Neplatiče z nájmu jen tak nevyženete. Jaké jsou možnosti a proč to trvá

Jana Divinová | rubrika: Jak na to | 11. 4. 2023 | 2 komentáře
Noční můrou každého pronajímatele je neplatič, který se navíc nechce vystěhovat. Dostat ho z bytu není ani lehké, ani rychlé. Co s tím?
Neplatiče z nájmu jen tak nevyženete. Jaké jsou možnosti a proč to trvá

Zdroj: Shutterstock

Začne to třeba ztrátou zaměstnání, rozpadem rodiny nebo úmrtím partnera. Najednou není na nájem. „Slušný nájemník v takové situaci hledá řešení a slušný pronajímatel se mu v jeho snaze snaží pomoct,“ míní Jan Rafaj, viceprezident Asociace nájemního bydlení.

Způsobů, jak takovou nepříjemnou situaci řešit, je víc. Majitel podle Rafaje může nabídnout třeba odklad nájemného, pomoc s vyřízením sociálních dávek, rozpuštění nedoplatku do dalších nájmů nebo splátkový kalendář.

K tomu ale musí být vůle i na straně neplatícího nájemce, která není vždy samozřejmostí. Ti, kteří nájem neplatí, řešení nehledají a vystěhovat se nechtějí, můžou pronajímateli pořádně zatopit. Zpravidla dobře vědí, že pronajímatel tahá za kratší konec provazu a nemůže je z bytu jen tak vyhodit.

Zákon chrání toho slabšího, což je vždy nájemce. Díky tomu si neplacený pobyt může prodloužit i na roky. Dluh za nezaplacený nájem mu během toho samozřejmě dál roste.

Počet nájemců v problémech podle Občanského sdružení majitelů domů ČR v posledních letech roste. Zatímco v době pandemie covidu byly neplatičů bez vůle situaci řešit jen nižší jednotky procent, teď se jedná zhruba o každého desátého nájemníka, který se dostal do problému s placením. Až na jaře přijde vyúčtování energií, situace se podle místopředsedy sdružení Karla Polaty ještě zhorší.

„Vystěhování takového neplatiče v Česku často stále trvá i 1000 dní a více. Ztráta pronajímatele bývá většinou větší než 300 tisíc korun,” říká Polata. Sám spravuje několik set bytů a takové případy řeší pravidelně v domech i v soudních síních. Pronajímatel nejenže přichází o nájem, ale platí i náklady na řízení.

Dluhová spirála se roztáčí, úřady nekonají

Ani pohled z druhé strany situaci nezjednodušuje. Stát se dlužníkem je velmi jednoduché, zvlášť pro nízkopříjmové skupiny, které žijí od výplaty k výplatě nebo ze sociálních dávek. Ohroženou skupinou jsou třeba matky samoživitelky. Stačí, když nedostane výživné, pak jednou, dvakrát neuhradí nájemné a už dluží 20 tisíc. Takový případ by měl být relativně snadno řešitelný, realita bývá ovšem složitější.

Lidem v těžké situaci může pomoct státní příspěvek na bydlení. Ale jen do doby, než se úřad práce dozví, že začala dlužit na nájmu. „Místo aby jí pak stát pomohl, reaguje tak, že jí odebere příspěvek na bydlení. A to je ten moment, kdy se roztáčí dluhová spirála,“ upozorňuje Polata.

Spočítejte si příspěvek na bydlení 2024

Měsíční náklady na bydlení

Náklady se uvádějí jako průměr z minulého kalendářního čtvrtletí. Například v dubnu tedy sečtěte náklady za leden, únor a březen a vydělte je třemi.

Další kalkulačky

Situace se podle Polaty výrazně zhoršila asi před 15 lety, kdy se výplata dávek přesunula z obecních sociálních odborů na státní úřad práce. „Potíž je v tom, že úřad práce vše řeší jen od stolu, bez kontaktu se svými klienty. Sociální pracovník tedy odkáže klienta bez prostředků na nájem na úřad práce, ten jej pošle na sociální odbor, sociální odbor na OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí, pozn. red.) a OSPOD na bytový odbor, který řekne, že žádný volný sociální byt v lokalitě nemá,” popisuje Polata.

Když pronajímatel, který mezitím tratí na ušlém nájmu, chce pomoct s řešením situace, čeká ho další překážka. „Obrátil jsem se s případem naší nájemnice, dlužící samoživitelky se šesti dětmi, které městská část Praha 8 nebyla schopna pomoci ani po pěti letech, na Agenturu pro sociální začleňování při ministerstvu pro místní rozvoj. Do pěti minut od poslání e-mailu mi volali,” vzpomíná Polata s tím, že úředníci byli zděšeni a pobouřeni. Ne však ze situace rodiny, ale kvůli tomu, že od něj obdrželi popis konkrétního případu s konkrétními údaji.

„Nevěděli, co mají s citlivými údaji, které jsem jim poslal, dělat. Patnáct minut mi vysvětlovali, co je to zákon o ochraně osobních údajů a vyhrožovali mi, že na mě podají podnět a žalobu ohledně GDPR,“ líčí Polata. Úředníci se ani jednou nezeptali na osud dětí. Případů, kdy pronajímatel nemá u úřadů zastání, by prý mohl jmenovat bezpočet.

Majitel neplatiče vystěhovat nesmí

Když nájemník neplatí a nechce z bytu odejít, jsou práva pronajímatele velmi omezená. Neplatiče sice může vystěhovat, otázkou ale je, jak rychle se to povede a s jakou ztrátou. 

„Sám majitel neplatiče, který odmítá nemovitost opustit, vystěhovat nemůže. Nemůže svévolně vstoupit do pronajaté nemovitosti, byť po skončení nájemního vztahu. Nemůže manipulovat s osobními věcmi neplatiče či je odvézt. Nemůže ani odpojit dodávky energií, protože by tímto spáchal trestný čin porušení domovní svobody,“ vysvětluje Radovan Lukáč, právní analytik společnosti AZ Legal.

Napřed je nutné, aby pronajímatel nájem pro neplacení nájemného vypověděl, teprve po skončení nájmu smí podat k soudu žalobu na vyklizení. „To je vlastně jediný legální způsob, jak neplatiče dostat z bytu,“ dodává Lukáč.

Jak nájemníka vystěhovat

(radí Radovan Lukáč z AZ Legal)

  • Pronajímatel může vypovědět nájemní smlouvu v zákonem stanovených případech, například pokud nájemce hrubě poruší povinnost vyplývající z nájmu (tj. neplacení nájemného či nákladů na služby po dobu alespoň tří měsíců). Rovněž může vypovědět nájem při zvlášť závažném porušení povinnosti nájemce (neplacení nájemného po dobu alespoň tří měsíců, poškozování bytu, jiné závažné škody či užívání bytu k jinému účelu než bylo ujednáno).
  • V ostatních případech pronajímatel vypovědět nájem nemůže a musí počkat na skončení platnosti smlouvy, byla-li sjednána na dobu určitou. Když i poté neplatič odmítá opustit byt, musí pronajímatel přesto postupovat soudní cestou.

U soudu podle odhadu Asociace nájemního bydlení skončí přibližně pět procent neplatičů, přičemž pronajímatel soud prohraje jen opravdu výjimečně. Z podstaty věci je v právu – nedostává nájemné podle smlouvy. Ani soud ovšem není zárukou toho, že se pronajímatel domůže finančního vyrovnání.

Délka takového řízení se odvíjí od toho, jak aktivně se nájemce brání, tedy jestli se odvolává. Odvolat se může podle Radovana Lukáče i v případě, že pronajímatel napoprvé uspěje. Pokud nájemce nerespektuje ani definitivní rozhodnutí soudu, pak je nutné jej vykonat skrze soudního exekutora, který vyklizení zajistí.

„Celý proces vyklízení trvá typicky několik měsíců až jednotky let, kdy přitom nájemce nic neplatí. Zatímco pronajímatel musí zaplatit kromě nákladů na řízení také zálohu exekutorovi na vyklizení v řádu vyšších desítek tisíc korun,“ zdůrazňuje Lukáč.

Nejrychlejší vyklizení, které zažil, proběhlo za šest měsíců od podání žalobního návrhu. „Tak v uvozovkách rychlé to bylo jen proto, že se nájemce vyklizení nijak nebránil,“ vysvětluje právník. Ušlé nájemné a služby spojené s užíváním bytu, které musí pronajímatel neoprávněnému uživateli bytu zajišťovat (vodné, stočné, odvoz odpadků a podobně), přitom nemusí nikdy dostat zpět, i když na ně má nárok.

Spotřebitelská organizace dTest nabízí ještě jedno preventivní opatření, které může případný proces vyklízení výrazně urychlit: „Nájemce s pronajímatelem si spolu s podpisem nájemní smlouvy mohou teoreticky sjednat povinnost vyklidit nemovitost, a to ve formě notářského zápisu se svolením vykonatelnosti,“ říká ředitelka dTestu Eduarda Hekšová.

Tím zjednodušeně dává nájemce předem souhlas s exekucí, takže nemusí dojít k soudu a celý proces po skončení nájmu se urychlí. Hekšová ale upozorňuje, že soudy a odborná veřejnost se k tomuto opatření nestaví jednotně.

Pomohla by změna zákona

Česko patří k zemím, kde je čas vyklizení neplatiče nadprůměrně dlouhý. „Nejrychleji v Evropě se umějí s neplatiči vyrovnat v Norsku, kde se vystěhování běžně děje do tří měsíců. Do půl roku to dokáží v Rakousku, Španělsku nebo v Řecku. V USA se tamní soud sejde do měsíce a dá měsíc na vystěhování,“ upřesňuje Rafaj.

Podle Polaty chybí především legislativa, která by přesně popisovala povinnosti a odpovědnosti orgánů státní sociální politiky. Připravuje se prý už asi 25 let. „Občanské sdružení majitelů domů v ČR vzniklo před více jak třiceti lety a celou dobu odpovídáme na otázku, co nájemní sektor potřebuje, stále stejně: vymahatelnost práva,” podotýká.

Přitom problém podle jeho zkušenosti není v penězích: „Byl jsem překvapen, když jsem se na poslední konferenci pořádané ministerstvem pro místní rozvoj dozvěděl, že celkové náklady státu na umístění samoživitelky se dvěma dětmi v azylovém domě činí 47 tisíc korun měsíčně,“ říká Polata.

Jak postupovat při žalobě na vyklizení?

(radí Eduarda Hekšová, ředitelka dTestu)

  • Nejprve je nutné písemně vyzvat nájemce k vyklizení bytu a určit mu k tomu náhradní lhůtu. S výzvou po skončení nájmu by pronajímatel neměl otálet. Pokud by nájemce byt užíval po dobu alespoň tří měsíců po dni, kdy měl nájem bytu skončit, a pronajímatel ho nevyzval k opuštění bytu, platí, že je nájem znovu ujednán na tutéž dobu, na jakou byl ujednán původně, nejvýše ale na dobu dvou let.
  • Podat žalobu na vyklizení bytu.
  • Na jejím základě soud potvrdí, zda existují důvody pro vyklizení.
  • Pokud rozsudek nabyde právní moci, soud vyklizením pověří exekutora.
  • Exekutor vyzve nájemce, aby byt vyklidil a stanoví mu k tomu lhůtu. Pokud v ní nájemce byt řádně nepředá, přistoupí se k vyklizení bytu za přítomnosti exekutora. Vyklizené věci je pronajímatel povinen uskladnit a umožnit bývalému nájemci si je vyzvednout.

Řešením jsou dlouhodobé smlouvy

Nepoměr mezi právy pronajímatelů a nájemníků se snaží změnit také Asociace nájemního bydlení, která od roku 2020 sdružuje velké majitele rezidenčních bytů, kteří v Česku vlastní více než 55 tisíc nájemních bytů. Klíčem ke kultivaci nájemního bydlení jsou podle nich dlouhodobé smlouvy.

„Pronajímatelé, nájemníci i stát chtějí, aby se v Česku začaly uzavírat skutečně dlouhodobé a stabilní nájemní smlouvy, které zajistí právní jistotu všem stranám. Právní úprava je k tomu musí motivovat, což se dnes neděje. Jediná cesta vede přes změnu legislativy,“ říká Rafaj. Hlavní problém vidí v tom, že pronajímatelé se bojí dlouhodobé smlouvy kvůli složitosti a obtížné vymahatelnosti výpovědi.

Podle studie právní kanceláře Havel & Partners, kterou si nechala asociace v závěru loňského roku vypracovat, je potřeba změnit občanský zákoník, notářský řád, občanský soudní řád, docílit zapojení rozhodčího soudu a elektronizovat nájemní vztah. Asociace chce letos diskutovat s dotčenými ministerstvy, oborovými zástupci nájemníků a dalšími hráči na trhu s bydlením.

Jana Divinová

Autor článku Jana Divinová

Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt

Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+44
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Nová zelená úsporám bude dostupnější. Jak se změní?

24. 3. 2023 | Gabriel Pleska

Nová zelená úsporám bude dostupnější. Jak se změní?

Dotační program Nová zelená úsporám má být po prázdninách dostupnější, žádosti prý budou jednodušší a s mnoha novinkami. Varianta Nová zelená úsporám Light se od dubna rozšíří o dotace... celý článek

Kde chtějí Češi bydlet a proč? Výsledky průzkumu

19. 3. 2023 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Kde chtějí Češi bydlet a proč? Výsledky průzkumu

Tři čtvrtiny obyvatel Česka chtějí bydlet raději v rodinném domě (74 %) než v bytě (26 %). V naprosté většině přitom preferují vlastnictví nemovitosti před pronájmem. Ukázal to lednový... celý článek

Hypotéka za poloviční cenu. Vyplatí se sleva od developera?

10. 3. 2023 | Olga Skalková

Hypotéka za poloviční cenu. Vyplatí se sleva od developera?

Developeři nabízejí nové byty za poloviční úrok, než na jaký Češi běžně dosáhnou v bance. Jak se jim to může vyplatit a na co je třeba si dát pozor?

Nájmy půjdou nahoru. Kdo skupuje byty, na které nemáme?

8. 3. 2023 | Jana Divinová

Nájmy půjdou nahoru. Kdo skupuje byty, na které nemáme?

Byty jsou drahé a hypotéky prakticky nedostupné. Přesto existuje skupina kupců, kteří mají o nové byty stále větší zájem. Díky tomu přibude nájemních bytů, cena nájmů ale ještě poroste.... celý článek

Jak na pronájem bytu. Deset chytáků a varování, než podepíšete

4. 8. 2022 | Jana Divinová | 7 komentářů

Jak na pronájem bytu. Deset chytáků a varování, než podepíšete

I člověk, který už prošel několika nájmy, může být novou nájemní smlouvou zaskočen. Prolistujte si přehled nejčastějších chytáků a sporných míst. Co po vás pronajímatel může a co nesmí... celý článek

Partners Financial Services