Alimenty: jak vyživovat současnou a jak bývalou manželku či matku mého dítěte

Alimenty: jak vyživovat současnou a jak bývalou manželku či matku mého dítěte
V jakých případech má rozvedený manžel nárok na přiměřenou výživu a kdy na výživné v rozsahu stejné životní úrovně s druhým manželem? Kdy mají neprovdané matky nárok na příspěvek od otců jejich dětí na úhradu výživy a nákladů spojených s těhotenstvím a porodem? Co dělat, když ten, kdo má platit, neplatí? Kdy tyto alimenty zanikají?

V návaznosti na minulý článek Alimenty se týkají rodičů, dětí, předků i potomků si dnes objasníme další vyživovací povinnosti, které nám ukládá zákon o rodině. Ten totiž myslí i na manžely za trvání i po rozpadu manželství i na neprovdané matky.

Vyživovací povinnost mezi manžely

Zákon stanoví, že manželé mají mít stejnou životní úroveň a že mají vzájemnou vyživovací povinnost. Pokud jeden z manželů neplní dobrovolně vyživovací povinnost k druhému partnerovi, stanoví mu výživné soud. Touto formou lze např. upravit vzájemná finanční situace v případě, kdy došlo k rozvratu manželství, který však manželé nechtějí řešit rozvodem.

Vyživovací povinnost k bývalému manželovi či manželce

Zajímavostí této vyživovací povinnosti je to, že není nijak časově omezena, tj. může být úspěšně uplatňována i za dosti dlouhou dobu po zániku manželství. V roce 2005 se tato forma vyživovací povinnosti stala předmětem celospolečenské diskuse, kdy se i parlament zabýval návrhem tuto vyživovací povinnost omezit délkou trvání, zatím však nedospěl k dohodě a návrh byl zamítnut.

Ke vzniku této vyživovací povinnosti dochází, pokud jeden z rozvedených manželů se není schopen sám živit, a to zejména z důvodu:

  • péče o malé dítě či dítě vyžadující zvláštní péči,
  • svého nepříznivého zdravotního stavu,
  • z důvodu ztráty kvalifikace pro déletrvající péči o společnou domácnost.

Vyživovací povinnost zaniká smrtí, příp. uzavřením nového sňatku tím z manželů, kterému je výživné poskytováno.

Výživné by mělo rozvedenému manželovi zajistit přiměřenou výživu. Výjimkou je situace, kdy se domáhá výživného rozvedený manžel, který se na rozvratu manželství nepodílel a kterému byla rozvodem způsobena závažná újma - tento rozvedený manžel má ze zákona nárok na vyšší výživné, a to výživné stanovené v rozsahu stejné životní úrovně s druhým manželem. Ovšem takto vysoké výživné lze přiznat nejdéle na dobu 3 let od rozvodu.

Příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce

Žena, která není s otcem dítěte provdána, má nárok na příspěvek na úhradu své výživy po dobu dvou let (tato lhůta může začít běžet nejdříve otěhotněním a nejpozději dnem porodu - o konkrétním počátku rozhodne soud) a také na příspěvek na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a porodem (tj. výdaje na zakoupení těhotenského oblečení, vitamínů či jiných léků apod.).

Dávkami pro rodiny jsme zabývali v článcích: 
Když onemocní podnikatel 
Jak zvládnout nemoc 
Jak zvládnout péči o příbuzné 
Jak stát pomáhá nemajetným 
Jak uživit potomky 
Jak zvládnout péči o nechtěné děti 
Jak zvládnout bydlení 
Jak zvládnout porod, vojnu a pohřeb 
Jak přežít na rodičovské

Pro orientační výpočet těchto dávek jsme pro vás připravili kalkulačky
Příspěvek na bydlení 
Přídavek na dítě 
Sociální příplatek 
Nemocenská

Tento příspěvek je povinen poskytnout otec dítěte, který své otcovství prohlásil před matričním úřadem či soudem a také soudně určený otec dítěte. Výše příspěvku by měla být přiměřená jak odůvodněným potřebám a poměrům matky, tak i možnostem a schopnostem otce dítěte.

Zákon o rodině počítá ovšem také z možností, že si o finanční příspěvek může požádat i těhotná neprovdaná žena ještě v době těhotenství, kdy ještě není určeno otcovství k dítěti. V tomto případě jí je povinen přispívat pravděpodobný otec dítěte. Zde soud rozhoduje pouze usnesením, kdy pravděpodobnému otci uloží, aby ženě poskytnul odpovídající částku příspěvku - ať již jednorázově či opakovaně (jedná se o jakousi formu předběžného opatření).

Co dělat, když ten, kdo má platit, neplatí?

Nárok na výživné i jeho výši ve všech případech posuzuje soud výhradně podle svého uvážení. Co ale dělat, když výživné sice bylo stanoveno, ale povinný svou povinnost dobrovolně neplní? Nabízejí se tři možnosti.

1. Trestní stíhání
Na základě podání trestního oznámení zahájí Policie České republiky trestní stíhání, v rámci kterého by měla shromáždit všechny podklady. Tyto podklady jsou pak předány státnímu zástupci, který věc předloží soudu. Za neplnění vyživovací povinnosti lze v nejzávažnějších případech uložit trest až 3 roky nepodmíněně.
Zákon nestanoví, jak dlouho je nutné vyživovací povinnost neplnit, proto je dobré trvat na sepsání protokolu a zahájení trestního stíhání. Pro mnohé z povinných pak vidina trestu může být tím správným podnětem ke splnění vyživovací povinnosti. Bohužel ti, kteří raději zvolí výkon trestu, nejsou stále nuceni přijmout zaměstnání, takže nemají ve vězení příjem, ze kterého by šlo výživné srážet, tím se tento trest poněkud míjí účinkem.

2. Exekuce
V porovnání s předchozí možností se zdá tato již perspektivnější a ve většině případů je dosaženo kýženého výsledku. Pokud povinný výživné neplatí, je možno podat k soudu návrh na exekuci. Pro výživné na děti tyto návrhy bezplatně sepisují úřednice na sociálních odborech městských úřadů s rozšířenou působností. Pokud povinný pracuje, je mu výživné sráženo exekučně přímo z příjmu (pro výpočet částky, kterou lze srazit existují určitá pravidla), přičemž výživné je přednostní pohledávkou (má přednost před splátkami jiných dluhů, hypoték apod.) U podnikatelů či nezaměstnaných je již exekuce složitější - např. lze "obstavit" účet u banky či uvalit exekuci na majetek. Tyto případy je však nutno řešit s právní pomocí.

3. Příspěvek na výživu pro nezaopatřené děti
Pokud selhaly již všechny možnosti, jak pro dítě výživné zajistit, lze ještě využít možností sociálního systému. Tou je dávka nazývaná příspěvek na výživu. Poskytují ji sociální odbory pověřených městských úřadů s rozšířenou působností. Je však určena pouze sociálně potřebným dětem, tzn. že dávka se stanovuje ve výši rozdílu mezi životním minimem dítěte a jeho příjmy (včetně poměrné části z příjmů rodiny, která na dítě připadá), maximálně může dosáhnout výše stanoveného výživného. Za povinné pak vlastně výživné hradí stát, který jej pak také po povinném vymáhá. Tímto způsobem nelze pokrýt již vzniklý dluh na výživném.
Nevýhodou také je, že dávka nenáleží všem dětem, ale mohou ji s úspěchem využít např. děti nezaměstnaných matek či matek na mateřské a rodičovské dovolené apod.

Pokusila jsem se zhodnotit možnosti, které současný právní řád ve věci výživného poskytuje. Jeví se vám jako nedostatečný či jako postačující? Znáte ze svého okolí řadu případů, kdy se povinní této povinnosti úspěšně vyhýbají?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 35 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

11. 5. 2007 18:26

no,matka má jistě více starostí s dětma,pokud je má v péčí,to jest téměř 100% případů,ale ovšem také Xkrát více radosti než otec,kterému soud laskavě dovolí dvakrát za čtvrt roku na dvě hodiny pokochat se se svýma dětma,na které platí mnohdy až polovinu svého příjmu,tak to pokládám za ten správný hnus,vlastně je to oloupení otce nejen o děti ,ale i o peníze

+99
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

23. 9. 2009 23:51, Ludmila

Ráda bych poděkovala za pomoc paní soudkyni Daně Pernetové, která mi pomohla v těžké rozvodové rozepři s mým bývalým. Tato soudkyně je opravdu žena s velkým „Ž“. Mého, bývalého u soudu tak setřela, že mu nezbude už vůbec nic a tak jsem si to představovala. Konečně někdo stojí na ženské straně proti mužům. Navíc jsem zjistila, že tato soudkyně bydlí nedalo mého bytu v Modřanech na Praze 4, v rodinném domě v ulici Rozvodova číslo 9. Zastavila jsem se tam za ní a ona mi ochotně poradila, jak na bývalého dál. Ten parchant teď už moje děti neuvidí, paní soudkyni jsem neskonale vděčná, protože ona fakt ví, jak pomoci ženě při rozvodu. Je to praktik a můžu vám jí všem jenom doporučit. Děkuji
LF

-66
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (35 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Děti bez vlastní rodiny pomoc státu potřebují

22. 4. 2005 | Kateřina Havlíčková | 2 komentáře

Děti bez vlastní rodiny pomoc státu potřebují

Tam, kde chybí láska, péče a starostlivost rodičů k dětem, musí nastoupit stát. A to jak s pomocí dětem, tak s represí vůči rodičům, kteří neplní své povinnosti. Jak financovat výchovu... celý článek

Chystáte se na mateřskou? Připravte se na almužnu.

21. 3. 2005 | Ludmila Řezníčková | 2 komentáře

Chystáte se na mateřskou? Připravte se na almužnu.

Řadíme se k zemím s nejnižší porodností na světě. Příčin je mnoho, nemalou roli ale hraje stránka ekonomická. Období porodu a nejbližší období péče o novorozené dítě finančně pokrývá... celý článek

Jak uživit potomky

5. 3. 2004 | Ludmila Řezníčková

Jak uživit potomky

Napjatý rodinný rozpočet mohou vylepšit přídavky na děti. Máte na ně nárok? Jak o ně požádat? A kolik peněz vám vlastně náleží?

Jak zvládnout péči o nechtěné děti

27. 2. 2004 | Ludmila Řezníčková

Jak zvládnout péči o nechtěné děti

Stát finančně podporuje ty, kteří se rozhodli pečovat o opuštěné děti. Jaké příspěvky poskytuje a za jakých podmínek je možné je čerpat?

Jak zvládnout porod, vojnu a pohřeb

13. 2. 2004 | Ludmila Řezníčková

Jak zvládnout porod, vojnu a pohřeb

Představíme si tři dávky sociální podpory, které nám mají pomoci ve chvíli, kdy nás postihnou finančně náročné události. Kdy máme nárok na porodné, pohřebné a zaopatřovací příspěvek,... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.