Škola finanční gramotnosti: životní pojištění

Roman Baroš | rubrika: Když se řekne | 28. 6. 2011 | 4 komentáře
Škola finanční gramotnosti: životní pojištění
Velmi pravděpodobně máte doma životní pojistku. Víte ale, jaká rizika kryje? Mít pojistku totiž ještě nemusí znamenat, že jste pojištěni. A naopak: životní pojištění nemusí znamenat, že jste pojištění jen pro případ ztráty života.

Znalost toho, za co dostanete od pojišťovny peníze, je docela zásadní. Buď dostanete spoustu peněz, když požádáte o to, na co máte právo, nebo ušetříte svoje nervy, když ani nebudete žádat o to, na co právo nemáte. Je čas na opakování a revizi!

Pojistky dnes fungují jako stavebnice, sami si řeknete, na jaká rizika chcete krýt a na jaká ne, řeknete, které členy rodiny chcete pojistit, a řeknete, na jakou dobu chcete pojistit. V dnešním díle Školy finanční gramotnosti se naučíme, co znamenají jednotlivé položky na pojistkách.

Předem říkám, že se bavíme velmi obecně a zde uvedené informace mají své výjimky, které jsou podrobně popsány v pojistných podmínkách, jež by měly být součástí každé smlouvy. Pokud pojistné podmínky doma nemáte, požádejte o ně kteroukoliv pobočku své pojišťovny.

TIP REDAKCE

Výluky z pojištění – prakticky každá pojišťovna si klade více či méně podmínek, za kterých nebude vyplácet sjednané pojistné. Někdy dávají smysl, jindy jsou třeba i docela zvláštní – každopádně je třeba je prostudovat a znát, přes to nejede vlak. Rámcový přehled najdete v článku odborníka na pojištění a pojišťovnictví Dušana Šídla:

Nástrahy životního pojištění: smrt si nevybírá, pojišťovny ano

Smrt

Pojistné a pojistná krytí

Máte pocit, že pojištění je drahé?
Nemít ho může být dražší, jen si musíte rozmyslet, jaká rizika a do jaké výše chcete hradit. Variant existuje samozřejmě mnoho, pokud chcete zajistit svou rodinu pro případ vašeho úmrtí, platí pro běžného klienta jednoduchá rovnice – milion korun pojistného krytí za tisíc korun měsíčně. Anebo si za stejnou tisícovku zajistíte půlmilionové plnění pro případ smrti, pojištění trvalých následků úrazu ve výši 1,1 milionu korun a denní odškodné v případě léčení ve výši 350 Kč denně.

Unikátní kalkulačka pojistného a pojistného krytí

  • Chcete co NEJúčinnější pojištění
  • Za odváděné pojistné chcete v případě průšvihu co NEJvíc peněz 
  • A na Peníze.cz je na to nová a NEJlepší kalkulačka

Využijte naši novou kalkulačku pojistného a pojistného krytí: zadejte, kolik můžete či chcete platit, spočítáme vám, kolik můžete dostat. Nebo naopak řekněte, kolik chcete dostat, my vám řekneme, kolik budete muset odvádět.

Kalkulačka počítá: pojištění pro případ smrti, pojištění trvalých následků úrazu, pojištění hospitalizace, pojištění denního odškodného i pojištění pracovní neschopnosti.

Další kalkulačky na Peníze.cz

Pojištění pro případ smrti patří k těm vůbec nejzákladnějším pojištěním. Funguje jednoduše: pokud pojištěný zemře, pozůstalým (respektive tomu, koho pojistník určí – v příslušné terminologii osobám obmyšleným) náleží pojistné plnění. Částka je splatná ihned, neboť smrt je stav nevratný, a tudíž není na co čekat.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Pokud je člověk sám a nehodlá si pořídit žádné „pozůstalé“, je pro něj toto pojištění zbytečné. Peníze si sebou do hrobu nevezme. Naopak pokud je člověk mladý a má rodinu, měl by být pojištěn klidně i na pár milionů, zvláště pokud má na krku hypotéku.

Smrt úrazem

Další velmi typická položka. Funguje jako bonus v případě, že umřete na následky nějakého úrazu. Pokud je například pojištění pro případ smrti nastavené na částku 500 000 Kč a pro případ smrti úrazem na 200 000 Kč, dostávají pozůstalí 500 000 Kč, pokud pojistník zemře na infarkt, když zahyne při autonehodě, dostávají 700 000 Kč.

Pozor si dávejte na smlouvy, kdy člověk není pojištěný na jakoukoliv smrt, ale pouze na smrt úrazem: pak můžou pozůstalí pěkně ostrouhat. Protože případů, kdy se umírá na následky úrazu, je podstatně méně než dalších úmrtí, je pojištění pro případ smrti úrazem levnější než pojištění pro případ smrti obecně. Dá se ale říci, že šetřit a „sázet na smrt úrazem“ se nevyplatí. Mrtvý je pořád stejně mrtvý, ať už odešel jakkoli. Buď tedy chcete, aby vaši blízcí byli zabezpečeni, „až už tu nebudete“, nebo ty peníze podle vás nepotřebují.

Trvalé následky úrazu

Dost často se stávají úrazy, po kterých se už nikdy nevrátíte do stoprocentní formy. Můžou to být amputace různých končetin, méně viditelná omezení hybnosti kloubů nebo páteře nebo i „neviditelná“ vnitřní zranění a další.

Možná to tak nevypadá a snad to zní i cynicky, ale fakt je, že takový úraz s trvalými následky může být z finančního hlediska větší průšvih než smrt. To z toho důvodu, že postižený už nechodí do práce (protože nemůže), ale stále je tu s námi, chce jíst, pít, cestovat a má i další výdaje. Státní invalidní důchod není tak velkorysý, že by pokryl všechny potřeby postiženého.

Jaký by mohl být váš invalidní důchod, vám poví naše kalkulačka:

Spočítejte si výši invalidního důchodu 2013

let

Další kalkulačky

S přechodem do režimu „po úrazu“ mohou být spojeny i jednorázové náklady, které je třeba zaplatit okamžitě. Například pokud je postižený čerstvě na vozíku, je potřeba vyřešit jeho dopravu do bytu a z bytu, stavební úpravy záchodu a koupelny a možná i nákup nějakých dalších pomůcek. I náklady na rehabilitaci jsou pravděpodobnější ze začátku než po nějaké době. Můžete zkrátka potřebovat najednou docela „balík“. Pokud nemáte dostatečnou finanční rezervu, je určitě dobré myslet na pojistku.

Jako průměrná částka pro přechod do stavu „po úrazu“ se uvádí asi 500 000 Kč. Když budete mít smůlu, může to být i podstatně více. I z toho důvodu by pojistná částka na trvalé následky neměla klesnout pod několik milionů.

Invalidita

Ludmila Řezníčková

Nová pravidla invalidních důchodů najdete přehledně shrnutá v článku Ludmily Řezníčkové, která vede na Peníze.cz Sociální poradnu:

Jaký můžete mít invalidní důchod

Po nedávné změně zákona rozlišujeme tři stupně invalidity – první, druhý a třetí. Dříve se rozlišovaly pouze dvě možnosti – plná a částečná invalidita. Pokud máte tedy ještě „staré“ podmínky, většinou to platí tak, že až třetí stupeň je plná invalidita, za první dva stupně nedostanete od pojišťovny nic. Určitě ale stojí za to, ověřit si tuto skutečnost přímo u pojišťovny.

Důležité je i to, zda pojišťovna vůbec uznává „státní“ definici invalidity, nebo má nějakou vlastní, která může být daleko přísnější: jinými slovy, máte menší šanci, že dostanete peníze.

Dejte pozor na to, že uznání invalidního důchodu může trvat podle zákona až tři měsíce, ve skutečnosti se ale (zvlášť pokud bude třeba doplňovat chybějící dokumentaci) může táhnout ještě mnohem déle. Důchod vám sice případně bude proplacen i zpětně, ale do té doby můžete zůstávat prakticky bez prostředků.

Způsoby výplaty jsou v podstatě dva, buď se po uznání invalidity pojistka vyplácí jednorázově, nebo se po sjednané období vyplácí určitá částka pravidelně. Opět se podívejte sami, kterou variantu máte sjednanou.

Denní odškodné

Denní odškodné má spoustu variant a je skoro nemožné je tu vůbec vyjmenovat. Můžete mít denní odškodné při úraze, při pobytu v nemocnici, při pracovní neschopnosti atd. Někdy dostáváte peníze už od prvního dne, někdy může být první měsíc na vaše triko. Pokud tuto položku na smlouvě máte, důkladně si prostudujte, na jaká rizika jste krytí.

Denní odškodné se typicky uvádí ve stokorunách, které dostáváte za každý den, který jste v nemocnici, práce neschopni atd.

Lidé se paradoxně bojí více zlomené ruky, kterou mají za čtrnáct dní vyléčenou, než toho, že o ruku přijdou úplně. Na to pojišťovny hrají a tato položka bývá dost často předražená, vzhledem k tomu, kolik za úraz od pojišťovny dostanete.

Anketa

Dneska to uděláme trochu jinak. Začněme tím, že žactvo oznámkuje výkon pana učitele. Jak hodnotíte lekci číslo jedna?

Obecně by denní odškodné měli mít sjednané lidé, kteří nemají moc rezerv a které by několikaměsíční výpadek příjmů finančně zahubil. Jinými slovy: pokud máte v bance dost peněz, nemusíte platit pojišťovně za denní odškodné na smlouvě. Hádejte, která varianta je levnější.

Shrnutí

Bylo to opravdu letem světem a prošli jsme jen běžné položky, v některém dalším díle Školy finanční gramotnosti si můžeme něco říct o exotičtějších variantách toho, na co můžete být pojištěni.

Někdy příště si také povíme, jak vypočítat částky, na které byste měli být pojištěni, abyste se nenechali ukolébat tabulkovými metodami některých pojišťoven nebo líných prodejců.

Pokud vám v článku cokoli chybělo, není nic jednoduššího, než po skončení výkladu zvednout ruku... a pak ji zase spustit na klávesnici a položit otázku prostřednictvím diskuse pod článkem. V příštích lekcích se k nim vrátíme.

Autor je poradcem společnosti Partners for Life Planning

Proč Škola finanční gramotnosti

Podle řady průzkumů i podle zkušeností profesionálů to se schopností Čechů porozumět finančním produktům vypadá dost bledě. Výsledkem jsou nejen nešťastně uzavírané, drahé či zbytečné smlouvy, ale také vysoké číslo lidí, kteří bez obav žijí na úvěr – dokud pohár nepřeteče a u dveří nezvoní exekutoři.
Přečtěte si ostatně předchozí dva články Romana Baroše s přehledem základních typů finančních masochistů, kteří se mezi námi vyskytují zatraceně často:

Řešením by mohlo být zavedení výuky finanční gramotnosti do škol, vzdělávací programy se vypracovávají, veřejná debata započala – ale ve skutečnosti je širší zavedení tohoto předmětu do výuky hudbou více či méně vzdálené budoucnosti. Navíc toto vzdělání už teď potřebuje celá řada lidí dávno školou nepovinných.
Tak na co čekat?

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+16
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Finanční masochismus: půjdete převychovat?

20. 6. 2011 | Roman Baroš | 6 komentářů

Finanční masochismus: půjdete převychovat?

Minule jsem popsal pět základních typů finančních masochistů. Tvrďáky, jimž je všecko jedno, držáky, jejichž patnáctiletá pojistka je dnes určitě stejně dobrá jako tenkrát, spotřebáky,... celý článek

Finanční masochismus

2. 6. 2011 | Roman Baroš | 26 komentářů

Finanční masochismus

Podle definice ve Wikipedii je masochismus „sexuální potěšení, při kterém je jedinec vzrušen bolestí, která je mu způsobována“. Věděli jste ale, že existuje i finanční masochismus?

Životní pojištění: jak správně nastavit pojistnou částku

9. 5. 2011 | Věra Tůmová | 14 komentářů

Životní pojištění: jak správně nastavit pojistnou částku

Víc než polovina dospělých Čechů má životní pojistku. Jenže podle průzkumů České asociace pojišťoven si životní pojištění neumíme správně nastavit. Nedomyslíme plně hrozby a dopady... celý článek

Nástrahy životního pojištění. Smrt si nevybírá, pojišťovny ano

14. 4. 2011 | Dušan Šídlo | 20 komentářů

Nástrahy životního pojištění. Smrt si nevybírá, pojišťovny ano

Smrt – nejkratší jméno z těch opravdu podstatných, jev zcela zřejmý a nezpochybnitelný. Ne však pro pojišťovny. Pokud se domníváte, že životní pojištění kryje jakoukoliv ztrátu života,... celý článek

Jaký můžete mít invalidní důchod?

24. 2. 2011 | Ludmila Řezníčková | 57 komentářů

Jaký můžete mít invalidní důchod?

Vysoké nasazení, plný výkon – tak to žádá doba a především zaměstnavatelé. Někomu v tom ovšem dlouhodobě brání zdraví – a co pak? Ludmila Řezníčková z poradny serveru Peníze.cz ve svém... celý článek

Partners Financial Services