Jak vyhubit živnostníky

Jak vyhubit živnostníky
Stát skloňuje "podporu drobného podnikání" i ve chvíli, kdy provádí zásahy prakticky likvidační. Způsobů šikany drobných živnostníků je bezpočet, podívejme se na ty nejzávažnější. Proč např. za své státu povinně odvedené peníze získá živnostník méně než druzí? Proč nemůže využívat výhod jako ostatní občané, aniž by musel splnit zvláštní podmínky? Proč, když chce dát práci jiným, se jeho problémy znásobí? Příkladů české "podpory podnikání" je spousta.

Způsobů šikany drobných živnostníků je nepřeberně. Hygienické, stavební, požární, bezpečnostní předpisy, zákoník práce a zákony mzdové, předpisy o nakládání s odpady, administrativa spojená se statistickými výkazy, důchody vlastními i zaměstnaneckými, nemocenským pojištěním, úrazové pojištění, účetní a daňové zákony a další předpisy, nefunkční soudy, právo, které preferuje dlužníky před věřiteli, DPH z nedobytných pohledávek - to všechno a mnoho dalších věcí poskytuje státu (vládě, úřadům) možnost podnikatelům znepříjemnit život i práci.

Jedním z nich jsou neustálé změny definice jednotlivých "volných" živností. Pro oblast IT kdysi stačil jeden živnostenský list, pak tři, dnes už je jich pět a pokud by se podnikatel v této oblasti chtěl zabezpečit pro všechny případy, bylo by jich ještě víc.

Proč vlastně - živnostenské oprávnění pro volné živnosti je nárokové, jsou-li splněny základní podmínky - bezúhonnost, bezdlužnost. Není třeba prokazovat odbornou způsobilost.
Proč tedy nestačí jeden živnostenský list - "Živnost volná"?

Podnikatel na rozdíl od zaměstnanců nemusí platit nemocenské pojištění. Pokud ho ovšem platí, má za stejné peníze nárok na menší okruh plnění. Nemá nárok na dávky při ošetřování člena rodiny, žena nemá nárok na vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Kromě toho musí splňovat přísnější podmínky pro nárok na mateřské dávky. Zdůvodněním je, že nelze kontrolovat, zda při pobírání těchto dávek zároveň nepracuje. Pomiňme to, zda je opravdu mezi zaměstnankyní a podnikatelkou s nemocným dítětem takový rozdíl - dejme tomu, že ano.
Proč prostě není úměrně nižšímu plnění snížena OSVČ sazba pojistného?

Minimální pojistné na sociální a zdravotní pojištění a minimální daň - bez rozebírání, zda jde o opatření oprávněné či nikoli - jsou nastaveny tak, že minimální daň a zdravotní pojistné má dvojnásobný vyměřovací základ než pojistné sociální. Jde o takovou malou nemorálnost, která je velice rafinovaná.- těžko bude někdo požadovat, aby bylo sociální pojistné zvýšeno. Momentálně ušetřené peníze dnes jsou bližší než hrozba následku, kterým je nižší důchod starobní i invalidní či podpora v nezaměstnanosti a nemocenské dávky.
Přitom by bylo možné naopak minimální daň a zdravotní pojistné snížit a zároveň sociální zvýšit, přičemž by celková odvedená částka mohla zůstat zachována.

O tom samozřejmě stát nechce ani slyšet. Proč vlastně? Protože se zvyšujícím se zaplaceným sociálním pojistným se zvyšují nároky - právě na ty dávky a důchody. U zdravotního pojištění a daně naproti tomu jsou nároky stejné, bez ohledu na výši zaplaceného pojistného. Tak proč podnikatele neobrat na jejich úkor.
Zrušení minimální daně a zavedení rovné daně - sazba ve výši 15 % - by bylo nejjednodušší. Fiskální dopady jsou zanedbatelné.

Společné zdanění manželů se na živnostníky vztahuje - opak by byl protiústavní. Ovšem ani jeden z manželů nesmí mít minimální základ daně. (Daň samozřejmě zaplatit musí.) Nevydělá-li víc, na společné zdanění manželé nárok nemají. Všichni ostatní ale ano - včetně těch, co jsou zdraví a nepracují vůbec - ať už pobírají dávky či nikoli. Dokáže to někdo logicky vysvětlit?
Společné zdanění bez podmínek by bylo řešení v současném systému. Rovná daň by institut společného zdanění učinila zbytečným - to je ještě lepší řešení.

Podnikatel musí platit silniční daň i za osobní automobil - jakoby ten podnikatelský silnice ničil, zatímco "obyčejný" se nad nimi vznášel.
Přidat pár haléřů ke spotřební dani na pohonné hmoty a silniční daň zrušit.

To by asi bylo příliš logické - vždyť by pak každý platil podle toho, jakou spotřebu má jeho auto (ekologické hledisko) i jak hodně silnice využívá. U osobních aut ani nejde tolik o vybrané peníze - těch není moc, ale spíš o administrativu s tím spojenou. V této souvislosti je také zajímavá pověstná "kniha jízd". Snad nikdo, nejméně pak berní úředníci, si nemyslí, že by ji kdokoli vyplňoval podle skutečnosti. Přesto se vláda zavedení paušálu namísto tohoto instrumentu brání. Zase by ubylo kontrol, úředníci by měli čas na důležitější věci. Jenže - ubyl by i prostor pro šikanu, ubyl by jeden z "bičů" na podnikatele. O to zřejmě jde.

Stane-li se podnikatel zaměstnavatelem - ač jde o změnu pro stát velmi žádoucí - problémy se znásobí. Začnou se na něj vztahovat nejrůznější další předpisy a povinnosti, minimální mzda zaměstnanců, problémy s propouštěním zaměstnanců neschopných a dalších, již chronicky známých potíží.
Zaměstnavatel např. v mnoha případech supluje jakousi "sociální zaopatřovnu" - platí zaměstnanci náhradu mzdy za dobu, kdy si vyřizuje své navýsost soukromé záležitosti jako je stěhování, svatby či pohřby, platí mu, když je u lékaře. I když jde o částky zanedbatelné, logiku to nemá. Proč zaměstnavatel musí platit zaměstnanci, který nepracuje, ať už z jakéhokoli důvodu (pokud takovou situaci sám nezavinil)? Mnohý zaměstnavatel by to zaměstnancům jistě poskytl rád - ale proč je to povinnost?
Aby toho nebylo málo, má přibýt ještě povinnost platit zaměstnancům nemocenské dávky v prvních dvou týdnech nemoci. Budou mít nižší odvody, ano. Jenže - odvody nejsou nastaveny podle zásad pojistné matematiky, a i kdyby byly, zaměstnavatel nemá dostatečně velký "pojistný kmen", aby pojistná matematika mohla fungovat právě v jeho případě. Nemá možnost kontrolovat, zda zaměstnanec nemoc pouze nepředstírá, nemůže ho ani v takovém případě bezproblémově propustit. Další hřebíček.
Nemocenské pojištění u zdravotních pojišťoven, které mají možnost skutečné kontroly, dobrovolné, sazba podle individuálně zvolené karenční doby - a odpovídající snížení povinného pojistného.

A čekají další - nový, ještě horší zákoník práce, registrační pokladny, další zvýhodňování zaměstnanců na úkor zaměstnavatelů. Doslova katastrofou by bylo neprovedení důchodové reformy - zasáhlo by každého, ale vzhledem k povinnosti platit odvody především zaměstnavatele, protože zvýšení těchto odvodů by bylo (podle levicových politiků) jedním z prvních pokusů, jak kolaps oddálit. Další zadlužování státu - další velké nebezpečí, protože zejména vlády levicové mívají tendenci řešit to zvyšováním daní kdykoli kromě doby před volbami. Další a další regulace, dotace a předpisy nejen české, ale v této době zejména z EU - ani to není vábivá vyhlídka. Neochota lidí přijmout méně placenou práci, protože se jim vzhledem k systému sociálních dávek nevyplatí. Každý podnikatel by mohl jmenovat další problémy. Přitom by toto vše šlo vyřešit - jen chtít.

 
 

Jak na podnikatelskou chásku?

  • Především je nutno nikdy nehovořit o omezování, natož likvidaci či vyhubení, ale důsledně skloňovat "podporu drobného podnikání" i ve chvíli, kdy provádíme zásahy prakticky likvidační. Nelze-li už hovořit přímo o podpoře, je třeba použít "rovné podmínky", "odstranění zvýhodnění", "bránění podvodům" apod. Účinné je i zdůvodnění prospěchem podnikatele - ve chvíli, kdy mu kvůli novému opatření hrozí krach, je třeba se tvářit, že je tedy skutečně nevděčný, když péči státu o rozvoj svého podnikání neoceňuje.
  • Hubení musí být plíživé. Jedna drobná šikana za druhou - nikdy příliš radikální zásah. Při dobré režii si některých lidé ani nevšimnou, zejména se však špatně dokazuje úmysl. Čas od času je dobré proložit přece jen nějakým zlepšením. Systém dva kroky vzad jeden vpřed poskytuje prostor k odvádění pozornosti z prvního na druhé. Ještě lepší variantou je zlepšení řádně zkomplikovat.
  • Dobrou metodou je skrývání změn do zcela nesouvisejících zákonů. Nespustí-li povyk všímavý novinář, může opatření projít bez povšimnutí - následky nese pochopitelně živnostník - neznalost zákona neomlouvá, že. Změna účetních pravidel pro softwarové firmy v zákoně o chovu bource morušového je kombinace ideální.
  • Obzvlášť účinné jsou změny se zpětnou platností, těmi je ovšem třeba šetřit, neboť hrozí zrušení Ústavním soudem. Službu prokáže i přijetí změny jako poslaneckého návrhu k úplně jinému zákonu, podanému na poslední chvíli, zveřejněné 30. prosince s platností od 1. ledna, zejména je- li třeba kvůli změně měnit účetní programy.
  • Srozumitelnosti a přehlednosti je třeba bránit všemi prostředky. Protože i úředníci finančních, živnostenských a jiných úřadů jsou lidé - a ti obvykle rádi se svými klienty vycházejí v dobrém - je třeba, aby poradit v podstatě nebyli schopni. Za tím účelem je třeba je informovat o změnách pozdě, nesrozumitelně, neúplně, odlišně od výkladu ministerstva a zejména ochotu radit zadarmo rozhodně nepodporovat. Pakliže už poradí, pro státní správu není stanovisko závazné, takže klientovi stejně nepomůže. Dalším vhodnou metodou je přijímání změn na poslední chvíli, takže nikdo neví, co vlastně momentálně platí. Výklad a školení Ministerstva pak logicky nejde v termínu stihnout, takže klienti mají smůlu.
  • Když už není zbytí a v souvislosti se změnou, výhodnou pro občana - neboť nelze živnostníkovi občanství upřít - by se výhoda mohla vztahovat i na něj, je třeba mu to co nejvíc ztížit dalšími podmínkami, které se na nikoho jiného nevztahují.
  • Jakoukoli podporu je nutno poskytovat výhradně ve formě dotací, spojených se spoustou papírování. I kdyby šlo o padesát tisíc, je třeba vyplnit dvacet formulářů a přinést minimálně deset různých potvrzení. Jenom tak bude udržena závislost těch, kteří naletí, na státu. Na dotaci nikdy nesmí být nárok - to by zmenšilo manévrovací a korupční prostor státní správy a zároveň omezilo ty, kdo si ze zprostředkování dotací udělali výnosnou živnost. Jsou to koneckonců také podnikatelé, že. To, že je třeba všem něco sebrat, aby pár vytrvalců či známých dotaci získalo, je třeba důsledně přecházet mlčením. Naopak je třeba trousit čísla o miliardách, vynaložených na podporu podnikání. Dotace také vhodně pokřivují tržní prostředí, takže ti, kdo se o ně neucházejí, jsou ve finanční nevýhodě. Dobře jim tak - snaha o nezávislost na všeobjímajícím státu je opovrženíhodná.
  • Není-li přece jen možné živnostníka kontrolovat tak dokonale, jako zaměstnance, je to sice smutné, ale lze toho alespoň využít jako argumentu, proč za své státu povinně odvedené peníze získá méně než ostatní.
  • Je třeba stále živit nedůvěru a závist. Zločinci - jedno, zda prokazatelní, obvinění, stíhaní či pouze vyšetřovaní - jsou vynikající pomůckou, mají-li alespoň jednu firmu či živnostenský list, jde vždy o "podnikatele", i kdyby se živili lepením prasklých kachlíků. Nikdy se nesmí zapomínat poukázat na bohatství, vysoké výdělky, zisky, na které prací svých rukou vydělali zaměstnanci, poukazovat na výhody podnikatelů - je vcelku jedno, zda skutečné, hypotetické či neexistující, na někoho to vždy zabere.
  • Použitelnou pomůckou jsou statistické údaje. Argumentuje-li nějaký šťoural tím, že zhoršení podmínek k podnikání dokumentuje pokles počtu živnostníků, je možné ho umlčet nárůstem počtu živnostenských listů. Přitom je samozřejmě třeba pomlčet o tom, že stát rozšířil seznam živností tak, aby si kdekdo musel pořídit další, ač nijak nezměnil okruh své činnosti.

Co si o podnikatelském prostředí v ČR myslíte vy? Co si myslíte o podpoře drobných podnikatelů?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+13
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 77 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

21. 6. 2006 13:17, pan x

jsem konzervativním liberálem, narozdíl od ultraliberální autorky. přesto vidím bujení byrokracie, nesmyslených předpisů. nejsme ve spojených státech, abychom nepodporovali sociálně slabší. levice podporu ovšem přehání...

+72
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

7. 6. 2006 23:57, Turija

Odpověď je zde: http://www.dostparoubka.cz/

-28
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (77 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Podnikám, podnikám, to je ale shon... aneb boj o živnostenský list

10. 4. 2006 | Petr Vykoukal | 1 komentář

Podnikám, podnikám, to je ale shon... aneb boj o živnostenský list

Pokud si pamatujete píseň Jiřího Korna z časů po sametové revoluci, pak si určitě i pamatujete, že následovalo "nejvíc práce vždycky dá první milión". Tak možná vypadalo podnikání v... celý článek

Dotovat práci, nebo nezaměstnané? Stát má jasno

7. 4. 2006 | Dana Chytilová

Dotovat práci, nebo nezaměstnané? Stát má jasno

Přes tisíc lidí získalo loni práci díky vládnímu programu podpory nových pracovních míst. Víte, že jeden nezaměstnaný stojí daňové poplatníky měsíčně 10 tisíc Kč? Zajímá vás, kolik... celý článek

Vládní podpora podnikání: bohatým dává, co chudým bere?

3. 2. 2006 | Simona Ely Plischke

Vládní podpora podnikání: bohatým dává, co chudým bere?

Česká vláda si hýčká velké investory, zejména pak ty zahraniční, a na jejich cestě na naše území zametá i ta nejmenší smítka. Naopak drobným českým podnikatelům hází klacky pod nohy.... celý článek

Státem ohrožený druh? Živnostník

13. 1. 2006 | Dana Chytilová

Státem ohrožený druh? Živnostník

Drobných podnikatelů v uplynulých dvou letech rapidně ubývalo a ještě ubývat bude. A to i přesto, že se vláda ve svém programovém prohlášení pyšní jejich podporou. Jinak asi vypadá... celý článek

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

4. 1. 2006 | Ludmila Řezníčková | 1 komentář

Mnohé sociální dávky se letos zvyšují

S Novým rokem přišlo zvýšení částek životního minima, což ovlivnilo i výši dalších dávek. Jak je to letos s dorovnáním do životního minima, příspěvkem na péči, přídavkem na dítě, sociálním... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.