazníků KTP Quantum stanovit prostor pro jejich odstranění. Takový postup je zcela v souladu se zákonem o cenných papírech a naplňuje zároveň poslání Komise pro cenné papíry.

 Komise nařídila společnosti KTP Quantum ukončit uzavírání smluv s garantovaným výnosem a v souladu s podmínkami stávajících smluv též vypovědět již uzavřené smlouvy s garantovaným výnosem. KTP Quantum mohlo uzavírat nové smlouvy pouze bez garance jakéhokoliv výnosu a průběžně ukončovat smlouvy s garantovaným výnosem.

 U dosavadních smluv s garantovaným výnosem náleží zákazníkovi tento výnos v případě nedosažené předpokládané úrovně zhodnocení portfolia a má povahu smluvní pokuty za porušení smlouvy. Tuto pokutu musí KTP Quantum hradit ze svých vlastních prostředků. Komise nemá v současnosti informace o tom, že by docházelo k výplatě garantovaného výnosu z finančních prostředků jiných zákazníků.

 Struktura portfolia zákazníků KTP Quantum je nyní tvořena především neregistrovanými cennými papíry, které se neobchodují na veřejném trhu. Takové cenné papíry mají oproti registrovaným nižší likviditu, což znamená, že k jejich prodeji nelze využít burzu nebo RM-Systém a je nutno najít zájemce o koupi. Závazek KTP Quantum vyplatit zákazníkovi v krátké časové lhůtě hodnotu portfolia (v případě, že zákazník v souladu se smlouvou požádá o vypořádání v penězích) může být při takové struktuře zákaznického portfolia obtížněji realizovatelný. Komise proto společnosti uložila, aby upravila strukturu a likviditu investičního portfolia zákazníků. Restrukturalizace portfolia (změna složení či podílů investičních instrumentů) je procesem střednědobé povahy, Komise pro naplnění opatření k nápravě proto stanovila lhůtu šesti měsíců. Lhůta uplyne dne 28. 2. 2002.

Komise nestanovila KTP Quantum konkrétní pravidla pro podíl neregistrovaných cenných papírů v zákaznickém majetku a nestanovila žádné limity pro jednotlivé investiční instrumenty. Podle zákona o cenných papírech platí obecné zásady pravidel jednání obchodníka k zákazníkům. Jednou ze zásad je poskytování služeb obchodníka způsobem přiměřeným investičním zkušenostem, majetkovým poměrům, vztahu k rizikovosti a investičním záměrům zákazníků. Obchodník s cennými papíry musí objektivně a pravdivě informovat o hodnotě svěřených prostředků. Tato pravidla je obchodník povinen dodržovat i při konstrukci portfolií nabízených určitému okruhu zákazníků a při jejich správě. V působnosti Komise není a nemůže být určování konkrétních způsobů správy portfolií zákazníků a stanovování hodnot těchto portfolií. To je zcela v pravomoci obchodníka s cennými papíry, který za to nese odpovědnost.

Každý investor musí pečlivě zvážit výběr investiční strategie tak, aby odpovídala jeho potřebám a očekáváním. Musí si být vědom skutečnosti, že nese sám odpovědnost za své investiční rozhodnutí. Investor si také musí uvědomit, že investice na kapitálovém trhu není pojištěna a všechny investice na kapitálovém trhu jsou obecně rizikovější něž vklady v bankách. Komise doporučuje dodržovat základní zásady investování, které zveřejnila na svých internetových stránkách v Rádci investora.

Komise pro cenné papíry v současné době na denní bázi sleduje činnost KTP Quantum a průběžně vyhodnocuje plnění povinností uložených v rozhodnutí Komise ze dne 29. 8. 2001.

V Praze 11. února 2002

Partners Financial Services

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.