Přítel na zahraničním telefonu

Simona Ely Plischke | 3. 2. 2005
Přítel na zahraničním telefonu
Než uzavřete to "správné" pojištění, věnujte pozornost nejen pojištěným rizikům, ale i rozsahu asistenčních služeb. Mnohdy jsou totiž lidé v cizině postaveni do těžko řešitelných situací a jazyková bariéra či neznalost místního právního prostředí jejich problémy často ještě prohloubí. Asistenční služba může být mnohdy nenahraditelným pomocníkem, na co všechno byste měli pamatovat, aby vám poskytla maximum?

Úkolem asistenční služby je pomoci klientovi v nouzové situaci, v případech, kdy by si v zahraničí sám těžko poradil. Komerční pojišťovny buď spolupracují s některou ze světových renomovaných společností, nebo mají asistenční službu vlastní (viz tabulku). Tyto společnosti jsou pojišťovnou pověřeny jednat při všech škodních událostech.

Telefonní čísla asistenčních služeb

Pojišťovna
Její asistenční služba

Linka asistenční služby

Allianz (profil, názory)
Elvia
+420 283 002 780
+420 800 170 000
Česká pojišťovna (profil, názory)
Axa Assistance
+ 420 272 101 072
Česká podnikatelská pojišťovna (profil, názory)
Axa Assistance
+420 272 101 000
ČSOB Pojišťovna (profil, názory)
Axa Assistance
+420 272 101 077
Evropská cestovní pojišťovna (profil, názory)
Euroalarm Assistance
+420 221 860 606
Generali (profil, názory)
Europ Asistance
+420 221 586 666
Kooperativa (profil, názory)
Mondial
+420 283 002 772
Uniqa (profil, názory)
Axa Assistance
+420 272 101 020
VZP (profil, názory)
Axa Assistance
+420 272 101 010
Zdroj dat: pojišťovny

Základním úkolem asistenční služby je v případě potřeby - třeba při hospitalizaci či ambulantním ošetření úrazu - poskytnutí platební garance, zajištění převozu do vhodnějšího zdravotního zařízení, dohled nad léčením apod. (podrobně se na okruh jejích služeb podíváme níže). Asistence se u většiny pojistek vztahuje také na jiné události než jen ty spojené s pojištěním léčebných výloh. Jejích služeb využijete totiž i v případě, kdy jste byli například okradeni (zprostředkuje zaslání potřebné finanční částky či uhradí poplatek za vystavení dočasného cestovního dokladu) nebo kdy potřebujete právní poradenství či překladatelské služby (v souvislosti s pojistnou událostí z pojištění odpovědnosti za škodu).
Podívejme se, na co v případě problémů nezapomenout, co můžeme od asistenční služby očekávat a co ta naopak očekává od nás.

Pojištění léčebných výloh

Pokud onemocníte nebo si způsobíte úraz, kontaktujte asistenční službu. Ta má buď k dispozici seznam lékařů, se kterými spolupracuje a kteří nevyžadují platbu od pacienta, nebo zajistí platební garance a platbu přímo zdravotnickému zařízení bez toho, že byste museli něco hradit hotově.
Přímou povinnost kontaktovat asistenční službu bezodkladně máte v případě potřeby hospitalizace či převozu do jiné nemocnice. Funguje nepřetržitě 24 hodin denně a komunikace probíhá v češtině. Nahlásíte jí svůj problém a telefonní číslo, na kterém je k zastižení, o vše ostatní se postarají operátoři, kteří vás kontaktují zpátky. Částku, kterou provoláte (za odchozí i příchozí hovory), je-li technicky doložitelná, vám doma zpětně uhradí pojišťovna.

Pouze u cestovních pojistek

Poskytnutí asistenční služby je spojeno výhradně s komerčním cestovním pojištěním. Rozhodnete-li se využít "neplaceného" systému zdravotní péče, který nám umožnilo začlenění do EU (české zdravotní pojišťovny jsou povinny zpětně hradit péči poskytnutou svému pojištěnci ve státech EU a EHP, více v článku Do Alp či vánoční Vídně jen se zdravotní pojistkou?), s asistenční službou nepočítejte, zdravotního pojištění se totiž netýkají.

Pokud dodržíte uvedený postup, asistenční služba za vás uhradí všechny potřebné výlohy, například převoz ambulancí do nemocnice, přeložení do nejbližšího vhodného místa léčby či přepravu do nemocnice v České republice, je-li schválená ošetřujícím lékařem. V této situaci asistence zajistí pověřený lékařský doprovod, jeho ubytování, stravování, přepravu a honoráře. Jestliže dojde na nejhorší, zajistí i převoz tělesných ostatků zpět do vlasti. Vše ovšem jen do výše uvedené v přehledu plnění na vaší pojistce, tedy do limitů pojištění léčebných výloh.
Byl-li plánovaný průběh vaší cesty kvůli léčbě časově narušen a v cestě není možné pokračovat (například vám propadla letenka), po skončení léčby zajistí asistenční služba přepravu zpět do vlasti. Nelze-li vaši přepravu zajistit bezprostředně po skončení léčby (například potřebujete v cizině zůstat ještě pro fázi "domácího léčení", bez jehož absolvování nemůžete odjet), asistent vám zajistí ubytování a stravování v hotelu, samozřejmě jím vybraném či schváleném.

Budete-li během zahraniční cesty z rozhodnutí ošetřujícího lékaře upoutáni na lůžko a s asistenční službou se domluvíte na potřebě opatrovníka, ta pak uhradí přiměřené výlohy na jeho přepravu, ubytování, stravování a cestovní pojištění. Obdobně se postará o vaše spolucestující děti mladší 18 let (pokud jsou rovněž pojištěny). Výlohy na ubytování a stravování uhradí ovšem jen do určité výše.
Pokud byla cílem vaší zahraniční cesty práce (a účelem vaší pojistky je pojištění pracovní cesty), kterou nejste schopni pro vážné onemocnění, úraz, hospitalizaci či úmrtí vykonávat, uhradí asistenční služba přiměřené výlohy také na přepravu, ubytování a cestovní pojištění vyslaného náhradního pracovníka. Toto se týká i případů, kdy se z uvedených důvodů nemůžete účastnit kongresu, veletrhu, semináře či školení.

Jako ve všech pojistných podmínkách i zde je spousta výjimek, a tak pojistné plnění nikdo neposkytne v případě, kdy vám vzniknou výlohy v důsledku přeložení do jiného zdravotního střediska kvůli vaší obavě z infekce, přeložení či přepravy do země vašeho trvalého pobytu s výjimkou vlasti, při přivolání opatrovníka či spolupracovníka, o jehož příjezdu jste se s asistenční službou předem nedomluvili apod.

Další druhy asistence

Jestliže budete nuceni se z pojištěné cesty vrátit předčasně domů z důvodu úmrtí či vážného onemocnění (lékařem ověřené ohrožení života) manžela/manželky, rodičů či dětí, nebo jiných vážných situací (například znásilnění vaší dcery), uhradí některé pojišťovny přes svoji asistenční službu také přiměřené náklady na váš předčasný návrat. Samozřejmě ale musíte o svém záměru asistenta informovat a ten s tím musí souhlasit. Pro zpáteční cestu pak musíte použít ekonomickou třídu dopravního prostředku, i když jste přijeli třídou nejvyšší.

Máte-li v rámci cestovního pojištění sjednánu také pojistku odpovědnosti za škodu (což bývá v naprosté většině případů), máte zpravidla nárok na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování v "pojištěných případech". Tedy pokud je proti vám vedeno soudní stíhání za škodu způsobenou nedbalostí třetí osobě nebo za nedbalostní porušení zákonů a místních ustanovení administrativní povahy v soukromé životní situaci. V těchto případech vám asistenční služba zašle na vyžádání vratnou zálohu na honorář právníka nebo na kauci. Právní pomoc je k dispozici pouze mimo území ČR a mimo zemi vašeho trvalého bydliště, na vaše "domácí" soudní pře se pojistka samozřejmě nevztahuje. Jak správně tušíte, zálohu musíte pojišťovně do určité doby vrátit.

Pokud jste si sjednali i pojištění zavazadel (také bývá součástí většiny cestovních pojistek) a vaše věci byly odcizeny, ztraceny, zničeny apod. (zde ovšem pozor na pojistné podmínky, ne vše, co vy považujete za pojistnou událost, považuje za pojistnou událost také pojišťovna), pomůže asistenční služba s náklady vzniklými ztrátou vašich cestovních dokladů. Uhradí poplatek za vydání náhradního cestovního dokladu a cestovní výlohy z místa pobytu v zahraničí do místa nejbližšího zastupitelského úřadu ČR a zpět. I v tomto případě si pro svůj nový pas musíte dojet ekonomickou třídou.
V případě nezbytné potřeby zajistí také asistent předání finanční pomoci pojištěnému ve valutách. Pozor, jde o zprostředkování předání, nikoli o "dotaci". Tyto peníze tedy musí nejprve někdo (třetí osoba) složit doma u vaší pojišťovny.

Jako u všech pojistných produktů i u cestovního pojištění je nezbytné věnovat čas podrobnému čtení podmínek. To, co jste si právě přečetli, se rozhodně nevztahuje na každou cestovní pojistku, kterou si sjednáte. Jednotlivé produkty a jednotlivé pojišťovny nabízí jinak širokou škálu asistenčních služeb.

Máte již nějakou zkušenost s asistenční službou? Dobrou, špatnou? V jakých případech jste se na ni obrátili a s jakým výsledkem?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Do světa na pojištěnou zkušenou

20. 1. 2005 | Simona Ely Plischke

Do světa na pojištěnou zkušenou

Stále více lidí odjíždí na pár měsíců až let zakusit život v zahraničí, ať již na cesty studijní, pracovní nebo poznávací. Právě jim pojišťovny nabízejí pojištění dlouhodobých cest.... celý článek

Připojistitelné a nepojistitelné sporty

20. 1. 2005 | Simona Ely Plischke

Jistota plastové jistoty

10. 12. 2004 | Simona Ely Plischke

Jistota plastové jistoty

Cestovní pojistka je často součástí či doplňkem platebních karet. Možná jste i s celou rodinou v zahraničí "v bezpečí" a ani to nevíte, nebo naopak spoléháte na pojistku, která vám... celý článek

Některé cestovní pojistky nekryjí ani běžkování

8. 12. 2004 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Některé cestovní pojistky nekryjí ani běžkování

České hory nám příliš sněhu zatím nedopřály, chystáte se proto zaútočit na bílé svahy Alp? Všichni asi tušíme, že oddávat se v zahraničí zimním radovánkám bez pojištění se může pořádně... celý článek

Do Alp či vánoční Vídně jen se zdravotní pojistkou?

29. 11. 2004 | Simona Ely Plischke

Do Alp či vánoční Vídně jen se zdravotní pojistkou?

Od května máme přístup k lékařsky nezbytné zdravotní péči ve většině evropských zemí za stejných podmínek jako místní obyvatelé. Jenže spoluúčast na léčení v jednotlivých státech není... celý článek

Partners Financial Services