Pojištění na dlouhodobé cesty

redakce Peníze.CZ | 12. 5. 2005
Lákají vás vzdálené kultury, studium na zahraniční univerzitě či pracovní zkušenost v cizině? S čím musíte před takovou dlouhodobou cestou nebo pobytem počítat? Jak zabezpečit dům, jak najít dětem v cizině školu, co se psem, autem apod.? A zejména jaké cestovní pojištění a proč si sjednat?

Chystáte-li se na dlouhodobý pobyt v zahraničí a svoje případné lékařské výlohy hodláte krýt cestovním pojištěním, je velice důležité vybrat si takový produkt podle účelu cesty. Pokud jedete na delší turistickou cestu, máte výběr nejjednodušší. Koupíte si prostě "základní" pojistku dlouhodobých pobytů pro účely turistické cesty. Jedete-li do zahraničí ale pracovně, musíte si sjednat pojištění pro pracovní typ cesty. Podrobněji se o těchto typech pojistek dočtete níže v textu, teď se podívejme, co pro ně platí obecně.

Co vám nikdo nepojistí?
 • zubní péče - k pojistnému plnění dochází pouze při poskytnutí první pomoci v neodkladných případech (vytržení zubu, jednoduchá výplň) za účelem odstranění náhle vzniklé bolesti,
 • bpreventivní a kontrolní prohlídky, očkování, kosmetické ošetření, chiropraktické výkony nebo terapie, úpravy zubů a čelistí, zhotovení a opravy protéz, ortéz, epitéz, brýlí, kontaktních čoček, naslouchacích přístrojů,
 • duševní i psychické poruchy,
 • pohlavní nemoci nebo AIDS,
 • vyšetření ke zjištění těhotenství, interrupce, jakékoliv komplikace po šestém či sedmém (záleží na pojišťovně) měsíci těhotenství,
 • porod, vyšetření a léčba neplodnosti, umělé oplodnění, léčení sterility, antikoncepce.
Způsobíte-li si úraz v opilosti nebo pod vlivem návykových látek, může pojistitel pojistné plnění omezit, nebo úplně vyloučit.
Ještě před cestou se zamyslete, jaká potenciální zdravotní rizika vás mohou v zahraničí potkat. Pojišťovna vám totiž s největší pravděpodobností neuhradí ani zpětně neproplatí náklady vynaložené v souvislosti s úrazem nebo onemocněním, které nastaly nebo jejichž příznaky se projevily před vaším odjezdem, a to až 6 měsíců před počátkem pojištění. Bez ohledu na to, zda byly či nebyly léčeny. Pokud tedy víte, že můžete mít astmatické potíže nebo že vás "kdysi dávno" trápil kožní ekzém, je dobré před cestou podstoupit potřebná vyšetření doma. Zajistíte si tak v nezbytném množství léky, které možná budete potřebovat, podstatně levněji.

Často se totiž stává, že vaše skryté zdravotní problémy propuknou až se změnou klimatu či ve chvíli, kdy jste vystaveni více stresovým situacím. Tyto problémy vám pak nejen znepříjemní pobyt, ale ještě jej řádně prodraží. Každopádně nezapomeňte očkovací průkazy, např. i ty z dětství, a pokud trpíte chronickým onemocněním nebo berete více léků, je vhodný též výpis ze zdravotní dokumentace od vašeho lékaře. Dojde-li k akutnímu zhoršení chronického onemocnění, které ohrožuje život, poskytne ovšem většina pojišťoven plnění v rozsahu okamžitého nezbytného lékařského zákroku nebo hospitalizace (popř. zajistí repatriaci). Některé ale takové plnění omezují, např. jen maximálně po dobu 2 dnů.

Ovšem například akutní ekzémy či alergické reakce různého typu, které jsou diagnostikovány nově až po vašem odjezdu do zahraničí, předmětem výluk nejsou. Ty jsou posuzovány jako neodkladná péče, a náklady na léčení těchto onemocnění jsou v rámci cestovního připojištění hrazeny. Jak je ale hrazena jejich diagnóza či následná léčba, již není tak jednoznačné. Některé pojišťovny alergologické testy a dlouhodobou léčbu kožních onemocnění za neodkladnou péči nepovažují, a ty tedy nejsou zpravidla hrazeny z cestovního připojištění. U jiných pojišťoven ale vyšetření za účelem stanovení diagnózy předmětem pojištění je. Každopádně, dostanete-li se do podobné situace, nejprve kontaktujte asistenční službu vaší pojišťovny, protože každý takový případ je posuzován individuálně.

Ušetřete minimálně 5 430 Kč!

Jestliže odjíždíte na dobu 6 měsíců a víc, nemusíte doma platit povinné zdravotní pojištění (tedy minimálně 905 Kč měsíčně). Před cestou se odhlašte od platby pojistného u vaší zdravotní pojišťovny.

Může se stát, že si z nějakých důvodů budete chtít svůj pobyt v zahraničí prodloužit. Jak ale naložit s pojištěním, které jste si sjednali pouze do data původního dojezdu? Požádejte pojišťovnu o prodloužení platnosti pojištění. Pokud "bezprostředně časově navazujete", tedy jste si neodskočili do domácí kotliny, na dobu původního pojištění, většina pojišťoven vám to umožní. Samozřejmě za odpovídající cenu. Celková doba pojištění ovšem nesmí překročit jeden rok.
Při předčasném ukončení dlouhodobého pobytu v zahraničí vám naopak některé pojišťovny na požádání vrátí poměrnou část pojistného. Pouze ale za podmínky, že v průběhu trvání pojištění nedošlo k pojistné události.
Sjednáte-li si pojistku až po odjezdu do zahraničí, není pojišťovna povinna v případě potřeby plnit.

Objet zeměkouli

Jestliže se ale někam chystáte na 6 měsíců nebo na rok, v úvahu musíte vzít veškeré své koníčky, bez kterých rok nevydržíte. A to jak rizika "zimní", tak "letní". Pojistky většinou kryjí rekreační provozování běžných individuálních nebo kolektivních sportů v rozsahu neorganizovaných sportovních aktivit (např. kopaná, odbíjená, plážový volejbal, plavání, turistika, šnorchlování, stolní tenis apod.), viz náš přehled připojistitelných a nepojistitelných sportovních rizik podle jednotlivých pojišťoven. Aktivity vyšších rizikových skupin je potřeba připojistit, nebo za ně nést odpovědnost sami. Některé pojišťovny ovšem sportovní připojištění u pojistek dlouhodobých pobytů neumožňují, obejít to řádným způsobem jde buď sjednáním nové krátkodobé pojistky, která bude připojištění rizikových sportů obsahovat, a to na dobu, kdy budete žádanou aktivitu provozovat, nebo výběrem jiné pojišťovny.

Chystáte-li se ale na půlroční výpravu do Amazonie či na severní pól, se standardními produkty nepočítejte, moc vám nenabídnou. Výpravy a expedice do míst s extrémními klimatickými nebo přírodními podmínkami, do zeměpisně odlehlých míst nebo do rozsáhlých neosídlených oblastí (pouště, polární oblasti, širé moře apod.) či válečných zón jsou standardními výjimkami. Pojištění se také nevztahuje na speleology a kaskadéry. Pomoc pak hledejte mezi speciálními či "na míru šitými" produkty.

Do ciziny pracovně

Jedete-li do zahraničí pracovně, musíte si sjednat pojištění pro pracovní typ cesty. Pokud se vám totiž něco přihodí a máte sjednán pouze "turistický" produkt, pojišťovna vám zdravotní péči neuhradí. Bez připojištění se totiž pojistná ochrana často nevztahuje ani na území státu, ve kterém máte trvalý pobyt, ani na území státu, ve kterém vám bylo uděleno pracovní povolení. Pojišťovny proto nabízejí buď připojištění pro pracovní typ cesty, nebo přímo speciální produkty. Některé vyčleňují i pojistky pro mladé lidi na cesty za účelem studia v zahraničí či au pair pobyty.

K získání povolení k zaměstnání je v některých státech potřeba potvrzení o dobrém zdravotním stavu. V takovém případě musíte k žádosti o pracovní povolení přiložit výsledky svých zdravotních testů. Některé státy akceptují výsledky vyšetření provedených v České republice, ale někdy je nutné podstoupit příslušná vyšetření ve státě výkonu zaměstnání. V takovém případě se předem informujte, zda-li by vaše pojistka takové vyšetření pokryla. Je to totiž velmi nepravděpodobné, protože preventivní a kontrolní prohlídky jsou, jak uvádíme výše ve sloupku, standardně ve výlukách.

Pokud se spíše na nějakou dobu stěhujete, než jen jedete zakusit zahraniční pracovní zkušenost, následující řádky jsou určeny pro vás. Na co všechno musíte myslet?

 • Bydliště v České republice
  Pokud jste vysláni do zahraničí dlouhodobě, bude vás nejspíš následovat i rodina. V tom případě je samozřejmě potřeba zvážit, jakým způsobem naložit se stávajícím bydlištěm v ČR. Myslet musíte na případné zajištění úhrady nájemného a dalších poplatků, výběr poštovní schránky, pravidelné kontroly rodinného domu či bytu apod. Rozhodně svůj domov nenechejte nepojištěn, jak si nejlépe vybrat pojistku domácnosti se dočtete v článcích Nezvané návštěvy? Ať platí pojišťovna, Pozdě bycha honit! Obzvlášť po dovolené… a Nová nebo časová? Klíčový to údaj!
  V případě prodeje stávajícího bytu či domu i v případě pronájmu dbejte na dobré ošetření z právního hlediska a zvážení možných daňových dopadů v České republice i v novém působišti, viz články Jak na daň z převodu nemovitostí a Daně: kolik zaplatíme za převod družstevního bytu?.
 • Stěhování a zajištění bydlení v zahraničí
  Pro zajištění stěhování do zahraničí můžete kontaktovat některou z agentur, které se na tuto činnost specializují a jsou schopny zajistit stěhování domácnosti takzvaně "na klíč", včetně vyřízení nezbytných celních formalit. Také k zajištění dočasného bydliště v zahraničí doporučujeme obrátit se na specializovanou agenturu. Její pracovníci zajistí vhodné bydlení podle potřeb rodiny a budou nápomocni i při seznamování se s novým bydlištěm. Součástí poskytovaných služeb bývají informace o tom, kde je nejbližší obchodní centrum, pošta, zdravotnické zařízení, důležité úřady, kina, divadla a další. Agentura také zpravidla určí kontaktní osobu, na kterou je možné se obracet v případě dotazů či problémů souvisejících s poskytnutým bydlením.
 • Povinná školní docházka dětí
  Máte-li děti, je před odjezdem potřeba najít vhodnou školu v zahraničí a dojednat se školou v ČR způsob výuky během zahraničního pobytu dítěte. Rodiče oznámí škole plnění školní docházky "zvláštním způsobem", tj. docházku do školy na území jiného státu, a sjednají konání komisionální zkoušky z předmětů uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. Obecně jsou rodiče zodpovědní za to, aby zajistili dítěti výuku, která je obdobná jako předměty v české škole. V některých zemích česká ambasáda provozuje školu pro děti českých občanů, kteří dočasně pracují v zahraničí.
 • Povinné poplatky v zahraničí
  Ještě před odjezdem do zahraničí se informujte o možných zahraničních poplatcích, jako například poplatky za použití dálnice, poplatky za průjezd tunely, různé místní poplatky a podobně, a také o způsobu jejich úhrady.
 • Převoz osobního automobilu
  Doporučujeme důkladné seznámení s podmínkami provozu vozidla v zahraničí, ověření platnosti českého řidičského průkazu v dané zemi a zajištění zákonného pojištění. V některých státech může být vyžadována registrace automobilu u příslušného úřadu.
 • Zvířata Informujte se o podmínkách vývozu zvířete do zahraničí, zpravidla bývá požadováno potvrzení veterináře o zdravotní způsobilosti zvířete a o případném povinném očkování. Potvrzení musí být vydáno těsně před výjezdem do zahraničí. V některých státech bývá zvíře po určitou dobu v karanténě. Některá zvířata mohou podléhat povinné registraci.

Zdroj: pojišťovny, PricewaterhouseCoopers

Líbil se vám článek?

+9
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Chcete prodat svou nemovitost?

Nechte si zpracovat ZDARMA cenovou nabídku!

Stačit nám bude pár základních informací o vašem bytě nebo domě a kontakt.

Cenu zjistíte OBRATEM.

Mám zájem prodat:

Prodej bytuByt
Prodej domuDům
Prodej pozemkuPozemek
Ostatní prodej nemovitostiJiné
Zpět

Hledáte nové bydlení?

Berzrealitky

Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

A tohle už jste četli?

Máte právo nečekat. Dřinu nechte strojům. I v pojištění

4. 5. 2021 | Gabriel Pleska

Máte právo nečekat. Dřinu nechte strojům. I v pojištění

Chcete ho rychle, digitálně, bez papírování. U pojišťovny Youplus můžete díky automatickému upisování do pěti minut vědět, jestli vás pojistí. Ale pokud jste komplikovanější případ,... celý článek

Rixo startuje online srovnání životního pojištění

29. 4. 2021 | Petr Kučera | 11 komentářů

Rixo startuje online srovnání životního pojištění

Služba Rixo.cz oznámila, že jako první na trhu dokáže porovnat nabídky životního pojištění online. Po vyplnění základních údajů hned ukáže zájemcům konkrétní produkty s cenou a dalšími... celý článek

Pillow spouští pojištění úrazu a nemoci. Láká na jednoduchost

27. 4. 2021 | Petr Kučera | 2 komentáře

Pillow spouští pojištění úrazu a nemoci. Láká na jednoduchost

Pojišťovna Pillow rozšířila nabídku o pojištění úrazu a nemoci. Slibuje jednoduché podmínky pojištění bez skrytých kliček a háčků nebo nejnižší cenu pro aktivní a zdravé lidi. Po pojištění... celý článek

Pojištění dítěte: neřešte týden v nemocnici, ale vážné věci

23. 4. 2021 | Renata Lichtenegerová

Pojištění dítěte: neřešte týden v nemocnici, ale vážné věci

Kvalitní pojištění mají mít v rodině především živitelé. Jenže rodinný rozpočet může zasáhnout i vážné onemocnění či úraz dítěte. Nevyhazujte ale peníze zbytečně.

Prohlídku pojištěného auta na dálku umí i ČPP

20. 4. 2021 | Petr Kučera

Prohlídku pojištěného auta na dálku umí i ČPP

Česká podnikatelská pojišťovna (ČPP) zahájila ostrý provoz asistované prohlídky vozidla technikem na dálku. Klienti už díky tomu nemusejí přijet osobně při sjednání havarijního pojištění... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.