SOUTEŽ O IPHONE 13 A PŘEDPLATNÉ ČASOPISŮ HEROINE A FINMAG

Zapojte se do naší soutěže, ve které můžete vyhrát iPhone 13 a předplatné časopisů Finmag a Heroine.

Uvedenou cenu – iPhone 13 vyhrává první vylosovaný, předplatné Finmag a Heroine vyhrává druhý vylosovaný, předplatné libovolného časopisu vyhrává třetí vylosovaný, který správně odpoví na otázky v kvízu na Peníze.cz. Soutěž začíná dnem 13. 4. 2022 a končí dnem 26. 4. 2022. Výherce neprodleně zkontaktujeme prostřednictvím e-mailu.

Výhry: iPhone 13, předplatné časopisů Heroine a Finmag, předplatné libovolného z těchto časopisů
Trvání soutěže: Soutěž probíhá od 13. 4. 2022 do 26. 4. 2022

Pravidla soutěže (dále jen „Pravidla”)

§ 1
Pořadatelem Soutěže je společnost NextPage Media, s.r.o., Prague Gate, Türkova 2319/5b, Praha 4 – Chodov, IČO: 24780553 (dále jen „Pořadatel” ).

§ 2
Soutěž je vedena na stránkách https://www.penize.cz/spotrebitelske-uvery/433423-vyhrajte-iphone-13-s-refinancovanim-refixo.
Soutěž probíhá na území České republiky.

§ 3
Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby trvale bydlící na území České republiky (každá takováto osoba dále jen „Účastník”), které:

potvrdí, že se chtějí účastnit Soutěže tak, že odpoví na soutěžní otázky.

Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni pracovníci Pořadatele a také nejbližší rodinní příslušníci těchto pracovníků. Rodinnými příslušníky se rozumí příslušníci ve vzestupné a sestupné linii, sourozenci, manželé/manželky, bratranci/sestřenice a osoby, které jsou s pracovníky Pořadatele nebo Objednatele v adoptivním vztahu. Pořadatel není povinen přijímat a shromažďovat prohlášení týkající se této výhrady.

§ 4
Soutěž bude vyhodnocena po jejím ukončení. Účastníci, jež se soutěže zúčastní (dále jen „Výherci“) mohou vyhrát: iPhone 13, předplatné časopisů Heroine a Finmag, předplatné libovolného z těchto časopisu

Cena znamená: nárok vítězného Účastníka na získání jedné z výše uvedených cen dle umístění.

Výsledky Soutěže budou veřejně ohlášeny nejpozději 30. 4. 2022. Výherci bude výhra v Soutěži oznámena prostřednictvím e-mailu.

Výherci nejsou oprávněni žádat výměnu Ceny nebo její ekvivalent v penězích. Pořadatel si vyhrazuje právo Ceny zaměnit za jiné srovnatelné hodnoty.

Cena bude Výherci zaslána poštou (dále jen „Výhra“).

§ 5
Nezbytnou podmínkou účasti v soutěži je udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Se souhlasem Pořadatel zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa, a to pro účely určení výherce a předání výhry.

Účastník může svůj souhlas kdykoliv odvolat zasláním oznámení na adresu inzerce@penize.cz. Okamžikem doručení odvolání souhlasu přestává být daná osoba Účastníkem soutěže.

Osobní údaje Pořadatel zpracovává po dobu uděleného souhlasu, tedy v průběhu soutěže a 3 měsíce po jejím ukončení, nebo do odvolání souhlasu Účastníkem.

Jakékoliv své právo ve vztahu ke zpracování osobních údajů může Účastník uplatnit na adrese redakce@penize.cz. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz, na který se může Účastník taktéž obrátit se svými podněty či stížností.

§ 6
Zásady Soutěže stanoví výhradně tato Pravidla. Veškeré propagační a reklamní materiály mají výhradně informační povahu.

Pravidla Soutěže budou dostupná na stránkách www.penize.cz, dále pak v sídle Pořadatele po dobu trvání Soutěže. Pravidla mohou být na vyžádání rovněž zaslána na uvedenou adresu pod podmínkou, že Pořadateli bude zaslána nadepsaná obálka se správnou poštovní známkou.

Pořadatel si vyhrazuje právo provádět změny Pravidel v době trvání Soutěže, pakliže to nezpůsobí zhoršení podmínek pro účast v Soutěži. Tyto změny platí ode dne jejich zveřejnění.

Ustanovení těchto Pravidel se řídí českými právními předpisy. Ve věcech neupravených těmito Pravidly se použijí ustanovení občanského zákoníku, zákona o právu autorském a právech příbuzných a dalších zákonů.

Pořadatel nenese odpovědnost za závady spojené s fungováním operátorů internetových služeb a dalších třetích subjektů, na jejichž konání nebo zanedbání Pořadatel nemá vliv. Pořadatel dále nenese odpovědnost za okolnosti, které jsou na straně Účastníků.

Pořadatel nenese odpovědnost za zpoždění nebo jakékoliv překážky v komunikaci s Účastníky Soutěže plynoucí z příčin na něm nezávislých.

Pořadatel nenese odpovědnost za nemožnost dodat Cenu Výherci z příčin na něm nezávislých, zejména v případě, že Výherce uvedl nesprávnou adresu.

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

Přihláška k účasti Účastníka v Soutěži znamená, že se Účastník seznámil se zněním těchto Pravidel a vyjadřuje souhlas s ustanoveními těchto Pravidel.

V Praze dne 12. 4. 2022

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.