Poradna - rodičovská a řádná dovolená

Dobrý den, 24.12.2016 se mi narodil syn, na mateřskou jsem nastoupila 6 týdnů před porodem. jsem zaměstnaná na HPP. mateřskou jsem čerpala do konce května 2017. poté jsem písemně požádala zaměstnavatele o čerpání rodičovské dovolené, kterou jsem si stanovila do 3 let věku syna, tj. do 24.12.2019. bohužel jsem nevěděla o možnosti čerpat nárok na řádnou dovolenou bez krácení mezi MD a RD ( když jsem se ptala na OSSZ a ÚP na čerpání rodičovské tak mě na tuto možnost nikdo neupozornil, chápu, že to není asi jejich povinnost, přesto mě prý posílali nějaký papír ohledně mateřské apod, tento mě nedorazil-nevím zdali byla informace v něm?) pokud zaměstnavatel nevyhoví mé prosbě o dodatečné čerpání řádné dovolené v nekrácené podobě, bude se mně dovolená krátit i o zameškané dny z let 2018 a 2019 nebo jen za rok 2017? v nějakém článku na netu jsem se dočetla, že pokud by hrozilo "propadnutí" dovolené, je zaměstnavatel povinen nařídit čerpání....byl by to tedy můj případ? pokud bych tedy například zaměstnavatele požádala o přerušení RD a čerpání alespoň krácené řádné dovolené, musel by mi s ohledem na skutečnost, že by mně dovolená jinak propadla, umožnit čerpání například ještě letos? mohla bych například změnit délku čerpání RD na 1 rok následně zažádat o čerpání řádné dovolené a poté zase požádat o prodloužení rodičovské na 3 roky? Musí zaměstnavatel tomuto vyhovět? můžete mně prosím poradit, zdali je nějaká možnost, jak dostat alespoň nějaké peníze za dovolenou? a byla by i nějaká možnost čerpat dovolenou, pokud bych například během roku 2018 znovu otěhotněla a před nástupem na další MD požádala o čerpání? Ještě jsem se chtěla zeptat, zdali má zaměstnavatel povinnost informovat mně o vzniku nároku na dovolenou a jakém rozsahu, například formou výplatní pásky apod. ( vím že když byla asi 8 let zpátky na mateřské a rodičovské kolegyně, nosila naše externí účetní k nám do práce i její výplatnici, kde byly sice nulové částky mzdy apod., ale byl tam uveden nárok na dovolenou a výše náhrad apod. toto jsme jí však nikdy neposílali, tak nevím, zdali je nějaká povinnost. ) také jsem požádala o roční zúčtování daně ani tento doklad mně však zaměstnavatel neposlal....dále jsem se chtěla zeptat, na kolik dnů dovolené mám nárok za rok 2016, jestliže jsem do května chodila do práce, pouze jsem jeden týden byla na nemocenské, poté jsem byla až do poloviny listopadu na rizikovém těhotenství-nemocenské, a poté jsem již byla na mateřské. děkuji za odpověď a zdravím Vás s pozdravem Konečná

Dotaz poslal/a: terezzia, 02. 08. 2017 06:55

Dobrý den,
děkujeme, že jste využil služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující:

Čerpání dovolené je upraveno v § 217 zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Obecně čerpání dovolení určuje zaměstnavatel. Případy, kdy zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené, jsou uvedeny v odstavci (4) cit. paragrafu a to mj. na dobu, kdy je zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené. Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, je zaměstnavatel povinen dle § 217 odst. 5 zákoníku práce její žádosti vyhovět. Nepožádala-li jste o čerpání dovolené, aby bezprostředně navazovala na skončení mateřské dovolené, nárok vám nezanikne, ale již si nebudete moct sama zvolit období jejího čerpání. Záleží vždy na konkrétním případě, k jakému dni jste nastoupila na mateřskou dovolenou a podle toho se konkrétní výše nároku vypočítává. Dle § 218 odst. (4) zákoníku práce platí, že pokud by nemohla být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku, po kterém na ni vznikl nárok z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. Dle § 219 odst. (1) zákoníku práce se mj. dovolená zaměstnankyně přerušuje také nástupem mateřské a rodičovské dovolené a zaměstnance také nástupem rodičovské dovolené.

Právo na dovolenou je upraveno v § 212 zákoníku práce, jehož jednotlivá ustanovení upravují i její výši či krácení. Bude-li např. právo na dovolenou za kalendářní rok krácené nebo bude-li poskytnuto celoroční, nekrácené, závisí mj. právě na skutečnosti, zda jste požádala o dovolenou tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, což se ve Vašem případě nestalo tzn. dovolená Vám zůstane až na dobu, kdy byste se měla po rodičovské dovolené vrátit zpět do práce, ale měla by Vám být z důvodu následného čerpání rodičovské dovolené po dovolené mateřské krácena.

Rodičovskou dovolenou lze přerušit mj. nástupem do zaměstnání dle § 198 odst. (2) zákoníku práce.

Rodičovská dovolená vám náleží ode dne narození dítěte v délce, o kterou jste zažádala. Délku je možné v současnosti měnit (téměř libovolně) i v průběhu čerpání. To znamená, že pokud se na začátku rozhodnete pro rychlejší čerpání, můžete si v průběhu rodičovské dovolené změnit na pomalejší variantu. Celková vyplacená částka rodičovského příspěvku je pro všechny stejná, a to 220 tisíc korun. Rodiče ji mohou čerpat až do čtyř let věku dítěte. Volbu výše rodičovského příspěvku jste oprávněna měnit jedenkrát za tři měsíce.

V případě pracovního poměru platí, že pokud dle § 37 odst. (1) zákoníku práce neobsahuje pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru, je zaměstnavatel povinen zaměstnance o nich písemně informovat, a to nejpozději do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru; to platí i o změnách těchto údajů. Informace musí mj. obsahovat i údaje o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené.

Pokud jste byla poplatníkem, který ve zdaňovacím období pobíral příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků, tak máte právo po skončení zdaňovacího období požádat plátce daně o provedení ročního zúčtování. Přesné podmínky provedení předmětného zúčtování jsou stanoveny v zákoně o daních z příjmu. Roční zúčtování provede poslední zaměstnavatel (plátce daně) a to mimo jiné na základě potvrzení o zdanitelných příjmech a o sražených zálohách od všech předchozích plátců daně za předmětné zdaňovací období, pokud byste takové příjmy pobírala. Tato potvrzení jste povinna předložit současně se žádostí o roční zúčtování a to v termínu do 15. února následujícího roku. Pokud jste neměla jiné příjmy, předmětná potvrzení nepředkládáte, ale ve stejném termínu musíte požádat o provedení předmětného zúčtování, jinak se roční zúčtování neprovede.

Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme.

Lefensor, s.r.o.
Your reliable partner
E-mail: info@lefensor.eu
Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 08. 08. 2017 20:35

Výpis článků s klíčovým slovem pracovní právo

Jak přežít (v) zaměstnání: Jak se soudit se zaměstnavatelem

12. 6. 2014 | Jiří Lojda | 2 komentáře

Jak přežít (v) zaměstnání: Jak se soudit se zaměstnavatelem

Ať se snažíme sebevíc, abychom zaměstnavatele přesvědčili o své pravdě, někdy to prostě nepomáhá. Pak nám nezbude než se soudit. U jakého soudu ale žalobu podat a jaké jsou opravné prostředky, pokud se nám rozsudek soudu prvního stupně nebude zdát správný? Více o tom v posledním díle našeho seriálu o pracovním právu.

I teambuilding je práce, potvrdil soud ve sporu o úraz

4. 5. 2014 | Petr Kučera | 4 komentáře

I teambuilding je práce, potvrdil soud ve sporu o úraz

Nejvyšší soud opakovaně řešil odpovědnost za úraz při sportovních aktivitách během teambuildingové akce.

Jak přežít (v) zaměstnání. Pracujeme v Unii

4. 2. 2014 | Jiří Lojda | 6 komentářů

Jak přežít (v) zaměstnání. Pracujeme v Unii

Občan Evropské unie může pracovat v Evropské unii. Tedy kdekoli v Evropské unii. Ovšem jakým právem se pak řídí vztah mezi ním a jeho zaměstnavatelem, řekněme třeba v případě, že český občan pracuje pro švédskou firmu v Rakousku?

Jak přežít (v) zaměstnání: (Ne)dostáváme výpověď. Odstupné

27. 1. 2014 | Jiří Lojda | 12 komentářů

Jak přežít (v) zaměstnání: (Ne)dostáváme výpověď. Odstupné

V minulém díle našeho nového seriálu nás vyhazovali z práce. Nemilé. Dnes se podíváme na několik málo situací, kdy nás vyhodit nemůžou. A na odstupné, které nám případný vyhazov může aspoň trochu osladit. Kdy na něj máme nárok? A kolik dostaneme?

Jak přežít (v) zaměstnání: Výpověď. Mávejte rukama, poletíte!

21. 1. 2014 | Jiří Lojda | 9 komentářů

Jak přežít (v) zaměstnání: Výpověď. Mávejte rukama, poletíte!

V předchozích dílech našeho nového seriálu jsme mluvili o případech, kdy se zaměstnanec rozhodne, že mu bez stávající práce bude líp. Bohužel existují na světě také případy opačné: že se zaměstnavatel rozhodne, že toho a toho zaměstnance už živit nebude. Co je právoplatný důvod k výpovědi, co není a za co můžete letět na hodinu?

Jak přežít (v) zaměstnání: Dáváme výpověď

13. 1. 2014 | Jiří Lojda | 7 komentářů

Jak přežít (v) zaměstnání: Dáváme výpověď

Minulý týden jsme na Peníze.cz představili nový seriál věnovaný pracovnímu právu. Tedy zejména vztahům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Začali jsme trochu netradičně – prvním z článků o tom, jak se v práci končívá. Ovšem v tomhle případě víc než kdy jindy platí, že každý konec je vlastně taky nový začátek.

Když jste sám za sebe, lze si na patologický adrenalin zvyknout

9. 11. 2013 | Martin Vlnas | 6 komentářů

Když jste sám za sebe, lze si na patologický adrenalin zvyknout

Pomáhal s transformací největší brazilské pojišťovny a při tom si navykl sledovat ve zpětném zrcátku, kdo jede za jeho autem. V Jižní Koreji pak měl rozjíždět nový byznys pro ING – jenže zemi zasáhla světová finanční krize, což ho donutilo seznámit se s podivuhodnými kličkami tamějšího pracovního práva, které prakticky neumožňuje dávat výpovědi. Od září je Michal Špaňár výkonným ředitelem finančněporadenské společnosti Partners.

„Byl jste někdy na úřadu práce?“ O službě, která pomáhá vyhazovaným i vyhazujícím

16. 2. 2013 | Ondřej Tůma | 23 komentářů

„Byl jste někdy na úřadu práce?“ O službě, která pomáhá vyhazovaným i vyhazujícím

Pro outplacement zatím nemáme a možná nikdy ani mít nebudeme vlastní slovo. Služba, která pomáhá firmám překonat s citem a se ctí vyhazovy zaměstnanců a propuštěným zase hledat novou práci, v Česku pomaličku zdomácňuje. Povídali jsme si o ní s Evou Kramešovou, která právě takové programy zaštiťuje u personální agentury Hays.

Co zmůže zaměstnanec, když si firma vykládá zákony po svém…

9. 7. 2012 | Barbora Buřínská | 27 komentářů

Co zmůže zaměstnanec, když si firma vykládá zákony po svém…

K lékaři musí čas od času každý. A někdy to nejde jinak než v pracovní době. Pamatuje na to i zákoník práce a navazující předpisy. Vyčíslují, na jakou dobu vás musí zaměstnavatel uvolnit kvůli návštěvě lékaře (nejen vaší, ale i člověka, který je na vás závislý) a kolik z ní musí proplácet.

Skončí švarcsystém v propadlišti dějin, nebo „jen“ v ilegalitě?

6. 12. 2011 | Petra Dlouhá | 32 komentářů

Skončí švarcsystém v propadlišti dějin, nebo „jen“ v ilegalitě?

Jste „zaměstnaní na živnosťák“? Stát vyhlásil válku švarcsystému, připravte se na to, že byste se brzy mohli stát její obětí. Vašemu zaměstnavateli nezaměstnavateli hrozí od ledna pokuta čtvrt milionu až deset milionů. A vy sami byste mohli být lehčí až o sto tisíc!

Nový zákoník práce schválen. Co nás čeká a nemine?

11. 11. 2011 | Petra Dlouhá | 32 komentářů

Nový zákoník práce schválen. Co nás čeká a nemine?

Poslanci měli minulý týden pohotovost. Zasedali a jednali, až se z nich kouřilo. Jen produktivita práce nestála za moc. Opozice se maratonem obstrukcí snažila bránit reformám, které stejně zvrátit nemohla. Koalice nakonec protlačila všechny. Jednou z nich je novela zákoníku práce. Co přináší?

Nový zákoník práce: jaké se chystají změny?

20. 7. 2011 | František Mašek | 3 komentáře

Nový zákoník práce: jaké se chystají změny?

Zatím první čtení ve sněmovně má za sebou upravený zákoník práce. Jde příliš na ruku zaměstnavatelům, říkají jeho odpůrci. Opoziční senát ho však nejspíš nezastaví, a tak ho chtějí odboráři a sociální demokraté pro některá ustanovení nechat posoudit Ústavnímu soudu

Pojištění právní ochrany může ušetřit spoustu peněz

24. 5. 2011 | Ondřej Tůma | 29 komentářů

Pojištění právní ochrany může ušetřit spoustu peněz

Tak a dost! Tady si z vás snad někdo dělá legraci! Nejradši byste toho šizuňka hnali k soudu! Kdybyste na to ovšem měli. Peníze a žaludek. A kdybyste vůbec věděli, jak se to dělá. Možná jste si včas měli sjednat pojištění právní ochrany.

Za škodu v práci jste předem vinni. Odbory chtějí změnu

22. 5. 2011 | Petr Kučera | 8 komentářů

Za škodu v práci jste předem vinni. Odbory chtějí změnu

Pan Jan pracuje jako jediný prodavač v malém obchodě. Se svým zaměstnavatelem podepsal takzvanou dohodu o hmotné odpovědnosti za případný schodek či manko.

Víte, co je rodičovská dovolená?

3. 5. 2011 | Ludmila Řezníčková | 17 komentářů

Víte, co je rodičovská dovolená?

Rodičovská dovolená – většina lidí si představí dobu, po niž se pobírá rodičovský příspěvek. To ovšem není přesné. A navíc je to jen jeden úhel pohledu, osobní. Rodičovskou dovolenou totiž s vámi „prožívá“ i zaměstnavatel. Nemusí mu to být po chuti a může chtít, abyste jeho nelibost pocítili... Co říká pracovní právo?

Čeká nás rok plný změn

3. 1. 2011 | František Mašek | 5 komentářů

Čeká nás rok plný změn

Reformy, které hodlá podle programového prohlášení uskutečnit současná vláda, asi začnou nejdříve od příštího roku, tedy od ledna 2012. Letos nás nicméně čeká daleko více změn, než v minulých letech. Věřme, že jejich cílem nejsou pouze rozpočtové úspory.

Je na tom Řecko opravdu tak špatně?

30. 9. 2010 | Arsen Lazarevič | 2 komentáře

Je na tom Řecko opravdu tak špatně?

První polovina roku byla silně poznamenána řeckou krizí. Média denně referovala o Řecku jako o nezodpovědné zemi, kterou brzy čeká bankrot. Jaké poučení si z dění v této zemi můžeme odnést?

Jak vás chrání nový antidiskriminační zákon

25. 9. 2009 | Maria Janšová, Radek Dvořáček | 1 komentářů

Jak vás chrání nový antidiskriminační zákon

Od začátku září je účinný dlouho očekávaný zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, známější spíše pod označením antidiskriminační zákon.

Partner sekce

Lefensor, s.r.o.

Lefensor, s.r.o.

Společnost Lefensor, s.r.o., úspěšně působí na trhu již od roku 1997. V současné době se orientuje zejména na právní a poradenskou podporu poskytovanou malým až středním podnikům, živnostníkům a nepodnikatelským subjektům – osobám, sdružením, atp. Naším cílem je poskytnout kompletní a komplexní právní zázemí všem našim klientům, a to v lepší kvalitě a rychleji než konkurence, za stejných jistot a nejnižší cenu na trhu. Díky vlastním, kvalitním lidským zdrojům a řadě spolupracujících subjektů jsme schopni zajistit všechny námi nabízené služby za zlomek jejich tržní ceny. Naším mottem není jednorázová spolupráce za vysokou cenu, ale dlouhodobé budování vzájemné důvěry založené na kvalitních službách.

Za tuto kategorii odpovídá:

Lefensor, s.r.o.

http://www.lefensor.eu/

Partnerem poradny od: 8. 10. 2014

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  14 824 907 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Aktuální články

Ano, bude dráž. Nahoru jdou ceny nemovitostí i hypotéky

Ano, bude dráž. Nahoru jdou ceny nemovitostí i hypotéky

Rostoucí ceny nemovitostí probouzejí Česko ze sna o vlastním bydlení téměř pro každého....více

ČSOB hlásí výpadek. Nejdou karty ani SMS

ČSOB hlásí výpadek. Nejdou karty ani SMS

ČSOB měla ve čtvrtek odpoledne rozsáhlý výpadek. Nefungovaly online platby kartou ani...více

eKasa od O2 končí kvůli EET. Klienty přebírá konkurence

eKasa od O2 končí kvůli EET. Klienty přebírá konkurence

Služba eKasa operátora O2 k 25. říjnu končí. Přes tři tisíce podnikatelů, kteří tento...více

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů
Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.