Chcete být s dítětem doma déle? Co dělat, když rodičovská dovolená nestačí

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 15. 5. 2019 | 5 komentářů
Rodičovský příspěvek si můžete rozložit až do čtyř let věku dítěte, ale rodičovská dovolená trvá nejvýš do jeho tří let. Co když chcete nebo potřebujete zůstat doma s dítětem déle? Hrozí vám výpověď v práci? O jaké jistoty přijdete?
Chcete být s dítětem doma déle? Co dělat, když rodičovská dovolená nestačí

Doba, kdy berete rodičovský příspěvek, není totéž co doba rodičovské dovolené. Většinou se sice více či méně překrývají,  ale vůbec to nemusí platit vždycky.

Klidně můžete pobírat rodičovský příspěvek, a přitom rodičovskou dovolenou vůbec nečerpat. Nebo naopak: můžete být na rodičovské dovolené, přestože rodičovský příspěvek nedostáváte (třeba proto, že už jste celou částku vybrali).

Jasno v pojmech

Rodičovský příspěvek je dávka, která obvykle navazuje na peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Stát ji vyplácí (vždycky jenom jednomu) rodiči malého dítěte, aby mu aspoň částečně nahradil výpadek příjmu v prvních letech rodičovství. Podrobnosti o výpočtu peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku, včetně kalkulaček a pravidel nároku na dávky, najdete v našich aktuálních přehledech:

Oproti tomu rodičovská dovolená nesouvisí se státní dávkou (příspěvkem), ale jenom s prací. Zaměstnavatel ji povinně poskytuje své zaměstnankyni nebo zaměstnanci, pokud ho o to žádají v souvislosti s narozením dítěte a následnou péčí o něj. Podle zákoníku práce jim musí vyhovět do tří let věku dítěte. 

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Aktualizace květen 2019: Jak nepřijít o 80 tisíc

Už to vypadá stoprocentně: rodičovský příspěvek nebude 220 tisíc, ale 300 tisíc. A těch 80 tisícovek můžou dostat i ti, kteří už rodičák berou. 

Máte dítě, kterému budou čtyři roky až po příštím prvním lednu? Berete ještě rodičovský příspěvek? Víme, jak to udělat, abyste dostali 80 tisíc korun navíc. Přemýšlejte ale také o tom, jestli je dokážete vybrat, než dáte dítěti na dort čtyři svíčky.

Jak dosáhnout na vyšší rodičovský příspěvek? Projděte si, co udělat

 

V bezpečí před vyhazovem

Těhotné ženy a rodiče, kteří jsou na mateřské nebo rodičovské dovolené, chrání před vyhazovem zákoník práce. Víme kdy a jak:

U matek navazuje rodičovská dovolená na mateřskou dovolenou (ta trvá 28 týdnů, respektive 37 týdnů při narození vícerčat, přičemž začíná osm až šest týdnů před očekávaným termínem porodu, který potvrdí lékař; nebo v den porodu, když se dítě narodí předčasně). Tatínek na mateřskou dovolenou nárok nemá; na rodičovskou dovolenou smí nastoupit hned, jak dítě přijde na svět. Dodejme, že od loňského roku může tatínek žádat i o takzvanou otcovskou – dávku otcovské poporodní péče, a to nejvýše sedm po sobě jdoucích dnů nejpozději do šesti týdnů od narození potomka.

Zatímco na rodičovský příspěvek má nárok vždycky jenom jeden z rodičů (můžou se ale v čerpání střídat), na rodičovské dovolené klidně můžou být oba naráz – když o to v práci požádají, šéf jim musí vyhovět.

Musí šéf souhlasit?

Rodičovská dovolená trvá nejdéle do tří let věku dítěte. Když z nějakého důvodu potřebujete (nebo prostě jen chcete) zůstat s dítětem doma ještě nějaký čas po jeho třetích narozeninách, existuje v zaměstnání jediné řešení: požádat šéfa o neplacené volno. Rodičovskou dovolenou prodloužit nejde.

O situacích, kdy zaměstnavatel musí poskytnout neplacené volno, jsme psali nedávno. Doba po skončení rodičovské však mezi takové situace nepatří. Přesněji řečeno: neexistuje právní předpis, který by zaměstnavateli nařizoval v tomto případě neplacené volno dát. Záleží pouze na jeho ochotě se dohodnout.

Zpátky do práce

Vracíte se z mateřské nebo rodičovské do práce? Pohlídejte si svá práva. Přečtěte si, jak dlouho vám šéf musí držet „jen“ práci a jak dlouho přímo původní židli:

Jakmile dítě dovrší věk tří let, může vás zaměstnavatel vyzvat, abyste nastoupili zpátky do práce, nebo abyste pracovní poměr ukončili. Když do práce na jeho výzvu nenastoupíte a budete mít neomluvenou absenci, hrozí, že vám dá kvůli porušení pracovních povinností výpověď. Tenhle strašák ale neplatí absolutně. Podle verdiktu Nejvyššího soudu z roku 2008 totiž musí zaměstnavatel zohlednit důvody, které vám brání se po rodičovské dovolené do práce vrátit.

Pokud odmítnete pracovat proto, že pro dítě nemůžete sehnat školku, nemáte hlídání ani jinou šanci zajistit řádnou péči o dítě, a zaměstnavatele o těchto důvodech vyrozumíte, není podle soudu pochybnost o tom, že do práce objektivně nemůžete. A zaměstnavatel tudíž podle Nejvyššího soudu vaší žádosti o neplacené volno vyhovět musí, pracovní poměr s vámi kvůli tomu rozvázat nemůže.

Úplně jiná je situace, když do práce nenastoupíte z vlastního rozhodnutí, vlastní vinou nebo z vlastní nedbalosti – tedy například když se ani nepokusíte školku shánět. Pak musíte počítat s tím, že vám zaměstnavatel může dát výpověď.

Jak to bude s odvody

V době, kdy máte neplacené volno, nedostáváte mzdu (plat) ani náhradu mzdy. Není tedy z čeho vypočíst daň z příjmů nebo sociální pojištění – z nulového výdělku je neplatíte.

Jinak je to se zdravotním pojištěním. To musí mít zaplacené každý nezávisle na tom, jestli a kolik vydělává. Výjimku mají pouze takzvaní státní pojištěnci. Seznam životních situací, kdy za vás hradí zdravotní pojištění stát, najdete v následujícím rámečku.

Zdravotní pojištění na státní útraty

Stát za vás platí zdravotní pojištění, když jste:

  • nezaopatřené děti
  • poživatelé starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů
  • na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive pobíráte peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek  
  • uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce
  • osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě
  • osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
  • osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoby pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I
  • osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

Když čerpáte po konci rodičovské dovolené neplacené volno, stát za vás bude zdravotní pojištění hradit v případě, že nemáte příjem ze zaměstnání ani ze samostatně výdělečné činnosti a „celodenně a řádně“ pečujete o jedno dítě ve věku do sedmi let nebo nejméně dvě děti ve věku do patnácti let.

Podmínka celodenního a řádného pečování znamená, že vaše dítě nesmí v jeslích, mateřské školce nebo obdobném předškolním zařízení trávit víc než čtyři hodiny denně. Jestli už pečujete o dítě školou povinné, nemělo by navštěvovat školní družinu. Podmínka celodenní a řádné péče se považuje za splněnou, jestliže je potomek mimo vaši péči jenom v době vyučování.

Státním pojištěncem pečujícím o dítě každopádně smí být vždycky jenom jeden z rodičů. U své zdravotní pojišťovny by se měl nahlásit jako pečující osoba, a to nejpozději do osmi dní od chvíle, kdy pečovat začne.

Rodina kalkulaček

Rodičovské počty

Výběr z kalkulaček na Peníze.cz:
spočítejte si, jestli máte nárok na porodné, jaká vám náleží mateřská, jak vysoký měsíčně může být váš rodičovský příspěvek, kolik dostanete na přídavcích na děti (nebo že nedostanete nic), případně kolik vám dají na ošetřovném, pokud budete muset zůstat doma s nemocným dítkem.

Podrobnosti o odvodu zdravotního pojištění v době neplaceného volna (které můžete čerpat i z řady jiných důvodů, než je péče o dítě) jsme shrnuli v nedávném přehledu.

Když během neplaceného volna onemocníte, nemůžete počítat s náhradou mzdy, která se jinak vyplácí v prvních čtrnácti dnech nemoci, ani s nemocenskými dávkami od státu, které obvykle na náhradu mzdy navazují.

To samé platí pro ošetřovné. Když vám v době neplaceného volna onemocní dítě, dávku od státu nedostanete.

Neplacené volno a další mateřská

Dohodli jste se v práci, že po rodičovské dovolené si vezmete na nějaký čas ještě neplacené volno, a zároveň už pomýšlíte na dalšího potomka?

Vzhledem k tomu, že v době neplaceného volna váš pracovní poměr stále trvá, může vám u dalšího dítěte vzniknout nárok i na peněžitou pomoc v mateřství. V zákoně o nemocenském pojištění se píše, že když nastoupíte na mateřskou dovolenou (ta začíná nejdřív osm týdnů před očekávaným termínem porodu, který potvrdí lékař) za trvání původního zaměstnání u stejného zaměstnavatele, a to do čtyř let věku předchozího dítěte, nemůže se mateřská (PPM) počítat z nižšího vyměřovacího základu než u předešlého dítěte. Zjednodušeně řečeno to tedy znamená, že dostanete stejně vysokou mateřskou jako na první dítě.

Když ale na další mateřskou nastoupíte až po čtvrtých narozeninách předešlého potomka, bude se počítat z výdělků v posledních dvanácti měsících. A pokud jste tedy měli neplacené volno a byli bez příjmu, s dávkami peněžité podpory v mateřství počítat nemůžete. Smíte ale hned od narození dítěte začít čerpat rodičovský příspěvek.

Místo neplaceného volna výpověď

Nastat může i situace, kdy se v zaměstnání na neplaceném volnu po skončení rodičovské nedohodnete a pracovní poměr vám skončí. Jestliže následně přivedete na svět dalšího potomka, vznikne vám nárok na další peněžitou pomoc v mateřství (PPM)  jenom v případě, že na mateřskou dovolenou nastoupíte ještě v ochranné lhůtě – tedy během 180 dní po konci zaměstnaneckého poměru.

Jak to pak mají takoví „rodiče na plný úvazek“ se zdravotním a sociálním pojištěním nebo s možnostmi přivýdělku, se dočtete v našem samostatném článku.

Petra Dlouhá

Autor článku Petra Dlouhá

Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, během studií pracovala jako stážistka v Lidových novinách. Od roku 2011 píše pro Peníze.cz a Finmag. Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+47
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Nová pravidla pro home office, dohody i výpovědi. Změny v zákoníku práce jsou tu

27. 9. 2023 | Kateřina Hovorková

Nová pravidla pro home office, dohody i výpovědi. Změny v zákoníku práce jsou tu

Novela začíná platit od 1. října. Dotkne se hlavně práce z domova, takzvaných dohodářů a možností doručování. Jak se připravit na změny v zákoníku práce?

Kdy do předčasného důchodu? Porovnání ukazuje, o kolik přijdete po zpřísnění

14. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Kdy do předčasného důchodu? Porovnání ukazuje, o kolik přijdete po zpřísnění

Jak moc se vyplatí odejít do předčasného důchodu ještě v září, než začnou platit nová pravidla? Kdo si pospíší, vydělá na tom výrazně. Dosavadní podmínky se přitom dají ještě na půl... celý článek

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

13. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Sleva na zkrácené úvazky ušetřila přes 400 milionů. Mohlo to být víc

29. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Sleva na zkrácené úvazky ušetřila přes 400 milionů. Mohlo to být víc

Novela od února zvýhodnila kratší úvazky u mladých lidí, rodičů či osob starších 55 let. Cílem bylo zvýšit nabídku práce pro tyto dlouhodobě odstrkované skupiny na trhu práce. Náročné... celý článek

Předčasný důchod? Spočítejte si, jak vyjde podle nových pravidel

24. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Předčasný důchod? Spočítejte si, jak vyjde podle nových pravidel

Pravidla pro předčasný odchod do důchodu budou výrazně přísnější než dosud, potvrdili senátoři. Nová kalkulačka ukáže, kolik dostanete.

Partners Financial Services