Nelehký je výběr kapitálové životní pojistky

Nelehký je výběr kapitálové životní pojistky
Rozhodli jste se pro kapitálovou životní pojistku? Nevíte ale jaký produkt si vybrat? Pomůžeme vám. Hlavní charakteristiky jednotlivých pojistek, včetně srovnání "cena/výkon", jsme seřadili do přehledné tabulky a samozřejmě přidali rady, kterými si při výběru produktu, ale také pojišťovny, řídit.

Hledáte kombinaci rizikového pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ dožití? Pak jste na cestě vedoucí ke kapitálové životní pojistce (KŽP), nejčastěji nabízenému a uzavíranému životnímu pojištění. (Pokud hledáte jiný typ pojištění, určitě vám poradí tyto články: Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě? a Vyberte si životní pojištění podle fér informací). Co tato kombinace znamená? Máte-li sjednanou KŽP, v případě vašeho úmrtí vyplatí pojišťovna dědicům nebo oprávněným osobám předem sjednanou pojistnou částku (pojištění pro případ smrti). Pokud pro vás ale nastane příznivější situace a dožijete se předem stanoveného věku, např. 60 let, vyplatí vám pojišťovna při podpisu smlouvy sjednané peníze (pojištění pro případ dožití).

Jak si vybrat pojišťovnu

Protože je životní pojištění dlouhodobý produkt, pozornost je třeba věnovat zejména výběru pojišťovny. Smlouva o KŽP klientovi sice zajišťuje vyplacení garantované pojistné částky, ale když ji budete mít uzavřenu u ústavu, který za oněch např. 30 let již existovat nebude, smlouva vám asi nebude moc platná. Co by se s vaší pojistkou stalo v případě krachu pojišťovny, nelze předem říct. Scénářů je několik, věnovali jsme se jim v článku Krach pojišťovny aneb nebuďme opilí jistotou.

Soudě podle naší redakční pošty, někteří předpokládají, že pokud jimi vybraná pojišťovna má silného vlastníka, nejlépe zahraničního, je jejich pojistka v bezpečí. Bohužel to tak ale být nemusí. Jakkoli silná může mateřská společnost být, neznamená to automaticky, že je o dceru "postaráno". Mateřská pojišťovna totiž není podle žádné právní úpravy povinna sanovat ztráty dceřiných společností. Záleží jenom na tom, jak dalece si matka cení své jméno a zda by se rozhodla závazky v zájmu ochrany svého vlastního jména uhradit dobrovolně. Povinnost převzít odpovědnost vzniká jen v případě, kdy mateřská společnost vydá za své lokální dcery písemné záruky.
U nás se takové pomoci mohou dožadovat jen AIG Czech republic/První americko-česká pojišťovna AMCICO, za které ručí jejich americká matka AIG. V případě všech dalších pojišťoven působících na českém trhu můžeme o důsledcích případných problémů jen spekulovat. Budeme-li optimističtí, můžeme předpokládat, že při krachu některého zvučného jména by zapůsobil strach o ztrátu důvěry v pojišťovnictví, který by mohl vyústit v kolaps systému v důsledku skandálu, takže by se asi našla nějaká cesta z červených čísel... Minimálně se tak stalo před válkou, viz článek Proč krachla česká pojišťovna Fénix-život?

Někteří zájemci o pojištění se také zajímají o to, zda jimi zvažovaná pojišťovna má solidní zajistitele. V případě životního pojištění toto ovšem není stěžejní údaj. Hlavními důvody zajištění totiž jsou výskyt katastrofických událostí, které ovlivňují velký počet pojistných smluv, některé ekonomické, sociální či technologické změny (nárůst kriminality, změna klimatu, aktivnější přístup k odpovědnosti za škodu apod.), ale také chybné předpoklady či špatně interpretované podkladové statistiky. V praxi to znamená, že životní pojištění bývá zajištěno jen asi 0,1 - 5 % (míra ukazuje pojistné postoupené zajišťovatelům na životním pojištění), více si o zajištění může přečíst v článku Zajištění: jistota na druhou… a na třetí.

Jaký produkt?

Už se ale podívejme, co nám v současnosti nabízí trh. Do následující tabulky jsme seřadili zásadní informace o jednotlivých pojistkách (pojišťovny, které tabulka neobsahuje, nám nedodaly data).
Abyste měli představu, jak jednotlivé pojistky dopadají v porovnání "cena/výkon", podívejte se, jak vysokou garantovanou částku v případě dožití koupíte za 12 000 Kč ročně vkládaných po dobu 30 let (celkem tedy za 360 000 Kč). V některých případech nedostanete zpět ani prostředky, které jste do pojistky vložili, spolknou je náklady na pojistné krytí v případě vaší smrti, samozřejmě platíte i za administrativu, zisk pojišťovny apod.

Hledáte-li co nejnižší pojistnou částku, např. proto, že KŽP chcete jen jako prostředek na snížení daní (o daňových aspektech KŽP si přečtete zde) spíše než pro spoření, sjednejte si pojistku rozhodně na více než 40 000 Kč (s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně) nebo nad 70 000 Kč (s pojistnou dobou nad 15 let). Nižší částky totiž nezakládají nárok na daňové odpočty. Stejně tak musíte zachovat minimálně 5letou pojistnou dobu a nevybrat peníze před 60 lety věku.

Pojišťovna Produkt
Základní informace
Garantovaná pojistná částka při běžně placeném pojistném 12 000 Kč ročně po dobu 30 let - žena 30 let věku (v Kč) Garantovaná pojistná částka při běžně placeném pojistném 12 000 Kč ročně po dobu 30 let - muž 30 let věku (v Kč) Min. pojistná částka (v Kč) Min. roční pojistné (v Kč) Min. pojistná doba v letech Max. pojistná doba v letech
Credit Suisse Life & Pensions Pojišťovna
(profil, názory)
Smíšené životní pojištění 368 098 351 906 30 000 1 500 5 35
Generali
(profil, názory)
ZV3 377 477 363 086 50 000 Není 3 60
ZV3Y 351 198 337 900 50 000 Není 5 42
ZV3A 382 409 374 298 50 000 Není 3 60
Trio 355 717 348 177 50 000 Není 5 42
ZV71*) 387 722 386 598 50 000 Není 5 60
ZV71Y 360 355 358 758 50 000 Není 5 42
ZV85A 159 532  150 565  100 000 Není 15 15
ZV85B 210 342  197 433  100 000 Není 20 20
Hasičská vzájemná pojišťovna
(profil, názory)
Spektra Plus 401 249 391 217 při rizikové složce: 50 000 350 10 52
Kooperativa
(profil, názory)
20 SZ 383 926 358 330 20 000 2 400 5 70
21 TU Horizont 325 758 298 611 50 000 2 400 10 65
Česká podnikatelská pojišťovna
(profil, názory)
KŽP s Filipem PLUS 449 000 446 400 40 000 640 10 52
Důchodové s Filipem PLUS *)  491 000 (do 63 let) 493 500 (do 63 let) 40 000 501 10 52
Spoření s Filipem 642 547 (do 70 let) 643 590 (do 70 let) 40 007 4 800 10 52
ČSOB Pojišťovna
(profil, názory)
Kvarteto 344 827 333 333 80 000 4 800 5 50
Trio 370 370 344 827 80 000 4 800 5 50
KreditPlus Není běžně placené Není běžně placené 50 000 N/A 5 50
Allianz
(profil, názory)
Allianz kapitálové pojištění 451 728 450 258 není  6 000 5 50
Allianz důchodové pojištění 50Plus *)  Není běžně placené Není běžně placené není N/A 6 67
Pojišťovna České spořitelny
(profil, názory)
Kapitál Není běžně placené Není běžně placené N/A N/A 3 52
Uniqa
(profil, názory)
Akord 390 879 390 117 30 000 3 000 5 55
Fortax Klasik 377 121 370 943 30 000 3 000 5 45
Česká pojišťovna
(profil, názory)
KŽP (jsou možné varianty) (sazba 5S) 352 000 (sazba 5S) 329 000 30 000 2 400 5 25
Zdroj: pojišťovny
Pozn.: *) neobsahuje pojištění pro případ smrti, ale jen pojištění pro případ dožití.

Nepodceňujte a nepřehlížejte připojištění

Součástí některých životních pojištění jsou takzvaná připojištění. Ta mohou zvyšovat ochranu proti základním rizikům anebo se vztahují na rizika, která základní složka pomíjí. Co která pojistka obsahuje (v tabulce označeno "A") a co je možné připojistit ("mp"), je patrné z následující tabulky.(Jednotlivá připojištění vysvětlíme pod tabulkou).

Každopádně doporučujeme sjednání připojištění pro případ plné invalidity a připojištění zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity. V případě plné invalidity totiž nastává situace, kdy nejenže nejste schopni rodině přinést svůj pravidelný příjem, ale naopak budete potřebovat určité prostředky na zabezpečení sama sebe v nové situaci. Jestliže se trvale plně invalidním stane člověk pojištěný, získá z připojištění pro případ plné invalidity jednorázové plnění a v rámci připojištění zproštění od placení pojistného za něj pojišťovna přebere placení celého pojistného po dobu, na kterou je pojistná smlouva sjednána. V praxi to znamená, že pojištěný je nadále pojištěn na rizika, proti kterým si sjednal pojistnou ochranu, včetně pojištění pro případ dožití, tedy nadále spoří.

Pojišťovna Produkt
Součásti pojistky
Doplň- kové RŽP Zproš-
tění plac. v příp. plné inval.
Připoj. pro případ plné inval. Připoj.
pro
případ civil. 
chorob
Připoj. pro případ smrti úrazem Připoj.
pro
případ trval. násl. úrazu
Připoj. denního odškod. v příp.
úrazu
Připoj.
denní
dávky v příp.
prac.
neschop.
Credit Suisse Life & Pensions Pojišťovna
(profil, názory)
Smíšené životní pojištění A A N N A A A A
Generali
(profil, názory)
ZV3 mp N mp mp mp mp mp mp
ZV3Y mp A N mp mp mp mp mp
ZV3A mp N mp mp mp mp mp mp
Trio mp A N mp mp mp mp mp
ZV71 mp N mp mp mp mp mp mp
ZV71Y mp A N mp mp mp mp mp
ZV85A mp N mp mp mp mp mp mp
ZV85B mp N mp mp mp mp mp mp
Hasičská vzájemná pojišťovna
(profil, názory)
Spektra Plus N A A N A A A (děti) A
Kooperativa
(profil, názory)
20 SZ N A N mp mp mp mp N
21 TU Horizont N A N mp mp mp mp mp
Česká podnikatelská pojišťovna
(profil, názory)
KŽP s Filipem PLUS N mp N N mp mp mp mp
Důchodové s Filipem PLUS N mp N N mp mp mp mp
Spoření s Filipem N N N N mp mp mp N
ČSOB Pojišťovna
(profil, názory)
Kvarteto N A N A mp mp mp N
Trio N A N N mp mp mp N
KreditPlus N N/A N N mp mp mp N
Allianz
(profil, názory)
Allianz kapitálové pojištění A A A A A A A A
Allianz důchodové pojištění 50Plus N N N N N N N N
Pojišťovna České spořitelny
(profil, názory)
Kapitál N N N N N N N N
Uniqa
(profil, názory)
Akord mp A mp N mp mp mp mp
Fortax Klasik N A mp N mp mp mp mp
Česká pojišťovna
(profil, názory)
KŽP (jsou možné varianty) - A - A A A A A
Zdroj: pojišťovny
Vysvětlivky:
A - ano
N - ne
mp - možno připojistit

Možná připojištění:

 • Doplňkové rizikové životní pojištění (zvýšení pojištění pro případ smrti)
  Je vhodné, pokud z nějakého důvodu potřebujete zvýšit pojistnou ochranu pro případ smrti, např. z důvodu čerpání půjčky, a to na omezenou dobu. Na zvýšení krytí pro případ smrti se obvykle používá rizikové životní pojištění, nejčastěji dočasné pojištění pro případ smrti.
 • Připojištění pro případ smrti způsobené úrazem
  Toto připojištění se opět používá pro zvýšení pojistné částky pro případ smrti. Ale z tohoto pojištění je plněno pouze tehdy, nastane-li smrt výlučně následkem úrazu, na rozdíl od rizikových pojištění pro případ smrti, z kterých se plní při jakékoli smrti.
 • Připojištění zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity
  Stane-li se pojištěný trvale plně invalidní, přebere pojišťovna placení celého pojistného po dobu, na kterou je pojistná smlouva sjednána. V praxi to znamená, že pojištěný je nadále pojištěn na rizika, proti kterým si sjednal pojistnou ochranu, včetně pojištění pro případ dožití, tedy nadále spoří.
 • Připojištění pro případ plné invalidity
  Opět jako u zproštění od placení pojistného v případě trvalé invalidity pojišťovna plní, stane-li se pojištěný trvale plně invalidním. Rozdíl je v tom, že je pojištěnému vyplacena v hotovosti pojistná částka, kterou si pro tento případ sjednal, tedy jakési "bolestné".
 • Připojištění pro případ civilizačních chorob (pro případ velmi vážného onemocnění)
  Máte obavy z takzvaných civilizačních chorob? Toto pojištění slouží primárně na hrazení nákladů spojených s léčením těchto nemocí, ať již je to infarkt myokardu, operace "by-pass" nebo rakoviny. Pojištěný si tak může dovolit i nadstandardní formy léčení, které nebývají zdravotními pojišťovnami hrazeny. Za závažné onemocnění se obvykle považuje:

  • srdeční infarkt,
  • rakovina,
  • náhlá cévní mozková příhoda,
  • selhání ledvin,
  • transplantace životně důležitých orgánů,
  • operace věnčitých tepen pro ischemickou chorobu srdeční,
  • operace aorty,
  • náhrada srdeční chlopně,
  • AIDS,
  • slepota,
  • ztráta sluchu,
  • ochrnutí,
  • ztráta končetin,
  • těžké popáleniny,
  • nezhoubné mozkové nádory.

 • Připojištění pro případ smrti způsobené úrazem
  Toto připojištění je splatné, jestliže dojde během doby placení ke smrti způsobené úrazem. Pozůstalým pojišťovna vyplatí sjednanou částku.
 • Připojištění pro případ trvalých následků způsobených úrazem
  Smyslem tohoto připojištění je snížit náklady, které vám vzniknou v případě, že se vám stane úraz, který zanechá trvalé následky. Pojišťovna vyplatí finanční odškodnění, jehož výše je závislá na závažnosti následků úrazu.
 • Připojištění denního odškodného v případě úrazu
  Sjednáním připojištění si pojištěný zajišťuje výplatu denní dávky v případě pracovní neschopnosti z důvodu úrazu.
 • Připojištění denní dávky v případě pracovní neschopnosti (Připojištění pro případ ušlého výdělku v případě nemoci a/nebo úrazu)
  Z tohoto pojištění je plněno v případě, že je pojištěný pracovně neschopen z důvodu úrazu nebo nemoci. Částečně nahrazuje nemocenské pojištění a za určitých podmínek je daňově uznatelným nákladem.
 • Připojištění pro případ hospitalizace
  V připojištění hospitalizace se vyplácí denní dávka za dny, které pojištěný stráví v nemocnici. Díky těmto finančním prostředkům si můžete zajistit nadstandardní nemocniční péči, sjednat pomoc v domácnosti v době své nepřítomnosti nebo pomoci své rodině s cestovními náklady při návštěvách v nemocnici.

Výčet připojištění není kompletní, jistě se setkáte s dalšími produkty. Nemá cenu se přepojišťovat, viz např. článek Budování majetku aneb finanční plán pro fajnšmekry IV. Ale pokládat život a zdraví za samozřejmost je také nezdravý extrém.

Máte KŽP? U jaké pojišťovny? Podle čeho jste si ji vybrali? Jak jste si vybrali konkrétní produkt?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-98
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 23 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 11. 2005 22:59

Jsem znechucena neseriozností nepřesností a doporučováním vysokých výkonů ČPP - když víme ,že z hospodářských důvodůbyla prodána kooperativě! Pojišťovny se požírají,fúzují mají-li
málo prostředků- ale nekrachují - zbytečně děsíte lidi.E.H.

+39
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

10. 11. 2005 21:57, KB

jaka skoda? odbytne by rozhodne nebylo ani tolik , kolik by tam za toho dalsiho pul roku nacpala. to je princip KZP, ale s vidinou provize tuto skutecnost nekteri poradci radi zatajuji (mozna ji ani nevedi). V podstate lakaji klienta na lzi. Kdysi jsem rovnez podepsal duchodovku od kapitolu, utvrzen ze pripadne kdyz za 2 roky zrusim smlouvu, tak vse dostanu zpet. Ve chvili kdy jsem sam zacal pracovat v pojistovne a zjistil jak to doopravdy je, okamzite jsem to zrusil (aktivni cca pul roku). Dnes mam IZP, tam aspon vim na cem jsem, u KZP je to jako jezdit autem u kteryho nevim jakou ma spotrebu.

Zobrazit celé vlákno

-16
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (23 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

S životním pojištěním to jde z kopce. Čím to je?

8. 9. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

S životním pojištěním to jde z kopce. Čím to je?

Ještě v roce 2003 bylo možné napsat, že o tom, kam náš pojišťovací trh míří, není pochyb. Objem předepsaného pojistného na životní pojištění nerostl o procenta či desítky procent, ale... celý článek

V jakých portfoliích pojišťovny rozmnožují zlaťáky?

31. 8. 2005 | Simona Ely Plischke

V jakých portfoliích pojišťovny rozmnožují zlaťáky?

Na připisované podíly na zisku láká každý prodejce rezervotvorného pojištění. Mohou se pojišťovny mezi sebou ve výnosech výrazně lišit? Do čeho vybrané pojistné investují a jak by rády... celý článek

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

18. 8. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

Co se vám vybaví pod pojmem životní pojištění? Výhodné spoření, daňové úlevy, šetření si na důchod? Pak jste obětí reklamní masáže a uzavřeli jste smlouvu pravděpodobně na "radu" prodejce... celý článek

Jak funguje investiční životní pojištění V.

3. 5. 2005 | Martin Podávka | 1 komentář

Jak funguje investiční životní pojištění V.

Víte, co je switch, splacený stav či částečný odkup? V posledním díle seriálu popíšeme termíny, které se vážou pouze k investičnímu pojištění. Zároveň zodpovíme vaše dotazy a podíváme... celý článek

Jak funguje investiční životní pojištění IV.

28. 4. 2005 | Martin Podávka

Jak funguje investiční životní pojištění IV.

Oproti kapitálovému životnímu pojištění je investiční pojištění transparentnější, náklady na tento produkt lze snadno vyčíslit. Chcete vědět jaké všechny poplatky vás čekají a kolik... celý článek

Partners Financial Services