Pojištění bezmocnosti starým lidem příliš nepomůže

Věra Tůmová | rubrika: Co se děje | 6. 1. 2009 | 4 komentáře
Pojištění bezmocnosti starým lidem příliš nepomůže
Na tuzemském trhu se po čase opět objevuje pojištění bezmocnosti. To garantuje vyplácení pravidelné renty lidem, kteří jsou kvůli nemoci či úrazu odkázání na péči druhých. Jenže produkt od Pojišťovny České spořitelny není určen těm, kterým bezmocnost hrozí nejvíce.

Trvalá bezmocnost po úraze či nemoci je tragédie. Navíc každodenní péče druhých je drahá. Proto přišla Pojišťovna České spořitelny s pojištěním pro případ bezmocnosti, které garantuje postiženému vyplácení pravidelné renty. Z ní pak může platit asistenty či vykompenzovat ušlý výdělek rodinnému příslušníkovi, který se o dotyčného stará. Jenže toto pojištění má háček. Je určeno jen pro lidi v produktivním věku. Seniory, kterým bezmocnost kvůli některým chorobám hrozí nejvíce, a tudíž by pro ně mělo pojištění největší smysl, pojišťovna nepojistí.

Pojištění bezmocnosti od Pojišťovny České spořitelny je zatím nastaveno jen jako připojištění k životnímu pojištění Flexi. Nelze jej tedy sjednat samostatně pro případ, že už má klient životní pojištění jinde a novou si kupovat nechce. Je to patrně z obavy, že zájem klientů o samostatné pojištění bezmocnosti nebude příliš velký. Právě kvůli malé poptávce vyřadila toto pojištění z portfolia před časem pojišťovna Allianz.

V principu se jedná o pojištění proti riziku, že se o sebe dotyčný nedokáže v základních každodenních úkonech postarat. Pokud taková skutečnost nastane, může klient od pojišťovny dle smlouvy získávat měsíční rentu od tří do třiceti tisíc korun, nejdříve však po dvou letech od sjednání pojistky (kromě invalidity kvůli úrazu). Pojistné plnění se u této pojistky poskytuje jedině v případě trvalé invalidity (pojištěný se stane trvale, plně a nezvratně neschopným a kvůli tomu nezpůsobilým k výkonu práce nebo jiné výdělečné činnosti) nebo dlouhodobé péče a to ve stupni závislosti II. a výše (pojištěný není schopen samostatně tzn.bez pomoci jiné fyzické osoby dlouhodobě vykonávat aktivity běžného života).

Riziko u pojištění bezmocnosti

Pojistným rizikem je dosažení určitého stupně bezmocnosti ve smyslu zákona o sociálních službách (Zákon č. 108/2006 Sb., § 4). V Česku se rozlišují čtyři stupně. Od lehké závislosti, kdy člověk kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12 úkonech péče o vlastní osobu, přes 18 při středně těžké (stupeň II.) a přes 24 úkonů u těžké závislosti až po úplnou závislost, u níž je potřeba pomoci druhou osobou u více než 30 úkonů.

Mezi sledované úkony spadá například: základní hygiena; příprava, podávání a přijímání stravy; schopnost sedět či stát; chůze po rovině a schodech; výběr a rozpoznání oblečení; orientace v přirozeném prostředí i čase; běžný úklid či obstarávání si potravin a běžných předmětů při nákupu; nakládání s penězi; komunikace s okolím; provedení si jednoduchého ošetření; obsluha spotřebičů, oken či zámků.

Zdroj: Pojišťovna České spořitelny

Mezi další hlavní parametry pojistky patří především věk. Klient musí být při podpisu smlouvy ve věku 18 až 62 let. Vlastní pojištění trvá maximálně do 65 let, pokud nenastane pojistná událost, tedy že se dotyčný ocitne ve stavu bezmocnosti. Pokud se do bezmocnosti dostane, bude mu pojišťovna vyplácet rentu až do smrti. „Jestliže klient nepřestane být v průběhu výplaty renty plně invalidní, nebo nezačne být schopen samostatně vykonávat aktivity běžného života, bude mu renta vyplácena až do jeho úmrtí,“ uvádí Petr Procházka, ředitel řízení produktů Pojišťovny České spořitelny.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Horní hranice věku pro trvání pojištění bezmocnosti je podle Dušana Šídla ze společnosti Partners problematická, doporučuje proto jinou variantu připojištění: „Vzhledem k tomu, že bezmocnost je definována dosti přísně a pojištění končí v 65 letech, domnívám se, že výhodnější je pojištění invalidity – kdo bude bezmocný, bude i invalidní.“ To ovšem podle zástupců pojišťovny stačit nemusí a spíše se prý vyplatí mít tato připojištění obě: „Z pojistného plnění na invaliditu pak pojištěný jednorázově může získat třeba milion korun, který využije k úpravě bytu na bezbariérový a pojištění bezmocnosti mu pak zajistí pravidelnou měsíční rentu na zajištění jeho každodenních potřeb a péče,“ vysvětluje Procházka.

Profese, provozovaný sport, ani místo bydliště, nejsou podle Procházky pro sjednání pojištění bezmocnosti důležité. Rozhodující je naopak pohlaví a především zdravotní stav. Pro muže je pojistka výrazně dražší než pro ženy (viz tabulka). Kvůli horšímu zdravotnímu stavu či rodinným dispozicím k chorobám sice klient nebude platit vyšší pojistné, ale pojišťovna s ním nemusí podepsat smlouvu.

Sjednání pojištění je poměrně rychlé u nižších částek požadované renty. Kvůli vyšší rentě bude třeba doložit několik dokumentů. U částky do devíti tisíc korun měsíčně se pojišťovna spokojí jen se zápornými odpověďmi na šest základních zdravotních dotazů. Podrobný zdravotní dotazník bude nutné vyplňovat od renty deset tisíc korun. Při požadované rentě nad 15 tisíc korun už bude třeba k němu doložit i výpis ze zdravotní dokumentace, potvrzení o výši příjmu a finanční dotazník.

Pojistné plnění slibuje pojišťovna posílat zhruba do jednoho měsíce od doložení všech potřebných dokladů k likvidaci události, tedy formuláře k nahlášení pojistné události a potvrzení od Správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidity či bezmocnosti. Zda má klient nárok na rentu, může pojišťovna rozhodnout podle Procházky v některých případech i hned už jen podle těchto dokumentů. U složitějších případů událost předá k posouzení svému posudkovému lékaři. Ten ve svém rozhodnutí vychází ještě ze zprávy posudkového lékaře úřadu práce, výsledku sociálního šetření z obecního úřadu a zdravotní dokumentace.

Pojišťovna ovšem rentu nebude vyplácet u duševních poruch a poruch chování (konkrétně pak dle mezinárodní klasifikace nemocí za diagnózy F00-F99). Pacienti s Alzheimerovou či Parkinsonovou nemocí peníze dostávat budou, jestliže splní všechny ostatní pojistné podmínky (např. min. 2 roky od počátku pojištění, věk, stupeň závislosti II. a vyšší atd.) Nové připojištění bude od ledna možné sjednat u externích distributorů, na pobočkách České spořitelny až od dubna.

Pojištění bezmocnosti od Pojišťovny České spořitelny je momentálně nastaveno spíše tak, aby bylo výhodné více pro pojišťovnu než pro klienty. Bezmocnosti se totiž obávají převážně lidé ve vyšším věku. Těm však pojistka končí nejpozději v 65 letech. Sjednat si pojištění lze navíc jen do 62 let. Kdo by chtěl takto preventivně zabezpečit péči o starší rodiče, musí nalézt jiný způsob, tato pojistka mu nepomůže.

Pojistné pro Pojištění bezmocnosti

MUŽŽENA
Zdravý 35-letý/á bez rizikových rodinných dispozic 12 499 Kč
(KH 8 356 Kč)
7 311 Kč
(KH 5 110 Kč)
Zdravý 35-letý/á s rizikovou rodinnou dispozicípojistné buď stejné jako výše, nebo nebude přijat do pojištěnípojistné buď stejné jako výše, nebo nebude přijata do pojištění
60 letý/á bez zdravotních problémů 29 879 Kč
(KH 3 194 Kč)
17 856 Kč
(KH 1 936 Kč)
50-letý/á s určitými zdravotními komplikacemi a po operacích, nyní soběstačný/á 21 763 Kč
(KH 7 060 Kč)
záleží na konkrétním zdravotním stavu, nemusí být přijat do pojištění
12 655 Kč
(KH 4 199 Kč)
záleží na konkrétním zdravotním stavu, nemusí být přijata do pojištění
Při pojistné události bude vyplácená:
- pojištěnému měsíční renta 8000 Kč
- pozůstalým ze životní pojistky Flexi 10 000 Kč nebo kapitálová hodnota (KH)
Pojistné uvedené v tabulce je za celou smlouvu, na které je sjednáno pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin na pojistnou částku 10 000 Kč (toto je povinné pojištění a je zvolena minimální možná pojistná částka) a pojištění plné invalidity nebo dlouhodobé péče s výplatou doživotní renty na pojistnou částku 8 000 Kč/měsíc (klient si může sjednat rentu ve výši od 3 000 Kč/měsíc do 30 000 Kč/měsíc a tuto výši si může v průběhu trvání pojištění změnit). Při posuzování klienta nebude uplatňována přirážka na pojistném z důvodu zdravotních komplikací, ale klient po zdravotním posouzení nemusí být na toto pojištění přijat.

V tabulce je uvedeno roční pojistné (klient může pojistné platit ročně, pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně). Pojistné je kalkulováno pro dobu trvání celé pojistné smlouvy do 65 let. Protože povinnou součástí produktu FLEXI životní pojištění je i minimální výše spořící složky , je v závorce uvedena kapitálová hodnota, kterou bude mít klient při dožití (spořící složka byla pro uvedené příklady zvolena na minimální hranici), uvažováno předpokládané zhodnocení 2,4 % p. a.

Jaký způsob zajištění starších příbuzných doporučujete vy? Podělte se o názor.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Jak se odhalují pojistné podvody

8. 12. 2008 | Věra Tůmová | 27 komentářů

Jak se odhalují pojistné podvody

Koho láká „vydělávání peněz“ pojistnými podvody, měl by možná začít přemýšlet o jiné „profesi“. Pojišťovny už leckterý podvod dokáží odhalit díky systému indikátorů. Do budoucna by... celý článek

Správný prodej životních pojistek podle pojišťoven

21. 2. 2008 | Věra Tůmová | 14 komentářů

Správný prodej životních pojistek podle pojišťoven

Při nákupu životního pojištění se řada klientů nesetká s příliš vstřícným pojišťovacím agentem. Zjistili jsme to i v našem prosincovém testu. Většina pojišťoven přitom otevřeně říká,... celý článek

Reklamovat se dá i životní pojištění

1. 2. 2008 | Věra Tůmová | 8 komentářů

Reklamovat se dá i životní pojištění

Životní pojistky by se neměly kupovat jako housky. Než si je lidé sjednají, měli by o tomto produktu něco vědět. Jinak jim pojišťovna či prodejce může snadno vnutit něco, co nepotřebují.... celý článek

Kdo zaplatí škodu, kterou způsobíte sousedovi

6. 8. 2007 | Věra Tůmová | 3 komentáře

Kdo zaplatí škodu, kterou způsobíte sousedovi

Pokud něčí květináč spadne na cizí auto, pes poničí cizí plot či pračka vytopí souseda, může poškozený po jejich majitelích požadovat náhradu škody. Za toho, kdo má pojištění odpovědnosti,... celý článek

Na co si dát pozor při nákupu pojištění domácnosti

31. 7. 2007 | Věra Tůmová | 6 komentářů

Na co si dát pozor při nákupu pojištění domácnosti

Mít pojištěnou domácnost a při škodné události dostat málo nebo nic je snadné. Stačí nepřečíst si pojistné podmínky psané drobným písmem.

Partners Financial Services