Na přídavek na dítě dosáhne víc rodin. Nová kalkulačka

Od dubna stoupne životní minimum. Jak se díky tomu změní nárok na přídavek na dítě?
Na přídavek na dítě dosáhne víc rodin. Nová kalkulačka

Jestli chcete přejít rovnou na kalkulačku, máme pro vás zkratku. Jinak si nejdřív popíšeme, jak to funguje a co se od dubna změní, ke kalkulačce dojdeme o pár řádků níž.

Přídavek na dítě poskytuje stát rodinám, které nezvládají platit náklady spojené s výchovou a výživou dětí. 

Tato sociální dávka přitom náleží přímo samotným nezaopatřeným dětem, nikoli jejich rodičům. Ti za dítě mladší osmnácti let pouze podávají žádost.

Za nezaopatřené zákon považuje dítě, které dosud nedokončilo povinnou školní docházku, nebo studenta do 26 let věku.

Anketa

Přídavky dostane víc lidí. Byli byste taky pro jejich zvýšení?

Nízký příjem

Základní podmínkou pro přiznání přídavku na dítě jsou nízké příjmy rodiny. Přesněji: příjmy společně posuzovaných osob, které s dítětem žijí v jedné domácnosti. Konkrétní hranicí je 2,7násobek životního minima. Pokud jsou celkové příjmy rodiny vyšší, na dávku nedosáhne.

Životní minimum, společensky uznaná hranice příjmu pro zajištění základních potřeb, se vždy odvíjí od počtu členů rodiny.

Částky životního minima se od roku 2012 neměnily, zatímco výdělky výrazně rostly, podobně jako ceny. Na přídavek tak dosáhlo čím dál méně lidí.

Od 1. dubna 2020 však životní minimum stoupne. Návrh ministryně Jany Maláčové (ČSSD) už schválila vláda. Tabulka ukazuje, jak stoupnou klíčové částky.

 

Životní minimum

do března 2020

Zvýšení

od dubna 2020

Jednotlivec3410 Kč3860 Kč
První osoba v domácnosti3140 Kč3550 Kč
Druhá a další dospělá osoba v domácnosti2830 Kč3200 Kč
Dítě do 6 let1740 Kč1970 Kč
Dítě od 6 do 15 let2140 Kč2420 Kč
Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené)2450 Kč2770 Kč
 

Existenční minimum 

do března 2020

Zvýšení

od dubna 2020

Osoba2200 Kč2490 Kč

Díky zvýšení životního minima tak na přídavek na dítě dosáhne větší počet rodin. Minimum pro domácnost, kterou tvoří dva dospělí a dvě děti mladší šesti let, vycházelo do března 9450 korun, po dubnovém zvýšení půjde o 10 690 korun.

Zatím doteď úřady přiklepnou přídavek na dítě rodině (s dvěma dospělými a dvěma dětmi do šesti let), jestliže její měsíční příjem nepřesáhne 25 515 korun, po zvýšení životního minima na dávku dosáhnou i rodiny s příjmem do 28 863 korun.

Jak je na tom zrovna vaše rodina, si snadno spočítáte na naší kalkulačce.

Spočítejte si životní minimum 2021

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Do příjmů, které o nároku na dávku rozhodnou, se vedle čisté mzdy či platu (po odpočtu daní a záloh na sociální a zdravotní pojištění) započítávají nejrůznější dávky nebo třeba výživné. Konkrétně:

Naopak se neberou v úvahu dávky v hmotné nouzipříspěvek na bydleníporodné nebo příspěvek na péči.

Úředníci posuzují příjmy za předchozí kalendářní čtvrtletí. Takže když budete o dávku žádat třeba v lednu, rozhodnou příjmy za říjen, listopad a prosinec roku 2019. Kdo požádá například v květnu, bude muset doložit příjmy za leden až březen 2020.

Osoby samostatně výdělečně činné dokládají poslední daňové přiznání – za každý měsíc se započte jedna dvanáctina ročních příjmů. Pokud OSVČ o dávku zažádá v období do konce června 2020, musí k žádosti přiložit daňové přiznání za rok 2018. Kdo žádost podá až v červenci, prokáže příjmy prostřednictvím daňového přiznání za rok 2019. Zároveň platí: při podnikání v rámci hlavní činnosti se vždy započítá nejmíň 50 procent průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství, i když skutečný výdělek byl nižší. U vedlejší činnosti se příjem započítá ve skutečné výši.

Výše přídavku na dítě bude dál záviset nejenom na jeho věku, ale také na snaze rodičů vydělávat si prací. Rozhodl o tom Ústavní soud.

Vyšší přídavky na děti, když rodič pracuje. V pořádku, řekl soud

Tři stovky navíc za práci

Přídavek na dítě se vyplácí měsíčně. Výše dávky se odvíjí od věku dítěte:

  • 500 Kč pro děti do šesti let 
  • 610 Kč pro děti od šesti do patnácti let 
  • 700 Kč pro děti od patnácti do šestadvaceti let

Zároveň ale můžou rodiče (respektive jejich děti) dostat ještě tři stovky navíc. Stačí splnit následující podmínku: mít příjem ze zaměstnání nebo podnikání aspoň ve výši životního minima jednotlivce – do konce letošního března je to 3410 korun, po dubnovém zvýšení 3860 korun. Na zvýšení dosáhne rodina, kde uvedenému vyhoví alespoň jeden z rodičů.

Vedle příjmů ze zaměstnání a samostatně výdělečné činnosti (podnikání) lze započítat také dávky nahrazující příjmy. Jde o dávky důchodového a nemocenského pojištění (nemocenská, ošetřovné, mateřská), podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci a příspěvek na péči pro osobu do 18 let. Do dávek nahrazujících příjem spadá i rodičovský příspěvek, ale jen pokud mu předcházelo čerpání mateřské.

Zkrátka nepřijdou ani nezaopatřené děti starší osmnácti let, jestliže žijí samostatně a mají vlastní příjem alespoň ve výši životního minima (3410 Kč do letošního března, 3860 Kč od dubna). Zvýšený přídavek na dítě potom dělá:

  • 800 Kč pro děti do šesti let
  • 910 Kč pro děti od šesti do patnácti let
  • 1000 Kč pro děti od patnácti do šestadvaceti let

Výši přídavku na dítě si jednoduše spočtete s pomocí naší kalkulačky. Do kolonky měsíční příjem zadejte průměrný příjem za předcházející kalendářní čtvrtletí.

Výpočet přídavků na děti 2021

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Žádost o přídavek na dítě

Žádost o přídavek na dítě se podává na kontaktním pracovišti úřadu práce v místě vašeho bydliště. O dávku lze zažádat až tři měsíce zpětně.

Předložit byste měli především Žádost o přídavek na dítě a Doklad o výši čtvrtletních příjmů – lejstro musí vyplnit každá z posuzovaných osob, která měla v rozhodném období alespoň jeden z příjmů, o kterém jsme psali výš. Nejčastěji jde o otce, matku, případně děti, které si přivydělávají ke studiu. Zatímco žádost stačí podat pouze jednou, každé čtvrtletí se dokládají rozhodné příjmy za předchozí tři měsíce.

Všechny potřebné tiskopisy najdete v naší galerii formulářů. Za neplnoleté dítě podávají žádost rodiče (pěstoun či poručník), osmnáctiletí a starší žádají sami. Vedle vyplněných tiskopisů si na úřad vezměte také občanský průkaz, a pokud žádáte o dávku na dítě mladší patnácti let, neobejdete se bez jeho rodného listu.

Nezaopatřené dítě

Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

  • se soustavně připravuje na budoucí povolání
  • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Není to však studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Monika Veselíková

Autor článku Monika Veselíková

Bakalářské studium odstartovala na Technické univerzitě v Liberci, magisterské v oboru Mediální studia dokončila na Fakultě sociálních věd UK. S redakcí Peníze.cz spolupracuje od konce roku 2014. Ve volném čase běhá, kde... Další články autora.

Líbil se vám článek?

+13
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Dokládání příjmu u některých dávek zůstává jednodušší

18. 3. 2021 | Jiří Hovorka

Dokládání příjmu u některých dávek zůstává jednodušší

Lidé, kteří pobírají příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě, nemusí úřadu práce dokládat příjmy a uhrazené náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Úřad práce ve druhém čtvrtletí... celý článek

Ošetřovné se nebude počítat jako příjem pro nárok na dávky

28. 1. 2021 | Jiří Hovorka

Ošetřovné se nebude počítat jako příjem pro nárok na dávky

Ošetřovné se v době zavřených škol nebude započítávat do příjmu při posuzování nároku na sociální dávky. Změnu na období leden až září roku 2021 přináší novela, kterou dnes ve zrychleném... celý článek

Kdo nově dosáhne na přídavek na dítě? Spočítejte si zvýšení

23. 12. 2020 | Petr Kučera | 6 komentářů

Kdo nově dosáhne na přídavek na dítě? Spočítejte si zvýšení

Nová kalkulačka ukazuje, jak se změní přídavky na dítě od dubna 2021. Vylepšení schválila vláda, musí ho ještě potvrdit Parlament.

Přídavky na dítě stoupnou a dosáhne na ně víc rodin

21. 12. 2020 | Petr Kučera | 19 komentářů

Přídavky na dítě stoupnou a dosáhne na ně víc rodin

Počet dětí, které mají nárok na přídavek, se zdvojnásobí. Jeho výše zároveň stoupne o víc než čtvrtinu. Změny mají platit od dubna, teď míří k poslancům.

Dávky mohou přijít později, upozorňuje úřad

10. 11. 2020 | Petr Kučera | 13 komentářů

Dávky mohou přijít později, upozorňuje úřad

Příspěvek na bydlení a přídavek na dítě mohou lidé dostat se zpožděním oproti obvyklému výplatnímu termínu. Důvodem je „změna aplikačního programu“ související s dočasným zjednodušením... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.