Konec diskriminace otců při žádosti o důchod

| rubrika: Důchod | 25. 7. 2007 | 3 komentáře
Konec diskriminace otců při žádosti o důchod
Muži, kteří zůstávají s malými dětmi na rodičovské dovolené, už nebudou muset žádat správu sociálního zabezpečení o započtení této doby pro potřeby výpočtu důchodu. Od letošního července stačí, když tuto dobu prokáží stejně jako ženy čestným prohlášením až při žádosti o důchod.

Od letošního prvního července platí nové podmínky pro prokazování náhradní doby pojištění pro účely výpočtu důchodů. Jde o doby, kdy nastávající důchodce nepracoval nebo nepodnikal, ale přesto se mu započítávají při posuzování nároku na výplatu důchodu. Mezi ně patří podle zákona o důchodovém pojištění například studium na střední a vysoké škole, nejvíce však šest let po dosažení věku osmnácti let, doba strávená v evidenci úřadu práce, služba v armádě či péče o děti.

Nynější změna se týká právě započítávání doby, po kterou rodiče pečovali o děti. Původní znění zákona o důchodovém pojištění z ledna 1996 umožnilo tuto péči započítávat jak otcům, tak i matkám, a to až v délce čtyř let. Pro muže však byla stanovena podmínka, že do dvou let od skončení péče musí požádat příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení o zápočet této doby pro potřeby důchodového pojištění. Okresní správy vydaly o zápočtu rozhodnutí, které si muži museli schovat a při žádosti o důchod ho předložit. Naopak ženy prokazovaly péči o dítě formou čestného prohlášení a doložení rodného listu dítěte, a to až při podání žádosti o důchod.


Chcete vědět, kdy přesně dosáhnete důchodového věku? Spočítejte si to!
Tato praxe se nezamlouvala Ústavnímu soudu, který ji považoval za diskriminační. Povinnost pro muže podávat žádost o zápočet péče o dítě od letošního července proto zrušil.

Nově tak budou rodiče bez ohledu na pohlaví prokazovat péči o dítě formou čestného prohlášení podaného na předepsaném tiskopise, a to až při podání žádosti o důchod. Přitom péče o dítě se započte pouze jednomu z nich. Pokud by o započtení péče o dítě žádali oba dva, správa sociálního zabezpečení případ prošetří a rozhodne o tom, kterému z rodičů dobu péče o dítě započte. Pokud s tím nebude druhý rodič souhlasit, může podat žalobu u krajského soudu, který o otázce zápočtu péče o dítě rozhodne.


Bude vám stačit důchod od státu? Spočítejte si!
Novela počítá i s možností zpětně napravit případné nespravedlnosti. Proto stanoví, že pokud muž pečoval o dítě v období od 1. ledna 1996 do 30. června 2007 a nepodal před 1. červencem 2007 přihlášku k účasti na důchodovém pojištění a žádost o započtení doby péče o dítě, může o zápočet požádat až do 30. června 2009. Pokud muž už odešel do důchodu, při jehož výpočtu mu nebyla péče o dítě započtena, považuje se tato dodatečná žádost o započtení péče i za žádost o zvýšení důchodu (z důvodu započtení péče o dítě).
Pokud ale péče o dítě do 30. června 2007 neskončila, nebude již třeba podávat žádost o započtení této doby, a péče o dítě bude započtena formou čestného prohlášení učiněného až při žádosti o důchod.

Náhradní doby pojištění pro výpočet důchodu
Kromě zaměstnanců a podnikatelů jsou důchodově pojištěny i následující osoby:
  1. Studenti středních a vysokých škol, a to po dobu prvních šesti let studia po dosažení věku 18 let (toto studium může být konáno kdykoliv v průběhu života, nemusí navazovat bezprostředně na dosažení zletilosti).
  2. Osoby vedené v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci, a dále také v rozsahu nejvýše tří let též po dobu, po kterou jim tato podpora nenáleží.
  3. Osoby se zdravotním postižením zařazené v teoretické a praktické přípravě pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost.
  4. Osoby konající vojenskou službu v české armádě, pokud nejde o vojáky z povolání.
  5. Osoby konající civilní službu.
  6. Osoby pečující o dítě ve věku do čtyř let.
  7. Osoby pečující o závislou osobu (tímto termínem se označuje zdravotně postižená osoba, která je závislá na péči jiné osoby v stupni II., III.nebo IV. – toto zdravotní kritérium posuzují posudkoví lékaři na úřadech práce), pokud spolu žijí v domácnosti; podmínka domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu.
  8. Poživatelé plného invalidního důchodu z českého pojištění, a to do dosažení důchodového věku.
  9. Osoby pobírající dávky nemocenského pojištění po skončení výdělečné činnosti (např. z ochranné lhůty).

Zdroj: Zákon o důchodovém pojištění, paragraf 5

V kterých oblastech jsou podle vás muži diskriminováni?

Partners Financial Services

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.