Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Veronika Hejná | rubrika: Co se děje | 17. 9. 2020 | 7 komentářů
Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.
Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Zdroj: Shutterstock

První z významných změn, které se týkají online platforem jako Airbnb, schválil Parlament v době nouzového stavu. Platformy musí živnostenským úřadům nově nasdílet informace o poskytnutých službách. A to včetně označení pronajímatele a uvedení adres, na nichž je krátkodobé ubytování poskytováno.

Novela zákona o podnikání v cestovním ruchu prošla Parlamentem zrychleně – díky vyhlášení stavu legislativní nouze. To kritizovala část opozice, podle níž nešlo o opatření nutné ke zmírnění epidemie koronaviru.

Novou povinnost přinesla i novela občanského zákoníku. Od začátku letošního července musí vlastník bytové jednotky oznamovat podnikání či jinou činnost, a to osobě odpovědné za správu domu – pokud by taková činnost mohla „narušit poměry v domě na dobu nikoliv přechodnou“. Mezi to lze zřejmě počítat právě poskytování krátkodobého ubytování přes platformy typu Airbnb.

Nástroje pro obec i spoluvlastníky

V únoru – ještě před koronavirovou krizí – schválili pražští radní návrh Hany Kordové Marvanové na regulaci krátkodobého bytování. To by mimo jiné mělo i z pohledu stavebních předpisů podléhat stejně přísným podmínkám jako provozování hotelu.

Radní prosazují povinnost platforem poskytovat obcím podrobné informace o bytech, pronajímatelích a počtech hostů. Obce by zároveň mohly vydávat nařízení k regulaci ubytovacích služeb. Počítá se i s posílením pravomocí společenství vlastníků. S používáním bytu ke krátkodobému ubytování by museli souhlasit i ostatní.

Obdobné oprávnění společenství vlastníků přiznal v nedávné době Městský soud v Praze (spisová značka 80 Cm 8/2018). Jeden z členů společenství – pronajímatel – podal návrh na vyslovení neplatnosti rozhodnutí, kterým shromáždění SVJ zakotvilo do stanov povinnost nechat každý krátkodobý pronájem kratší než tři měsíce odsouhlasit všemi členy společenství. Shromáždění by souhlas neudělilo (anebo odejmulo už udělený souhlas), pokud by existovalo riziko rušení nočního klidu, zvýšení produkce odpadu, znečištění společných prostor nebo zvýšení bezpečnostního rizika v domě.

Vyberte si nemovitost

Výběr nemovitosti.
Zdroj: Shutterstock.com

Hledáte dům nebo byt snů a nemůžete nalézt ten pravý? Nebo potřebujete najít pronájem? Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

Reality Peníze.cz

Podle vlastníka bytu, který nové stanovy napadl u soudu, to je v rozporu s jeho právem libovolně nakládat se svým vlastnictvím. Soud mu však připomněl, že nakládání s bytem nesmí ztěžovat ostatním vlastníkům výkon jejich práv, stejně tak jako nesmí poškozovat společné části domu. Jde o první rozhodnutí svého druhu, přestože je zatím nepravomocné.

„Rozhodnutí Městského soudu v Praze k regulaci Airbnb vnímáme jako pravděpodobný první krok k průlomu stávající judikatury,“ říká Sabine Carla Kopriva z brněnské pobočky advokátní kanceláře Tschöpl & Partner. „Za předpokladu, že se věc dostane až před Nejvyšší soud, je možné, že dojde ke změně jeho ustálené rozhodovací praxe,“ dodává.

Návrh novely živnostenského zákona, který nakonec připravilo pražské zastupitelstvo, by měli poslanci začít projednávat v září. Praha chce, aby obec mohla stanovit, v jakém období je poskytování ubytovacích služeb zakázáno, případně za jakých podmínek je povoleno (například počet osob nebo maximální počet přenocování v jednom roce).

Vláda sice pustila návrh dál s neutrálním stanoviskem, ale upozornila na možný rozpor s ústavními předpisy. Listina základních práv a svobod totiž zakotvuje právo každého podnikat, přičemž omezující podmínky pro výkon určitých činností může stanovit jen zákon. Vládě se nelíbí, že by obce dostaly takřka neomezenou pravomoc regulovat ubytovací́ služby v bytových domech, rodinných domech nebo ve stavbách pro rodinnou rekreaci.

Nastavme mantinely

Podle senátora Marka Hilšera je potřeba vytvořit nový zákon, který by reguloval krátkodobé ubytování jako celek. Obce, které mají s turisty největší problémy – vedle Prahy jde hlavně o Český Krumlov, Karlovy Vary nebo Boží Dar – by mohly stanovit na svém území detailní pravidla pro poskytování krátkodobých pronájmů.

Autorem senátorského návrhu je právník Jan Eisenreich. Senátorům i pražským radním jde podle něj o tu samou věc: dát pravomoc obcím. „Doktorka Marvanová zvolila postupnou metodu, kdy chce své návrhy prosadit pomocí série několika zákonů. Návrh pražských radních je jednoduchý a elegantní – právě to by ale mohlo být shledáno jako nekonformní s evropským právem,“ upozorňuje právník. Zákon by totiž dal obcím příliš velké pravomoci, aniž řeší určité mantinely. Hilšerův tým proto do svého návrhu takové mantinely zakotvil.

Máme toho víc

Zdroj: Shutterstock

Už loni poslanci definitivně schválili nový poplatek z pobytu. Dotkne se i ubytování v soukromí.

Nový poplatek za ubytování míří na Airbnb. Schváleno


Dotace se pohybuje od 100 do 330 korun za pokoj a noc v závislosti na kategorii a třídě ubytovacího zařízení. Krátkodobých pronájmů se netýká.

Pomoc pro ubytovací zařízení startuje


Čísla za březen a duben ukazují, jak moc se změnila nabídka pronájmů v centru bez turistů.

Pronájmy v centru Prahy: Koronakrize přinesla rekord

Senátorský návrh čerpá inspiraci z Paříže, Berlína, Mnichova nebo Barcelony. Počítá s takzvanou primární a sekundární rezidencí, obsahuje i definici krátkodobého pronájmu. Primární rezidenci má mít člověk tam, kde má jednak nahlášen trvalý pobyt a jednak poskytuje méně než 50 procent plochy domu či bytu ke krátkodobému pronájmu. Aby se zamezilo účelovému upisování bytů na bílé koně, podmínkou primární rezidence bude vlastnictví v délce minimálně pěti let. A o krátkodobý nájem půjde podle Hilšera tehdy, bude-li poskytován na dobu kratší než 60 dní po sobě jdoucích.

Podstatou regulace má být udělování takzvaných rezidenčních oprávnění – určité licence, kterou by měli hostitelé získat na omezenou dobu od obce, na jejímž území krátkodobé ubytování poskytují. V případě, že obec na svém území povolí krátkodobé ubytování, musí se provozovatelé registrovat a je jim přiděleno unikátní registrační číslo – to musí uvádět i u inzerátu na platformě. „Pokud tam uvedeno není, hrozí pokuty jak provozovateli, tak platformě. To se velmi osvědčilo v případě Barcelony, kdy Airbnb odmítlo uvádět registrační čísla, ale po uložení poměrně vysoké pokuty svůj názor rychle přehodnotilo,“ říká Eisenreich.

S ohledem na to, že Airbnb je spíše regionální problém, měla by mít obec možnost stavit obecně závaznou vyhláškou podmínky pro krátkodobé pronájmy. Mohla by tedy limitovat i počet dní nebo počet osob v jednotce. Pokud bude platforma spolupracovat, kontrola bude snadná. „Obávám se ale spíše, že některá z platforem spolupracovat nebude. Pak by to musel kontrolovat úředník. Obcházení pravidel by měly zabránit poměrně citelné pokuty,“ dodává Eisenreich.

Maximálně 30 dní v roce?

S nejnovějším návrhem přišla před pár dny skupina poslanců vládní ČSSD, má jít o samostatný zákon o podmínkách sdíleného ubytování prostřednictvím digitálních platforem.

Pokud ubytovatel nebydlí v bytě spolu s hosty a nejde tedy o sdílené ubytování v pravém slova smyslu, může jim poskytnout svůj byt bez souhlasu obce maximálně na 30 dní v roce. Obec mu tuto lhůtu může prodloužit. Jestliže bydlí s nimi, časové omezení by se neuplatnilo.

Sociální demokraté chtějí také zavést povinnost ubytovatele oznámit spoluvlastníkům v domě, že poskytuje svůj byt ke sdílenému ubytování. Pronajímatel také má vydat řád sdíleného ubytování, který vyvěsí v domě a bude podléhat schválení ze strany obce. Ta může požadovat jeho doplnění s cílem chránit veřejný klid nebo čistotu v domě. Za porušování povinností může být ubytovateli uložena padesátitisícová pokuta.

Anketa

Zdroj: Shutterstock

Pražští radní chtějí ztížit krátkodobé pronajímání bytů přes webové platformy. Netřeba jmenovat, všichni dobře vědí, že hlavním terčem je služba Airbnb. Dají se jí přistřihnout křídla? A proč by se vlastně přistřihovat měla?

Očima expertů: Jak vyzrát na Airbnb?

Návrh přiznává obci vydávat obecně závažné vyhlášky, v nichž stanoví lokality, kde může být sdílené ubytování omezeno nebo podmíněno dodržováním určitých pravidel. Při jejich porušování by ho mohla obec zakázat.

„Zákaz takové činnosti není porušením ústavního práva k nakládání s nemovitostí. Jde jen o omezení krátkodobého rekreačního využití bytu či jeho části jiným způsobem, než ke kterému je určen, tedy k bydlení vlastníka, či jím určeným nájemcem s nájemní smlouvou,“ píší autoři návrhu.

Taktéž společenství vlastníků jednotek by přímo ze zákona mohlo omezit provozování ubytovacích služeb dalšími podmínkami, při porušování je pak zakázat.

Bezmocní sousedé

V současnosti nemají sousedé příliš nástrojů, jak se bránit proti výtržnostem návštěvníků. Mohou se sice domáhat svých práv žalobou, často je ale odradí délka soudního procesu.

„Ústava vyzdvihuje nedotknutelnost obydlí, což znamená, že pravomoc policie končí na prahu bytu. V případě hlučné oslavy zahraničního hosta tak přivolání policie zřejmě nepomůže tak, jak by si rušený soused přál,“ konstatuje Sabine Carla Kopriva. Obtížné je podle ní i shromažďování přesvědčivých důkazů.

Návrh radní Kordové Marvanové hovoří i o rekolaudaci, kdy po nahlášení bytu ke krátkodobému pronájmu stavební úřad bytovou jednotku prověří a může nařídit i příslušné úpravy k dosažení „hotelového standardu“.

„Prvním krokem musí být vytvoření evidence a následné nastavení pravidel. Preferujeme řešení pomocí individuální úpravy na území každé obce. Čtvrti se mezi sebou liší a je třeba brát tyto faktory v potaz,“ říká Kopriva.

„Pokud jde o nastavení kontrolních mechanismů, uvítali jsme nápad spolupráce městské policie a živnostenských úřadů. Soused by tak mohl doufat i v udělení pořádkové pokuty. A kdyby došlo k uznání takových bytů za určitou atypickou hotelovou službu, byl by možný zásad ochranných složek i přímo v onom bytě,“ dodává.

Zdroj: Shutterstock

Ať vám nic neuteče 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a neuniknou vám další důležité aktuality a praktické rady! 

Veronika Hejná

 Další články autora.

Odeslat
e-mailem

Líbil se vám článek?

+12
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 9. 2020 21:45, Who cares

Airbnb sa dari, pretoze hotely bud brutalne predrazuju ubytovanie alebo casto sa 3* hotel ponuka ako 4* , prip 4* ako 5*. Hotely v CZ sa 'samocertifikuju'.
Po druhe, je ok ked v byte vedla byva hlucny par, rodina, alebo alkoholik dlhodobo a otravuju 2 patra hore aj dolu, podla zakonodarcov?

+4
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

17. 9. 2020 8:53, Pjotr

Tady některému z mocipánů hoří koudel u p***, což?
A co takhle nechat prověřit, kolik z těchto soudců a politiků brojících proti airbnb má nějaké vlastní zájmy v hoteliérství? Asi bychom se dozvěděli, proč jim to vlastně tak vadí.. ??

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Vydělejte na nájmech, láká český startup. Zaujal spořitelnu

2. 9. 2020 | Jiří Hovorka

Vydělejte na nájmech, láká český startup. Zaujal spořitelnu

Novou možnost, jak už od 500 korun investovat do nemovitostí, chystá český startup Investown.cz. Zatím funguje v testovacím provozu, plně otevřít by se měl v příštích měsících. Už teď... celý článek

Vystěhovat nájemníka bude těžší. Notářské zápisy na vyklizení nemusí projít

17. 8. 2020 | Veronika Hejná | 26 komentářů

Vystěhovat nájemníka bude těžší. Notářské zápisy na vyklizení nemusí projít

Pronájem nemovitosti nemusí být jen výnosný byznys. Majitelé se mnohdy potýkají s neplatícími nájemníky. Ty navíc nelze snadno z bytu vystěhovat. Kartami znovu zamíchalo nedávné rozhodnutí... celý článek

Pronájem bytu v Praze zlevnil skoro o desetinu

11. 8. 2020 | Petr Kučera | 1 komentář

Pronájem bytu v Praze zlevnil skoro o desetinu

Nabídkové ceny pronájmu bytu v Praze klesly za poslední rok o 8,2 procenta. Od začátku letošního roku do současnosti zlevnily o 6,6 procenta. Vyplývá to ze statistik webu RealityMix.cz. celý článek

Na nový byt šetří Češi nejdéle v Evropě. Nové porovnání

4. 8. 2020 | Petr Kučera | 13 komentářů

Na nový byt šetří Češi nejdéle v Evropě. Nové porovnání

Dostupnost vlastního bydlení je v Česku nejhorší v Evropě – už počtvrté za sebou. Ukazuje to nejnovější studie Deloitte Property Index 2020.

Ceny bytů podle krajů: Starší dál zdražují, nájmy už ne

21. 7. 2020 | Petr Kučera | 7 komentářů

Ceny bytů podle krajů: Starší dál zdražují, nájmy už ne

Čerstvá čísla o prodejích sjednaných bez realitní kanceláře ukazují, že ceny už nerostou tak rychle. Nájemné v některých krajích dokonce kleslo.

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

Partners Financial Services

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.