Jak zvládnout péči o příbuzné II.

Jak zvládnout péči o příbuzné II.
Zajímá vás, jak naše společnost pečuje o své zdravotně postižené a handicapované členy? Je nesporné, že v domácím prostředí se zejména starší či zdravotně postižení občané cítí nejlépe a před ústavní by dali přednost péči svých blízkých. Co se v této oblasti změnilo za poslední dva roky? Jak si pečujících osob váží stát a jaké jim poskytuje podmínky?

Pro tyto osoby je určena dávka, která se správně nazývá příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu. Tuto dávku vyplácejí sociální odbory pověřených městských úřadů.
Dávka je určena osobám pečujícím o své příbuzné - děti, rodiče, prarodiče, manžela, sourozence, zetě, snachu, tchána, tchýni. Příspěvek může dostat i člověk, který pečuje o osobu, která s ním není ve vyjmenovaném příbuzenském vztahu, musí však s ní mít společnou domácnost.

Základní podmínkou pro nárok na tento příspěvek je splnění určitých zdravotních kritérií:
  • v případě péče o nezletilé dítě starší 1 roku musí zdravotní stav dítěte posoudit posudkový lékař Okresní správy sociálního zabezpečení a vydat posudek, že dítě splňuje podmínky nároku na tento příspěvek - tj. že jde o dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči
  • pečovat lze i o dospělou osobu, musí jí být přiznána převážná nebo úplná bezmocnost (zvýšení důchodu z důvodu špatného zdravotního stavu, které se přiznává také na základě posudku posudkového lékaře)
  • v případě péče o osobu starší 80 let postačí i jen částečná bezmocnost (také na základě posudku posudkového lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení)

Pokud tedy chce člověk o svého zdravotně postiženého příbuzného pečovat a pobírat za to od státu příspěvek, musí mu zajistit celodenní, osobní a řádnou péči.
Podmínka celodenní péče neznamená, že zdravotně postižený a osoba, která o něj pečuje, musí bezpodmínečně strávit celý den společně. Je možno se krátkodobě vzdálit za účelem vyřízení důležitých osobních záležitostí. A také osoba, o kterou se pečuje, může na omezenou dobu (zpravidla 4 hodiny denně) navštěvovat školu či jiné speciální zařízení.

Příspěvek, nebo almužna?

Spočítejte si to!
Máte nárok na příspěvek na bydlení?
Máte nárok na příspěvek na dítě?
Splňujete podmínky pro čerpání sociálního příspěvku?
Spočítejte si nemocenskou, peněžitou pomoc v mateřství či podporu při ošetřování člena rodiny.
Tento příspěvek má nahradit příjem ze zaměstnání. Zároveň je při současném pobírání příspěvku umožněn i jakýsi přivýdělek s omezením příjmu, který nesmí překročit částku 6000 Kč čistého měsíčně. Přivýdělek však smí být dle ustanovení zákona vykonáván na buď na základě klasické pracovní smlouvy (na dobu určitou i neurčitou) nebo na základě dohody o pracovní činnosti. Naopak práce na základě dohody o provedení práce není při současném pobírání příspěvku možná. V případě podnikání je příspěvek vyplácen zálohově a po podání daňového přiznání je nárok na příspěvek zpětně přehodnocen.
A samotná výše příspěvku? V případě péče o jednu osobu dosahuje od 1. 1. 2006 částku 5400 Kč měsíčně a v případě péče o dvě či více osob pak 9240 Kč měsíčně. Tyto částky jsou odvozeny z částek životního minima.
Pokud má občan=pečovatel svůj vlastní starobní nebo plně invalidní důchod, je příspěvek poskytován ve výši rozdílu mezi touto částkou a částkou důchodu. Oproti tomu k částečnému invalidnímu důchodu se při stanovení výše příspěvku vůbec nepřihlíží.

Od října 2005 je pak možné dostávat tento příspěvek i současném pobírání vdovského či vdoveckého důchodu a také při pobírání rodičovského příspěvku, pokud není vyplácen na zdravotně postižené dítě, o které se pečuje - tímto ustanovením byl odstraněn nevstřícný postoj k maminkám, které pečovaly např. o svého nemocného rodiče a současně neměly nárok na rodičovský příspěvek na dítě, se kterým byly na rodičovské dovolené.
Rovněž velmi významnou změnou s účinností od 1. 10. 2005 je zápočet příspěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu do příjmu pro nárok na dávky sociální potřebnosti (doplatek do životního minima) pouze z poloviny (takže polovinu budou mít pečující jakoby navíc, což povede ke zlepšení jejich finanční situace).
Jen pro doplnění je třeba osvětlit, že např. pro účely dávek státní sociální podpory (přídavek na dítě, sociální příplatek či příspěvek na bydlení) se tento příspěvek nezapočítává jako příjem a nepřihlíží se k němu.

Pečující osoby mají další výhody

Po dobu péče o blízkou osobu stát platí za pečujícího občana zdravotní pojištění. Také se tato doba započítává jako doba pojištění (odpracovaná) pro nárok na důchod. Do 2 let od ukončení péče je však nutno podat na Okresní správu sociálního zabezpečení žádost o zápočet této doby.

Závěrem je třeba připomenout, že se v současné době připravuje velká změna v oblasti zabezpečení osob pečujících o své zdravotně handicapované blízké. V lednu 2007 by měl vstoupit v platnost tzv. příspěvek na péči, zatím však je stále v procesu schvalování. O jeho definitivní podobě vás budeme samozřejmě informovat.

Je podle vás finanční ohodnocení osob, které se často i vzdají zaměstnání, aby se postarali o své staré či zdravotně handicapované blízké, dostatečné? Nebo zde má stát rezervy a měl by tuto záslužnou činnost podporovat více a lépe?

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

11. 3. 2006 11:50, zapa

Opatrně s přivýdělkem! Může "zředit" výpočtový základ pro výpočet důchodu. Kdo ví, jak je vykládáno ustanovení zákona o důchodovém pojištění? Podle odst. (4) §16 zákona 155/1995 Sb. doba péče o blízkou osobu je tzv. vyloučenou dobou, to znamená že "neředí" počítaný průměrný příjem za dobu důchodového pojištění, ale za podmínky, že: "Vyloučenými dobami jsou, pokud se nekryjí s dobou pojištění, v níž měl pojištěnec příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu". A příjmy ze závislé činnosti za více než 400,- Kč měsíčně zakládají povinnou účast na důchodovém pojištění a počítají se do vyměřovacího základu. Několik takových měsíců s malým příjmem třeba za úklid v domě započítaných do výpočtu důchodu může s výsledným důchodem zamávat víc než cokoliv jiného. Ledaže by tady pomohl §14 téhož zákona, podle kterého, kryjí-li se doba pojištění a náhradní doba pojištění, započte se pro stanovení celkové doby pojištění jen ta doba, jejíž zápočet je pro pojištěnce výhodnější. Jenže v §14 se mluví o stanovení celkové doby pojištění a ne o vyloučených dobách. Takže, kdo ví?

+63
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Rodičovský příspěvek doznal změn i zmatků

21. 2. 2006 | Ludmila Řezníčková | 9 komentářů

Rodičovský příspěvek doznal změn i zmatků

Za jakých podmínek mají letos matky či otcové nárok na rodičovský příspěvek? Kolik peněz mohou nově získat? Jak si lze na rodičovské přivydělávat? Jak je to s možností získat rodičovský... celý článek

Alimenty: jak vyživovat současnou a jak bývalou manželku či matku mého dítěte

9. 2. 2006 | Ludmila Řezníčková | 17 komentářů

Alimenty: jak vyživovat současnou a jak bývalou manželku či matku mého dítěte

V jakých případech má rozvedený manžel nárok na přiměřenou výživu a kdy na výživné v rozsahu stejné životní úrovně s druhým manželem? Kdy mají neprovdané matky nárok na příspěvek od... celý článek

Alimenty se týkají rodičů, dětí, předků i potomků

19. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková | 7 komentářů

Alimenty se týkají rodičů, dětí, předků i potomků

Na výživné, laicky alimenty, tedy částku, kterou platíme v rámci vyživovací povinnosti, často žehrají obě strany. Pro příjemce je moc malá, pro plátce naopak vysoká, fakt je, že průměrně... celý článek

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

4. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková | 1 komentář

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

S Novým rokem přišlo zvýšení částek životního minima, což ovlivnilo i výši dalších dávek. Jak je to letos s dorovnáním do životního minima, příspěvkem na péči, přídavkem na dítě, sociálním... celý článek

Na nemocenské dostaneme přidáno

3. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková | 1 komentář

Na nemocenské dostaneme přidáno

Oblastí, ve které si letos finančně polepšíme, je nemocenská. Chcete vědět, o kolik stoupne právě vám? Víte, kolik nově dosahuje nejvyšší možná částka?

Partners Financial Services