Chcete si přivydělat nebo jít jinam? Pozor na konkurenci

Veronika Hejná | rubrika: Když se řekne | 17. 7. 2020 | 1 komentář
V zaměstnání můžete narazit na zákaz konkurence nebo konkurenční doložku. Vysvětlíme, v čem se liší.
Chcete si přivydělat nebo jít jinam? Pozor na konkurenci

Zdroj: Shutterstock

Když si chcete k zaměstnání ještě přivydělat jinde, můžete si vedle hlavního úvazku přibrat brigádu nebo začít podnikat. Nic nebrání ani tomu, abyste měli víc brigád současně, pokud se dají časově skloubit.

Člověk tak může pracovat na pracovní smlouvu u zaměstnavatele a zároveň u druhého zaměstnavatele mít uzavřenu dohodu o pracovní činnosti, u třetího dohodu o provedení práce a k tomu podnikat.

Dejte si ale pozor na zákaz konkurence. Jestliže budete svému zaměstnavateli konkurovat, může se snadno stát, že dostanete výpověď takzvaně na hodinu – tedy že s vámi zaměstnavatel okamžitě zruší pracovní poměr z důvodu hrubého porušování pracovních povinností.

V některých oborech – a často také u manažerských funkcí – bývá navíc sjednávána konkurenční doložka. Ta je součástí pracovní nebo manažerské smlouvy. Uplatní se až poté, co váš pracovní poměr skončil, ale v zájmu dosavadního zaměstnavatele je, abyste hned nenastoupili ke konkurenci. Za to vám musí poskytnout finanční kompenzaci.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Jaký je tedy rozdíl mezi zákazem konkurence a konkurenční doložkou? A jaké sankce vám hrozí při jejich porušení?

Na koho se vztahuje zákaz konkurence

Zákaz konkurence se vztahuje na každého zaměstnance automaticky přímo podle zákoníku práce. Ten říká, že zaměstnanec smí vykonávat vedle trvajícího zaměstnání „výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, jen s jeho předchozím písemným souhlasem“.

Nezáleží na tom, jestli u zaměstnavatele působíte na pracovní smlouvu nebo dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPČ nebo DPP).

Cílem je zamezit pracovníkům, aby na úkor zaměstnavatelů zneužili znalosti výrobních nebo obchodních postupů k výkonu jiné výdělečné činnosti. Omezení se však nevztahuje na výkon vědecké, pedagogické, publicistické, literární a umělecké činnosti.

Jak se konkurenční jednání posuzuje

Konkurenčním jednáním je konkurenční výdělečná činnost, a to jakákoliv, ať jde o pracovní poměr nebo podnikání. U podnikání jde bezpochyby o zákaz podnikání na základě živnostenského oprávnění nebo jiného oprávnění podle zvláštních zákonů.

Ale co když si zaměstnanec založí vlastní společnost s ručením omezeným? Pak je nutné zjistit, jestli se jako společník podílí na její činnosti. Pokud v ní má jenom majetkový podíl, o konkurenci se nejedná. Pokud sám vyvíjí činnost, tak ano. O porušení zákazu jde vždycky, když je zároveň jednatelem takové společnosti (nebo členem statutárního či jiného orgánu).

Zakázána je výdělečná činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele. Postačí, že jejím účelem je dosažení výdělku. Nezáleží na tom, že je vaše podnikání ztrátové.

Hledej práci!

Zdroj: Shutterstock

Nečekejte, že práce přijde za vámi!

Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě!

Nabídky práce na Peníze.cz

Rozhodující přitom není druh práce zaměstnance, ale shoda v předmětu činnosti zaměstnavatele. Ten můžeme zjistit z obchodního, živnostenského nebo jiného rejstříku či ze zakladatelských dokumentů zaměstnavatele.

Příklad:

Pokud působíte jako účetní v účetní firmě a chcete začít jako účetní také podnikat, jde o porušení zákazu konkurence.

Jiná situace by nastala, pokud pracujete na pozici účetní ve stavební firmě. Pak můžete vykonávat účetní činnost jako OSVČ a o porušení zákazu konkurence nejde, protože předmět činnosti zaměstnavatele je odlišný.

Zákaz konkurence platí pouze po dobu, kdy zaměstnání trvá. Po ukončení pracovněprávního vztahu můžete přejít ke konkurenci, pokud vás nezavazuje speciální dohoda s bývalým zaměstnavatelem – takzvaná konkurenční doložka, kterou podrobně popíšeme za chvíli.

Konkurovat zaměstnavateli lze s jeho souhlasem

Na začátku jsme zmínili, že podle zákoníku práce můžete „výdělečnou činnost, která je shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, smíte vykonávat jen s jeho předchozím písemným souhlasem“.

Takový souhlas by musel zaměstnavatel dát dopředu, a to v písemné podobě. Záleží na něm, jestli ho udělí na dobu určitou nebo neurčitou. Může obsahovat i další podmínky.

Zaměstnavatel každopádně není povinen vám takový souhlas udělit. A i když ho už dal, může ho kdykoliv odvolat. I takové odvolání by muselo mít písemnou podobu a zaměstnavatel je povinen v něm sdělit důvody změny rozhodnutí. Zákon je sice nevymezuje, ale měly by být dostatečně závažné.

Co dělat, když předchozí souhlas odvolá? Bez zbytečného odkladu musíte konkurenční výdělečnou činnost ukončit, tedy například podat výpověď, odstoupit z funkce jednatele nebo zrušit živnostenské oprávnění.

Co když si přivyděláváte, ale zaměstnavateli nekonkurujete?

Pokud podnikáte jako OSVČ v jiném oboru nebo pracujete i pro jinou firmu, ale zaměstnavateli nekonkurujete, je vše v pořádku.

Takovou vedlejší činnost zaměstnavatel nemusí povolovat. Dokonce o ní nemusí ani vědět. Účelem zákazu konkurence totiž není znemožnit vám přivýdělek, ale ochránit oprávněné zájmy zaměstnavatele.

Další novinky v zákoníku práce

Palagraf
Zdroj: Shutterstock

Ne po dnech, ale po hodinách! Nový výpočet dovolené. Rozdíl pocítí hlavně lidé s nepravidelnou pracovní dobou a ve směnných provozech. A vedoucí a instruktoři dostanou týden volna navíc:

Výpočet dovolené se mění. Na dětské akce bude týden navíc


Nejen pro lidi na rodičáku a mateřské. Jeden džob pro dva nebo víc lidí. Jak si rozdělíte práci, bude na vás:

Sdílené pracovní místo. Kratší úvazek bude jednodušší


Zpřesněna a přeleštěna pravidla pro odškodňování pracovních úrazů. Odškodné po smrťáku i pro dospělé potomky a rodiče, přesnější výpočet renty:

Odškodnění za pracovní úraz vyšší a pro víc pozůstalých


Nová pravidla potěší zejména ty, co občas nepřijdou do práce, a ještě se zapomenou omluvit. Dnes jim za neodpracovaný den může zaměstnavatel seškrtat dovolenou až o tři dny, nově to bude možné jen v poměru jedna ku jedné.

Krácení dovolené kvůli absenci

Z toho také vyplývá, že jinou výdělečnou činnost, která není shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, není možné omezovat ani dohodou se zaměstnancem. Taková dohoda by byla neplatná.

Samozřejmě: Jiné výdělečné činnosti se musíte věnovat mimo pracovní dobu a nesmíte k ní využívat pracovní prostředky svého zaměstnavatele.

Jaké sankce hrozí za porušení zákazu konkurence

Porušení zákazu konkurence je porušením pracovních povinností. Zaměstnavatel tak může udělit výtku s upozorněním na možnost výpovědi, nebo vám rovnou dát výpověď pro hrubé porušování pracovních povinností, nebo dokonce pracovní poměr z téhož důvodu zrušit s okamžitou platností.

A to není všechno. Další sankcí může být povinnost nahradit zaměstnavateli vzniklou škodu. S ohledem na to, že výkon jiné výdělečné činnosti je úmyslným porušením povinností, neuplatní se zde omezení náhrady škody na 4,5násobek vašeho průměrného výdělku. Náhradu škody by tak zaměstnanec musel uhradit celou.

Co je konkurenční doložka

Konkurenční doložka zavazuje zaměstnance nevykonávat konkurenční činnost ještě určitou dobu potom, co ze zaměstnání odešel – maximálně ale na jeden rok.

Zatímco zákaz konkurence se vztahuje na všechny zaměstnance přímo ze zákona, konkurenční doložka se uplatní jenom tehdy, pokud ji zaměstnanec s firmou výslovně sjednali.

Může být sjednána buď přímo v pracovní smlouvě, nebo i samostatně, vždycky ale nejpozději před skončením pracovního poměru.

Zákoník práce uvádí, že zaměstnavatel může konkurenční doložku se zaměstnancem sjednat jenom v případě, pokud je to přiměřené s ohledem na informace, které v zaměstnání získává. Využívá se u manažerů nebo expertů se specifickým know-how.

Zákoník naopak výslovně zakazuje sjednání konkurenční doložky s pedagogickými pracovníky škol a školských zařízení či zařízení sociálních služeb.

Obsahem konkurenční doložky je závazek zaměstnance, že po určitou dobu po skončení zaměstnání nezačne vykonávat výdělečnou činnost, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele nebo vůči němu měla soutěžní povahu.

Není tedy potřeba, aby šlo vyloženě o stejný předmět činnost. Postačí, že zaměstnavateli můžete konkurovat – například nabídkou alternativních produktů.

Jak vysoká má být kompenzace při konkurenční doložce

Za dodržování takového závazku musí zaměstnavatel poskytnout peněžité vyrovnání. Zákoník vychází z toho, že v řadě podnikatelských oborů informace velmi rychle zastarávají – a pokud zaměstnanec nepůsobí ve svém oboru delší dobu, může na trhu práce ztrácet svou hodnotu.

Může se hodit

Zdroj: Shutterstock

Český fintechový startup chce změnit tradiční systém měsíční výplaty. Nová služba nazvaná Mzdový bankomat umožní lidem vybrat si část mzdy za odpracovanou práci kdykoli v měsíci – pokud se jejich zaměstnavatel do systému zapojí.

Výplatu dostanete, kdy chcete. Startuje nová služba


Na papíře to možná vypadá dobře, ale kolik pak opravdu dostanete? Spočítáme vám čistý výdělek po zdanění a povinných odvodech. Ať už jde o klasický pracovní poměr, DPP nebo DPČ.

Výpočet čisté mzdy

Kalkulačka DPP a DPČ

Bývalý zaměstnavatel musí vyplácet peněžité vyrovnání ve výši minimálně poloviny průměrného měsíčního výdělku, a to za každý měsíc platnosti konkurenční doložky. Nižší být nesmí, zatímco maximální výše kompenzace omezena není.

Jestliže se obě strany nedohodnou jinak, je finanční vyrovnání vypláceno měsíčně a zpětně – obdobně jako mzda. Pokud je bývalý zaměstnavatel v prodlení s výplatou této kompenzace (nebo třeba jen její části) déle než 15 dní po splatnosti, může bývalý zaměstnanec dohodu o konkurenční doložce vypovědět. Není-li konkrétní splatnost sjednána, vychází se z toho, že je částka po splatnosti prvního dne měsíce následujícího po měsíci, za který náleží.

Příklad:

Finanční vyrovnání z konkurenční doložky za leden je splatné nejpozději do konce února. Není-li uhrazeno ani do 15. března, má zaměstnanec právo konkurenční doložku vypovědět.

Pak tato dohoda zaniká první den kalendářního měsíce po doručení výpovědi. Pokud zaměstnanec doručil výpověď dohody o konkurenční doložce 28. března, dohoda zanikne 1. dubna.

Je možné uzavřít konkurenční doložku i v DPČ nebo DPP?

Ano, dohodu o konkurenční doložce lze vedle klasické pracovní smlouvy sjednat i dohodě o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o pracovní činnosti nebo o provedení práce), manažerské smlouvě nebo separátní smlouvě uzavřené kdykoliv během trvání pracovního poměru.

Může být také sjednána až v dohodě o skončení pracovního poměru – ale vždy před jeho skončením.

Co hrozí při porušení konkurenční doložky

Při porušení konkurenční doložky má zaměstnavatel právo na úhradu způsobené škody. Tu je ale v praxi složité vyčíslit. Proto je typické v dohodě sjednat smluvní pokutu pro případ porušení ze strany bývalého zaměstnance.

Výše smluvní pokuty musí být přiměřená s ohledem na povahu informací a znalostí postupů, které zaměstnanec u zaměstnavatele získal. Přitom není nutné, aby v novém pracovním poměru takových znalostí skutečně využil.

Ústavní soud se nedávno vyjádřil k povinnosti bývalé zaměstnankyně, která odmítla uhradit smluvní pokutu za porušení konkurenční doložky. Jejím argumentem bylo to, že sama během čtyř dnů od nového zaměstnavatele ve zkušební době odešla. Ústavní soud však zdůraznil, že právo na zaplacení smluvní pokuty existuje, přestože není jisté, zda došlo ke zneužití citlivých informací. Není rozhodující ani krátká doba trvání zaměstnání, protože předat citlivé informace a know-how lze i v řádu několika hodin nebo dokonce minut.

Zaplacením smluvní pokuty se může člověk z konkurenční doložky také vyvázat. Její úhradou totiž povinnost zdržet se konkurenční činnosti zaniká.

Rozdíly mezi zákazem konkurence a konkurenční doložkou

Zákaz konkurence

(§ 304 zákoníku práce)

Konkurenční doložka

(§ 310 a § 311 zákoníku práce)

Uplatní se přímo ze zákona.

Bylo by nutné ji sjednat, a to písemně.

Působí po dobu platnosti pracovního poměru.

Začíná působit až po ukončení pracovního poměru, maximálně na jeden rok.

Týká se všech zaměstnanců.

Týká se jen těch zaměstnanců, s nimiž byla sjednána. Sjednání je možné požadovat jen, je-li to možné od zaměstnance s ohledem na jeho pracovní činnost spravedlivě požadovat.

Za dodržování nenáleží finanční kompenzace.

Dodržování doložky musí bývalý zaměstnavatel finančně kompenzovat.

Nedodržení může vést k výpovědi nebo dokonce okamžitému rozvázání pracovního poměru a povinnosti nahradit škodu.

Nedodržení může vést k povinnosti nahradit způsobenou škodu nebo zaplatit smluvní pokutu.

Omezení je užší. Při jiné výdělečné činnosti se posuzuje „předmět činnosti zaměstnavatele“

Omezení je širší. Kromě „předmětu činnosti zaměstnavatele“ je možné sjednat zákaz činnosti, která má vůči bývalému zaměstnavateli „soutěžní povahu“

Už nás sledujete? 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady! 

Veronika Hejná

 Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+13
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Nová pravidla pro home office, dohody i výpovědi. Změny v zákoníku práce jsou tu

27. 9. 2023 | Kateřina Hovorková

Nová pravidla pro home office, dohody i výpovědi. Změny v zákoníku práce jsou tu

Novela začíná platit od 1. října. Dotkne se hlavně práce z domova, takzvaných dohodářů a možností doručování. Jak se připravit na změny v zákoníku práce?

Kdy do předčasného důchodu? Porovnání ukazuje, o kolik přijdete po zpřísnění

14. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Kdy do předčasného důchodu? Porovnání ukazuje, o kolik přijdete po zpřísnění

Jak moc se vyplatí odejít do předčasného důchodu ještě v září, než začnou platit nová pravidla? Kdo si pospíší, vydělá na tom výrazně. Dosavadní podmínky se přitom dají ještě na půl... celý článek

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

13. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Sleva na zkrácené úvazky ušetřila přes 400 milionů. Mohlo to být víc

29. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Sleva na zkrácené úvazky ušetřila přes 400 milionů. Mohlo to být víc

Novela od února zvýhodnila kratší úvazky u mladých lidí, rodičů či osob starších 55 let. Cílem bylo zvýšit nabídku práce pro tyto dlouhodobě odstrkované skupiny na trhu práce. Náročné... celý článek

Předčasný důchod? Spočítejte si, jak vyjde podle nových pravidel

24. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Předčasný důchod? Spočítejte si, jak vyjde podle nových pravidel

Pravidla pro předčasný odchod do důchodu budou výrazně přísnější než dosud, potvrdili senátoři. Nová kalkulačka ukáže, kolik dostanete.

Partners Financial Services