Jak změnit pojišťovnu u povinného ručení

Jak změnit pojišťovnu u povinného ručení
Sazebníky pro povinné ručení na další rok jsou už u většiny pojišťoven známé. Kdo chce přejít za výhodnější nabídkou k jiné pojišťovně, musí si dát pozor, aby podal výpověď pojistky u původní pojišťovny nejpozději šest týdnů před výročním datem jejího sjednání.

Kdo v posledních dnech zahlédl zajímavější cenu povinného ručení pro své auto, než má nyní, a končí mu pojistné období, může přemýšlet o„přeběhnutí“ k jiné pojišťovně. Přechod ke konkurenci není příliš složitý. Jen se musí stihnout včas, aby auto nezůstalo nepojištěné a motorista neplatil pokutu. „Před vypršením smluvního vztahu s jednou pojišťovnou je třeba uzavřít pojištění u jiné tak, aby na sebe pojištění navazovala,“ upozorňuje Mario Bőhme z pojišťovny Generali (profil, názory).

Aby začala platit nová pojistka, musí se dodržet zhruba následující postup: zrušení staré pojistky, sjednání nové a zaplacení pojistného. Stávající smlouva, pokud není uzavřena na dobu určitou, podle Kataríny Srnové z pojišťovny Wűstenrot většinou nezaniká automaticky. Klient musí včas pojišťovnu informovat o úmyslu pojistnou smlouvu ukončit, jinak pojištění pokračuje dál a klient je povinen dál platit pojistné.

Ukončení původní pojistky v souladu se zákonem je možné třemi způsoby: dohodou se stávajícím pojistitelem, výpovědí pojištění ke konci pojistného období, nebo vyřazením vozidla z evidence. Každá z těchto možností má ale svá úskalí.

Pokud se řidič rozhodne změnit pojišťovnu před koncem pojistného období a navrhne pojišťovně dohodu o zániku pojištění, nemusí pojišťovna na tuto dohodu přistoupit. Klient navíc v dohodě musí uvést i důvod, proč chce ukončit pojištění. Podle oslovených expertů pojišťovny na dohodu přistupují jen ve výjimečných případech či u vybraných zákazníků.

Při sjednávání nové pojistky si připravte:
  • velký technický průkaz vozidla
  • občanský průkaz
  • potvrzení o bezeškodním průběhu předchozího pojištění
  • řidičský průkaz (vyžadují jen někde)
  • předchozí smlouvy (pro ty, kdo chtějí uplatnit slevy dle předchozí smlouvy-platí jen někde)

Druhou možností, jak se se stávající pojišťovnou rozloučit, je písemná výpověď pojistné smlouvy. Tu může majitel vozidla podat kdykoliv během roku, ale nejpozději šest týdnů před výroční datem sjednání pojištění. Pojistka ovšem skončí vždy až na konci sjednaného období. To znamená, že pokud má někdo sjednanou pojistku na povinné ručení k 1. lednu a podá výpověď už půl roku předem (aby na to třeba před Vánoci nezapomněl), pojistka zanikne až s posledním dnem pojištění, tedy k 31.prosinci.

Je rovněž důležité mít na paměti, že některé pojistky jsou sjednávané s automatickým prodlužováním a s různě dlouhým pojistným obdobím, zpravidla ročním. Také u těchto případů je třeba dát výpověď nejpozději šest týdnů před koncem pojistného období. Podle Pavly Pasekové z pojišťovny Allianz (profil, názory) by si každý klient, který má o změnu pojišťovny zájem, měl v prvé řadit zjistit, ke kterému datu mu zanikne povinné ručení dosud sjednané u jiného pojistitele. „Pokud termín zániku pojištění zná, nic mu prakticky nebrání, aby si sjednal následné pojištění u nově vybrané pojišťovny,“ dodává Paseková.

„Při ukončení pojistné smlouvy je třeba, aby motorista nezapomněl vrátit zelenou kartu a doklad o pojištění. Po šesti týdnech si motorista nechá u původní pojišťovny vystavit potvrzení o bonusech, tedy bezeškodním průběhu předchozího pojištění,“ upřesňuje Václav Bálek z České pojišťovny (profil, názory). Všechny pojišťovny musí ze zákona potvrzení vydat nejpozději do patnácti dnů od zániku pojištění. Potvrzení pak motorista přinese do nové pojišťovny. Na jeho základě mu pojišťovna poskytne slevu z pojistného.

Některé pojišťovny nabízejí novým klientům také možnost speciální „zkušební doby“. „V průběhu dvou měsíců od sjednání pojištění povinného ručení u nás nabízíme klientům i možnost podat zkrácenou výpověď, která pak běží jen osm dní,“ uvádí Jitka Polívková z ČSOB Pojišťovny (profil, názory).
Pojištění po osmi dnech podle Polívkové opravdu skončí a pojišťovna vrací pojistné, podle zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 168/1999 Sb. jen ale za celé kalendářní měsíce.

Poslední možností, jak zrušit pojistnou smlouvu na povinné ručení, pokud auto nechce majitel prodat, je vyřazení vozidla z evidence. Znamená to, že motorista donese SPZ svého auta do oddělení registru vozidel příslušného městského či obecního úřadu, přičemž se může jednat i o vyřazení dočasné, tzv. uložení SPZ do depozitu. Tímto dnem zaniká také pojištění. „To má nejvíce smysl především pro ty motoristy, kteří vědí, že nebudou delší dobu využívat auto a platili by tak zbytečně pojištění. Mohou to být například lidé, kteří na nějaký čas jedou do zahraničí nebo očekávají delší pobyt třeba v nemocnici nebo lázních. Vždy musí ale auto odstavit z veřejné komunikace ,“ upřesňuje Polívková. Existuje i způsob ukončení pojištění, který však nelze doporučit, říká Polívková, a to nezaplacení pojistného. Pojištění pak zanikne po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného.

Sjednání pojistky u nové pojišťovny netrvá dlouho, řádově to bývá otázkou několika minut. Vedle osobního sjednání na přepážce už bývá standardem i sjednání pojistky prostřednictvím telefonu či internetu, případně pak přes pojišťovací makléře. Některé pojišťovny, které nemají mnoho poboček, také prodávají pojistky přes specializované internetové portály makléřů. Ty největší portály nabízejí porovnání nabídky i sjednání pojištění na povinné ručení prakticky pro všechny pojišťovny. Za sjednání přes internet bývá také sleva z ceny pojistky ve výši 10-15 procent.

Jak prokázat bonus v nové pojišťovně
Allianz U Allianz pojišťovny se již původní bezeškodný průběh pojištění prokazovat nemusí. Motorista vyplní pouze čestné prohlášení o délce trvání a škodném průběhu předchozího (předchozích) pojištění a Allianz pojišťovna si tyto údaje sama ověří v registru škod vedeném ČKP.
Dolnorakouská pojišťovna Potvrzení o délce trvání předcházejícího pojištění a o počtu zaviněných škod spojených s výplatou pojistného plnění Dolnorakouská pojišťovna nevyžaduje ihned při uzavření smlouvy, nicméně klient je ze zákona povinen toto potvrzení následně doložit. S ohledem na spuštění centrální databáze škod povinného ručení odpadne důvod pro písemné prokazování průběhu pojištění, což by se mělo vůči našim klientům projevit snížením a zefektivněním administrativních procesů s tímto spojených.
Česká pojišťovna Písemným potvrzením, které předloží do 60 dnů po sjednání pojištění. ČP sjednává nové pojištění i bez tohoto potvrzení na nižší částku, ve které už je započítán bonus. Potvrzení tedy v době sjednání v ruce ještě mít nebude, dodá jej do 60 dnů po uzavření smlouvy.
ČPP Potvrzením o bezeškodním průběhu pojištění od předchozí pojišťovny, nedisponuje-li tím (protože jej zatím např. neobdržel) pak i čestným prohlášením s následným doložením zmíněného potvrzení.
ČSOB Pojišťovna Pojistník musí předložit potvrzení od předchozího pojistitele do 1 měsíce od počátku platnosti pojištění. Předchozí pojistitel je ze zákona povinen vydat toto potvrzení do 15 dnů od zániku pojištění.
Direct Bonusy jsou samozřejmě standardním způsobem přebírány i z jiných pojišťoven po doložení potvrzení o bezeškodní době, které vystaví klientovi předchozí pojišťovna.
Generali Potvrzením o bezeškodním průběhu vystaveným předchozím pojistitelem.
Kooperativa Klient by měl prokázat nárok na bonus potvrzením od předchozího pojistitele nebo čestným prohlášením, které slouží jako dočasný instrument (do doby než je doloženo potvrzení od předchozího pojistitele a to nejpozději do 30 dnů). V současné době se rozbíhá na úrovni ČKP jednotná databáze škod.
Uniqa od 1. 10. najdeme bezeškodní dobu v databázi ČKP. Pro případné reklamace je nutné doložit originál potvrzení o bezeškodním průběhu.
Wűstenrot Klient nárok na bonus prokáže doložením potvrzení o předchozím trvání pojištění, které mu vystaví pojišťovna, u které bych doposud pojištěn. Pokud k datu sjednání pojištění takovýto doklad motorista nemá k dispozici, stanoví se výše bonusu na základě čestného prohlášení klienta. Pravdivost tohoto čestného prohlášení Klein do 2 měsíců od sjednání pojištění doloží potvrzením, které mezitím získal od předchozího pojistitele.
Jaké máte zkušenosti se změnou pojišťovny, u které jste měli sjednané povinné ručení, vy?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-4
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 16 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 11. 2007 15:20, jarda

Mám rok povinné ručení u pojišťovny Triglav. Je skutečně bezkonkurenčně nejnižší. Dostal jsem se
u mondea 1.8l s uplatněním maximalního bonusu na loňský rok,sjednaným přes internet na pojistné
1918,-Kč. Vlastní zkušenosti nemám, ale myslím, že u povinného ručení to tak důležité není. Hlavní je, aby pojišťovna měla platnou licenci, byla uvedena v seznamu pojišťoven, já u ní měl sjednaný
dostatečně vysoký limit plnění /50/50mil./ a při škodě způsobené mým autem někomu jinému je to
po nahlášení pojistné události dál jen věcí pojišťovny samé. Jestli má někdo jinou zkušenost, ozvěte
se.

Zobrazit celé vlákno

+76
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

9. 11. 2007 7:10

Proč by se měla při výpovědi vracet zelená karta, tu nám přece pojišťovna vždy na začátku následujícího ročního pojištění posílá s uvedenou dobou platnosti na dobu určitou - jeden rok. Anebo má někdo jinou zkušenost...?

-10
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (16 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Co dostanete navíc k povinnému ručení

1. 11. 2007 | Věra Tůmová | 4 komentáře

Co dostanete navíc k povinnému ručení

Kdo si hodlá sjednat povinné ručení, může se nechat zlákat od pojišťoven na leccos. Vybrat si může z násobků bonusů kvůli lepší sazbě či z palety dárečků. Od zrušení monopolu na povinné... celý článek

Hrátky s bonusy a malusy u povinného ručení

22. 10. 2007 | Věra Tůmová | 4 komentáře

Hrátky s bonusy a malusy u povinného ručení

Boj o klienta kvůli povinnému ručení v Česku každoročně vrcholí na podzim. Sazby většina pojišťoven teprve zveřejní, ale už teď se předhání v nabídce bonusů, superbonusů či extrabonusů.... celý článek

Proč platíme dražší povinné ručení

5. 10. 2007 | Věra Tůmová | 1 komentář

Proč platíme dražší povinné ručení

Letos jezdí po Česku téměř šest milionů automobilů, které jsou kryté povinným ručením, přesto několik procent majitelů aut si troufá jezdit stále bez něj. Kvůli nim platí oněch šest... celý článek

Auta budou bezpečnější, ale nejspíš i dražší

18. 9. 2007 | Jan Stuchlík

Auta budou bezpečnější, ale nejspíš i dražší

I malé auto by si mělo umět poradit se smykem, jako luxusní limuzína. Taková je vize Evropské komise, která uvažuje o povinné montáži některých bezpečnostních zařízení i do menších... celý článek

Levné i drahé povinné ručení

10. 9. 2007 | Milan K. Osvaag | 1 komentář

Levné i drahé povinné ručení

Ministerstvo financí chce změnit některé podmínky povinného ručení vozidel. Výsledkem by mohl být růst cen nejlevnějších pojistek. Nemusí to ale nutně znamenat, že řidiči budou platit... celý článek

Partners Financial Services